Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Garbage als inspiratiebron
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Zes stappen om alles voor elkaar te krijgen
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Zes stappen om alles voor elkaar te krijgen

U wilt een nieuwe taal leren, een boek schrijven, met een andere sport of hobby beginnen of een switch in uw carrière maken. Het kan uw levensdoel zijn. Toch komt het er niet van en u denkt daar goede redenen voor te hebben. De juiste tijd is nog niet aangebroken. U hebt nog geen gedegen plan. Er zijn teveel andere zaken die u op dit moment bezig houden. U bent onzeker en u twijfelt aan uw kwaliteiten. Misschien moet u er iets anders dat u belangrijk vindt voor opgeven. Verder wordt u op dit moment misschien belemmerd door lopende afspraken en door van alles wat er tussendoor komt. U hebt gewoon geen tijd! Tenslotte doet ook uw uitstelgedrag een duit in het zakje.

Een succesvolle benadering
Regelmatig ontmoet ik mensen die spreken over dingen die ze graag zouden willen doen. Hun wens is duidelijk, maar het lukt hen maar niet om er uitvoering aan te geven. Vaak wordt aan mij gevraagd hoe het mij bijvoorbeeld lukt om boeken te schrijven tussen mijn gewone werk door. Sommige mensen concluderen dat ik het maar druk heb met van alles. Zelf ervaar ik die drukte helemaal niet. Misschien heeft dat te maken met een benadering die misschien wat afwijkt van de standaard over het behalen van doelen. Hier volgen zes stappen die ook ú kunnen helpen om te bereiken wat u wilt.

1. Heb een doel voor ogen
Uiteraard begint het met vaststellen wat u wilt. Als u bijvoorbeeld een boek wilt schijven, is het prettig als u ongeveer weet waarover u wilt schrijven. Het helpt als u duidelijk hebt wie uw doelgroep is en wat u wilt vertellen. Toch hoeft dat doel minder uitgekristalliseerd te zijn dan veel adviseurs over doelen beweren. In mijn vorige artikel noemde ik al dat doelen niet per se realistisch hoeven te zijn. Het streven naar realisme kan u beperken in uw creativiteit. Maar ook het woord specifiek, dat als eerste in het SMART-principe wordt genoemd, hoeft u niet zo strak te hanteren. Allereerst kan het u belemmeren om überhaupt te beginnen, omdat uw doel naar uw gevoel nog niet specifiek genoeg is. Verder is een te specifiek doel veel te gevoelig voor veranderde omstandigheden. Uw doel kan beter de richting definiëren dan de specifieke eindbestemming. Met een duidelijke richting voor ogen kunt u handig om alle obstakels die zich voordoen heen maneuvreren. Dat betekent overigens wel dat uw eindresultaat er enigszins anders uit kan zien dan u zich tevoren had ingebeeld. Wilt u meer weten over deze denkwijze? Een ander artikel dat ik over dit onderwerp heb geschreven, biedt u nog meer inzicht in de manier waarop u flexibel kunt manoeuvreren in de richting van uw doelen.

2. Denk in mogelijkheden
In mijn artikel Spreken en denken in mogelijkheden schreef ik dat we van nature snel geneigd zijn om dingen af te houden die moeilijk of onmogelijk lijken. Vaak schieten er gedachtes door ons hoofd die gevoed worden door gevoelens van onzekerheid en onvermogen: ‘ik kan dit niet, ik heb te weinig tijd, het is te veel werk, ik ben vandaag maar alleen, ik kan dat niet bieden...’ We hebben het gevoel dat de emmer vol is en dat er niet meer bij kan. En dat gevoel is bepalend voor hoe we reageren en wat we doen. Het komt regelmatig voor dat we alleen laten horen wat we níét kunnen bieden in plaats van wat we wél kunnen bieden. En datzelfde vertellen we ook tegen onszelf. Daardoor komen onze ideeën over wat we graag zouden willen niet overeen met wat we denken te kunnen. Een collega schrijft bijvoorbeeld geweldige columns voor het intranet van zijn organisatie. Hij zou graag columns voor een krant of tijdschrift willen schrijven. Maar na het uitspreken van deze wens slaat de twijfel zichtbaar toe. De stap naar zijn potentiele nieuwe carrière maakt hij vooralsnog niet.

3. Begin!
Soms vertellen mensen me dat ze graag een boek willen schrijven. Ze hebben vaak al een onderwerp, maar er doemen allerlei redenen op waarom het maar niet lukt. Ik vraag hen dan: ‘Hoeveel bladzijden heb je al geschreven? Hoeveel regels heb je al? Welke informatie heb je al verzameld?’ Gewoonlijk is het antwoord dat ze nog niets geschreven hebben en dat de plannen nog vaag zijn. Dan is mijn advies: begin gewoon! Vanaf het moment dat u achter uw computer gaat zitten en de eerste regels hebt geschreven, verandert er iets structureels in uw hoofd. Het is niet langer meer iets wat u wílt doen; u bent begónnen! En dat is een groot verschil. Vanaf dat ogenblik kijkt u anders naar de wereld. U staat open voor andere informatie die u helpen in uw proces. U ziet dan opeens dingen die u eerder niet zag. Het is vergelijkbaar met wanneer u een gele auto hebt gekocht. Dan ziet u opeens heel veel gele auto’s. Dat komt omdat uw focus is veranderd. Als u van start bent gegaan wordt u anders geïnspireerd door wat mensen zeggen, door wat u onderweg tegenkomt, door wat u leest in de krant en wat u ziet op televisie. Dezelfde informatie krijgt opeens een geheel andere betekenis.

4. Kies ervoor, en ga er helemaal voor!
Als u begonnen bent met de vervulling van uw wens, laat u dan niet afleiden door allerlei andere projecten die op uw pad verschijnen. U kunt een universitaire studie willen volgen én een taal willen leren én een boek willen schrijven én een belangrijke presentatie willen voorbereiden. Misschien vindt u ook de tijd om dit allemaal te doen. Toch is mijn advies hier een keuze uit te maken en dáár helemaal voor te gaan. Waarom? Als u met uw project bent begonnen, gaat uw onderbewuste keihard voor u aan het werk. Om het voorbeeld van een boek schrijven nog maar eens te gebruiken. Een boek schrijft u niet alleen op het moment dat u achter uw computer zit. Een boek schrijft u ook: in de auto of op de fiets, onder de douche, aan de eettafel, op het sportveld en in bed. Dit zijn de plekken waar u plotseling inspiratie kunt opdoen. Misschien wordt u midden in de nacht wakker met een geweldig idee en springt u uit uw bed om het op te schrijven. Misschien moet u de auto aan de kant zetten om een paar gedachten aan uzelf te appen. Dit soort ingevingen krijgt u minder als u teveel andere zaken belangrijk maakt in uw hoofd. Uw brein moet het kunnen verwerken. Als beloning ontvangt u op onverwachte momenten de oplossingen voor de problemen waar u tegenaan loopt en de motivatie en inspiratie om het pad dat u bent ingeslagen enthousiast te blijven volgen.

5. Wees bereid alles te doen wat ervoor nodig is
Mike Hernacki schreef al in 1982 het boekje: The Ultimate Secret to Getting Absolutely Everything You Want (Nederlands: Het grote geheim) (Niet te verwarren met The Secret, waar ik eerder tien managementlessen over schreef). Het is een boekje waar je in één avond doorheen bent, met één duidelijke boodschap. Als je iets wilt bereiken, moet je bereid zijn om alles te doen wat daarvoor nodig is. Hernacki vulde het boekje met voorbeelden waarin dit principe werkt. Een voorbeeld dat hij noemde was dat van twee advocaten die beiden de droom hadden om in Florida te gaan wonen. Eén van de twee bleek echter niet bereid om zijn huidige praktijk op te geven. De ander was daar inmiddels al mee bezig en leefde zijn droom na. In een ander voorbeeld beschreef Hernacki een lezing die werd gegeven door een man die zijn miljoenen had verdiend met het speculeren in grondstoffen. Tijdens de presentatie vroeg een van de toehoorders of de spreker wel besefte welk risico hij nam met speculeren en waarom hij ermee bleef doorgaan. De spreker antwoordde dat hij dat niet precies wist, maar alleen dat hij bereid was dat risico te lopen. De man in de zaal snauwde toen: ‘Nou ik niet!’, waarop de spreker zei: ‘Misschien is dat de reden waarom ík nu de lezing geef en dat ú ervoor hebt betaald om die te mogen aanhoren’. De sleutel tot succes die Hernacki beschrijft is bereidheid. Kijk met dat uitgangspunt eens naar uw eigen bereidheid als het gaat om wat u graag voor elkaar wilt krijgen. Maak een lijst met een opsomming van alles wat er voor nodig is om uw droom te verwezenlijken. Als daar één ding bijzit wat u niet bereid bent te doen, dan stopt het hele proces. Blijkbaar heeft die ene weerstand een desastreus effect op uw motivatie. Bent u er wél toe bereid, dan blijkt het misschien niet eens nodig.

6. Houd vol
De bereidheid die in ieder geval van u gevraagd wordt is: er moeite voor te willen doen en te volharden daarin. U kunt wel enthousiast aan de slag gaan om de gewenste eindresultaten te bereiken, maar er zullen zich ongetwijfeld tegenslagen voordoen. Laat u niet uit het veld slaan als het vervelend wordt en zoek dan niet naar excuses om het uit te stellen. Op het moment dat het tegen zit raken we snel verleid door allerlei excuses waardoor het niet lukt. Hieronder noem ik er een paar:

Uw motivatie vervaagt
U vraagt uzelf opeens af waarom u dit eigenlijk wilde. U ziet het belang er niet meer zo van in en zegt dat er nog zoveel andere dingen zijn die belangrijk zijn. En ja hoor... de voorbeelden dienen zich vanzelf aan. Bedenk dat dit een truc van uw brein is om er vanaf te komen. Dit geldt zeker als de resultaten - en de voldoening daarbij - nog ver in het vooruitzicht liggen. Het is dan gemakkelijker om u te richten op zaken die onmiddellijk plezier geven.

U laat u afleiden en verleiden
Dit sluit aan bij het vorige. Misschien bent u uw motivatie nog niet kwijt, maar hebt u de neiging om uw activiteiten (die er voor nodig zijn) uit te stellen. Uitstelgedrag is de grootste belemmering voor het behalen van persoonlijke doelen. De meeste mensen zijn heel goed in excuses bedenken om iets toch niet te doen, en soms hebben we dat niet eens in de gaten. Even een appje bekijken, kan er voor zorgen dat u lange tijd geboeid wordt door stukjes die u op het internet vindt. Een kopje koffie en nóg een kopje koffie kunnen ervoor zorg en dat de tijd langzaam weg gesoupeerd wordt. En dan begint het onderhandelen met uzelf. Wie kent het niet? ‘Ja, ik ga het echt doen, maar ik begin om kwart voor twee. O, nu is het al twaalf voor, dus begin ik wel om twee uur. Nou, dit kan ik nog wel even lezen... Telefoon! Tja die kan ik niet laten gaan. Hmm theetijd...’ Dit zorgt er uiteindelijk voor dat u er die dag helemaal niet meer aan begint. Besef ook dat dan ook het inspiratieproces, zoals ik hierboven heb beschreven stopt. Uw brein is immers met andere zaken aan de slag gegaan.

U gaat twijfelen aan uzelf
Als u te maken krijgt met tegenslag en begint met het uitstelproces, gaat dit vaak gepaard met teleurstelling en onzekerheid. Kunt u het eigenlijk wel? Bent u hier wel zo goed in als u dacht? De twijfel slaat toe en zorgt er misschien voor dat u uw dromen helemaal niet meer navolgt. Óf het zorgt ervoor dat u weer nieuwe excuses bedenkt om niets te hoeven doen. Eens werd ik gecomplimenteerd door een manager, die mij zei dat ik zo goed Frans sprak. Hij vertelde dat hij dat ook zo graag wilde leren, maar dat hij dat allemaal niet kon onthouden. Ik adviseerde hem om gewoon te beginnen en het assimilatieproces zijn werk te laten doen. Hij bleef twijfelen. Na een paar maanden ontmoette ik hem weer. Hij kwam enthousiast naar me toe en zei dat hij nu een manier had gevonden om op den duur zijn Franse taal te verbeteren. Ik vroeg hem of hij met Frans was begonnen. ‘Nee’, zei hij, ‘Ik heb een goed boek gevonden waaruit ik kan leren hoe ik mijn geheugen kan verbeteren’. ‘Kap daar mee, man!’ was mijn antwoord ‘Ga Frans leren!’

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
Zo voorkomt u uitstelgedrag
Onrealistische doelen brengen u verder
Spreken en denken in mogelijkheden
Flexibel manouvreren richting uw doelen
De kunst van het relativeren
Tien managementlessen van The Secret
Is geluk een kwestie van stom geluk?
Effectiever managen door systematisch te herhalen
Hoe u met flirten uw doelen kunt bereiken

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Vorige pagina Garbage als inspiratiebron

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk