Home  Groeten  Luisteren  Contact maken  Baby's  Stress  Waarheid  Eerlijkheid  Waardering  Manipuleren  NLP  Liefde  Dating  Flirten  Sollicitatie  Verkoop  Toespraak  Presentatie  Vergaderen  Pengebruik  Roken  Aanspraak  Assertiviteit  Ruzie  Agressie  Macht  Man/vrouw  Samen in bed  Kinderen  Op school  Onderwijs  Op kantoor  Sport  Spiegelen  Gedachtenlezen?  Dieren
 


bol.com Partner


Lichaamstaal is het eerste dat we spraken

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Lichaamstaal van mannen en vrouwen

Is er verschil?

De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn duidelijk zichtbaar. In de afgelopen eeuw hebben zich veel ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Niet altijd hebben vrouwen dezelfde rechtspositie gehad als mannen en het is goed dat daar verandering in is gekomen. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, daar kan iedereen het wel over eens zijn. Dit neemt niet weg dat er tussen mannen en vrouwen verschillen bestaan in uiterlijke verschijning, gedrag en communicatie.

Meestal vinden we deze verschillen ook wel leuk. We maken dan ook dankbaar gebruik van deze verschillen. Soms betreft het dan een spel om de aandacht of om de liefde, maar vaak betreft het toch nog een strijd om de macht. Bewustwording van lichaamstaal helpt om hier grip op te krijgen.

Is het een jongen of een meisje?

Of het een jongen is of een meisje, is een van de eerste dingen die mensen willen weten wanneer er een baby is geboren. Korte tijd daarna hangt de huiskamer van het gelukkige paar vol met rose of lichtblauwe felicitatiekaartjes en staan muisjes in dezelfde kleur op het menu. Het verschil tussen jongen en meisje heeft dus vanaf het allereerste begin onze aandacht. We koesteren dit verschil ook en zijn er trots op. Hoewel kleine meisjes misschien net zo lief met auto'tjes spelen en jongetjes met poppen, passen veel mensen nog steeds hun cadeautjes aan op het geslacht van het kind. Alleen ouders die bewust deze rolpatronen willen doorbreken, doen dit _even bewust_ andersom.

Vriendje of vriendinnetje

Als de kinderen voor het eerst naar school gaan spelen ze nog evenveel met jongens als meisjes. Dit verandert na enige tijd. De meisjes komen met vriendinnetjes thuis en jongens met vriendjes, zonder dat volwassenen hen daarin hoeven te sturen. Ook op latere leeftijd trekken vrouwen, evenals mannen naar elkaar toe. Daarbij wordt als reden vaak alleen de gelijke belangstelling genoemd, maar het gaat echter niet alleen om de gespreksonderwerpen. Op non-verbale wijze wordt ook duidelijk gemaakt hoe iets bedoeld wordt en hoe de onderlinge relatie is. Vrouwen hebben met elkaar een band, een manier van elkaar aanvoelen, die voor mannen niet zo makkelijk valt te begrijpen, en wat mannen op deze wijze delen is voor vrouwen weer een puzzel. Mannen en vrouwen spreken een verschillende lichaamstaal, zowel onderling als met elkaar. Bij lichaamstaal gaat het meestal om communicatie op betrekkingsniveau. Hier gaat het dus niet om de inhoud van de boodschap, maar om hoe de boodschap moet worden opgevat en hoe je tot de ander in relatie wilt staan.

Aangeboren of aangeleerd?

Het is interessant om je af te vragen of de verschillen in lichaamstaal tussen vrouwen en mannen zijn aangeboren of aangeleerd. Door middel van observaties van babies die zowel doof als blind geboren zijn, is wel aangetoond dat bepaalde lichaamstekens, zoals mimiek, aangeboren zijn, maar het is lastig om dit ook voor verschillen in lichaamstaal tussen mannen en vrouwen vast te stellen. Kinderen groeien op met bepaalde verwachtingen die aan hen als jongen of meisje gesteld worden. Cultuursaspecten zoals mode en etiquette geven een beeld van hoe je je zou moeten gedragen. De verschillen tusssen de geslachten worden daarbij soms benadrukt en dit wordt voor ons zo gewoon, dat we er in veel gevallen niet eens bij stilstaan. De etiquette bijvoorbeeld, beschrijft dat vrouwen er netjes bijlopen in jurk of rok. Na de emancipatie mogen vrouwen ook een broek dragen, maar echte gelijkheid zal hier pas bestaan als de mannen er op z'n Schots bijlopen. Waarom sluit vrouwenkleding eigenlijk rechts over links en mannenkleding links over rechts? Veel mensen weten niet eens dat het zo is, laat staan dat we er het nut van begrijpen. Zo blijft het handtasje iets vrouwelijks. De invoering van de broek met zakken heeft nog niet geleid tot de afschaffing daarvan en de mannelijke polstas is in zijn evaluatie blijven hangen. De maatschappij bepaalt op deze manier, zonder dat we daar erg in hebben wie we zijn (een naam) en wat we zijn (een geslacht en een beroep).

De strijd om de macht

We kunnen het ontkennen of niet, maar tussen mannen en vrouwen speelt vaak nog steeds een strijd om de macht hoewel dit zich meestal op onbewust niveau afspeelt. Mannen geven niet graag toe dat ze superieur willen zijn ten opzichte van hun vrouw of hun vrouwelijke collega, maar non-verbaal zullen ze dit wel laten merken. Er zijn bepaalde lichaamstekens waarmee dit machtsverschil wordt aangeduid. Dit verloopt meestal volkomen onbewust, zowel bij de man, als bij de vrouw. In de passage over lopen heb ik een paar voorbeelden gegeven over het gearmd lopen en hand in hand lopen. Bij gearmd lopen haakt een vrouw in bij de man; niet andersom. Tijdens hand in hand lopen heeft de man zijn hand meestal in de 'bovenpositie' en bij het verliefde stel slaat de man zijn arm over de schouder van zijn vriendin, terwijl zij haar arm om zijn middel heeft, ook wanneer ze even lang zijn. Wij vinden dat heel gewoon en merken vaak niet eens dat er verschil in is.

Niet-seksuele ontmoetingen

Veel verschillen in communicatie tussen man en vrouw, of mannen en vrouwen onderling hebben ook te maken met seksualiteit. In een contact tussen man en vrouw spelen seksuele aspecten zeker een rol, hoewel ik het niet met Freud eens ben dat alles altijd met seks te maken heeft. Julius Fast beschrijft in zijn boek: 'De taal van het lichaam' een aardige passage over 'niet-seksuele ontmoetingen'. Hierbij gaat het om, zeg maar, het flirten in de werksituatie. Een man en vrouw komen dan samen binnen een werkrelatie en zenden signalen naar elkaar die erg veel lijken op de signalen die verliefden naar elkaar zenden. Er is echter een belangrijk verschil: de tekens worden niet afgemaakt, er ontbreekt iets, of er worden juist extra signalen meegegeven waardoor gezegd wordt: 'Ik heb wel belangstelling voor je en wil zaken met je doen, maar het gaat niet om seks'. Zo'n extra teken kan bijvoorbeeld het draaien aan je trouwring zijn, of het steeds noemen van de naam van je partner. Ondertussen kijk je elkaar wel diep in de ogen, glimlacht, raakt elkaar aan en komt dichter bij elkaar dan je bij een collega van hetzelfde geslacht zou doen. Tijdens onderhandelingen of verkoop maken veel mensen op deze manier nuttig gebruik van hun charmes.

Wie is de baas?

Het maakt in een bedrijf veel verschil of de bedrijfsleider een man of een vrouw is. Ook leeftijd en uiterlijk spelen daarbij een belangrijke rol. Veel mannen vinden het moeilijk om een vrouw als 'baas' te hebben. Ze voelen zich in hun mannelijkheid aangetast, zowel op het gebied van macht als sexualiteit. Hierdoor weten ze zich soms geen houding te geven of gedragen zich anders dan wanneer een man deze leidinggevende positie zou hebben. Moeten ze bijvoorbeeld echt kloppen op de deur, of kunnen ze bij een vrouw gewoon binnen lopen. Kunnen ze avances maken met hun baas of zetten ze dan hun baan op het spel? Mensen hebben bepaalde verwachtingen met betrekking tot de gedragingen van man of vrouw. Het maakt bijvoorbeeld ook uit of een verkoper een man of een vrouw is en hoe deze er uit ziet.

Typisch man of vrouw?

Opvallend is dat mannen en vrouwen in veel situaties verschillende houdingen aannemen, andere gebaren gebruiken en zich anders gedragen. Er zijn dus typische mannenhoudingen en typische vrouwengebaren. Mannen nemen in bijzijn van anderen meer ruimte in dan vrouwen. Zo zitten ze in tegenstelling tot vrouwen soms wijdbeens of met een naar voren uitgestrekt been. Vrouwen houden hun knieën bij elkaar, ongeacht of ze een broek of en rok aan hebben. Hoewel zowel mannen als vrouwen hun benen over elkaar kunnen leggen, is het achter de kuit kruisen van de voet een typisch vrouwelijke en het op de knie leggen van de voet een mannelijke houding. De houding, achteruit zittend met de handen in de nek, wordt door vrouwen ook niet gemaakt. Mannen zitten zelden met beide handen recht voor zich op hun schoot, maar leunen weer eerder schuin met hun elleboog op de stoelleuning of op tafel.

Er zijn nog meer verschillen. Vrouwen maken soms een zwaai met het hoofd om hun haar uit het gezicht te werpen. Zelfs vrouwen met kort haar kunnen dit gebaar maken, maar mannen, ook met lang haar, maken dit gebaar niet. Ook het krulletjes draaien in lang haar, is alleen vrouwen eigen. Als mannen nadenkend aan hun hoofd krabben, doen ze dit stevig, en met kromme vingers; vrouwen wrijven daarentegen met een vlakke hand en met gespreide vingers. Als mannen nadenken, kunnen ze ook op een bepaalde manier over hun kin wrijven, alsof ze een baard hebben, een gebaar dat je vrouwen nooit ziet maken. Of deze verschillen een speciale betekenis hebben is een volgende vraag, maar opvallend is in ieder geval dat ze er zijn.

Boeken over mannen en vrouwen:

John Gray (Mars/Venus):
Allan en Barbara Pease
Meer mannen en vrouwen

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Gerelateerde onderwerpen:

dating I  liefde I  flirten I  samen in bed I  contact maken I  eerlijkheid

Lees ook: Vrouwelijke managers ervaren stress anders

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Houd de macht onder controle!Lichaamstaal is het eerste dat we spraken
Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
man/vrouw
mannen
vrouwen
mars venus
liefde
flirten
relatie
John Gray
Allan Pease
lichaamstaal
relativeren
mensenkennis
psychologie

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk