Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Bekend maakt bemind
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Niet meer somberen, maar positief denken
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Niet meer somberen, maar positief denken

We zitten een crisistijd, dat is geen nieuws. Wat ik eerder schreef over de econmische crisis is vandaag nog even actueel. Het is nog steeds slecht gesteld met de financiële situatie in Europa en in Nederland. Al meer dan zes jaar leven we in een economisch zware tijd. Dat is toch bijzonder te noemen. Op Wikipedia wordt het woord crisis gedefinieerd als: ‘een zware noodsituatie waarbij het functioneren van een stelsel ernstig verstoord raakt.’ Maar hoe lang kunnen we blijven spreken van een zware noodsituatie? Is deze ‘kwaal’ nog acuut of is die al chronisch?

Acuut of chronish?
Deze vraag bepaalt hoe we ermee omgaan. In een acute crisissituatie is er vaak paniek. We handelen dan impulsief en misschien ondoordacht om de situatie te keren. Maar in ieder geval doen we dan nog iets vanuit een zeker vertrouwen dat het wel goed komt. Maar zodra de situatie chronisch begint te worden, laten we de moed zakken. Dit is het moment dat we ons gedrag laten bepalen door aangeleerde hulpeloosheid. We hebben dan niet alleen weinig vertrouwen in elkaar, maar ook in onszelf. We hebben het gevoel dat we de controle kwijt zijn en dat we zelf niets kunnen doen om het te veranderen. We leggen oorzaak en gevolg buiten onszelf. Het enige dat we dan nog doen is klagen: we klagen over de regering, we klagen over europa en over de euro. We klagen over de crisis en we klagen over het klagen.

Maar al dat klagen heeft ook een negatief effect op ons gedrag. We doen precies datgene wat we niet zouden moeten doen. Des te vaker we in de media horen hoe slecht het met ons gesteld is, des te minder we uitgeven. We potten alles op voor het geval het nog slechter gaat. Dat zou niet moeten. Voor het herstel van de economie moet het geld rollen. Dit zal een boost geven aan de handel en industrie en ook ten goede komen aan de werkeloosheid. En vroeg of laat rolt het geld dan ook in de schatkist. Bezuinigen kan op microniveau soms beste een goede keuze zijn. Op macroniveau is het echter soms beter om blindelings te vertrouwen. De Europese landen zouden er goed aan doen om in elkaars economieën te gaan investeren.

Hoe kunnen we dit keren?
Ons handelen wordt bepaald door emotie. En onze negatieve stemming houdt de crisis in stand. De crisis bevindt zich vooral tussen onze collectieve oren. Dit blijft bestaan door een vorm van self fulfilling profecy. Waar we in geloven zullen we ook blijven ervaren. Het is tijd dat we weer een positief vertrouwen ontwikkelen in anderen en in onszelf. Als we gezamenlijk een positieve houding durven aan te nemen, is de crisis snel voorbij. Maar dan moeten we dat wel met zijn allen doen. Premier Marc Rutte deed onlangs pogingen om het denken van de Nederlanders in positieve zin te veranderen. ‘Laten we stoppen met somberen en durf weer uit te geven’, sprak hij uit. ‘koop die andere auto, koop dat nieuwe huis...’ Dit is gemakkelijk gezegd. We wachten liever tot de economie zelf weer op gang komt. Maar ja, die komt inderdaad pas op gang als we ‘stoppen met somberen’ en gaan uitgeven. En zo zitten we gevangen in een negatieve spiraal. We moeten eerst geloven dat het goed gaat. En daar moeten we elkaar eens van gaan overtuigen. Zolang Mark Rutte dat in zijn eentje roept, komen we niet in actie. Maar gelukkig krijgt de optimistische premier bijval.

Wereldland Nederland
Vorige week vertelde Reclamemaker Ralph Wisbrun bij Pauw en Witteman over zijn stichting Wereldland Nederland die door meer dan honderd grote bedrijven wordt gesteund. Het was Wisbrun ook opgevallen dat er een moppercultuur bestaat als het gaat om Nederland. Nederland blijkt het somberste land van Europa te zijn, op Griekenland na. Twintig tot dertig procent van de Nederlanders heeft weinig vertrouwen in de regering en denkt dat het slecht gaat met Nederland. Wisbrun noemde voorbeelden waaruit blijkt dat die gedachte onjuist is. We hebben de 2e welvaart van Europa. We zijn het vijfde exportland ter wereld. Het openbaar vervoer rijdt voor 97% op tijd. Als we ziek worden, worden we verzorgd. Al onze kinderen kunnen naar school, enzovoorts. Met zijn stichting is Wisbrun op zoek gegaan naar wat Nederlanders bindt. Behalve voetbal, schaatsen en het koninklijk huis noemde hij onze handelsgeest als iets waar we goed in zijn en waar we trots op zijn. En vanuit die gedachte ontstond het idee voor hun campagne: De beste verkoper van Nederland. De bedoeling is dat mensen filmpjes inzenden waarin ze de sterke kanten van Nederland gaan verkopen aan de Nederlanders.

Met zijn allen positief denken?
Is het waar dat we onze negatieve stemming over Nederland en over de economie kunnen veranderen door alleen maar positief te gaan denken? En zal dat ons werkelijk uit de crisis gaan halen? Veel mensen hebben daar twijfels over. Ze beschouwen positief denken als verloochening van de realiteit. Helpt het als we gaan doen alsof het goed gaat, terwijl het in feite slecht gaat? Dat is toch jezelf voor de gek houden? Daardoor zal het echt niet beter gaan is hun idee.

Toch blijkt positief denken wel degelijk effect te hebben op onze stemming, op ons collectieve vertrouwen en op onze gezondheid. We doen er goed aan om de werkelijkheid wat rooskleuriger aan onszelf te verkopen. En velen van ons maken daar van nature al dankbaar gebruik van. We richten onze aandacht het liefst op onze positieve eigenschappen en op de dingen die we het best kunnen. Dit geeft ons een sterk zelfvertrouwen. Als je je richt op wat je mist, op je zwaktes en op je mislukkingen, word je niet echt gelukkig. Het blijkt dat depressieve mensen inderdaad het meest realistische zelfbeeld hebben. Maar is dat wat u zou willen? Of kunnen we onszelf dan toch beter een beetje voor de gek houden?

Met die vraag lijkt het misschien alsof je door positief te denken altijd de waarheid verloochent. Dat is natuurlijk niet waar. In veel gevallen gaat het erom om gewoon op een andere manier naar hetzelfde te kijken. Het meest bekende voorbeeld is die van de half lege fles, die je ook kunt beschouwen als halfvol. Dit wordt positief herkaderen genoemd. Een andere techniek die bij positief denken gebruikt wordt is de positieve affirmatie. Dit houdt in dat je een positieve gedachte in je hoofd blijft herhalen, waardoor je gaat geloven dat die waar is en je ernaar gaat handelen. Door je focus anders te richten zul je de bewijzen ook gaan zien.

De kracht van positief denken
Het positieve denken gaat niet alleen over onszelf. Het heeft ook te maken met het vertrouwen in en de waardering voor anderen. Al ruim veertig jaar geleden schreef de Amerikaanse dominee Norman Vincent Peale zijn beroemde boek: De kracht van positief denken. Dit boek is nog steeds een aanrader. Het heeft miljoenen mensen geholpen om positiever in het leven te staan, betere relaties te ontwikkelen en fysiek gezonder te worden. Dit laatste heeft ermee te maken dat positieve gedachtes bijdragen aan verminderde stress, een goede conditie, een lagere bloeddruk en een sterker immuunsysteem. Aan het begin van deze eeuw ontwikkelden Martin Seligman en Mihaly Csiksentmihalyi de positieve psychologie waarin het onderzoek naar positieve ervaringen, eigenschappen en instituties centraal staat. Daarmee kreeg de kracht van positief denken ook wetenschappelijke ondersteuning.

Doet u mee?
Wat zou u zelf antwoorden als u gevraagd wordt hoe u denkt over Europa en Nederland, over de economie en over de regering? Hebt u dan de neiging om te benadrukken wat we missen, wat er zo slecht gaat en wat we niet kunnen? Of lukt het u om ook de positieve kanten te blijven benaderen? En als het gaat over uw werksituatie. Bent u geneigd om daarover veel te klagen en te mopperen? Het is goed om uzelf dan af te vragen wat dat gemopper u oplevert. Het Anti-klaagboek van Bart Flos kan u wellicht helpen bij uw klachtenanalyse. Flos schrijft hierover: ‘Klagen lost niets op. Zeuren en zaniken verpesten slechts de sfeer, verspreiden negatieve energie en verkleinen de kans dat er een oplossing wordt gevonden.’

Besluit om dat vanaf vandaag anders te doen. Richt uw aandacht voortaan op wat u wel hebt en op wat er goed gaat. Spreek daarover met enthousiasme. Luister naar de succesverhalen van medewerkers en uit positieve verwachtingen. Negeer het mopperen en klagen van anderen. Durf te investeren en ga ervan uit dat anderen dat ook zullen doen. In het begin zullen anderen misschien verbaasd zijn over uw optimisme en vertrouwen. Maar u zult merken dat deze houding enorm besmettelijk is. De sfeer wordt er in ieder geval op die manier een stuk beter van. Medewerkers zullen meer in hun werk gaan geloven. Ze zullen de zin er van inzien en eerder bereid zijn om iets extra’s te doen. En de positieve benadering zal ook effect hebben op uzelf. U zult meer plezier in uw werk ervaren en meer ontspannen van uw werk thuiskomen.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Vorige pagina Bekend maakt bemind

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk