Home  Bodycom  Boeken  Video's  Communicatie  Lichaamstaal  Management  Emotie  Baby's  Leren  Cultuurverschil  Situatie  Persoonlijk  Clusters  Liefde  FAQ  Advies  Links
 


bol.com Partner

Twee manieren om twijfel uit te drukken

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Kijk naar het geheel....

Clusters: combinaties van lichaamssignalen

EÚn enkel gebaar, houding of gezichtsuitdrukking heeft niet altijd ÚÚn vaste betekenis. Het is bij de beoordeling van lichaamstaal daarom belangrijk te kijken naar de combinatie van verschillende signalen die elkaar aanvullen of juist tegenspreken. We spreken daarbij van clusters: gebaren, houding en mimiek die elkaars betekenis ondersteunen.

Bij een oprechte emotie is er een perfect samenspel tussen mimiek en handbewegingen. Als gezichtsuitdrukking en gebaren elkaar tegenspreken dien je je ernstig af te vragen welke van de twee de waarheid uitdrukt. Kijk dus altijd of houding, mimiek en gebaren voor je gevoel kloppen bij elkaar. Bij de onderstaande afbeeldingen drukt het gezicht hetzelfde gevoel uit als de handen. De non-verbale communicatie is hier congruent.

Welke uitdrukkingen herken jij hieronder?
Tja, wat moet ik daar van denken? Nee! Ik vind dat geen goed idee!

Ja inderdaad, het is helemaal top! Daar wil ik niets mee te maken hebben!

Kijk naar het geheel
Je kunt proberen alleen uit een boekje te leren wat een bepaalde lichaamshouding of gebaar betekent. Erg betrouwbare mensenkennis zal je daar waarschijnlijk niet door ontwikkelen. Je zult ontdekken dat de betekenis van een enkel gebaar of lichaamshouding in de praktijk heel verschillend kan zijn. Een gebalde vuist kan een uiting van woede zijn, maar ook kracht geven aan de uiting van vreugde of verdriet. Wijzen naar iemand kan een verwijt naar die persoon betekenen of een vrolijke ondersteuning zijn van de woorden die worden uitgesproken. Als iemand zijn armen over elkaar heeft kan dat duiden op weerstand als hij daarbij fronst, zijn lippen op elkaar perst en zijn hoofd wat naar beneden houdt. Staat hij echter rechtop met zijn kin omhoog, zijn hoofd licht gebogen en een lichte asymmetrische grijns op zijn gezicht, dan is het eerder een uiting van zelfverzekerdheid met lichte minachting. Ontdek maar eens op deze pagina dat lichaamshouding nog weinig van iemands emotie duidelijk maakt als je zijn gezicht niet kunt zien.

Om het totale plaatje helder te krijgen moet je niet alleen kijken naar een gebaar, houding of gezichtsuitdrukking apart. Lichaamstaal uit zich in clusters: Wat zegt deze persoon? Met welke intonatie en stemvolume? Gebaart hij daarbij rustig of druk? Zit hij, staat hij stil of loopt hij heen en weer? Ademt hij snel of langzaam. Wat is zijn lichaamshouding: onderuit, rechtop...? Wie kijkt hij aan of heeft hij misschien zijn blik afgewend? Naar wie is hij het meest toegekeerd? Wat verraadt zijn gezichtsuitdrukking? Wie zijn er op dat moment aanwezig en welke relatie heeft de persoon met deze mensen? En last but not least: Wat is de context - wat speelt zich af in deze specifieke situatie?

Lees ook: Lichaamstaal is persoonlijk

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Gebaren, gebaar en teken kweenie, echt nie...

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
mensenkennis
psychologie
complimenten
be´nvloeding
manipuleren
solliciteren

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk