Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Volgende artikel

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Hoe gaat u om met geheime liefdesrelaties op het werk?
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Hoe gaat u om met geheime liefdesrelaties op het werk?

In uw bedrijf gaat het gerucht de ronde dat twee van uw medewerkers een geheime seksuele verhouding hebben. Hoe staat u daar tegenover? Is het af te wijzen als collega's een liefdesrelatie hebben of schaadt dit het werk niet? Wat moet u er mee aan? Gaat het hier om een privé-kwestie waar u niets mee te maken hebt of dient u actie te ondernemen? Hoe gaat u om met de geheimhouding, de roddels en de afgunst onder collega's?

Met argusogen
Relaties op de werkvloer worden, vooral in het begin, vaak met argusogen bekeken omdat de algemene mening nog steeds is dat werk en privé strikt gescheiden gehouden dienen te worden. Een liefdesaffaire tussen collega’s - vooral als deze van korte duur is - kan de verhoudingen op het werk en de samenhang in het team danig verstoren. Het komt nogal eens voor dat een amoureuze relatie tussen twee medewerkers leidt tot het vertrek van één van beiden. Soms blijven de collega’s samenwerken na een verbroken relatie; ook dit geeft vaak problemen. Overigens sluit dit alles niet uit dat er steeds vaker - ook serieuze - liefdesrelaties ontstaan op de werkvloer. Onze gevoelens hebben we immers niet altijd onder controle en het werk heeft in onze ogen niet altijd voorrang; ook al vinden we soms dat dat wel zou moeten.

Bijna de helft van de medewerkers!
Overal waar mensen samenkomen, is soms ook liefde in het spel. Het kan ons allemaal treffen: niets menselijks is ons tenslotte vreemd. De werkplek is zelfs een zeer waarschijnlijke plaats waar liefdes kunnen opbloeien. Je collega's zie je immers veelvuldig, langdurig en zowel op goede als slechte momenten. Bovendien heeft een verhouding met een collega extra aantrekkingskracht omdat het stiekeme ervan er een bepaalde opwindende spanning aan geeft.

Het blijkt dat de vonk vaker overslaat op het werk dan tijdens de vluchtigere ontmoetingen in een bar of op het sportterrein. In een opiniepeiling op de website van de carrièresite Monsterboard.nl gaf 40 procent van de respondenten te kennen wel eens een relatie op de werkvloer te hebben gehad. 10 procent bleek zelfs op het moment van ondervraging een relatie met een collega te hebben.

Verhuld in geheimhouding
Zoals gezegd rust op het bestaan van kantoorliefdes nog steeds een taboe. Om deze reden staan de verliefde collega's er meestal niet meteen om te springen om hun gevoelens in het openbaar te presenteren. Dit geldt zeker als er thuis nog een ander is. De affaire wordt dus liefst geheim gehouden. In de praktijk blijkt dit vaak lastig te zijn. Andere collega's bemerken in veel gevallen aan de reacties van deze mensen dat er iets aan de hand is. Het koppel geeft overdreven veel aandacht aan elkaar of ontloopt elkaar juist. Verder valt het op dat ze samen aankomen en gelijktijdig vertrekken. Spoedig gaan de smeuïgste verhalen de tent door. De snuffelaars uit uw team zullen zich nu geroepen voelen om op zoek te gaan naar bewijs. Zo worden soms de mailtjes van de verliefden onderschept of er wordt 's avonds gecontroleerd of ieders auto zich wel voor hun eigen deur bevindt. Zoals u kunt lezen in het artikel Herken de elf roddeltypes in uw team zullen sensatiebeluste roddelaars er werkelijk alles voor doen om steeds het laatste nieuws te kunnen brengen.

De effecten op de onderlinge verhoudingen
Of een relatie op het werk 'moet kunnen' of niet, daarover lopen de meningen nogal uiteen. Er zijn veel situaties denkbaar waarbij een liefdesrelatie op het werk geen probleem is. Mijn ouders bijvoorbeeld, runden samen een kapsalon. Zij waren collega's en bovendien gelukkig getrouwd. Niemand die daar aanstoot aan nam of zelfs maar bedacht dat zoiets verkeerd zou kunnen zijn. Zou het bij een kantoorliefde dan ook niet slechts een kwestie van wachten zijn tot het nieuwe eraf is en de relatie zich heeft gestabiliseerd?

Een voortdurend spanningsveld
Soms is dat waar, maar willen we het geduld van het wachten wel opbrengen? Volgens professor Stefaan Lievens van de Universiteit van Gent gaat het uiteindelijk in 70% van de gevallen mis, vooral in het geval van een buitenechtelijke relatie. En tot die tijd kan er sprake zijn van een voortdurend spanningsveld tussen de verliefde collega's en de andere medewerkers. Het begrip voor de affaire zal dus niet altijd zo groot zijn als sommige mensen veronderstellen. Ook ziet men het niet altijd als slechts een privé-kwestie. Een en ander is zeker ook afhankelijk van de hiërarchische verhoudingen en de functies van de betrokkenen. ‘Neem de chef die het aanlegt met zijn werknemer’, stelt Lievens. ‘Dat werkt bij anderen jaloezie, roddel en rivaliteit op. Men vindt dat deze manager hier een voorbeeldrol heeft te vervullen. Als er sprake is van een buitenechtelijke verhouding worden de collega’s bovendien met een moeilijk te verkroppen geheim opgezadeld.

Apart van de rest
In elke groep verandert een intieme relatie tussen twee groepsleden de onderlinge verhoudingen. Deze mensen creëren met elkaar een speciale positie. Ze zonderen zich soms af en richten zich meer tot elkaar dan tot anderen. Ze lijken elkaar zonder woorden te begrijpen of spreken een taal die voor de aanwezigen niet meer te volgen is. Dit kan irritatie geven bij de anderen.

Zolang de relatie nog geheim is, is er nog een extra barrière. De geheimhouding binnen het team verstoort het onderlinge vertrouwen dat er voor die tijd in de groep bestond. De roddel viert hoogtij en de betreffende collega's worden niet altijd meer even serieus genomen. Dit kan zeker verstorend zijn voor de werksituatie.

Openheid van zaken
Over liefdesaffaires op het werk wordt niet gemakkelijk met de betrokkenen gesproken. Managers vinden het soms lastig om medewerkers hierover te bevragen, terwijl misschien nog helemaal niet duidelijk is of de geruchten over de relatie wel op waarheid berusten. Toch kunt u beter wel met deze medewerkers in gesprek treden. Als u bemerkt dat het hier gaat om een onderwerp dat al in het hele bedrijf rondzoemt, hoeft ú er ook geen geheim meer van te maken. Zaken die slechts bestemd zijn voor bepaalde oren, maar die tegelijkertijd in het informele circuit al bij iedereen bekend zijn, vormen een basis tot achterdocht en wantrouwen. Deze 'publieke vertrouwenskwesties' kunt u dus beter geheel 'open gooien'.

Dit betekent dat u niet alleen met de betrokkenen spreekt, maar dat u hierover ook mededelingen doet in het team, ongeacht of de relatie wordt bevestigd of ontkend. U kunt de betrokkenen voorstellen om dit onderwerp zelf ter sprake te brengen in bijvoorbeeld een teamvergadering. Als ze dat niet willen, dient ú dat te doen. Het op deze manier 'open gooien' van een gevoelig onderwerp vraagt behoorlijk wat lef van uw kant. Het verliefde stel zal het u waarschijnlijk niet in dank afnemen en ook anderen kunnen hun vraagtekens hebben bij deze openheid als het gaat om een privé-kwestie. Besef echter dat het niet alleen een privé-kwestie is. Deze openheid schept duidelijkheid. Het haalt het uit de sfeer geheimhouding. Het wordt daarmee een onderwerp waarover gewoon gesproken mag worden. Professor Lievens zegt hierover: ' Roddel wordt gevoed door geheimhouding. Openheid schept vertrouwen en zorgt ervoor dat de relatie geen schande wordt'.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Zeven manieren van spiegelen Volgende artikel

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
flirten
liefde
verleiding
uitstraling
charisma
complimenten
emotie
lichaamstaal
relativeren


Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk