Home  Extra  Auto's  Goede doelen  Huis en wonen  Eten en drinken  Dating  Dieren  Computer  Games  Verzekering  Lenen  Sport
 


bol.com Partner


Sport
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Geven en nemen - of lenen?

De kredietcrisis zet de verhoudingen tussen mensen op scherp. Banken zijn in deze tijd niet meer zo scheutig met leningen. Veel mensen hebben tekorten op hun banksaldo. Het komt in deze tijd daarom steeds vaker voor dat familieleden, vrienden en bekenden geld aan elkaar lenen. Vaak wordt het geld zonder rente uitgeleend. Maar toch gaat dit niet altijd gepaard zonder ongemak en wrijvingen. Met het uitlenen van geld aan bekenden, schep je bepaalde verwachtingen en dat is niet alleen de verwachting dat het geleende geld op termijn wordt terugbetaald. Het lenen van geldt schept ook verwachtingen over de onderlinge relatie.

Wederzijdse afhankelijkheid

Mensen zijn van elkaar afhankelijk en elk gedrag heeft betekenis. Door wat je doet en nalaat, geef je uitdrukking aan de relatie die je met anderen hebt. Zonder woorden geef je op die manier te kennen hoe je de mensen om je heen ervaart en wat je van hen verwacht. Vind je hen bijvoorbeeld aardig? Zijn deze anderen jou de baas of neem jij de meeste initiatieven? Ben je bereid de mensen om je heen te helpen of van dienst te zijn? Wat je van anderen vindt blijkt niet zozeer uit je woorden, maar uit de acties die je onderneemt.

Voorwaardescheppend

Wat je voor anderen doet is voorwaardenscheppend. Bij dit alles is sprake van wederkerigheid. De hoeveelheid aandacht en betrokkenheid die je aan anderen biedt, krijg je gewoonlijk ook terug (soms met rente). Door wat je doet - en trouwens ook door wat je niet doet, schep je bepaalde verwachtingen. Voor wat hoort wat, wordt dan wel eens gezegd.

En dat is niet alleen in materiele zin. Veel vriendschappen gaan stuk omdat één van de partijen vindt dat de ander ook wel eens wat meer mag investeren in de vriendschap. Jij bent altijd degene die belt en die langskomt en de ander laat nooit iets spontaan wat van zich horen. Misschien vind je dat dit meer in verhouding zou moeten staan. Je krijgt het idee dat de ander helemaal niet zoveel over heeft voor de relatie die jullie hebben. Je denkt dat de zogenaamde vriend of vriendin jou helemaal niet belangrijk vindt.

Geven en nemen in evenwicht

Het aangaan van een relatie is geven en nemen. En dat geven en nemen moeten in zeker evenwicht tot elkaar staan. Als een ander je iets geeft of iets voor je doet, sta je een beetje bij die persoon in het krijt. Het is dan lastiger een redelijk verzoek van die persoon af te wijzen. Dat wordt tenminste vaak zo ervaren. Robert B. Cialdini benoemt wederkerigheid als één van de zes geheimen om anderen te overtuigen. Hij beschreef in zijn boek 'invloed' dat het ongevraagd geven van een klein cadeautje al genoeg kan zijn om de ander te overtuigen ook iets voor jou te doen of iets te geven. We kunnen de innerlijke drang om de ander met (tenminste) gelijke munt terug te betalen blijkbaar niet weerstaan. Als voorbeeld beschrijft Cialdini dat volgelingen van de Hare Krishna Society mensen op straat iets gaven zoals een boek of een bloem. En eenmaal aangepakt, weigerden ze dit cadeautje weer terug te nemen. Mensen voelden zich hierdoor verplicht om bijdrage te geven aan deze society.

Een duur cadeautje

Met het ontvangen van een cadeautje is niet iedereen altijd blij omdat het verwachtingen schept. Vaak voelen mensen zich ook ongemakkelijk als de waarde van een cadeautje niet in verhouding staat. Hoe moet je bijvoorbeeld reageren als je kind van vijf voor haar verjaardag een duur cadeau ontvangt van een klasgenootje? De kinderen zelf zullen er niet zo'n erg in hebben, maar de verhoudingen tussen de ouders kunnen op scherp komen te staan. Welke verwachting houdt het cadeautje in? Moet je op de verjaardag van het klasgenootje nu ook met een duur cadeau aankomen? En als je dat doet, zal de ander je dan misschien volgend jaar weer proberen te overtreffen? Maar wat je ook kiest: geen reactie is ook een reactie. En met die ontbrekende reactie geef je vervolgens ook weer een teken van hoe je de relatie ziet.

Wat dacht je van lenen?

Ongevraagde cadeautjes brengen niet altijd de vreugde die ervan verwacht wordt. En wat dacht je van lenen? Past het bijvoorbeeld binnen een collegiale of vriendschapsrelatie om geld of spullen aan elkaar te lenen of zet dat de relatie eerder op scherp? Iets lenen of uitlenen kan de onderlinge afhankelijkheid vergroten - het kan ook effect hebben op het wederzijdse vertrouwen.

Wel of niet uitlenen?

Een goede kennis vraagt aan jou of ze een bepaald boek van je mag lenen. Je mag haar graag en ze heeft ook wel eens wat voor jou gedaan. Natuurlijk gun je het haar dat ze dit boek van jou leest. Toch twijfel je even voordat je het haar toestaat. Je hebt dit boek ooit gekocht omdat de titel je aansprak of het werk van de schrijver kende. Je verwachtte een goed boek te kopen dat je later misschien nog wel eens een keer wil lezen. Je had het anders ook wel van de bibliotheek kunnen lenen. Intussen staat het boek al een poosje in je kast - werkeloos.

Of je het boek ooit nog eens zult lezen is maar de vraag, maar je sluit het niet uit. Het boek heeft nog steeds waarde voor jou. Je wilt het in ieder geval niet kwijt. Je wilt ook niet dat het beschadigt. Dat staat zo lelijk in je kast. Dit alles stelt je een beetje voor een dilemma. Je gunt het je kennis zeker dat ze dit boek van je leent. Zelf leen je ook wel eens een boek. Je hebt ook vertrouwen in de haar. Toch garandeert dat niet dat je het ook werkelijk terug zal krijgen. Misschien vergeet ze het terug te geven. Dan moet je haar eraan herinneren. Dat is lastig. Maar het kan ook zijn dat je er zelf niet meer aan denkt en/of niet assertief bent om het terug te vragen. Het kan ook zijn dat het boek door het gebruik van de ander beschadigt.

Onaangename verplichting

Het kan zijn dat je - tegen je zin - toch besluit het boek uit te lenen. Dit heeft alles met de eerdergenoemde wederkerigheid te maken. Je vindt dat je dat verplicht bent. Bij het lenen of uitlenen van geld is het vaak niet veel anders. Het lijkt misschien gemakkelijk om bij bekenden aan te kloppen om geld te lenen. Misschien vinden ze het geen probleem om je iets te lenen. Maar dat maakt je wel van hen afhankelijk. De emotionele betekenis van geld is anders dan die van persoonlijke spullen. Maar de waarde die geldt representeert is veel duidelijker. Als je geld uitleent staat de ander bij jou in het krijt totdat het geleende bedrag weer is terugbetaald. Dat betekent dat de verhouding op dat moment niet gelijkwaardig is. Als je zelf geld wilt lenen is het daarom goed om je af te vragen of je dat van familieleden, vrienden of bekenden zou moeten lenen. Je betaalt misschien geen rente, maar het kan je wel iets kosten.

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk
  Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Bodycom Lichaamscommunicatie.sport
Terug naar Index
Boeken op onderwerp:
geluk
succes
liefde
complimenten
emotie
lichaamstaal
relativeren
mensenkennis
psychologie

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Manipuleren kun je leren
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Lichaamstaal van dieren
Griekse gebaren
Franse gebaren
Kus-test
Ademhaling
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Lichaamstaal van kinderen
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...