Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Maak effectief gebruik van uw positie

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Kies een strategische plaats aan tafel
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Kies een strategische plaats aan tafel

U nodigt een zakenpartner uit voor een onderhandeling over een bepaalde kwestie. U heeft slecht nieuws voor een medewerker. U voert een selectiegesprek. U geeft een negatieve beoordeling. U zit bijeen om instructies te geven. Kiest u bij al deze tweegesprekken dezelfde plek aan tafel of maakt dat verschil? Heeft u wel eens gelet op de positie aan tafel die u aanneemt ten opzichte van elkaar? Zit u recht tegenover elkaar, naast elkaar of in een hoekpositie? Als u kijkt hoe u fysiek ten opzichte van elkaar staat of zit, vertelt dat ook veel over uw onderlinge verhoudingen op dat moment. Staat u rechtlijnig tegenover elkaar of aan dezelfde kant? Met een verandering in fysieke positie kunt u grote communicatieve effecten teweeg brengen. In dit artikel beschrijf ik vooral de effecten van uw plaatskeuze aan tafel.

De plaats aan tafel
In een zakelijk gesprek zijn de onderlinge afstand en de hoek ten opzichte van elkaar, van groot belang. Een onderhandeling kan vallen of staan met de opstelling van de stoelen en de plaatskeuze.

U kunt recht tegenover elkaar zitten, naast elkaar aan dezelfde kant van de tafel, of schuin ten opzichte van elkaar in een hoek van 90 graden. Bij keuze daarvan maakt het uit wat voor een soort gesprek u wilt. Wilt u uw gesprekspartner overtuigen, confronteren of zijn medewerking verkrijgen? De strategische keuze van zitplaats bepaalt het verschil! Personen in onderlinge competitie verkiezen meestal de positie tegenover elkaar, personen die samen werken, meestal de positie naast elkaar en personen die met elkaar een persoonlijk gesprek voeren, de positie in een hoek van 90 graden.

Tegenover elkaar
Als u een gesprek voert met een medewerker, terwijl u recht tegenover hem aan tafel zit, doet dit een groot beroep op zijn appŔl doordat u elkaar vanuit deze positie voortdurend recht in de ogen kijkt. Deze positie biedt uw medewerker weinig mogelijkheid om weg te kijken. Veel mensen vinden het onprettig om hun gesprekspartner voortdurend recht in de ogen te moeten aankijken. Als de inhoud van het gesprek confronterend is, kan uw blik zelfs zeer bedreigend overkomen. Over oogcontact bestaan veel misverstanden. Veel mensen hebben nog steeds het idee dat elkaar voortdurend aankijken een voorwaarde is voor een goed gesprek. Staren is echter dodelijk. Tijdens een gemiddeld tweegesprek kijkt de spreker de luisteraar maar 40% van de tijd aan. De overige 60% kijkt hij weg. De luisteraar kijkt 75% van de tijd. Dit patroon van aankijken en wegkijken is nodig voor de structuur van het gesprek en het creŰren van een ontspannen ambiance.

De positie recht tegenover elkaar aan tafel kan een defensieve, concurrerende of rivaliserende sfeer scheppen die er voor zorgt dat beide partijen op hun stuk blijven staan. Deze positie wordt ingenomen als mensen elkaar beconcurreren of berispen. Als u uw medewerker wilt confronteren is deze positie uitstekend, maar als u een ander gespreksdoel voor ogen hebt, is het goed om eens kritisch naar de gespreksopstelling te kijken.

Naast elkaar
Deze positie wordt vaak gekozen door mensen die op gelijke golflengte denken of samen aan een taak werken. Het is een van de meest strategische posities om een zaak voor te leggen en aangenomen te krijgen. Naast elkaar aan tafel zitten, is ook een goede positie om iets aan de ander uit te leggen. Als u bijvoorbeeld samen met de klant een prospectus wilt doornemen is dit een goede positie. Naast elkaar plaatsnemen duidt op gelijkwaardigheid en gelijkgestemdheid. Omdat u hierbij erg dicht bij de ander zit, is aankijken van elkaar minder gemakkelijk. Verder geeft het minder mogelijkheid voor het optimaal gebruikmaken van gebaren. Deze redenen maken deze positie minder geschikt voor dynamische interacties, bijvoorbeeld tijdens de onderhandeling. Naast elkaar zitten of staan is echter uitermate geschikt als het uw bedoeling is een gevoel van gezamenlijkheid te creŰren. In mijn volgende artikel zal ik u een aantal interessante voorbeelden daarvan aan de hand doen.

De hoekpositie
In de hoekpositie zitten de gespreksdeelnemers naast elkaar in een hoek van 90 graden. Uit ervaring blijkt dat deze positie plezierig is bij gesprekken van zakelijke aard waarbij het de bedoeling is het onderlinge contact te verbeteren zoals een sollicitatie- of verkoopgesprek.

Een zakelijk gesprek verloopt het gemakkelijkst als beide gesprekspartners de gelegenheid hebben om weg te kijken. Als u een relatie wilt opbouwen, is het daarom beter om niet recht tegenover elkaar aan tafel te gaan zitten. In de hoekpositie is frequent oogcontact wel mogelijk, maar niet per se noodzakelijk. Het is gemakkelijk om elkaar aan te kijken maar ook om weer weg te kijken. Deze positie stelt uw gesprekspartner eerder op zijn gemak waardoor het vanaf het begin een meer ontspannen gesprek zal worden.

Deze opstelling schept ook goede mogelijkheid om veel gebaren te gebruiken en de gebaren van de ander te observeren. Deze positie kan het gesprek meer dynamiek geven. Ook biedt het u betere gelegenheid om het gesprek te sturen. Zo kunt u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand tot uw gesprekspartner vergroten of juist verkleinen door u meer of minder naar hem toe te keren. Een verdraaibare stoel kan u daarbij helpen. Ook kunt u plaats nemen aan een laag zitje in plaats van een hoge tafel. Dit komt de ontspannen sfeer zeker ten goede.

Positie en attitude in onderhandeling
De positie die u aanneemt heeft effect op de attitude van de gespreksdeelnemers. De positie tegenover elkaar zet u werkelijk tegenover elkaar. Het stelt u minder open voor de argumenten van de ander. Bij een onderhandeling is het belangrijk om objectief naar de mening van uw gesprekspartner te luisteren. Ook wilt u de ander een positief gevoel geven tegenover u en uw standpunten. Vanuit de positie recht tegenover elkaar krijgt u dat minder gemakkelijk voor elkaar dan wanneer u naast of in een hoekpositie ten opzichtte van elkaar zit. Als er een derde persoon aan tafel zit, en deze vormt een hoekpositie met de personen die tegenover elkaar aan tafel zitten, is de situatie anders. De hoekpositie met de derde persoon zorgt er voor dat de anderen meer mogelijkheid hebben om weg te kijken.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
De stoelendans aan de vergadertafel
Maak effectief gebruik van uw positie
De impact van vergadergedrag
Wie heeft het voor het zeggen in de vergadering?
De zwijgers aan het woord
Het zakelijk duel: een tweegevecht aan de vergadertafel
Geheimen delen aan de vergadertafel
Manipuleren aan de vergadertafel
Wat bedoelt u eigenlijk?

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Hoe communiceert u met mannen en vrouwen? Maak effectief gebruik van uw positie

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk