Home  Contact  Houding  Houdingtest  Zitten  Beweging  Aanraking  Hoofd  Lopen  Gebaren  Wijzen  Intonatie  Ademhaling  Afstand  Ruimte  Plaats  Tijd  Oogcontact  Gezichtsuitdrukking  Wenkbrauwen  Glimlach  Kleding  Uiterlijk  Huid  Voeten  Geur  Schaduwen  Slaaphouding  Symptomen  Aanwezigheid  Doen  Handdruk

 


bol.com Partner

Welke glimlach past bij jou?
stichting smiles

Een glimlach doet wonderen!

Glimlachen is gezond!

Lachen is gezond!"

Een glimlach is een gezonde gezichtsuitdrukking Lachen is gezond en misschien is de glimlach nog wel het meest gezond. Iemand die veel glimlacht heeft een gelukkige uitstraling. De glimlach is de beste manier om aan iemand duidelijk te maken wat je van hem vindt. Door naar iemand te glimlachen geef je de boodschap:"Ik mag je en ik vind het prettig om naar je te kijken!" Mensen die makkelijk glimlachen worden door anderen vaak vriendelijk gevonden.

Een goedlachs type...

Waarom glimlachen we eigenlijk?

Als een baby voor het eerst glimlacht, maakt hij zijn ouders diep gelukkig. De associatie die we bij het lachende kind krijgen is dat deze het naar zijn zin heeft. Wetenschappers zijn het niet allemaal met elkaar eens of de eerste glimlach van een kind echt vanwege plezier is, of dat het gaat om onwillekeurige spierbewegingen die bij een bepaalde levensfase horen. Hoe dan ook, het is duidelijk dat glimlachen is aangeboren; we hoeven het de baby niet voor te doen. Als we ouder worden blijven we glimlachen en krijgt dit een belangrijke rol in de communicatie. Er zijn verschillende redenen waarom we glimlachen, en deze hebben niet altijd te maken met plezier. Zo kunnen we bijvoorbeeld ook glimlachen:

      Hoe glimlach jij?
Als ik glimlach zijn meestal...
alleen mijn boventanden te zien
alleen mijn ondertanden te zien
mijn boven- en ondertanden te zien
mijn lippen op elkaar
  • om te groeten
  • als teken van herkenning
  • ter verontschuldiging
  • als vorm van beleefdheid
  • als teken van verlegenheid
  • als troost
  • als aanmoediging
  • om het gesprek te regelen
  • als teken van liefde
  • om juist je gevoel te verbergen
Je kunt op verschillende manieren glimlachen.

Niet elke glimlach is gelijk

Elke glimach is anders Als we een glimlach zouden moeten omschrijven, zou "het optrekken van de mondhoeken" een wat te simpele beschrijving zijn. Romanschrijvers verstaan het beste de kunst om een glimlach op papier te zetten. Ze spreken dan bijvoorbeeld over het 'twinkelen van de ogen' en geven daarbij een uigebreide beschrijving van het gevoel dat tijdens het glimlachen wordt overgedragen.

Als we glimlachen gebruiken we meer dan alleen de mond. Alle spieren van het gezicht kunnen er in meedoen maar ook is het belangrijk te kijken wanneer er wordt geglimlacht, hoe lang de glimlach duurt en waar we heenkijken. Elke glimlach is dus niet hetzelfde en aan de verschillen ertussen kunnen we ook het beste de betekenis van een glimlach bepalen.
Zij lacht niet met haar mond, maar met haar hart!

De blijde glimlach

Wanneer we blij zijn om iemand te zien zullen we hem met een blijde glimlach aankijken. Bij deze blijde glimlach 'straalt' je hele gezicht. Je mondhoeken zijn daarbij zover opgetrokken zodat meestal ook je tanden zichtbaar zijn. Alleen mensen die verlegen zijn, of mensen die het idee hebben dat hun tanden niet zo mooi zijn, houden wel hun lippen op elkaar. De wenkbrauwen gaan omhoog en de onderste oogleden worden wat opgetrokken, zodat naast en onder de ogen rimpeltjes ontstaan. Bij mensen, die veel op deze manier lachen, blijven deze rimpeltjes in hun gezicht afgetekend staan als ze ouder worden. Sommige mensen willen het liefst af van deze tekenen van ouderdom, maar deze 'kraaiepootjes' zijn dus eigenlijk juist een teken van schoonheid.Wie is er tenslotte schoner dan iemand die veel lacht? De blijde glimlach is aanstekelijk en blijft lang op je gezicht staan. Als een ander je aankijkt en op deze manier glimlacht, zal zijn gezicht nog even 'nastralen' als hij de andere kant op kijkt.
Hallo, hoe gaat het :-)

Herkenning en groeten

De blijde glimlach is een spontane en open manier van glimlachen. We lachen echter niet iedereen altijd op deze intense manier toe. Als we dat wel zouden doen, zouden anderen ons zelfs als vreemd gaan beschouwen. Vaak is een glimlach veel gematigder. Als we bijvoorbeeld een bekende op straat ontmoeten, zullen we naar hem glimlachen als teken van herkenning en als groet. We kijken hem aan, geven misschien een knikje en glimlachen kort. Hierbij vertrekken we niet ons hele gezicht, en blijven onze lippen meestal op elkaar. Als we wegkijken verdwijnt ook de glimlach van ons gezicht. Blijven we een fractie van een seconde langer kijken en glimlachen, dan geven we hiermee te kennen dat we even willen praten.

Een glimlach van oor tot oor.

De verlegen glimlach

Europeanen vinden van Japanners dat ze veel glimlachen. Meer dan wij glimlacht een Japanner ter verontschuldiging of als teken van verlegenheid. De Japanner lacht dan breeduit, waarbij zijn tanden soms zichtbaar zijn. Als wijzelf daarentegen lachen uit verlegenheid of ter verontschuldiging, houden we onze lippen op elkaar. We glimlachen naar de ander en slaan dan onze ogen neer. Soms buigen we ons hoofd naar beneden. Belangrijk is wel dat we de ander eerst met een glimlach aankijken. Als we naar beneden kijken en daarna pas glimlachen, krijgt de ander het gevoel dat we hem uitlachen. Een subtiel verschil, maar zeker niet onbelangrijk!
Auw mijn kies :-)

De ongemeende glimlach

Julius Fast schrijft in zijn boek De taal van het lichaam over de maskers die mensen dragen in hun dagelijks leven. Door middel van de glimlach kan het werkelijke gevoel gemaskeerd worden. Als iemand die we eigenlijk niet zo aardig vinden, naar ons lacht, dan moeten we wel teruglachen om de ander geen gezichtsverlies te laten lijden. We lachen dan echter wel als een boer met kiespijn. We trekken onze lippen kort omhoog en zullen de ander ook zo kort mogelijk aankijken. "Het zou toch vervelend zijn als de ander onze beleefdheid verstaat als dat we met hem willen praten." Het is lastig als we van deze ander afhankelijk zijn. Bijvoorbeeld als het je baas betreft of een klant. We kunnen de pijnlijdende boer dan liever niet te veel immiteren. De ander zou dat wel eens als negatief kunnen oppikken. Een slechte beoordeling of het verlies van een klant zijn dan het gevolg. Beter is het om wat vaker voor de spiegel te gaan staan om een goede glimlach te oefenen. Nog beter is het om te beseffen dat echt onaardige mensen niet bestaan en dat iedereen wel recht heeft op jouw gemeende glimlach.
Heb jij het lef om te glimlachen?.

Durf te glimlachen!

Voor glimlachen is soms heel wat moed nodig. Naar een ander glimlachen die niet teruglacht geeft het gevoel van gezichtsverlies. Daarom zijn veel mensen zuinig met hun glimlach. Toch kun je er maar beter niet te zuinig mee zijn. Veel verliefden zijn de partner van hun dromen juist misgelopen omdat ze niet durfden te lachen. Veel sollicitanten zijn te gespannen om een spontane glimlach op hun gezicht te toveren. Welgemeend glimlachen kun je bijna niet te veel doen. En op dit vriendelijke gebaar zouden mensen eigenlijk alleen maar positief moeten reageren. En als ze dat niet doen zegt dat meer over hen.
GELUKKIG NIEUWJAAR!

Een glimlach doet wonderen!

We hopen dat we je hiermee enig idee hebben gegeven van het belang van glimlachen. Door te glimlachen straal je sympathie uit. Het kan je zeker helpen bij het leggen van contacten en het bereiken van je doel. Mensen die er een gewoonte van maken om welgemeend te glimlachen, worden meer gewaardeerd en kunnen makkelijker aansluiting bij anderen vinden. Ze verkopen meer, ze worden eerder aangenomen in een nieuwe job, ze vinden sneller een geliefde en kunnen meer mensen boeien tijdens hun lezing. Maar nog belangrijker dan dit alles: Ze voelen zich prettiger! Glimlachen is dus een goede eigenschap.

Heb jij het lef om te glimlachen?.

Negen manieren van glimlachen

De etholoog David Humphries heeft niet minder dan negen verschillende soorten glimlachen weten te onderscheiden. Kies op deze pagina welke glimlach jij het meest laat zien.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over lachen, humor en ontspanning
De basisemotie vreugde
Hoe ontspannen is jouw glimlach?
Wat je met een glimlach kunt bereiken
De betekenis van lachen
De kunst van het relativeren
De kracht van humor
Vreugde op het werk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Aan de uitdrukking van het gezicht is veel af te lezen.Welke glimlach past bij jou?

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
glimlach
lachen
huid
gezicht
expressie
uiterlijk
uitstraling
emotie

Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je lerenFrank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Meer informatie en nieuws
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk