Home  Groeten  Luisteren  Contact maken  Baby's  Stress  Waarheid  Eerlijkheid  Waardering  Manipuleren  NLP  Liefde  Dating  Flirten  Sollicitatie  Verkoop  Toespraak  Presentatie  Vergaderen  Pengebruik  Roken  Aanspraak  Assertiviteit  Ruzie  Agressie  Macht  Man/vrouw  Samen in bed  Kinderen  Op school  Onderwijs  Op kantoor  Sport  Spiegelen  Gedachtenlezen?  Dieren
 


bol.com Partner


Kun je agressie voorkomen?Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Wat levert ruzie je op?

Ruzie en de kwaliteit van je relatie

Sommige stellen hebben bijna dagelijks ruzie en andere nooit. Soms wordt de kwaliteit van relaties beoordeeld op de hoeveelheid ruzie die er wordt gemaakt. Iemand zegt dan: 'Het gaat erg goed met ons, want we zijn al ... maanden of jaar samen en we hebben nooit ruzie!' of juist: 'Kijk eens naar hun... ze hebben altijd ruzie dus dat gaat nooit lang goed!'. Toch zegt ruzie niet alles over liefde en haat. Het kan van assertiviteit getuigen om meningsverschillen uit te vechten terwijl nooit ruzie hebben er evengoed op kan duiden dat je weinig interesse hebt voor elkaar. Andersom is het ook niet zo dat het juist goed is om vaak ruzie te hebben.

Meningsverschillen tijdig signaleren

Hoe vaak heb jij ruzie met je partner?
Natuurlijk maakt het daarbij nogal verschil waarover de ruzie gaat en hoe die ruzie eruit ziet. Als de ruzie een gevecht wordt, levert dit meestal weinig op. Maar als het je lukt om meningsverschillen tijdig te signaleren en deze rustig op tafel te leggen, hoeft een conflict niet uit de hand te lopen. Een onenigheid waarbij een heftige woordenwisseling plaatsvindt is in veel gevallen beter dan het alsmaar opsparen en laten sudderen van irritaties. Onuitgesproken irritaties kunnen leiden tot langdurig wederzijds onbegrip. Je kunt dan steeds minder van elkaar hebben en gaat elkaar negeren om ruzie te voorkomen. Het contact wordt oppervlakkiger; dit is vaak niet zichtbaar maar wel voelbaar. We spreken dan van een latente of sluimerende ruzie. Dit kan lang voortduren, maar soms is er dan toch een druppel die de emmer doet overlopen. Er vindt dan een confrontatie plaats. De ruzie die dan ontstaat is vaak van zeer emotionele aard. Er wordt gesproken met stemverheffing en zelfs geschreeuwd. En omdat er daarbij allerlei oude koeien uit de sloot gehaald worden, weet niemand meer waar het eigenlijk over gaat. Als de emoties hoog oplopen, kan een simpele ruzie bij sommigen behoorlijk uit de hand lopen en aanleiding zijn voor daden van agressie.

Waar gaat de ruzie eigenlijk over?

Mensen die met elkaar samenleven of -werken zijn het niet altijd met elkaar eens. De ideeŽn van de ťťn gaan soms lijnrecht in tegen de wensen of belangen van de ander. Er kunnen ook verschillen bestaan in de verwachtingen over de onderlinge relatie en over de machtsverhoudingen binnen die relatie. Maar ook de hoeveelheid sympathie die mensen voor elkaar hebben verschilt van persoon tot persoon. Soms is hier samenhang tussen. Een meningsverschil over een klein onderwerp kan daarom soms aanleiding zijn voor heftige ruzie. Anderen begrijpen soms niet zo goed waarom die twee zich om zo'n kleinigheid zo druk kunnen maken. Maar in veel gevallen gaat het niet om het gespreksonderwerp.

. Als voorbeeld een klassieker. Een vrouw ergert zich eraan dat haar vriend nooit het dopje op de tube tandpasta terug doet na gebruik. Ze heeft er al verschillende keren wat over gezegd, maar steeds vergeet hij dit weer. Er hebben zich in de tussentijd ook andere irritaties voorgedaan waarover ze niet heeft gesproken, maar wel over heeft nagedacht. Op een kwade dag spreekt zij haar vriend met een geŽrgerde stem aan op zijn gedrag. Hij op zijn beurt accepteert niet dat zij hem zo kleineert en begint terug te schreeuwen dat zij zich niet overal mee moet bemoeien. Ook vraagt hij waar zij zich zo druk om maakt. Op dit laatste punt reageert zij weer met een opsomming van haar irritaties van de afgelopen tijd.

Hij meent dat ze afdwaalt en oude koeien uit de sloot haalt; zij vindt dat hij niet luistert. Hij begint steeds harder te schreeuwen en zij barst vervolgens in tranen uit. De ruzie over een - naar het schijnt - onbenullige oorzaak gaat van kwaad tot erger. Elk strijden ze voor hun eigen gelijk en overwinning en zijn weinig bereid iets toe te geven. Soms zetten de strijdende partijen zelfs hun relatie op het spel: 'Als je het niet aanstaat dan vertrek je maar!'. Wat is hier aan de hand?

Ruzie om de ruzie

Als mensen ruzie maken, blijkt het gespreksonderwerp waarover de ruzie gaat vaak van ondergeschikt belang. De inhoud van het gesprek is in veel gevallen slechts de aanleiding. Na enige tijd gaat de ruzie over in een gevecht over de ruzie zelf. Er worden geen zinvolle argumenten over de inhoud meer aangevoerd, maar er worden dingen aangedragen die meer zeggen over de onderlinge relatie van de ruziemakers zoals: 'Je luistert niet naar me!', 'Je moet niet zo doordrammen!' en 'Het is altijd hetzelfde met jou!'.

Tussen de regels door wordt veel gezegd - en door middel van lichaamstaal duidelijk gemaakt - over de verhoudingen. Tijdens de ruzie worden vooroordelen over elkaar soms duidelijk. Ook worden er verwachtingen naar elkaar uitgesproken. Het is belangrijk dat je je daar bewust van wordt, want daar ligt veelal de essentie. Het gaat vaak niet over het onderwerp van gesprek, maar om het vaststellen van de onderlinge verhoudingen zoals: 'Wie heeft het voor het zeggen? Word ik wel serieus genomen? Vind je me wel aardig? Wie is van wie afhankelijk? Begrijp je me wel? Wat heb je voor me over?' De ruzie gaat schijnbaar alleen over de inhoud, maar vindt tegelijkertijd plaats op het betrekkingsniveau van de communicatie.

Oplossingen op inhoud ťn betrekking

Ruzie hoeft op zich geen probleem te zijn, maar het moet wel ergens toe bijdragen. Bij ruzie denken we snel in termen van oplossen van een geschil. Zelfs ervaren conflictbemiddelaars richten zich daarbij veelal alleen op de inhoud van het conflict. De gedachte daarbij is dat als de vechtende partijen het eens kunnen worden over het onderwerp van hun strijd, het probleem is opgelost. Dit is in de meeste gevallen echter niet genoeg. Bijna elke ruzie heeft een diepere oorzaak die te maken heeft met verstoorde onderlinge verhoudingen op dat moment. Ook daarvoor is aandacht nodig.

Samen kom je er wel uit!

Allereerst is het belangrijk te accepteren dat er een onderling probleem bestaat. Verder dien je er voor open te staan om samen tot een oplossing te komen. Daarbij is het goed te beseffen dat meerdere waarheden naast elkaar kunnen bestaan. Het is maar zelden zo dat jij alleen maar gelijk hebt en de ander alleen maar ongelijk. Zoek ook naar de onderliggende oorzaak: wat is de eigenlijke reden van de boosheid van de ander. Is dat ťcht alleen het dopje van de tandpasta of speelt er nog meer? Hier is het belangrijk te vermelden dat je dit laatste niet als argument in de strijd gaat gebruiken. Als je partner boos is over de tandpasta, zeg dan niet zoiets als: 'Je bent helemaal niet boos over de tandpasta, wat is er werkelijk met je aan de hand?'. Daarmee diskwalificeer je namelijk de boosheid van de ander. Onderzoek echter voor jezelf of er andere redenen kunnen zijn die het conflict hebben veroorzaakt. Probeer je emoties en die van de ander bespreekbaar te maken als het ruziemaken een doel op zich lijkt te worden.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
Vijf stijlen om conflicten te hanteren
Creatief omgaan met conflicten
Handleiding bij conflictbemiddeling
Effectief omgaan met meningsverschillen
Het zakelijk duel: een tweegevecht aan de vergadertafel
Hoe gaat u om met verborgen agenda's?

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk


Boek: Ruzie met je partner

Bijna elk paar heeft van tijd tot tijd ruzie. Soms werkt het zelfs bevrijdend om elkaar eens goed de waarheid te vertellen. Wanneer ruzie echter een vast onderdeel van de dag of week wordt, kan dit heel wat levensplezier vergallen en mensen beschadigen. Ruziemaken kan een gewoonte worden, een patroon dat inslijt. Ruzie is echter geen natuurverschijnsel, het is gedrag. En gedrag is te veranderen. Dat is het uitgangspunt van de praktische instructies in dit boek, die zijn ontwikkeld op basis van psychologisch onderzoek en therapiesessies met vele ruziŽnde paren.

Dit boek biedt een methode met praktische instructies die zijn ontwikkeld op basis van psychologisch onderzoek en therapiesessies met vele ruziŽnde paren. De auteurs staan eerst stil bij de factoren die belangrijk zijn bij het ontstaan en voortduren van ruzie. Daarna bieden zij een methode om gedrag dat tot ruzie leidt, te veranderen. De methode behelst vier doelen:

  1. rust in huis en in de relatie creŽren,
  2. informatie verzamelen over irritatiepunten,
  3. duidelijkheid scheppen over elkaars verwachtingen en
  4. leren onderhandelen zonder ruzie.
Bezinnen op eigen gedrag is een essentieel onderdeel van de methode van dit boek. Het belangrijkste wapen in de bestrijding van ruzie is echter het verbeteren van de communicatie tussen de partners. Door wederzijdse irritaties niet onmiddellijk te uiten, wordt rust geschapen. Door ze te vertalen in wensen, die schriftelijk aan elkaar kenbaar worden gemaakt, vindt gerichte informatie-uitwisseling plaats. Dit is de basis voor het leren onderhandelen over moeilijke onderwerpen. Het is een krachtig medicijn dat werkt. Het is een kuur die je moet afmaken, maar al tijdens de rit kun je er plezier aan beleven.

Boek bestellenRuzie met je partner

Ruzie met je partner
Alfred Lange, B. Schrieken & Bart Schrieken
Nieuwezijds B.V. 2000
ISBN 9057120275

Gerelateerde onderwerpen:

assertiviteit I  agressie I  macht I  contact aangaan I  management I  stress

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Hoe assertief ben jij Kun je agressie voorkomen?

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
conflicthantering
ruzie
management
emotie
samenwerken
bemiddelen
mediation
lichaamstaal
relativeren
mensenkennis
psychologie

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beÔnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beÔnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privť
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk