Home  Bodycom  Boeken  Video's  Communicatie  Lichaamstaal  Management  Emotie  Baby's  Leren  Cultuurverschil  Situatie  Persoonlijk  Clusters  Liefde  FAQ  Advies  Links
 


bol.com Partner

De taal die iedereen spreekt.

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nlVragen die veel gesteld worden.

De belangstelling voor lichaamstaal is groot en wij krijgen dan ook veel vragen van de bezoekers van deze site. Soms zijn deze vragen algemeen van aard en soms ook heel specifiek. Wij waarderen de belangstelling voor de site en geven dan ook graag antwoord op de gestelde vragen. Sommige vragen komen regelmatig terug, soms alleen in een iets verschillende vorm. De antwoorden op deze vragen kunnen misschien behulpzaam zijn voor anderen. Om deze reden hebben wij de veel gestelde vragen opgenomen in de site. Op deze pagina zullen wij deze vragen beantwoorden. Deze vragen zijn:

Wat betekent het als iemand zijn armen over elkaar vouwt en wat betekent het als iemand aan zijn kin wrijft?
(deze vraag kan ook een ander gebaar betreffen!)

Lichaamstaal is veelbetekenend, maar toch is het niet zo makkelijk om een betekenis aan losstaande gebaren te geven. De verschillende tekens van de lichaamstaal mogen niet los van elkaar gezien worden. Iemand die met zijn armen over elkaar gevouwen zit, kan een ontspannen houding hebben aangenomen, of zich juist afsluiten. Wat de betekenis op dat moment is kun je alleen bepalen als je ook let op de rest van zijn houding, zijn gezichtsuitdrukking en de hoeveelheid oogcontact dat hij maakt. Lichaamstaal is ook afhankelijk van cultuur en situatie en mag ook niet los gezien worden van de gesproken taal. Als iemand over zijn kin wrijft terwijl hij kritiek aanhoort, zou je dit als onzekerheid kunnen interpreteren. Het kan ook zijn dat iemand zijn kin beroert als hij een beslissing neemt. Het aanraken van de kin wordt ook wel eens verstaan als teken van wijsheid. Kennis van lichaamstaal haal je niet uit een soort woordenboekje waar alle gebaren met bijbehorende betekenis omschreven staan. Kennis van lichaamstaal krijg je door bewust te observeren en verschillende lichaamstekens te combineren. Als je daarbij afgaat op het gevoel dat je daarbij krijgt, zit je in veel gevallen in de goede richting.

Meer:
Lichaamshouding I Gebaren I Gezichtsuitdrukking

Hoe lang mag je iemand eigenlijk precies aankijken, uitgedrukt in seconden?

Het aankijken van andere mensen is heel belangrijk maar soms ook moeilijk. Over de tijdsduur van aankijken zijn er ongeschreven regels van toepassing binnen een cultuur. Daarbij verschilt het ook in welke situatie je je bevindt. Hoewel de toegestane duur in de meeste gevallen niet op de seconde valt vast te stellen, is er wel onderzoek gedaan naar het aankijkgedrag van mensen in de westerse cultuur. Als je een vreemde langer dan twee seconde aankijkt, geldt dit als onbeleefd. Het is beter zo snel mogelijk weg te kijken. Je kunt glimlachen als teken van verontschuldiging. Een bekende mag je wel aankijken, ook deze blik moet niet veel langer duren dan zo'n 3 seconden. In gesprek met de ander ligt dit anders: de spreker kijkt hierbij de luisteraar aan en kijkt vaak al na zo'n 7 seconden weg, terwijl hij doorspreekt. Tijdens zijn betoog werpt hij korte blikken om bepaalde woorden te accentueren. Als hij klaar is met zijn verhaal, kijkt hij de ander weer aan om hem uit te nodigen te reageren. Als luisteraar blijf je kijken en hoor je je aandacht niet te laten afdwalen. Afstand spreekt ook een rol: als twee verliefde mensen met elkaar spreken binnen de intieme zone, blijven beiden elkaar aankijken. Aankijkgedrag is cultuurgebonden. In Japan bijvoorbeeld geldt aankijken zeker niet als teken van beleefdheid. Dit mag daar alleen als je iemand goed kent. In Arabische landen mogen vooral de vrouwen niet naar mannen kijken.

Meer informatie over oogcontact

Kun je het merken als een jongen verliefd op je is?

Regelmatig bereiken ons vragen over de liefde. Onze pagina over liefde is ook het meest bezocht van de site. Liefde is duidelijk iets dat ons veel bezig houdt in het leven en omdat we onze diepste gevoelens nu eenmaal niet zo makkelijk uiten door middel van woorden, is lichaamstaal een belangrijke graadmeter van de liefde.

Als een jongen verliefd op je is, kun je dit zeker aan hem merken, hoewel het vaak voorkomt dat omstanders dit eerder in de gaten hebben dan jijzelf (liefde maakt blind?). Overigens geldt dit ook voor de verliefde meisjes. Als een jongen verliefd op je is, is zijn volledige aandacht op jou gefixeerd. In het bijzijn van anderen zal hij zich meer tot jou richten dan tot de anderen en je voortdurend in de gaten houden. Hij kijkt je veel aan , maar ook als hij je niet rechtstreeks aankijkt, merkt hij precies alles wat je doet. Hij volgt iedere beweging en laat merken dat hij alles prachtig vindt wat je doet. Hij lacht om je grapjes en als jij lacht, lacht hij ook. Hij zal het merkbaar leuk vinden om bij je te zijn en dingen met je te doen. Hij probeert dicht bij je in de buurt te zijn en keert zich met zijn schouders en armen in jouw richting. Zijn voeten wijzen ook vaak in jouw richting, zelfs als hij met een ander in gesprek is. Als hij met jou spreekt, leunt hij naar voren en straalt zijn gezicht: hij glimlacht, zijn ogen glinsteren, en zijn pupillen gaan snel heen en weer. Hij stelt je aanraking op prijs hetgeen hij laat merken door zich naar je toe te bewegen. Als hij dit durft, zal hij jou ook veel aanraken.

Meer informatie over liefde
Meer informatie over flirten

Hoe kun je op tijd merken dat de liefde weg is uit je relatie?

Als de liefde in een relatie voorbij is, kun je merken dat het gedrag van een of beide partners verandert. In een groep zullen zij zich meer tot anderen richten dan tot elkaar. Zijn voeten wijzen tijdens een gesprek niet meer naar haar toe, maar naar anderen, op wie zijn aandacht nu is gericht. Zij vermijdt oogcontact met hem en als er oogcontact is, is dat kort, kil en afstandelijk. Hij zal niet veel meer naar haar glimlachen maar eerder schichtig zijn ogen wegdraaien als ze hem aankijkt. Als ze hem aanraakt, trekt hij zich terug of draait zich weg. Ze doen vaker dingen alleen in plaats van met elkaar en hebben meer afspraken met andere mensen. Hij zal haar misschien nog wel kussen omdat hij zelf niet zo goed met de situatie raad weet en zij gaat nog wel met hem naar bed, maar deze momenten duren korter en missen de vertrouwde passie. Als ze samen zijn is hij onrustig of met zijn gedachten afgedwaald. Zij heeft weinig meer te zeggen. Misschien reageren ze zelfs snauwerig op elkaar. Beide partners voelen het meestal wel als er iets niet goed zit, maar praten er niet zo snel over met elkaar. Ten slotte slapen ze nog steeds met elkaar en dus hopen ze dat het nog wel goed komt. Soms praten ze niet omdat ze de oorzaak van de veranderingen liever niet willen horen: "misschien is er wel een ander!". Dit is een website over lichaamstaal, maar als je deze situatie van jezelf herkent, is toch het advies om eens met je partner te praten over de veranderingen die je hebt bemerkt. Als je er samen niet uit komt, is het misschien verstandig om daar deskundige hulp bij te vragen.

Lees ook:
Ruzie in relaties
Complimenten in relaties

Als ik de houding van iemand spiegel, merkt hij dat dan niet?

Als je de houding van iemand over neemt, geef je hiermee te kennen dat je op de zelfde gedachtengolf zit. Tijdens vergaderingen kun je aan de houding van de toehoorders vaak zien wie het met de spreker eens zijn. Het spiegelen is een natuurlijk proces. Ook zonder er bij na te denken, neem je de houding van een ander over en daarmee sta je - misschien hier zelfs letterlijk - op gelijke voet. Als je bewust de houding van een ander spiegelt, komt dat in het begin wat onwennig over, maar geloof me, hij merkt het niet! Mogelijk vindt hij je wel een stuk aardiger of is hij eerder bereid om zaken met je te doen. Let er echter wel op welke houding je spiegelt. Als je negatieve of dominante houdingen spiegelt, werkt het eerder averechts.

Meer informatie over spiegelen

Waar vind ik een goed boek over lichaamstaal.

Er is vooral in de jaren '70-'80 veel onderzoek gedaan op het gebied van de lichaamstaal. Daarna lijkt de interesse voor deze taal even te zijn versloft en de laatste jaren is het weer in opkomst. Er zijn ook veel boeken over lichaamstaal geschreven, maar de meeste daarvan zijn in het Engels. De 'body language' heeft op dit moment nog steeds grotere populariteit bij de Amerikanen dan de lichaamstaal nu bij ons. Kennis over lichaamstaal krijgt daar vooral veel belangstelling vanuit het bedrijfsleven. Er zijn wel enkele boeken over lichaamstaal vertaald in het Nederlands en een paar van Nederlandstalige schrijvers. Deze boeken zijn terug te vinden op onze boekenpagina. Van hieruit zijn de meeste boeken ook te bestellen.

Mag ik jullie teksten gebruiken voor mijn scriptie of voordracht?

Deze vraag wordt veel gesteld en dat vinden we leuk! We vinden het prima als je gebruik wilt maken van de teksten voor niet-commerciële doelstellingen. Wel waarderen we het als je ons dat laat weten en als je ook de bron (www.lichaamstaal.nl) noemt in je scriptie of tijdens je voordracht. Zo kunnen we nog meer mensen plezier doen met informatie over lichaamstaal.

Hebben jullie nog meer informatie over lichaamstaal en kun je dit toesturen?

Behalve dat wij literatuur, scripties en het internet raadplegen voor onze kennis over lichaamstaal, doen we veel observaties in de praktijk van het dagelijks leven en spreken we mensen uit verschillende beroepen over hun ervaringen met lichaamstaal. Onze lichaamstaal-bagage is dus niet altijd geheel in tastbare vorm aanwezig. We proberen het wel om regelmatig onze kennis van lichaamstaal vorm te geven in de website. Graag nodigen we je dan ook uit om de site regelmatig te bezoeken voor nieuws over dit onderwerp. Als je toch meer wilt weten over lichaamstaal dan de site op dit moment biedt, kun je kijken op de pagina met literatuur. Andere websites over lichaamstaal kun je vinden op de lichaamstaal.startpagina.nl

Kunnen jullie een lezing/training over lichaamstaal geven in ons bedrijf?

Wij geven regelmatig workshops, lezingen en trainingen op het gebied van lichaamstaal voor diverse bedrijven en verenigingen. Ook kunnen wij artikelen over non-verbale communicatie schrijven voor tijdschriften en andere websites. Meer informatie vindt in de rubriek:workshops. Voor meer informatie kun je ook mailen naar .

Geven jullie ook open lezingen, trainingen en workshops?

Bodycom Lichaamscommunicatie geeft vooral incompany workshops en trainingen op aanvraag van bedrijven, scholen/universiteiten en verenigingen. Ook treden wij op als spreker tijdens congressen. Deze presentaties stemmen wij of op de (werk)situatie van de aanvrager. Voor een presentatie komen wij naar een afgesproken locatie in Nederland of BelgiŰ. Kijk voor meer informatie daarover in de rubriek over de workshops van Bodycom.

Er is veel vraag naar open trainingen en workshops. In het verleden hebben we in samenwerking met onder andere Managersonline.nl, masterflirt.nl en Salesquest.nl open trainingen aangeboden. Wij hebben echter geen vast programma voor open trainingen. Als je belangstelling hebt voor een open training in de toekomst, kun je ons je gegevens mailen op . We zullen je dan op de hoogte stellen zodra we weer een workshop of training aanbieden. .

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


De taal die iedereen spreekt

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
relatie
liefde
flirten
solliciteren

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk