Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Speel wie u bent - wees wie u speelt

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Tien managementlessen van The Secret
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Tien managementlessen van The Secret

Nederlandse managers staan met twee benen op de grond. Ze calculeren steeds de effectiviteit van hun handelen en laten niets aan het toeval over. Hun benadering is gegrond op kennis en gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen. Ze willen niets weten van zweverige materie want dat is ongrijpbaar. Dat zou je tenminste verwachten! Op het moment dat ik dit schrijf tel ik al 135 reacties (hier, hier en hier) op verschillende artikelen over The Secret. Goed voor een avondje leesplezier. Blijkbaar is er in managementkringen grote belangstelling voor het raadselachtige en ongrijpbare. Of zou u het geheim toch ook praktisch willen toepassen?

Mijn eigen ervaring met The Secret
Door de hoeveelheid aandacht die The Secret kreeg op Managersonline.nl, trok dit ook mijn belangstelling. Ik heb het boek toen gekocht en gelezen. Het is een verslag waarin 30 beroemde mensen verhaal doen van hun visie en ervaringen met The law of attraction: de wet van de aantrekking. Het zijn vooral gerenommeerde Amerikaanse schrijvers van succesvolle boeken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. In The Secret worden de verschillende ervaringen van de auteurs uitgebreid en met vele voorbeelden uit de doeken gedaan. Dit geeft het idee dat dezelfde boodschap voortdurend wordt herhaald. En deze boodschap is: alles in het universum trekt zijn gelijke aan. Dit geldt ook voor gedachten. Met andere woorden: Je schept je eigen ervaringen door wat je gelooft en verwacht. Wat je denkt wordt werkelijkheid. Dit ‘geheim’ was voor mij niet nieuw - ik ben het al in diverse vormen tegengekomen in andere werken. Werken die mij overigens zeker beïnvloed hebben in de dingen die ik doe en waar ik voor sta. Hoewel het geheim mij geen verrassingen bood, kan het voor anderen wel nieuw zijn. Het biedt in ieder geval genoeg stof om over na te denken. In navolging van andere auteurs van Managersonline.nl volgt hier mijn verslag over The Secret.

Wat kunnen managers met The Secret?
Dit is een aankondiging voor een hype die Europa, en mogelijk ook management Nederland gaat treffen, scheef Aart Pijl in zijn eerste weblog over The Secret. En Aart bleek gelijk te hebben. De verschijning van het boek en de documentaire zorgden in ieder geval al voor een levendige discussie op Managersonline.nl. Er verschenen uiteenlopende reacties van voor- en tegenstanders die zich al dan niet in de materie verdiept hadden. De vele reacties - voor én tegen - zeggen in ieder geval iets over de emotie die ermee gepaard gaat. The Secret is blijkbaar iets dat ons raakt, waar we over nadenken en waar we een mening over hebben. De tegenstellingen op zich zeggen iets over de controle en de aantoonbaarheid. Bij problemen of ziektes die we volledig onder controle hebben, bestaat gewoonlijk maar één oplossing of remedie. Voor onduidelijke problemen en ziektebeelden die we niet in de hand hebben, worden vele mogelijke therapieën en oplossingen bedacht - die alle discutabel zijn. Hoe meer therapieën en medicijnen er bestaan voor dezelfde kwaal, des te minder we het blijkbaar weten. Een ellenlange discussie vertelt ons dus één ding: we weten het niet zo goed!

Waar is het bewijs?
In elk debat kan bewijs helpen om de ander te overtuigen. We verwijzen daarbij graag naar de wetenschap. Als geleerden zich immers verdiept hebben in de materie en het bewijs daarbij proefondervindelijk aantonen, dan hoeven we er niet zo lang over na te denken: zo is het! De geloofwaardigheid van The Secret wordt dan ook voor veel mensen groter als ze zien dat verschillende doctors het verhaal in het boek ondersteunen. De titulatuur van de schrijver geeft het stuk meteen een wetenschappelijk tintje.

Maar dat was nu ook juist een van de tegenargumenten voor The Secret: waar is het bewijs - wat vindt de wetenschap? Het kenmerkende van mystiek is nu juist dat het geheimzinnig, verborgen of raadselachtig is. We weten nog steeds weinig over dingen zoals de Bermuda driehoek, de werking van piramides en ook de werking van onze geest. Ook de essentie van elke wereldreligie is lastig aantoonbaar (vandaar ook de vele meningsverschillen daarover). Maar gelukkig hoeft niet alles een wetenschappelijke verklaring te krijgen om het waar te laten zijn. De wetenschap levert ons geen bewijs van The Secret, maar spreekt het ook niet tegen. Dezelfde wetenschap doet overigens steeds meer ontdekkingen die de werking van mystieke krachten ondersteunen. De bekendste komen uit de hoek van de kwantumfysica. Er is bijvoorbeeld aangetoond dat de verwachtingen van de waarnemer effect hebben op aard van de de bewegingen van de kleinste deeltjes. Blijkbaar is er meer tussen hemel en aarde...

De zwakte van voorbeelden
Nu loop ik het risico dat ik met het bovenstaande de discussie over de waarheid en betrouwbaarheid van The Secret weer opnieuw aanzwengel. Daar ligt niet mijn intentie. Elk voorbeeld is weerlegbaar of vervangbaar door weer een ander voorbeeld. Gewoonlijk raken voorbeelden de essentie maar gedeeltelijk. Dit blijkt onder andere vaak tijdens conflicten tussen medewerkers. De strijd om het gelijk wordt dan uitgevochten met behulp van vele voorbeelden. En daardoor komen de medewerkers niet toe aan de miscommunicatie die aan de ruzie ten gronde ligt (ook dit is trouwens een voorbeeld!). The Secret staat vol met voorbeelden, die naar mijn mening niet allemaal zo gelukkig gekozen zijn (rijkdom, gezondheid...). Op elk voorbeeld zijn er namelijk altijd nog meer uitzonderingen...

Bruikbaarheid voor managers
Bij het lezen van The Secret vroeg ik mij af of de informatie uit het boek en de documentaire nuttig kan zijn voor managers. Laat ik nog eens een stukje citeren uit de weblog van Aart Pijl:

Wat mij nou wel aardig lijkt is als managers dit geheim inzetten met het doel hun medewerkers beter, gelukkiger en gezonder te laten werken. Wat zou er gebeuren als managers bijvoorbeeld echt gaan geloven in hun medewerkers?

Hier ligt volgens mij de essentie van The Secret. Kan een andere manier van denken u helpen een betere manager te worden? Kan dit bijdragen tot betere resultaten? Helpt het om meer waardering te geven en gewaardeerd te worden? Ik heb het idee dat het in ieder geval zeker zin heeft om er bij stil te staan en dat The Secret veel interessante elementen bevat die voor managers bruikbaar zijn. Deze zijn trouwens een stuk minder mysterieus dan je zou verwachten. Hier volgt een overzicht van nuttige gedachten die ik uit het concept gefilterd en voor managers vertaald heb. Lees ze, overdenk ze, pik er iets uit op, gebruik ze of verwerp ze desnoods. En in het laatste geval: het geheim komt vanzelf weer op uw pad als u er klaar voor bent.

1. Laat blijken waar u voor staat
Formuleer uw wensen in positieve bewoordingen. Vertel vooral wat u wilt en niet wat u allemaal niet wilt. Dit maakt het voor medewerkers ook een stuk duidelijker wat ze kunnen doen. We zijn immers beter in iets doen dan in iets niet doen. Richt uw eigen handelen op de doelen die u in gedachten heeft. Reik bijvoorbeeld een schema of een mindmap uit om uw plannen concreet te maken. Door uw acties - en niet alleen woorden - zet u dingen in gang.

2. Vertrouw op uzelf en op uw personeel
Veel zakenrelaties zijn gebaseerd op onderling wantrouwen: ‘Ik moet het eerst maar zien!’ Als u vertrouwen aan uw medewerkers laat blijken, verandert uw houding naar hen. Zorg dat u positieve verwachtingen laat blijken. Daardoor zullen uw medewerkers u en elkaar meer gaan vertrouwen. Uw verwachtingen zullen dan ook bewaarheid worden. Laat blijken dat u gelooft in de kracht en het vermogen van uw personeel. Niet alleen in woorden, maar ook in gedrag. Bied uw medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen middels doelgerichte supervisie en training.

3. Ga bij fouten uit van positieve intenties
Als de dingen niet lopen zoals u wenst, ga er dan niet vanuit dat dit te maken heeft met onwil van uw medewerkers. Geef tijd en oplossingsgerichte aandacht aan problemen. Probeer de oorzaak helder te krijgen en geef suggesties voor verbetering. Geef positieve feedback als er aan de problemen gewerkt wordt en u het effect van de veranderingen bemerkt.

4. Geloof in het succes van uw projecten
Tegen verandering bestaat vaak veel weerstand. Deze weerstand houdt ontwikkeling en voortgang tegen. Management en personeel durven het dan niet aan. Een gevoel van gezamenlijk vertrouwen zorgt dat u nieuwe projecten sneller en succesvol kunt lanceren. Heb vertrouwen in positieve resultaten - uw positieve opstelling trekt positieve resultaten aan.

5. Sta voor uw product en kwaliteit
Wees ervan overtuigd dat de producten die u verkoopt goed zijn. Als u er zelf in gelooft, wordt u een betere verkoper - uw overtuiging vertaalt zich in overtuigingskracht. Handel ernaar! Als u Renaults verkoopt, rijd dan zelf ook in een Renault en niet in een Porsche. Eet van de maaltijd die u zelf bereidt. Dan bent u geloofwaardig voor uzelf en anderen.

6. Enthousiasme is besmettelijk
Als manager heeft u een belangrijke voorbeeldfunctie. Als u enthousiasme laat blijken over uw bedrijf en de projecten waaraan u werkt, heeft dat positief effect op anderen. Dit zal de sfeer en werkvreugde vergroten en daarmee de productiviteit.

7. Werk met plezier
Ga met plezier naar uw werk. Doe werk waar u van houdt. Waardeer de werkzaamheden die u doet en hoe u die doet. Als u uw werk weet te appreciëren bereikt u immers betere resultaten dan dat u dat met tegenzin uitvoert. Heeft u het niet naar uw zin op uw werk? Verander dan uw houding ten opzichte van uw baan: herontdek wat u er eerder zo leuk aan vond. En als dat niet het gewenste resultaat oplevert, ga dan elders het werk doen dat u interessant vindt.

8. Richt uw aandacht op sterktes
We zijn geneigd mensen vooral te beoordelen op hun zwaktes. Daar zouden ze aan moeten werken. Focus op zwakte maakt onzeker. Verbeteren van zwakke punten is aandacht richten op iets waar men niet goed in is. Richt uw aandacht daarentegen op datgene waar iemand goed in is! Dit wordt dan zijn specialiteit! Hij wordt er nog beter in. Bovendien vergroot u daarmee zijn algemene zelfvertrouwen, waardoor (als bijwerking) de zwaktes verbeteren.

9. Positieve bejegening zorgt voor een positieve sfeer
Als u uw medewerkers doorgaans vriendelijk tegemoet treedt, zorgt u ervoor dat de sfeer in uw bedrijf verbetert. Geef meer waardering voor het ‘gewone’ werk. Dit heeft ook effect op uzelf. Als u uw medewerkers meer gaat waarderen, wordt u meer opmerkzaam op wat ze allemaal goed doen. En bij meer waardering worden minder fouten gemaakt. Houd van uw mensen - dit straalt u uit, waardoor zij u ook meer gaan waarderen.

10. Investeer in uw bedrijf en in uw mensen
Durf geld uit te geven aan vernieuwing en verbetering. Daarmee laat u zien (aan anderen en aan uzelf) dat u écht gelooft in waarmee u bezig bent. Waar u voor staat blijkt immers uit uw gedrag. Dit heeft effect op uw eigen vertrouwen en dat van anderen.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Boek: The Secret

In mondelinge overleveringen en in religieuze en filosofische geschriften van alle tijden zijn verwijzingen naar een groot geheim aangetroffen. Slechts weinigen begrepen de betekenis ervan, maar hielden hun kennis voor zichzelf. Nu niet meer... The Secret openbaart alle facetten van het geheim, dat het leven transformeerde van iedereen die er ooit mee in aanraking kwam... Plato, Beethoven, Shakespeare, Einstein. Leer het geheim kennen, bereik het onmogelijke... Al weken de nummer 1 op Book Sense, Barnes & Noble.com, The New York Times, Northern California Independent Booksellers Ass., Los Angeles Times, USA Today en SF Gate. En ook in Canada, Groot-Brittannië en Australië nummer één op bijna alle bestsellerlijsten. Oprah Winfrey wijdde er twee volledige tv-shows aan, waarvan de eerste al in Nederland is uitgezonden op 15 maart 2007. The Secret helpt je bereiken wat je zelf voor onmogelijk houdt: geluk, succes, gezondheid, geld en relaties.
  • Wat is The Secret?
  • Waarom staat het overal op nummer 1?
  • Wat is het geheim van The Secret?
  • Wat kan het betekenen voor jou?

Boek bestellen

The Secret

The Secret
Ronda Byrne
Kosmos Uitgevers
ISBN13: 9789021511030

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Van klaagcultuur naar complimentencultuur Speel wie u bent - wees wie u speelt

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk