Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

vrijheid en duivelse dilemma's
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Spreken en denken in mogelijkheden
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Spreken en denken in mogelijkheden

Laat ik deze keer eens beginnen met een simpele, maar leuke en leerzame oefening die u met uw medewerkers kunt doen op een teamdag. Laat de medewerkers in tweetallen tegenover elkaar staan met hun handpalmen tegen elkaar. Dan vraagt u aan de personen die aan de linkerkant staan om te beginnen met duwen. U zult dan merken dat de personen aan de rechterkant meteen beginnen terug te duwen terwijl u hen helemaal geen opdracht had gegeven. Ze hadden ook anders kunnen reageren: meebewegen, opzij stappen, een dansje maken... Toch gingen ze allemaal terugduwen. Het ligt blijkbaar in onze natuurlijke aard om weerstand te bieden bij drukverhoging. En dat is iets wat we ook vaak doen als we te maken hebben met tegenslag en problemen. We houden het af. Afhouden zorgt ervoor dat we niet de dingen doen die we willen doen. Lees hier hoe dat anders kan.

De nieuwe assertiviteit
Eerder schreef ik in mijn artikel Vergroot uw succes door vaker ja te zeggen over de nieuwe assertiviteit. In assertiviteitstrainingen leert u vooral nee te zeggen. Als u nee zegt, laat u weten waar u voor staat, is het idee. U kunt er uw grenzen mee aangeven. Toch is nee zeggen minder effectief dan verondersteld. Door nee te zeggen laat u alleen horen dat u iets niet wilt. Beter is het te laten weten wat u wél wilt. Nee zeggen beperkt. Ja zeggen creëert openingen, kansen en perspectieven. Als u weloverwogen ja zegt, laat u zeker niet over u heen lopen. Bewust ja zeggen is zeer assertief! Als u uw instelling verandert van een nee-houding naar een ja-houding spreekt u in mogelijkheden.

Van onmogelijk naar mogelijk
Van nature zijn we snel geneigd om dingen af te houden die moeilijk of onmogelijk lijken. Zelfs als we vragen krijgen die niet helemaal aansluiten bij onze dagelijkse routines, is weerstand onze eerste reactie. Meteen schieten er gedachtes door ons hoofd die gevoed worden door gevoelens van onzekerheid en onvermogen: ‘ik kan dit niet, ik heb te weinig tijd, het is te veel werk, ik ben vandaag maar alleen, ik kan dat niet bieden...’ We hebben het gevoel dat de emmer vol is en dat er niet meer bij kan. En dat gevoel is bepalend voor onze reactie: terugduwen en daarmee de boot afhouden. Het komt regelmatig voor dat we alleen laten horen wat we niet kunnen bieden in plaats van wat we wél kunnen bieden. We zeggen bijvoorbeeld: ‘Ik zit deze week bijna helemaal vol dus het lukt me niet om een afspraak met u te plannen’. Op die manier communiceren we eigenlijk alleen onze frustraties en onvermogens naar collega’s en klanten. Die kunnen daar niet veel mee en dat wekt weinig vertrouwen. Beter is het om te kijken naar de mogelijkheden die er wel zijn en daarmee te beginnen: ‘Als u dit deze week nog wilt bespreken, heb ik donderdagmiddag om 16.30 uur nog drie kwartier beschikbaar. Als we eventueel meer tijd nodig hebben, kunnen we komende week nog iets plannen’.

Wanneer is de emmer vol?
U vergroot uw mogelijkheden aanzienlijk als het u lukt om buiten de kaders te denken. Een voorbeeld daarvan gaf ik in mijn artikel: Problemen? Zo vindt u de oplossing!. Zoals bij het daar geschetste 9 punten probleem, denken we in ons leven vaak in beperkingen. Zo hebben we bijvoorbeeld ons weekprogramma kunstmatig afgebakend in vakjes. We maken planningen binnen onze vastgestelde werktijden en in hele uren. Zo plannen we het begin van een vergadering eerder om 10.00 uur in plaats van 10.05 uur. Die vergadering duurt eerder een uur dan 48 minuten. De norm vertelt ons dat we geen 5 minuten later mogen beginnen of eerder mogen vertrekken. En onze werkdag duurt van 09.00 uur tot 17.00 uur. Dat mag best eens een keer uitlopen, maar om vooraf een afspraak te plannen die deze tijd tien minuten overschrijdt, daar denken we niet zo snel aan.

Door anders te denken kunt u ruimte scheppen in uw volle dagprogramma. En als ‘vol’ een relatief begrip wordt, wordt het makkelijker om uit te gaan van mogelijkheden. Dit doet me denken aan het verhaal van de Chinese leerling die zijn meester om raad vraagt over zijn volle agenda. De meester pakt een emmer en vult die tot de rand met grote stenen. Hij vraagt aan zijn leerling of de emmer vol is. Als de leerling dat bevestigt, pakt de meester een hand grind. Daarmee vult hij de kieren tussen de stenen. De leerling is verrast, en geeft toe dat de emmer nú pas vol is. Dan neemt de meester een schep zand en laat zien dat dat er nog bij kan. Nadat de leerling opnieuw bevestigt dat de emmer vol is, giet hij er nog een ruime hoeveelheid water bij. Ook uw volle programma heeft nog ruimte over.

Van mogelijkheden naar resultaten
Als u begint met denken en spreken in termen van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden zult u gaan merken dat er veel verandert in uw aanpak. U zult versteld staan hoeveel u kunt doen in de gewonnen kwartiertjes. Dit vertrouwen zorgt er uiteindelijk voor dat u:

1. eerder ergens aan begint
2. het langer volhoudt
3. meer zult afronden
4. meer resultaten behaalt
5. een positieve uitstraling heeft
6. minder gestrest overkomt

Niet aarzelen, maar beginnen
Soms vragen mensen mij hoe het mij lukt om zoveel te doen zoals artikelen en boeken te schrijven, presentaties voor te bereiden en te geven, interviews te geven, coaching en therapie aan te bieden en toch nog tijd over te houden. Het antwoord zit hem ook in het uitgaan van wat mogelijk is in plaats van wat niet mogelijk is. Met die gedachtegang zult u ook eerder ergens aan beginnen. Ooit vertelde iemand mij dat hij graag Frans wilde leren, maar dat hij daar nog niet aan wilde beginnen omdat hij de dingen zo moeilijk kon onthouden. Een half jaar later sprak ik hem weer en zei hij dat zijn einddoel al in zicht kwam. Hij vertelde dat hij nu namelijk bezig was met een cursus om zijn geheugen te verbeteren. Ik zei meteen tegen hem: ‘kap daarmee man, ga toch Frans leren als je Frans wilt leren!’.

Zonder aftrap geen spel
Zo word ik ook wel eens benaderd door mensen die zeggen dat ze zo graag een boek zouden willen schrijven. Ze hebben al een onderwerp waar ze het over willen hebben, maar toch komt het er maar niet van. Ze vragen dan aan mij wat ze zouden kunnen doen om hun droom te verwezenlijken. Ik vraag ze dan hoeveel regels ze al hebben geschreven. Het gebruikelijk antwoord is dan: ‘Nou, ik ben nog niet begonnen’. Ik onthul hen dan de belangrijkste activiteit die nodig is om een boek te kunnen schrijven: schrijven. Vanaf het moment dat de eerste regels op het scherm staan, verandert je denkpatroon. Je schept andere verwachtingen in je hoofd. Je bent dan namelijk aan het schrijven. En dat schrijven vindt niet alleen plaats op het moment dat je achter je computer zit. Als je begonnen bent met schrijven denk je daarover na onder de douche, in de auto, op de wc, gedurende de lunch en tijdens de saaie momenten van een vergadering. Je gaat anders denken, andere dingen zien en je wordt door van alles geïnspireerd. Je hebt voortdurend je manuscript in je hoofd en benut elke verloren minuut. Je denkt in mogelijkheden, inspiratie en succes. Zolang je echter nog niet bent begonnen met schrijven dan heb je die gedachten allemaal niet. Dan blijf je hangen in wat er voor je gevoel niet kan. Dit leidt tot uitstelgedrag, afhouden, niet volhouden, tijdsdruk en verhoogde stress.

Krijgt u het dan niet enorm druk?
Door uit te gaan van mogelijkheden, zult u meer kansen kunnen benutten en meer opdrachten kunnen verwerken. Nu vraagt u zich misschien af of het niet heel druk krijgt als u overal ja tegen zegt en alle gaten in uw programma optimaal benut. Ja en nee. Het bijzondere is dat als u uitgaat van mogelijkheden, u ook in mogelijkheden gaat denken. Weerstand bieden door te klagen en vertragen, uit te stellen en tegen te sputteren kost heel veel energie. Uitgaan van mogelijkheden biedt u veel meer keuze en variatie. Het kan zelfs zijn dat u daardoor meer werk verzet en meer successen behaalt terwijl u niet het gevoel hebt het drukker te hebben. Gek genoeg zult u ervaren dat er nog tijd genoeg overblijft om ja te blijven zeggen. Ik heb wel eens gevraagd: ‘stel dat je hulp nodig hebt bij de uitvoering van een lastige klus. Aan wie kun je dat dan het beste vragen: aan iemand die het al heel druk heeft of aan iemand die niets te doen heeft?’ De kans is groot dat juist de persoon die het druk heeft het eerst bereid is om te helpen. Die persoon zit immers in een actieve flow. De andere persoon moet vanuit zijn passieve houding eerst nog opstarten. De kans op weerstand is dan groter.

Altijd ja dus?
Is het dan vanaf vandaag de bedoeling dat u alles maar accepteert en overal maar ja op zegt? Dat is zeker niet zo. Zoals ik het eerder noemde: ja zeggen en spreken in mogelijkheden is zeer assertief. U maakt er duidelijk mee wat u wilt in plaats van wat u niet wilt. Dat betekent dat u keuzes maakt vanuit een doelgericht uitgangspunt. Het is voor uzelf duidelijk wat u wilt en u kunt dat ook aan anderen kenbaar maken. Dit maakt het ook voor uzelf makkelijker om grenzen aan te geven. Nee is geen verboden woord en vaak is nee een stuk duidelijker dan ja. Denk maar eens aan de vroegere verkeersborden met de doorgestreepte pijlen die duidelijk maakten dat u ergens NIET in mocht rijden. Deze zijn vervangen door aanduidingen die alleen aangeven wat u wel mag. We zijn er inmiddels wel aan gewend, maar als ik in het buitenland de oude borden zie, vind ik die nog steeds een stuk duidelijker. Als we de bordjes ‘verboden te roken’ zouden vervangen door zoiets als ‘het is hier alleen toegestaan om frisse lucht in te ademen’, zou dat in duidelijkheid behoorlijk inboeten. Vertel dus rustig wat u niet wilt, maar motiveer dat vooral door te zeggen wat u wél wilt.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
Vergroot uw succes door vaker ja te zeggen
Beperkingen stimuleren uw vindingrijkheid
Niet analyseren, maar combineren
Zo blijft uw werk een uitdaging
Problemen? Zo vindt u de oplossing
Flexibel manoeuvreren richting uw doelen

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Vorige pagina Vrijheid en duivelse dilemma's

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk