Home  Extra  Auto's  Goede doelen  Huis en wonen  Eten en drinken  Dating  Dieren  Computer  Games  Verzekering  Lenen  Sport
 


bol.com Partner


Wonen
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Collecteren voor goede doelen

Steun jij goede doelen? Dit is eigenlijk een bijzondere vraag. Regelmatig zal ook jij mensen aan de deur krijgen die vragen of je iets over hebt voor bijvoorbeeld het Koningin Wilhelminafonds, de hartstichting, het gehandicapte kind en andere goede doelen. En als zo'n vrijwilliger op jou een beroep doet om het goede doel te steunen, kun je weinig anders meer dan in je portemonnee duiken voor een paar muntjes of een bankbiljet.

Collectanten en gulle gevers

Mijn vrouw loopt regelmatig met een bus voor het KWF Kankerbestrijding. De meeste mensen blijken gelukkig gulle gevers. Toch is er af en toe iemand die niets doneert. Het meest gehoorde argument is: 'Ik heb al gegireerd'. Maar soms zijn de redenen bijzonder te noemen. Zo zei iemand eens: 'Ik doe daar niet aan mee, want ik ben tegen dierproeven'. En daar moet je dan even over nadenken. Blijkbaar worden er voor onderzoeken naar kanker ook dierproeven gedaan en heeft deze persoon overwogen dat dit voor hem zwaarder weegt dan het behoud van mensenlevens. Gelukkig dacht de buurman van deze man er anders over en deed na een enthousiast: 'Natuurlijk! Dat vind ik enorm belangrijk!' een flinke duit in de collectebus.

Natuurlijk is iedereen vrij te geven wat hij wil en dat wel of niet aan de deur te doen. Wil je geen collectant aan je deur, dan is het mogelijk via de website Nietaandedeur.nl online een sticker te kopen waarmee je kunt aangeven dat je niet aan goede doelen wilt geven via een collectant aan de deur. Dit initiatief is tot stand gekomen naar aanleiding van de vele verkopers, collectanten en geloofovertuigers (Jehova's e.d.) aan de deur. Het initiatief is vergelijkbaar met de sticker om wel of geen reclame drukwerk te ontvangen. Op deze manier kan iedereen op een eenvoudige, nette en correcte wijze aangeven dat zij niet gestoord wensen te worden.

Tips voor collectanten:


Collecteer in je eigen straat
Als je collecteert, werkt het het beste als je dat doet bij mensen die je goed kent. Een bekend gezicht nodigt eerder uit om wat te geven. Collecteer daarom bij voorkeur in je eigen straat

Kies het juiste tijdstip
Aan het einde van de dag zijn de meeste mensen thuis. Op dat moment wordt er veel gecollecteerd. Maar let er niet alleen op of iemand thuis is. Houd er bijvoorbeeld ook rekening mee dat om 19.00 uur 's avonds veel kinderen naar bed gebracht worden of net op bed liggen. Jouw komst om die tijd kan door ouders met jonge kinderen als storend ervaren worden.

Neem wat afstand
Als collectant ben je een gast aan de deur. Vaak begeef je je al op een stukje eigen terrein (bijvoorbeeld voortuin). Bel aan en neem een stapje achteruit. Als je vlak achter de deur blijft staan, sta je wel erg dichtbij en dat kan opdringerig overkomen.

Stel je persoonlijk voor
Glimlach vriendelijk, noem je naam en vertel waarvoor je collecteert. Ga er niet vanuit dat mensen dat wel aan je collectebus kunnen zien waarvoor je collecteert. Je naam noemen (dit doet bijna niemand), maakt het nÚt een beetje persoonlijker. Dus: 'Goedenavond, mijn naam is... en ik collecteer voor...'. Terwijl je je naam noemt, kun je je legitimatie laten zien.


foto: Nationaal fonds kinderhulp

Geef informatie
Mensen stellen er prijs op te weten waar ze nu eigenlijk aan doneren. Vertel hen waar hun gift voor wordt gebruikt. Heb je een folder ter beschikking, dan helpt dat ook bij je presentatie. Duidelijke informatie motiveert mensen zeker tot geven.

Keer later terug
Maak een lijstje van de adressen waar je hebt aangebeld, maar waar niet werd opengedaan. Wellicht waren deze mensen bezig of niet thuis. Schrijf het tijdstip erbij. Mogelijk komt een andere tijd beter voor hen uit. Als mensen wel opendoen, maar zeggen dat ze geen kleingeld in huis hebben, kun je een tijdstip afspreken dat je terugkeert. Eventueel kun je hen een kaartje of een folder geven met het gironummer van je doel.

Neem een kind mee
Dit is een beproefde methode die onder andere met succes wordt gebruikt door Jehova's getuigen. Het zien van kinderen werkt op de gemoederen van veel mensen. Maar los daarvan is het voor een kind een leuke ervaring. Het maakt hen vrij in het contact met mensen. Verder geef je een goed voorbeeld dat ze later gemakkelijk opvolgen. Maak er echter geen must van. Dan wordt het eerder kinderarbeid. Laat hen thuis als ze moe zijn of als het vies weer is.

Geen voet tussen de deur
Natuurlijk wil je zoveel mogelijk binnenhalen voor jouw goede doel, maar zorg ervoor dat je jezelf niet opdringt. De spreekwoordelijke voet tussen de deur past niet bij collectanten. Heb respect voor ieders keuze om wel of niet te doneren.

Bedank vriendelijk voor de bijdrage
Of je nu een handje losgeld hebt gekregen of een enorme bijdrage; het gaat om de intentie waarmee mensen het geven. Bedankt altijd vriendelijk voor elke gift die je ontvangt. En zelfs als iemand niets geeft, is beleefdheid wenselijk. In dat geval is het goed om te zeggen dat je dit geen probleem vindt en kun je hen toch bedanken voor hun tijd.

Een menselijk gezicht

Er zijn trouwens mensen die ondanks dat ze gegireerd hebben, toch nog wel bijdragen in de collectebus. Misschien alleen al om de collectant - die met zijn tijd en inzet ook bijdraagt aan het doel - niet met lege handen te hoeven laten vertrekken. Ons gedrag - ook het geven aan goede doelen - wordt voor een groot deel bepaald door sociale interacties. De meeste mensen willen graag iets bijdragen aan een goed doel, maar daar blijkbaar ook enige erkenning voor ontvangen. Vandaar dat een collecte aan de deur in verhouding succesvoller is dan een advertentiecampagne via internet.


Foto: Nierstichting

Bijdragen aan goede doelen doe je in het belang van medemensen en wellicht in het belang van jezelf en je naasten. Toch staan we daar niet altijd bij stil. Er is soms iets groots - zoals een ramp - voor nodig om ons massaal te laten geven. Op zo'n moment gaan we nadenken over het leed van anderen en beseffen we wat dat betekent.

Een persoonlijke overweging

Geven aan een goed doel is iets waar je over na moet denken en het is iets persoonlijks. Welk doel spreekt jou aan? Ik heb me wel eens afgevraagd waarom het eigenlijk nodig is dat er collectanten aan de deur moeten komen voor een bijdrage voor goede doelen. Op zich is dit toch belangrijk genoeg dat iedereen eraan zou moeten bijdragen? De overheid zou bijvoorbeeld kunnen besluiten om de belastingen aan te passen zodat er een evenredige verdeling van gelden over de goede doelen plaatsvindt. Er hoeft dan geen collectant meer te komen. De bijdrages aan de doelen zouden dan direct uit de staatskas komen. Maar ja, dan zou het zo automatisch gebeuren, dat we er niet meer bij stil staan. En dat is nu juist zo belangrijk als het gaat om het ondersteunen van een goed doel.

De omgekeerde wereld

Ik heb wel eens nagedacht hoe het zou zijn als het financiŰle stelsel op bepaalde punten zou zijn omgedraaid. Sommige gelden zouden bijvoorbeeld direct naar de goede doelen gaan in plaats van naar laten we zeggen de wegenbouw. De goede doelen waren dan verzekerd van geld. De collectant zou niet meer langs de deur komen voor een goed doel, maar voor de aanleg van een weg: "Heeft u nog wat over voor de verbreding van de A4?" Hoeveel zou er dan nog gegeven worden?

Bijzondere inzamelingsacties

Bij een inzamelingsactie voor een goed doel denk je misschien aan een collecte of aan een spectaculair televisieprogramma. Behalve dit zijn er nog andere lucratieve acties. Iemand kan geld doneren aan een goed doel, zonder dat hem dat geld kost. Zo kun je bijvoorbeeld dagelijks op Thehungersite.com klikken op een knop, waarmee je geld doneert aan een goed doel. Zo kun je bijdragen in de behandeling van borstkanker, de gezondheid van kinderen bevorderen, schoolboeken verstrekken, het regenwoud behouden of dieren redden, door alleen maar op een button te klikken.

Toen ik daar voor het eerst van hoorde, vroeg ik mij af hoe dat kon. Ik betaalde immers helemaal niets. Het enige dat ik hoefde te doen was op een knop klikken. Ik ontdekte daarna dat de site en de doelen worden gesponsord door adverteerders. Door te klikken op de knop krijg je advertenties te zien en met het geld dat daarvoor betaald wordt, draag je bij aan de goede doelen. Het is zeker de moeite waard om te proberen en het kost niets. Je kunt ÚÚn keer per dag klikken.

Een andere opmerkelijke inzamelingsactie op het internet is die van het Rode Kruis op Second Life. Als je wilt collecteren, hoef je daar blijkbaar ook niet meer de deur voor uit.
Foto: Rode Kruis

Second Life is een virtuele wereld waarin personen, avatars, naar eigen inzicht vorm en inhoud kunnen geven aan een virtueel leven. In 2007 collecteerde Yfke Sturm voor het Rode Kruis op Second Life en heeft daar 1400 Lindendollar opgehaald. Onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben de organisatie ondersteund bij het mogelijk maken van deze virtuele collecte.

Maar behalve op Second Life kun je op het gewone internet ook online collecteren. Hierbij stuur je een speciale e-mail aan vrienden of bekenden, waarbij je aangeeft dat en waarom je collecteert. Ontvangers van je collecte e-mail zien je persoonlijke boodschap en kunnen klikken op een mannetje met een collectebus in de hand waarmee ze online kunnen doneren. Je kunt ook een banner (zoals hiernaast) op je site plaatsen. Je kunt kiezen uit een grote verscheidenheid aan doelen.

Ben je ge´nspireerd?

Na het lezen van een pagina over collecteren en goede doelen, ben je misschien ge´nspireerd om zelf actief deel te nemen. Jouw hulp is hard nodig. Op deze pagina vind je verschillende doelen waaraan je kunt bijdragen door donateur te worden en plaatsen waar je je kunt aanmelden als collectant.

Meer informatie over goede doelen en collecteren kun je vinden op:
Goededoelenwereld.nl
Goededoelen.nl
Goededoelen.startpagina.nl

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk
  Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Bodycom Lichaamscommunicatie.Wonen
Terug naar Index


Collectanten gezocht:
Astmafonds
Nierstichting
Hartstichting
KWF kankerbestrijding
Amnesty International
Diabetes Fonds
Gehandicapten
Meer goede doelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Manipuleren kun je leren
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Lichaamstaal van dieren
Griekse gebaren
Franse gebaren
Kus-test
Ademhaling
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Lichaamstaal van kinderen
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...