Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Tips voor een geslaagde nieuwjaarsreceptie

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Zo blijft uw werk een uitdaging
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Zo blijft uw werk een uitdaging

Kunt u zich nog het moment herinneren dat u solliciteerde naar de functie die u nu uitoefent? In uw sollicitatiebrief schreef u dat u het werk als een uitdaging beschouwde. En ook tijdens het gesprek liet u uw enthousiasme over de functie blijken. U had er écht zin in om met iets nieuws te beginnen, u in te zetten voor het nieuwe werk en nieuwe mensen te leren kennen. In de eerste maanden dat u in deze functie werkte, was u buitengewoon gemotiveerd. Elke dag deed u ontdekkingen die u inspireerden tot creativiteit. U was gericht op mogelijkheden en zag die overal om u heen. U vond het geweldig om anderen te motiveren en samen met hen veranderingen tot stand te brengen. Naar uw gevoel droeg u met uw werk ergens aan bij. Uw activiteiten waren zinnig. Aan het einde van uw werkdag voelde u zich moe, maar voldaan.

Wat is er gebeurd met uw motivatie?
Misschien bent u nog even gemotiveerd als toen. Toch kan het ook zijn dat er in de tussentijd veel is veranderd. Niet zozeer uw werkzaamheden en contacten zijn anders geworden, maar eerder uw persoonlijke houding daartegenover. Uw alledaagse routines zijn omgeturnd in een sleur. En de dingen die u voorheen als uitdagingen beschouwde, ervaart u nu eerder als lastige problemen die het gemak waarmee u uw werk doet in de weg staan. U bent vaker aan het strijden voor uw eigen belangen en uw positie in de organisatie dan dat u zich op positieve wijze inzet voor het werk, dat u voorheen zo ambieerde. Als belangrijkste reden hiervoor geeft u aan dat u te weinig uitdaging in uw werk ervaart. En dat zorgt ervoor dat de werklust u ontgaat. Aan het eind van uw werkdag voelt u zich nog steeds moe, maar deze vermoeidheid voelt heel anders aan dan toen u net met dit werk begon. U haalt geen voldoening meer uit wat u doet. Misschien ziet u er op sommige momenten zelfs tegenop om naar uw werk te gaan.

Volledige aandacht of mentaal zappen?
Als u lange tijd in een bepaalde functie blijft werken, zullen veel dagelijkse werkzaamheden die in het begin nog uw bijzondere aandacht nodig hadden vanzelfsprekend worden. De ontwikkeling van dergelijke routines heeft voordelen. U hoeft daardoor niet over alles wat u doet na te denken. Dit geeft u de mogelijkheid u te kunnen richten op meerdere zaken die op uw pad komen. Misschien beschouwt u uzelf als ‘multi-tasking’. Maar dat kunt u alleen zijn als u een deel van uw werk op de automatische piloot uitvoert. Het is lastig om u met verschillende dingen tegelijk bezig te houden als die allemaal uw volledige bewuste aandacht vragen. Met meerdere dingen tegelijk bezig zijn, kunnen we alleen als we een deel van die taken onbewust doen. Overigens is het volgens nieuwe inzichten in hersenwerking niet eens mogelijk om aan meerdere dingen tegelijkertijd bewuste aandacht te geven. Wel kunnen we beurtelings snel onze aandacht wisselen over verschillende taken. In plaats van over multi-tasking wordt daarom liever gesproken over shift-tasking of mentaal zappen.

Gewoontes bieden weinig stimulans
Automatisme is handig om uw aandacht gemakkelijker te kunnen verdelen. Maar het kan tegelijkertijd desastreus zijn voor uw motivatie. Gewoontehandelingen geven weinig stimulans - weinig prikkeling. En dat is nu juist zo hard nodig om ons werk leuk en uitdagend te blijven vinden. Als iets een gewoonte wordt, beschouwen de hersenen dat immers niet als iets waar aandacht op gericht moet worden. Dit is het principe van habituatie: het bekende wordt genegeerd waardoor er ‘energie’ overblijft om aandacht te schenken aan het onbekende. Leuk natuurlijk, maar als er zich naast het dagelijkse werk weinig nieuws te verwerken aandient, krijgen we het gevoel dat wat we doen niet zo boeiend is. De routinematige werkzaamheden veranderen in een sleur. Als u wilt weten of uw werk een sleur geworden is, kunt u de sleurtest doen uit mijn eerdere artikel: Weg met de sleur! Zo maakt u uw werk weer opwindend.

Doe hetzelfde... maar dan anders
Als u uw werk langdurig, steeds op dezelfde manier doet en u verder weinig nieuwe impuls krijgt, lijkt sleur een vanzelfsprekend gevolg. En als u die sleur wilt bestrijden, is het antwoord eigenlijk simpel: ga iets anders doen! Als u iets geheel anders zou gaan doen dan u nu doet, zorgt dat er voor dat u er weer meer bewust mee bezig moet zijn. Dit geeft absoluut nieuwe impuls. Maar is dat wel wat u wilt? Het werk dat u nu doet is immers het werk waarvoor u ooit gekozen heeft. Dit is tenslotte de functie waarin u zo’n uitdaging zag. U hoeft echter geen andere baan te zoeken om iets anders te kunnen doen dan u nu doet.

Stap uit de routines
Het is zeker mogelijk het werk dat u al zo lang doet, te blijven doen met evenveel enthousiasme als toen u er ooit aan begon. Het is ook denkbaar dat u er een uitdaging in blijft zien. Hiervoor is het vooral belangrijk dat u uit de gebruikelijke routines durft te stappen. De routines die u ontwikkeld heeft, zorgen ervoor dat u het dagelijkse werk gemakkelijker kunt doen. Daar lijkt niets mis mee. Helaas kunnen mensen gemakkelijk verslaafd raken aan gemak in hun werk. Het gemak wordt dan gemakzucht. Gemakzucht houdt in dat u de neiging ontwikkelt om nieuwe risico’s (uitdagingen) te vermijden. Als u het werk blijft doen zoals u het altijd heeft gedaan, kost dat u weinig moeite; het levert u daarentegen ook minder op.

De ervaren medewerkers die hun werk als eentonig zijn gaan ervaren, zijn vreemd genoeg ook vaak degenen die zich verzetten tegen veranderingen. Ze zijn bang dat de veranderingen betekenen dat ze hun werk anders moeten gaan doen dan ze altijd hebben gedaan. Ze zullen dan afscheid moeten nemen van hun zekerheden en vertrouwdheden. Maar deze zekerheden zouden ze ook opgeven als ze zouden beginnen aan een uitdagende nieuwe baan.

Nieuw licht op uw bestaande werk
Veranderingen zorgen ervoor dat er nieuw licht op uw werk schijnt. Veranderingen zorgen voor nieuwe uitdagingen in uw werk. U zou elk initiatief tot verandering alleen al om deze reden moeten omarmen. Maar u hoeft niet te wachten tot anderen met veranderingsplannen komen. Op kleinere schaal kunt u zelf veranderingen aanbrengen in het werk dat u verricht. In het eerdergenoemde artikel over sleur gaf ik u al enkele tips om uw werk nieuwe impuls te geven door dingen anders te doen. Soms is daar weinig voor nodig, zoals variatie aanbrengen in de volgorde waarin u uw werkzaamheden doet. Dit vraagt om meer bewuste aandacht.

Het is goed om de basisgedachte van waaruit u werkt eens te benaderen vanuit een andere invalshoek. U kunt bijvoorbeeld nieuwe en gedurfde projecten starten en daar andere mensen in betrekken dan u gewend was. U kunt bijvoorbeeld ook afscheid nemen van uw vertrouwde computerprogramma en u verdiepen in geheel nieuwe sofware. Misschien vindt u het wel een uitdaging om uw beleid aan te passen ten behoeve van duurzame ontwikkeling. Hoe dan ook, het gaat er vooral om dat u dingen omgooit en totaal anders doet dan gewoon.

Gewoon is vertrouwd, maar vertrouwd is niet het woord dat u gebruikte toen u deze functie betrad. Toen had u het immers over uitdaging. Uitdaging houdt in dat u bereid bent risico’s aan te gaan en dingen anders te doen dan gebruikelijk. Als u daarmee iets kunt bereiken, geeft dat meer voldoening dan wanneer u dat bereikt vanuit routine. En dat zorgt ervoor dat u de geestdrift behoudt waarmee u ooit in deze functie bent begonnen.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


De betekenis van lachen op het werk Tips voor een geslaagde nieuwjaarsreceptie

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
uitdaging
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
problemen
verveling
sleur
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beďnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beďnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk