Home  Houding  Houdingtest  Zitten  Beweging  Aanraking  Hoofd  Lopen  Gebaren  Wijzen  Intonatie  Ademhaling  Afstand  Ruimte  Plaats  Tijd  Oogcontact  Gezichtsuitdrukking  Wenkbrauwen  Glimlach  Kleding  Uiterlijk  Huid  Voeten  Geur  Schaduwen  Slaaphouding  Symptomen  Aanwezigheid  Doen  Handdruk
 


bol.com Partner

Waar mag je worden aangeraakt?

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Gevoel: een woord met meerdere betekenissen.

De wereld van de aanraking


Wat betekent aanraking?

Het is geen toeval dat we zowel lichamelijke aanraking als emotie aanduiden met hetzelfde woord - GEVOEL.

Phyllis Davis: Liefdevolle aanraking

Een gruwelijk experiment

Gevoel: een woord met meerdere betekenissen. Aanraking is zeer belangrijk in het menselijk leven. Uit een gruwelijk experiment van de Duitse keizer Frederik II in de dertiende eeuw is ons het belang van aanraking op een onomstotelijke manier duidelijk geworden. Om iets te weten te komen over de oorsprong van taal, liet de keizer een aantal baby's in twee groepen verdelen. De ene groep kreeg volledige aandacht. De baby's werden gevoed, er werd tegen ze gesproken en ze werden aangeraakt en geknuffeld. De andere groep kreeg te eten en te drinken, maar de noodzakelijke aandacht en aanraking werd hen onthouden. De baby's uit deze tweede groep stierven allemaal.

Een levensbehoefte

Aanraking is dus een levensbehoefte. Als baby kunnen we niet zonder, maar ook als kind en als volwassene hebben we er behoefte aan. Toch raken we elkaar naar mate we ouder worden steeds minder aan. Op aanraking rust een taboe, vooral vanwege de associatie met seksualiteit. Aanraking heeft echter niet altijd een seksuele bedoeling.

Wat betekent aanraking?

Wat een bepaalde aanraking betekent, hangt af van verschillende factoren zoals:
  • welk deel van het lichaam van de ander wordt geraakt.
  • waarmee (welk lichaamsdeel) wordt aangeraakt
  • met hoeveel druk de aanraking plaatvindt
  • hoe lang de aanraking duurt
  • of er bewogen wordt na het lichaamscontact (bijv. wrijven, krabben)
  • of er anderen bij aanwezig zijn en wie dat dan zijn
  • de situatie en de stemming waarin de aanraking plaatvindt
  • de onderlinge relatie van de betrokkenen

Voel het verschil

Volgens de schrijfster Phyllis Davis is het verschil in de intentie van een aanraking goed te voelen.

We kunnen leren onderscheid te maken tussen een oppervlakkige en een hartstochtelijke aanraking. Misschien kun je dit al.

Werd je gekust, op de schouder geklopt of omarmd door iemand die je niet kende of tegenover wie je geen vriendschappelijke gevoelens koesterde? Dat is een oppervlakkige aanraking. Ze is terloops en vluchtig. Degene die het doet voert eenvoudig een sociale handeling uit.

Als je daarentegen bent aangeraakt door iemand die verliefd is, verlangend naar seksueel contact, wiens aanraking alleen al vol passie is, dan ken je de hartstochtelijke aanraking. Ze is intens, hogelijk emotioneel en erop gericht dezelfde passie in jouw lichaam op te wekken.

Phyllis Davis: Liefdevolle aanraking

Leren onderscheid te maken

Volgens Davis kun je leren onderscheid te maken tussen een genezende, troostende, kalmerende aanraking, een liefdevolle, vriendelijke aanraking en een als seksueel opwindend bedoelde aanraking, als je het verschil niet al kent. Davis beschrijft in haar boek liefdevolle aanraking een oefening om de verschillende vormen van aanraking te leren onderscheiden.

Elke aanraking is niet hetzelfde en heeft niet dezelfde betekenis. Soms is het verschil goed te voelen maar op andere momenten kan een bepaalde aanraking verwarrend zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je aangeraakt wordt door iemand van wie je het niet verwacht of op een moment dat je het niet verwacht. Het is daarom goed om eens te kijken naar de verschillende soorten aanraking. Hoe ziet de aanraking eruit? Wie raakt wie aan en in welke situatie vindt de aanraking plaats? En natuurlijk: wat betekent die aanraking? Kijk op de volgende pagina voor een uitgebreide analyse van de aanraking.


Meer over aanraking:

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Meer over aanraking / haptonomie: haptonomie.startpagina.nl

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Het is maar wat je raakt.Waar mag je worden aangeraakt?.

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
aanraking
haptonomie
massage
gevoelens
emotie
geraakt

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk