Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Vergroot de variatie in uw netwerk
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Garbage als inspiratiebron
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Garbage als inspiratiebron

Kent u de uitdrukking Ďgarbag in, garbage outí? Het is een inmiddels wijdverbreide uitdrukking die zijn vindt in de beginjaren van de informatica. Het gaat over het principe dat, al hebt u nůg zulke geavanceerde software, u niet kunt verwachten dat een computersysteem iets waardevols produceert zolang u er waardeloze inputdata invoert. Met andere woorden: als u troep invoert, komt er troep uit! Later werd genoemde uitdrukking, afgekort als GIGA, ook gebruikt in andere velden zoals de wiskunde, het financiŽle management en de communicatiewetenschappen. Als u start vanuit een verkeerd uitgangspunt of met gebrekkige informatie, leidt dat tot foutieve resultaten. Veel fouten kunnen voorkomen worden als medewerkers de juiste instructies krijgen. En ook voor het maken van beleidsbeslissingen is het belangrijk om eerst goed geÔnformeerd te zijn. Om iets te kunnen produceren moet u de juiste grondstoffen hebben. En voor nieuwe ideeŽn: goede inspiratie!

Recycle uw garbage!
Met garbage kunt u niet veel doen! Of toch wel?! Eigenlijk gaat de metafoor niet meer zo goed op in de tijd dat we zoveel mogelijk willen recyclen. Dingen weggooien is zonde en tast bovendien het milieu aan. Alles kan gerepareerd, aangepast of hergebruikt worden. Van afval maken we weer iets nieuws. Inmiddels zijn ook veel computersystemen zo slim dat ze garbage kunnen verwerken tot iets waardevols. Denk maar aan een simpele tekstverwerker. De taalfouten die u maakt, worden meteen door het systeem herkend en indien gewenst gecorrigeerd. Wat u invoert komt er dus in een andere vorm weer uit. En ook dit principe kunt u toepassen op andere gebieden. De output van een systeem zou in ieder geval anders moeten zijn dan de input. De input wordt verwerkt tot iets nieuws. Dat geldt ook als dat systeem niet een computer, maar een mens, een team of een organisatie is. Eigenlijk maakt het niet eens uit of de input garbage is. Is het principe van recycling niet dat we van alle troep weer iets moois maken? Wat gebruikt u als input voor uw ideeŽn? Bijzonder genoeg kunt u zich ook laten inspireren door wat oud, onjuist of afgedankt is en er weer iets moois van maken. U hoeft het niet altijd eens te zijn met wat u leest. Toch biedt het inzicht. U hoort iets dat niets met u te maken heeft. U hoort stukjes en brokjes informatie in de wandelgangen. Dit alles kunt u combineren.

Leerzame missers
Soms hebben we garbage nodig ter inspiratie. Als er nooit iets fout gaat kunnen we niet verbeteren. Stel dat u wilt leren pianospelen. Het is uw intentie om het meteen goed te doen en geen fouten te maken. U pakt een muziekstuk en leert de eerste noot. Die blijft u nťt zolang aanslaan tot u hem foutloos beheerst. Daarna begint u met de tweede noot. U kunt u voorstellen dat het op die manier een lastige opdracht wordt om het instrument te leren beheersen. Na lang oefenen kunt u misschien het betreffende muziekstuk foutloos spelen, maar uw kennis transporteren naar andere nummers is niet vanzelfsprekend. Nee, om iets goed te leren moet u niet eindeloos hetzelfde herhalen, maar in een gestaag tempo verdergaan. Dat betekent ook dat alles niet meteen goed zal gaan.

U zult fouten maken. Maar fouten maken is nodig om te leren. Een kind dat leert zijn evenwicht te bewaren, zal dat leren door ook regelmatig te vallen. Dat vallen is nodig voor de juiste feedback. Ook in uw werk zullen fouten gemaakt worden vanwege foutieve informatie, slechte samenwerking en verkeerde beslissingen. Er gaat garbage in. De fouten zijn de garbage die eruit komt. Managers zijn er vaak op gericht om er alles aan te doen om fouten te voorkomen. Maar dat is als lopen op eieren. Medewerkers worden dan even voorzichtig als de pianist die geen foute toets wil aanslaan of het kind dat niet wil vallen. Besef dat de fouten (de garbage die eruit komt) enorm leerzaam is. In plaats van koste wat het kost elke fout te voorkomen, is het belangrijker om de fouten te leren herkennen. Die kennis over fouten kan vervolgens weer de input vormen om de processen te verbeteren.

Oude wijn in nieuwe zakken
Bij het recyclen van uw garbage gaat het niet alleen om het herstellen van fouten (repareren van dingen die kapot zijn). Het gaat ook om hergebruik. Alles lijkt al uitgevonden te zijn. Over alles is al eens wat gezegd of geschreven. Toch worden er nog steeds nieuwe uitvindingen gedaan en nieuwe ideeŽn bedacht. Dat betekent echter niet dat de uitvinder of bedenker met iets totaal nieuws komt. Het gaat er in deze tijd niet meer om dat u het wiel uitvindt. Het gaat er eerder om dat u nieuwe toepassingen voor het wiel bedenkt. U kunt gebruik maken van wat er al is. Zo worden bestaande modules gebruikt bij ontwikkeling van nieuwe software. Ook oude ideeŽn kunnen bijdragen aan iets nieuws. Veel plannen in organisaties worden nooit uitgevoerd. Na een tijd denkt niemand er meer aan. Sommige aspecten van die plannen kunnen echter waardevol zijn als ze in een nieuw jasje worden gestoken. Om in de metaforen te blijven: oude wijn kan in veel gevallen in nieuwe zakken worden gepresenteerd. Zolang hij in het vat zit, verzuurt hij misschien niet, maar hij wordt ook niet gedronken. Oude ideeŽn kunnen hergebruikt worden of een inspiratie vormen voor nieuwe ideeŽn.

Laat u inspireren en draag dat uit
Bij dit alles gaat het erom dat u uw input (of inspiratie) verwerkt tot iets nieuws (gewijzigde output). Dat kunt u doen door bestaande gegevens te koppelen, te combineren of te vergelijken. Het net als bij scheikunde. U voegt twee stoffen bij elkaar en er ontstaat een geheel nieuwe stof. U vindt bijvoorbeeld een artikel over klantvriendelijkheid in de horeca. Dat artikel is door de schrijver geschreven met een bepaalde bedoeling voor deze specifieke doelgroep. Als manager van een verzekeringsmaatschappij zou u dat artikel misschien niet zo snel lezen. Toch kunt u er wellicht adviezen uit ventileren die in uw branche uitstekend bruikbaar zijn. Daarvoor dient u het concept wel te vertalen naar uw eigen jargon met uw eigen voorbeelden.

U moet dus de vertaalslag maken naar uw eigen situatie, maar wie kan dat beter dan u? Elk advies dat u ontvangt wordt extra waardevol als u de suggesties in een voor u toepasbare vorm giet. U kunt tips van anderen meer betekenis geven door ze te verrijken met uw eigen kennis en levenservaring. IdeeŽn van tien jaar geleden kunnen nieuw zijn als u ze aanpast voor een veranderde doelgroep. Besef daarbij dat de dertigers en veertigers van nu, andere wensen en voorkeuren hebben dan de dertigers en veertigers van toen. Ook de tijdgeest is veranderd. Denk aan de mode: wat Ďiní en wat Ďuití is, het elkaar steeds vaker ongevraagd mogen tutoyeren, de nadruk op privacy, enz.

Anderen als inspiratiebron
Zoals gezegd kunnen ideeŽn van anderen u inspireren tot iets nieuws. Wat anderen eerder gezegd of geschreven hebben, kunt u gebruiken als inspiratiebron. Anderen leveren u het ruwe materiaal dat u kunt verwerken tot iets nieuws. Daarvoor dient u de losse eindjes anders aan elkaar te knopen, te associŽren, stukjes te verwijderen of aan te passen en nieuwe verbanden te maken. Het is overigens daarbij wel wenselijk dat u laat weten waar u uw informatie vandaan hebt. Op ieder moment dat u een idee van een ander gebruikt in uw werk, zoals in artikelen en presentaties, moet u de bron vermelden, ernaar linken of deze noemen. Het maakt daarbij eigenlijk niet uit wat deze bron is. Het kan zelfs gaan om wat iemand op zijn kerstkaart schrijft of wat hij uitspreekt. Als uw buurman iets vertelt dat u wilt gebruiken in een tekst, moet u hem feitelijk al citeren met bronvermelding.

De praktijk is helaas anders. Veel geschreven tekst wordt klakkeloos gekopieerd. Het is goed mogelijk dat u dit artikel binnenkort ook op een andere plek op het internet tegenkomt. Misschien wat bewerkt, misschien exact zoals ik het heb geschreven. Eventueel zelfs met de naam van een andere auteur eronder. Toch is niet altijd elke bron te herleiden en de vraag is of dat altijd erg is. Van jongs af aan hebben we alles geleerd door naar mensen te luisteren en ze na te doen. We maken gebruik van producten die door anderen zijn bedacht en door weer anderen zijn bewerkt, zonder daar bij stil te staan. In de dagelijkse omgang citeren we ook vaak zonder bronnen te noemen. Als we bijvoorbeeld een mop horen, vernemen we daar gewoonlijk naam van de bedenker niet bij. Datzelfde geldt voor al onze spreekwoorden en gezegden. We kopiŽren ook het gedrag van anderen. Dit is zelfs het principe achter modelleren. De gedachte daarbij is: doe een ander die succes heeft exact na, en ook uw succes is verzekerd!

Ook u bent een inspiratiebron
Als u naar buiten treedt, zijn uw gedachten niet meer alleen van uzelf. Ook uw ideeŽn worden dagelijks gekopieerd of dienen minimaal als inspiratie voor anderen. Waarschijnlijk zult u daarbij niet altijd genoemd worden als bron. Dat is waarschijnlijk niet uit onwil van deze mensen, maar gewoonweg omdat ze niet altijd meer weten waar ze hun feiten vandaan hadden. In mijn artikel Zeven zonden die uw geheugen verstoren schreef ik al over deze Ďverkeerde toewijzingí. Soms kunnen mensen zich bepaalde informatie wel herinneren, maar weten ze niet meer waar ze het vandaan hebben. Hebben ze het uit de krant, van een collega of van een vriend? Het lukt hen gewoonweg niet om de inhoudelijke informatie aan de herkomst te koppelen. Ook veel van uw goede ideeŽn, pakkende samenvattingen en leuke kwinkslagen zullen anoniem, soms vervormd, hun eigen weg volgen. Volgens de evolutionaire psycholoog Richard Dawkins verspreiden ideeŽn zich van persoon tot persoon op een vergelijkbare manier als genen. Dit noemde hij Ďmemesí wat ook wel wordt omschreven als een besmettelijk informatiepatroon. IdeeŽn blijven bestaan door ze door te geven. De verspreiding van Ďmemesí heeft met de komst van de sociale media overigens een andere vorm gekregen. Een Ďinternet memeí is een concept dat zich razendsnel verspreidt tussen personen via het internet. Vaak worden grapjes en anekdotes via het internet aangeduid met de term Ďmemeí.

garbage als inspiratiebron?
Tenslotte, als het over mijn eigen werk gaat, hoop ik dat dat veel mensen inspireert tot het creŽren van nieuwe ideeŽn. Ik hoop dat mijn ideeŽn niet in een kast blijven staan met een laag stof erop, maar dat ze zich verspreiden zoals Ďmemesí. Daarmee bedoel ik niet dat mijn teksten letterlijk overgenomen moeten worden, maar dat ze gebruikt worden als inspiratie input voor unieke gedachten. Ik hoop dat mijn ideeŽn zo blijven leven. Zelfs als u het Ďgarbageí vindt, geeft het u misschien toch nieuwe ideeŽn, hoewel ik hoop dat dat niet de enige indruk is die ik achterlaat.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Vorige pagina Vergroot de variatie in uw netwerk

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beÔnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beÔnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privť
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk