Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Zo maakt u het verschil

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Tien basisprincipes voor geloofwaardigheid
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Tien basisprincipes voor geloofwaardigheid

Veranderingen realiseer je alleen met elkaar.
Als leider moet je zelf duidelijk het verschil maken.

Barack Obama

Als geen ander heeft Barack Obama verkondigd hoe je veranderingen in gang kunt zetten. Hij richtte zich daarbij op de kracht en verantwoordelijkheid van de Amerikanen. Alleen samen kun je veranderingen teweeg brengen, zei hij. Maar de eerste verandering die Obama zelf teweeg bracht, was de verandering in de hoofden van de Amerikanen. Voordat er überhaupt iets kon veranderen, moesten de mensen anders gaan denken. Zij moesten weer durven hopen en vertrouwen op de toekomst. Obama wist de mensen om hen heen te overtuigen en enthousiasmeren. Hij gaf hen hoop en vertrouwen in mogelijkheden. Zijn presentatie was krachtig; zijn geloofwaardigheid was enorm.

Uw imago veranderen
Geloofwaardigheid is een van de belangrijkste eigenschappen die een manager moet bezitten. Net als charisma is dat een eigenschap die je door anderen wordt toebedeeld. Als u geloofwaardig bent, zegt dat vooral iets over het geloof en vertrouwen dat anderen in u hebben. U kunt er wel veel aan doen om uw geloofwaardigheid te vergroten. Net als Obama dient u daarvoor vooral iets te veranderen in de hoofden van uw mensen. Zij moeten anders (over u) gaan denken. Zij moeten zich aan u durven overgeven. Alleen woorden zijn daarvoor niet genoeg. Als u geloofwaardig wilt overkomen, dient u zich als een betrouwbare en daadkrachtige manager te presenteren. Dit moet u niet alleen zeggen, maar ook laten zien.

Vergroot uw geloofwaardigheid
Hier volgen de basisprincipes die nodig zijn om uw geloofwaardigheid te vergroten.

1. Wees consistent
Als u geloofwaardig wilt overkomen, is het belangrijk dat u laat blijken dat u weet waar u voor staat. Niet iedereen hoeft het altijd met u eens te zijn, maar u moet vooral duidelijkheid kunnen verschaffen. Dat doet u door consistent te zijn. Als u zich ergens voor uitspreekt, verander deze opinie dan niet meteen de volgende dag weer. Natuurlijk betekent dit niet dat u zich rigide moet afsluiten voor elke andere mening. Als u uw mening bijstelt, doe dat dan weloverwogen en gemotiveerd. Verander niet te vaak van standpunt. Van een leider hebben mensen liever dat hij standvastig is en dat ze weten wat ze aan hem hebben, dan dat hij met alle winden meewaait om van iedereen sympathie te winnen.

2 Wees congruent
Wat u zegt en wat u doet, moeten met elkaar overeenstemmen. Als u beloftes doet die u niet nakomt, verliest u geloofwaardigheid. Misschien doet u dit niet met opzet, maar beloftes kunnen gemakkelijk verwateren. U wordt daar ook niet altijd aan herinnerd. Het is daarom nodig dit zelf in de gaten te houden. Kom er zelf op terug en doe waar u voor staat. Ontdekt u dat u - om welke reden dan ook - uw belofte niet na kunt komen, spreek daar dan over met de persoon in kwestie. Neem daartoe zelf het initiatief.

3 Wees consequent
Veranderingen realiseer je met elkaar. Dat betekent ook dat je bij de uitvoering van plannen op elkaar moet kunnen rekenen. Als u en uw medewerkers iets hebben afgesproken, moet u daar ook van op aankunnen. De gemaakte afspraken moeten door ieder nageleefd worden. De mensen die het er niet mee eens waren, kunnen niet vrijelijk hun eigen gang blijven gaan of zich blijven verzetten. Geen oorzaak zonder gevolgen. Als de dingen niet lopen zoals u in gedachten had omdat afspraken verzanden, stuur dan onmiddellijk bij. Laat zaken niet op zijn beloop, maar zorg voor een vervolg. Neem het heft in handen. Spreek mensen aan op hun verantwoordelijkheden. Ga niet eindeloos in discussie over keuzes die al gemaakt zijn en duidelijk geacht worden. Stel grenzen en meet met gelijke maten.

4 Wees authentiek
In deze tijd wordt het belangrijk gevonden dat een manager authentiek is. Dit houdt in dat u ‘uzelf’ bent bij het maken van keuzes en in uw manier waarop u zich presenteert. Anderen (die u kennen) weten zo wat ze aan u hebben. U bent wie u bent en geen kopie van anderen. De vraag is natuurlijk wat deze authenticiteit behelst. In uw leven bent u immers voortdurend in ontwikkeling. U leert nieuwe dingen bij; u gaat over zaken anders denken. U verandert en toch bent u steeds weer authentiek. Authenticiteit is niet statisch. U bent vandaag iemand anders dan u tien jaar geleden was en over tien jaar zal dit weer veranderd zijn. Dit is ook goed. Om geloofwaardig over te komen, is het echter nodig dat mensen u in een hokje kunnen plaatsen. U dient enigszins voorspelbaar te zijn. U moet niet de indruk wekken dat uw beslissingen of manier van doen morgen opeens totaal anders kunnen uitpakken dan vandaag.

5. Wees ‘transparant’
Uw geloofwaardigheid stijgt als mensen het idee hebben dat u niets voor hen verbergt. In feite is deze ‘transparantie’ een illusie. Niemand is zo doorzichtig als ze zelf soms veronderstellen. We onthullen niet altijd de gedachten die we hebben. Veel meningen en plannen blijven verhuld. Vaak is onze communicatie strategisch. We brengen naar buiten wat ons op dat moment het best uitkomt. Hierover kunt u meer lezen in mijn artikel: Transparante communicatie is een illusie. Mijn boek Manipuleren kun je leren, gaat in feite zelfs helemaal over deze strategische communicatie. Toch is het (trouwens ook in strategisch opzicht) aan te bevelen om te zorgen voor een zekere openheid en anderen zoveel mogelijk te betrekken bij uw plannen. Openheid vraagt durf. En door deze te tonen, vergroot u uw geloofwaardigheid. Bovendien zorgt zelfonthulling er ook voor dat u veel informatie retour ontvangt.

6. Laat uzelf veel zien
Zorg dat u veel onder de mensen bent - trek u niet teveel terug in uw kantoor. Als u voortdurend onzichtbaar bent, geeft u uw medewerkers het gevoel dat u ook zelf wat te verbergen hebt. Door uw aanwezigheid laat u blijken dat u uw verantwoordelijkheden niet wilt ontlopen door u te verstoppen. U durft de mensen te ontmoeten en hen recht in de ogen te kijken. Daarmee wekt u het gevoel dat u eerlijk bent en dat u uw beloftes zult nakomen. U verschuilt zich ook niet voor kritiek, maar u durft de confrontatie aan te gaan. Ook dat wordt ervaren als oprechtheid. Maak voldoende tijd vrij voor uw medewerkers. Daarmee geeft u aan dat u hen serieus neemt.

7. Bouw een vlekkeloze reputatie op
Eerst zien dan geloven, is een instelling die veel mensen koesteren. Deze instelling heeft alles te maken met vertrouwen en geloofwaardigheid. Het is een instelling die elk risico zo veel mogelijk beperkt. Om iets te kunnen geloven, is eerst bewijs nodig. Zorg dus voor bewijs van geloofwaardigheid. Een vlekkeloze reputatie heeft sociale bewijskracht. Zorg dat uw bewijs zo veel mogelijk toegankelijk voor anderen is. Vergroot uw populariteit. Laat uw successen bekend zijn. Zorg voor media-aandacht en referenties. Als veel mensen u kennen en zich positief over u uitlaten, zullen veel anderen klakkeloos aannemen dat u geloofwaardig bent.

8. Wees eerlijk
Eerlijkheid duurt het langst. Als u tegen medewerkers liegt, kunt u daar op korte termijn best succes mee behalen. Maar als men erachter komt dat u oneerlijke informatie verstrekt, verliest u alle geloofwaardigheid. Zelfs leugentjes voor bestwil werken uiteindelijk vaak niet in uw voordeel. Als u geen informatie wilt prijsgeven, kunt u beter zwijgen dan dat u onwaarheid verkoopt.

9. Heb vertrouwen in anderen
Als u vertrouwen wilt wekken, moet u ook vertrouwen in anderen tonen. Zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten: een onbetrouwbare waard is onzeker en achterdochtig. Dit werkt ook andersom. Als u er blijk van geeft dat u anderen gemakkelijk kunt vertrouwen en dat u ook belangrijke verantwoordelijkheden uit handen durft te geven, zal ook het vertrouwen in u stijgen. U bent geloofwaardig als u ook in anderen gelooft en dit uitdraagt.

10. Toon geloofwaardige lichaamstaal
Om geloofwaardig over te komen is het niet alleen belangrijk wat u zegt en waar u voor staat. Uw hele manier van doen moet uitstralen dat u geloofwaardig bent en dat ook in uzelf gelooft. Zorg dat uw lichaamstaal aansluit op uw woorden. Als u uw medewerkers wilt overtuigen; toon dan een resolute lichaamstaal. Laat een krachtige houding zien waarmee u toont dat u niet twijfelt aan wat u zegt. Aarzel niet, maar ga recht op uw doel uw doel af. Spreek met een krachtige maar rustige stem.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


De macht van de notulist Zo maakt u het verschil

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
authenticiteit
jezelf zijn
eerlijk
vertrouwen
geloofwaardig
liefde
complimenten
emotie
lichaamstaal
relativeren


Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk