Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

beschouw een klacht als een gratis advies
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Uw grenzen voorbij
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Uw grenzen voorbij

Grenzen, we komen ze overal tegen. Sommige zijn zwaar bewaakt met hoge hekken, prikkeldraad en slagbomen. Andere vormen slechts een lichte afscheiding tussen het ene en het andere gebied. Sommige grenzen zijn natuurlijk gevormd, andere zijn gewoon met een liniaal getrokken, dwars door onherbergzaam gebied. De grenzen vertellen ons tot waar we mogen gaan. Als we eroverheen gaan, komen we op het terrein van onze buurman, of van het ontoelaatbare. Dat wordt dan bestraft met nog meer opgelegde grenzen en beperkingen.

Niet verder dan de grens ons toelaat
Behalve fysieke grenzen bestaan er ook grenzen op papier en in ons hoofd. Zo zijn er vele regels die ons beperken in onze vrijheid om te gaan en te staan waar we willen. Ook hebben we ons vaste routines aangeleerd waar we zelden van afwijken. Door ons te bewegen binnen bepaalde kaders behouden we overzicht. Zo blijven we voorspelbaar voor onszelf en anderen. We vinden de grenzen in ons leven zo belangrijk, dat we ze vaak zelf bepalen en ze meegeven aan ons nageslacht. Al als kind leerden we al waar onze grenzen liggen. Er werd ons verteld wat toegestaan en wat verboden is - goed of fout. Natuurlijk zijn die grenzen en regels nodig als we met anderen ordelijk willen samenleven, maar ze vertroebelen ook ons blikveld naar andere mogelijkheden. We kunnen vaak niet verder kijken dan de grens ons toelaat.

Alleen maar rondjes lopen
Een bijzondere eigenschap van grenzen en regels is dat we eraan gewend raken. En daarna stellen we ze niet meer ter discussie. Een beer in de dierentuin zal op een gegeven moment zijn pogingen om uit zijn verblijf te ontsnappen opgeven en alleen nog maar rondjes lopen. Feitelijk maakt het dan niet meer uit of de grens er nog is. Ouderen slikken soms jarenlang medicijnen voor kwalen die ze niet meer hebben. En op dezelfde manier bestaan er regels en bureaucratische procedures, die hun functie hebben verloren. Ben Kuiken beschreef in zijn boek Fuck de regels verschillende voorbeelden van voorschriften en bepalingen die alleen (nog) bestaan vanwege de betuttelende regel zelf, maar verder hun doel zijn kwijtgeraakt. Kuiken laat ook weten hoe je daar anders mee kunt omgaan. Als voorbeeld noemt hij situaties waarbij verkeersdeskundigen, zorgverleners en managers, mensen zelf verantwoordelijkheid laten nemen en hun laten bepalen hoe ze de regels toepassen of die regels zelfs afschaffen.

Zo doen we het altijd
Veel grenzen bestaan alleen in ons hoofd. En toch laten we ons gedrag erdoor bepalen. We kunnen gewoon niet verder kijken dan de grens, waarvan we veronderstellen dat die er is. Deze grenzen ontstaan door ingeslepen gewoontes, verwachtingen en beperkingen in ons blikveld. Een illustratie daarvan vindt u in het negen-punten-probleem dat ik eerder beschreef in mijn artikel: Problemen? Zo vindt u de oplossing! Daarbij tekent u eerst een vierkantje van negen punten op een stukje papier zoals in deze afbeelding.

De oplossing van het negenpuntenprobleem
Klik op de afbeelding voor de oplossing

De opdracht is nu om deze negen punten met elkaar te verbinden met vier rechte lijnen, zonder uw pen van het papier te nemen. Dit is onmogelijk zolang u blijft proberen de lijnen binnen het denkbeeldige kader rondom de punten te houden. Zodra u buiten dit kader kunt denken is de oplossing simpel. Als u er niet uitkomt, kunt u op de afbeelding hierboven klikken voor de oplossing.

Het negen-punten-probleem is een leuke psychologische test om aan te tonen dat we de natuurlijke neiging hebben om binnen bepaalde kaders of grenzen te denken. Maar in het dagelijkse leven en op uw werk komt u ook situaties tegen waarbij u binnen een bepaald patroon blijft hangen omdat u dat altijd zo doet of omdat er een zekere norm is ontstaan. Hieronder geef ik een aantal voorbeelden uit de praktijk waarbij we gevangen blijven zitten in onze geconsolideerde gedachten en er niet bij stilstaan dat het ook anders zou kunnen.

1. Samen op pad
Enige tijd geleden werd ik gebeld door een studente van de school voor journalistiek. Zij vroeg zich af hoe ze mensen kon bereiken die het altijd te druk leken te hebben voor een interview. Als voorbeeld noemde ze een politicus die een interview had afgezegd omdat hij een afspraak in Utrecht had. Ik adviseerde haar om aan de politicus te vragen om samen naar Utrecht te reizen: ĎReist u met de auto of met openbaar vervoer?í Vindt u het goed dat ik met u meereis - ik moet ook naar Utrecht - dan kan ik u onderweg een aantal vragen stellení.

2. Een stukje rijden
Een verpleegkundige verzorgde een patiŽnt, ťťn dag na een galblaasoperatie. Zij leek daarbij af te wijken van het protocol. Het protocol beschreef dat de patiŽnt de eerste dag na de operatie hulp zou krijgen bij het wassen op bed. De tweede en de derde dag kreeg de patiŽnt een waskom om zichzelf te wassen. En de vierde dag mocht de patiŽnt zichzelf verzorgen aan de wastafel. In de rapportage van de verpleegkundige stond echter bij dag 1: patiŽnt kreeg hulp bij het wassen aan de wastafel. Een collega sprak haar daarop aan: ĎDie patiŽnt mag toch nog helemaal niet haar bed uit? De verpleegkundige antwoordde: ĎWie zegt dat dat gebeurd is? Ik heb de patiŽnt gewoon met het bed en al naar de wastafel gereden en haar daar geholpen. Stromend water is toch veel prettiger!í Elk ziekenhuisbed is verrijdbaar, maar niemand had ooit aan die mogelijkheid gedacht.

3. Die verdraaide deurkruk
Op een kinderdagverblijf lukte het Jip, een peuter van 1,5 jaar, om steeds de tussendeur naar het kantoor van de medewerkers te openen. Jip strekte zich en ging aan de deurkruk hangen, waardoor hij het slot ontgrendelde. Iedereen was het er over eens dat dit niet zoín handige constructie was en er werd een verzoek ingediend tot het plaatsen van een tweede deurkruk buiten het bereik van kleine kinderen. Tot die tijd plaatsten de medewerkers vaak een speelgoedkist voor de deur, maar daar ging Jip al snel op klimmen. Eťn van de medewerkers kreeg het idee om de deurkruk een kwartslag te draaien. Nu kon Jip de deur niet meer openen.

4. Een rondje om het bed
Een patiŽnt met een infuus vroeg aan een verpleegkundige of hij misschien een beetje rond het bed zou mogen lopen. De verpleegkundige zei dat dat niet mogelijk was omdat er op dat moment geen rijdende infuusstandaarden meer voorradig waren, alleen een vaste standaard aan het bed. Een collega zag dat anders. Hij haakte de infuusfles aan de gordijnrails. Nu kon de patiŽnt toch nog rond zijn bed lopen.

5. Een frisse neus halen
Op welke plek voert u uw sollicitatie- en functioneringsgesprekken? De kans is groot dat die gesprekken altijd bij u op kantoor plaatsvinden. Wat zou u van het idee vinden om met de kandidaat of medewerker een wandeling te maken in een nabijgelegen park. Ondertussen vindt het gesprek plaats in een ontspannen sfeer. En uw zakenlunch? Zou dat ook een keer een zakenpicknick kunnen zijn?

Dit waren slechts enkele voorbeelden van Ďlateraal denkení, het denken en handelen buiten de gebruikelijke kaders. In uw werksituatie zijn er ongetwijfeld situaties waarbij u succes kunt behalen door buiten de geŽffende paden te treden. Soms lukt het ons niet eens om over zoín creatieve oplossing na te denken omdat we gewoon niet zien dat er Łberhaupt een probleem is. Hebt u zelf op uw werk een situatie meegemaakt waarbij u iets anders deed dan gebruikelijk in die situatie? Hebt u voorbeelden van grenzen of regels die hun functie verloren zijn? In dat geval zou het interessant zijn als u uw ervaringen in een reactie met ons zou willen delen. Ik ben erg benieuwd naar uw ontdekkingen.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Vorige pagina Beschouw een klacht als een advies

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beÔnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beÔnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privť
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk