Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Kies een strategische plaats aan tafel

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Hoe communiceert u met mannen en vrouwen?
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Hoe communiceert u met mannen en vrouwen?

Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig en toch presenteren de beide seksen zich zéér verschillend. We zien er niet alleen anders uit, maar reageren ook anders op elkaar. Voor de sfeer maakt het veel verschil of u in dienst bent in een bedrijf waar alleen mannen of vrouwen werken, of binnen een organisatie waar de seksen evenredig verdeeld zijn. Als een groepje mannen met elkaar in gesprek is en er komt opeens een vrouw bij staan, dan verandert meteen de manier van spreken van de mannen. De intonatie van de sprekers wordt wat hoger, er worden andere woorden gekozen. De grapjes die gemaakt worden krijgen een ander karakter: soms wat speelser of plageriger. Er wordt soms geflirt, gewoon voor de aardigheid. Maar soms zelfs zijn de zakelijke keuzes die iemand maakt afhankelijk van het geslacht van de gesprekspartner.

In de tijd waarin vrouwen vochten voor gelijke rechten in de maatschappij werden vooral de overeenkomsten tussen mannen en vrouwen benadrukt. De mode voor vrouwen veranderde waardoor vrouwen steeds meer op mannen begonnen te lijken. Nu is er een tijd aangebroken waarin de verschillen tussen mannen anders gezien en juist gewaardeerd worden. De samenwerking tussen mannen en vrouwen zorgt voor meer werkvreugde, maar soms snappen we elkaar niet evengoed.

Vrouwen zijn anders; mannen ook!
Vrouwen zien er niet alleen anders uit, maar reageren anders, communiceren anders en hebben andere prioriteiten dan mannen. Vrouwen en mannen hebben ieder hun eigen kwaliteiten die elkaar aanvullen en waarin we veel van elkaar kunnen leren. Voor de verschillen tussen mannen en vrouwen is de laatste tijd weer veel belangstelling. Er leeft nog steeds de vraag of deze verschillen werkelijk bestaan en of deze een aangeboren of sociale oorsprong hebben. Na de serie boeken van John Gray en Allan en Barbara Pease verscheen onlangs het boek: Waarom mannen niets onthouden & vrouwen niets vergeten van Marianne Legato, een arts die gespecialiseerd is in seksespecifieke medicijnen. Legato beschrijft in haar boek een en ander over de verschillen in hersenactiviteit en de effecten van hormonale werking op ons uiteenlopende gedrag. Zij beschrijft de verschillen in de communicatie en geeft interessante tips hoe mannen en vrouwen elkaar beter kunnen begrijpen en samenwerken.

Emoties en communicatie
In een eerder artikel beschreef ik hoe mannen en vrouwen verschillend omgaan met stress. Door de verschillen in hersenfunctionaliteit ervaren vrouwen een stressvolle situatie intenser en gedetailleerder. Ook onthouden vrouwen het gebeuren beter. Dit maakt het verklaarbaar dat vrouwen werkelijk emotioneler reageren bij problematische situaties en daar langere tijd van overstuur kunnen zijn. Een ander verschil tussen mannen en vrouwen is de manier waarop vrouwen en mannen informatie opnemen, verwerken en daarover communiceren. Kennis daarover kan ons helpen elkaar beter te begrijpen en adequaat op elkaar te reageren.

Overigens is het goed te vermelden dat bij de beeldvorming over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen vaak stereotypieën genoemd worden. Deze maken veel duidelijk over de verschillen tussen mannen en vrouwen, maar gaan niet altijd op. Zoals ik eerder schreef, is het namelijk mogelijk om onze hersenen te trainen. Daarbij verandert ook de fysiologie van ons brein. Zo ontwikkelt een atleet bijvoorbeeld meer grijze stof in hersengebieden die nodig zijn voor coördinatie en evenwicht. Op dezelfde manier kunnen mannen leren om meer dingen tegelijk te doen. Vrouwen op hun beurt kunnen zeker ook concreet en zakelijk zijn. Lang leven de wetenschap: alles is relatief!

Vrouw relatiegericht - man taakgericht
Een van de theorieën die de oorsprong van de verschillen tussen mannen en vrouwen verklaart, gaat terug naar de oertijd. Of de geschiedenis werkelijk zo verlopen is of niet; in ieder geval is het een aardige beeldspraak die een en ander duidelijk maakt over de verschillen tussen mannen en vrouwen. De communicatie van vrouwen is gericht op de instandhouding van relaties, die van mannen op uitvoering en volbrenging van taak en doel.

Mannen in de oertijd
Mannen hebben zich eeuwenlang bezig gehouden met de jacht. Daarbij was het belangrijk dat zij zich richtten op hun doel (prooi) en zich niet lieten afleiden door zaken in hun omgeving. Wat ze deden, moest snel en effectief plaatsvinden. Stressvolle situaties konden ze maar het beste snel vergeten, zodat ze moedig bleven. Mannen waren op zichzelf aangewezen en moesten hun taken zelf volbrengen. Ze overleefden door vechten en vluchten.

Stereotype van mannelijke communicatie: taakgericht
Mannen willen zo snel mogelijk resultaat bereiken. In principe willen ze dat zelf voor elkaar krijgen en verlangen geen hulp, zolang ze daarom niet vragen. Als een ander hen om hulp vraagt, trachten ze te helpen door hem of haar een snelle oplossing aan te bieden. In hun communicatie zijn ze zo kort mogelijk van stof om dingen snel duidelijk te maken. Als ze iets vertellen, noemen ze eerst de plot van het verhaal en pas daarna de voorgeschiedenis. Ze concentreren zich op hetgeen waarmee ze bezig zijn en vinden het lastig om hun aandacht tegelijkertijd te richten op iets anders. Ze gebruiken voor de verwerking van de gegevens vooral één hersenhelft.

Mannen zijn vaker handelings- of tijdsgerichte luisteraars dan vrouwen. Mannen staan minder open voor non-verbale boodschappen dan vrouwen en reageren daar minder op. Soms verstaan ze alleen wat er letterlijk gezegd wordt en voelen niet de sfeer en emotie aan die vrouwen daarbij voelen. Ook gebruiken mannen zelf minder mimiek en gesticulatie. Mannen gaan eerder af op ‘feiten’ dan op hun gevoel of intuïtie. Als een man een probleem heeft, lost hij dat bij voorkeur alleen op. Hij trekt zich daarvoor terug in stilte.

Vrouwen in de oertijd
Als de mannen op jacht waren bleven vrouwen in het dorp met de andere vrouwen en kinderen. Voor hen was het belangrijk om overzicht te houden en veel dingen gelijk te kunnen doen. Ze moesten onthouden welke planten giftig waren en welke gebieden gevaarlijk om herhaling te voorkomen. Samenzijn en binding met anderen bood hen bescherming. Vrouwen overlegden met elkaar en deden dingen samen om ze tot een goed resultaat te brengen.

Stereotype van vrouwelijke communicatie: relatiegericht
Voor vrouwen is de betrekking belangrijker dan de inhoud. Ze richten zich meer op de instandhouding van de onderlinge relatie dan op het te behalen resultaat. Ze zijn behulpzaam en staan een ander graag terzijde. Ze bieden ongevraagd hun hulp aan als dat nodig is en waarderen spontane hulp van anderen. Vrouwen zijn betere praters dan mannen en doen dat ook veel. Ze vinden het prettig om een spannende opbouw in hun verhaal te brengen. Daarom vertellen ze iets dat ze meegemaakt hebben van het begin tot het eind en bewaren de clou voor het laatst. Als ze over hun problemen praten, verwachten ze van hun gesprekspartner vooral dat hij luistert in plaats van dat hij komt met een snelle oplossing. Terwijl ze praten, kunnen ze gemakkelijk nog meerdere dingen tegelijk doen. Daarbij zijn hun beide hersenhelften tegelijkertijd actief.

Vrouwen zijn vaak mens- of inhoudsgerichte luisteraars. Daarbij hebben ze ook veel belangstelling voor de non-verbale boodschappen van hun gesprekspartner. Behalve voor de inhoud hebben ze ook aandacht voor sfeer en emotie. Zelf gebruiken ze ook veel gezichtsexpressie en gebaren om hun bedoelingen duidelijk te maken. Ze beoordelen de situatie niet alleen op de feiten, maar ook op hun gevoel en ‘vrouwelijke intuïtie’. Als vrouwen problemen hebben, praten ze deze uit in plaats van zich terug te trekken. Vrouwen hebben meer overzicht en zijn meer op relaties (team) gericht. Wellicht maakt hen dat tot betere interim managers.

Vrouwen en mannen in contact
De verschillen tussen mannen en vrouwen maken de onderlinge communicatie boeiend, maar zorgen er ook voor dat zij elkaar niet altijd evengoed begrijpen. Als een vrouw een man spontaan hulp aanbiedt, denkt hij al gauw dat zij dit doet omdat ze twijfelt aan zijn capaciteiten en oplossingsvermogen. Nee mannen, ze bedoelt het écht om te helpen. Als een vrouw over een probleem vertelt, komt hij gelijk met een snelle oplossing terwijl zij alleen wil dat hij naar haar luistert. Als zij een probleem heeft, luister dan naar haar! Geef haar begrip in plaats van oplossingen. En voor de dames: laat hem liever met rust op zo’n moment. Hij wil er bij voorkeur zelf uitkomen. Vrouwen denken dat een man goed naar hen kan luisteren terwijl hij met iets anders bezig is. Feitelijk kan hij zich maar op één ding tegelijk goed concentreren. Als hij met iets bezig is, luistert hij maar half. Hij heeft daarom ook niet het vertrouwen dat zij werkelijk naar hem luistert als zij drukdoende met iets is en hem niet aankijkt. En als zij een zware dag heeft gehad, zou hij dat toch moeten zien aan haar gezicht? Nee... u kunt hem beter vertellen hoe u zich voelt. De kans is groot dat hij dat anders niet merkt. Als zij hem een uitgebreid verhaal vertelt denkt hij... waar gaat dat naartoe? Voordat hij afhaakt, kunt u hem beter eerst de clou uitleggen en pas daarna vertellen wat er zich daarvóór afspeelde.

Mannen hanteren overigens ook een andere manier om overzicht te bewaren en orde in hun chaos te scheppen dan vrouwen. Zij onthoudt precies waar ze haar spullen opbergt. Hij is meer visueel ingesteld en wil alles kunnen overzien. Mannen zijn daarom vaker spreiders en vrouwen meestal stapelaars.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal

Gerelateerde onderwerpen:

lichaamstaal man/vrouw I  geheime liefdesrelaties I  zakelijk flirten I  Mannen, vrouwen en stress I 


Boeken over mannen en vrouwen:

John Gray (Mars/Venus):

De relatietherapeut John Gray kreeg grote bekendheid met zijn boek: Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus. In dit boek onthult hij een unieke, praktische manier waarop mannen en vrouwen hun relatie kunnen verbeteren. Zo leren mannen en vrouwen elkaar beter te begrijpen en elkaars onderlinge verschillen te respecteren. Na dit eerste boek verscheen een hele serie van zijn hand, waarin hij steeds de metafoor Mars/Venus gebruikt. In de boeken staat telkens een verschillend accent met betrekking tot de verhouding tussen mannen en vrouwen centraal.

Meer boeken van John Gray


Allan & Barbara Pease:

Allan Pease, bekend van zijn eerdere boek over lichaamstaal: Lijfspraak, schreef samen met zijn vrouw Barbara een aantal dikke boeken - met lange titels - waarin de verschillen in de communicatie tussen mannen en vrouwen centraal staat. Het echtpaar beschrijft de verschillen aan de hand van vrolijke voorvallen en metaforen (zoals de verschillen tussen mannen en vrouwen in de tijd van de holbewonders). Ook verwijzen ze naar wetenschappelijk onderzoek, met name op het gebied van de functionalteit van de hersenen. Zo leggen zij in hun eerste boek onder andere uit waarom mannen niet luisteren en vrouwen niet kunnen kaartlezen. Ook de specifieke lichaamstaal van mannen en vrouwen is terug te vinden in een boek. Het eerdergenoemde boek Lijfspraak van Allan Pease heeft namelijk een nieuw jasje gekregen en is geheel terug te vinden in: The ultimate book of body language., dat hij samen schreef met zijn vrouw Barbara.


Meer boeken van Allan Pease

Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Hoe bereikbaar en mobiel wilt u zijn? Kies een strategische plaats aan tafel

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
man vrouw
mannen
vrouwen
mars venus
liefde
flirten
relatie
lichaamstaal
relativeren
mensenkennis
psychologie

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk