Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Vijf stappen tot zelfkennis

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Omgaan met paniek
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Omgaan met paniek

De zaken staan er slecht voor. Uw bedrijf ervaart de ene financiŰle catastrofe na de andere. Er hangt een grote dreiging in de lucht voor de personeelsformatie binnen uw team. En dat terwijl u alle beschikbare handen optimaal zou willen gebruiken: moeizaam haalbare deadlines dringen zich aan u op. Er wordt het onmogelijke van u verwacht en dit heeft groot effect op de gemoederen. Kortom: er is paniek in de tent en er heerst een tamelijk negatieve atmosfeer. Heeft u als manager de zaken nog onder controle? Welke gemoedsrust straalt u uit en wat is het effect daarvan op uw medewerkers?

Toon vertrouwen in een goede afloop
Vanzelfsprekend zijn uw medewerkers in een dergelijke situatie van slag! Er wordt van alles aan extra's van hen verwacht terwijl hun baan misschien wel op het spel staat. Uiteraard vergroot dit de motivatie niet bepaald. Hoe meer uw medewerkers gepusht worden, hoe erger het waarschijnlijk wordt. Uw aandeel hierin is zeer bepalend. Als een schip dreigt te vergaan kijkt de bemanning naar de reacties van de stuurman. Al is het gat in de romp nog zo groot; zolang de stuurman toont dat hij de situatie nog onder controle heeft zullen de bemanningsleden hun vertrouwen op een goede afloop behouden. Zij zullen zich optimaal blijven inzetten in plaats van bij de pakken neer te zitten.

Het meest gestresst van allemaal
Terwijl u zich van binnen nog het meest gestresst voelt van allemaal, dient u als manager over te komen alsof u alles nog geheel onder controle heeft - al weet iedereen beter. In de communicatie is er altijd sprake van wederzijdse be´nvloeding. Wat u laat zien heeft dus effect op anderen. Anderzijds kunt u ook in de ban raken van de paniekerige sfeer die in uw bedrijf bestaat en daardoor op soortgelijke wijze gaan reageren.

Hoog oplopende emoties zijn zeer besmettelijk en paniek dient u daarom te allen tijde te voorkomen. Dat paniek een slechte raadgever is, kun u bemerken tijdens een voetbalwedstrijd waarbij een rel tussen verschillende groepen supporters uitbreekt. Het is zelden de onrustige situatie zelf die soms zoveel doden eist, maar het resultaat van de ontstane paniek bij de andere supporters. Een kat in het nauw maakt rare sprongen - om nog maar eens een spreekwoord aan te halen - dus u kunt ook verwachten dat er in moeilijke omstandigheden op uw werk van alles wordt ondernomen met averechtse resultaten. En dan heb ik het nog niet eens over de onderlinge samenwerking en communicatie, want in panieksituaties vecht ieder voor zich - als een kip zonder kop. Kalmte kan je redden! In het artikel Heeft u uw emoties onder controle? kunt u meer lezen over de beheersing van uw gevoelsuitingen.

Spreek in alle rust over de catastrofes
Veel managers zijn zich welbewust van het feit dat slecht nieuws over negatieve resultaten van de organisatie paniekreacties bij medewerkers te weeg kan brengen. Soms kiezen deze managers er dan voor om hun personeel niet, of zo laat mogelijk over de stand van zaken te informeren. In veel gevallen blijkt dit een ongelukkige keuze. Als de medewerkers er achter komen dat zij in het ongewisse worden gelaten over de slechte stand van zaken zult u veel van hun vertrouwen verspelen. En vertrouwen heeft u nu juist zo hard nodig!

Zoals bij vele zaken is bij het brengen van slecht nieuws niet alleen de boodschap zelf bepalend, maar vooral ook de manier waarop deze gebracht wordt. U hoeft het nieuws zeker niet mooier te brengen dat het is, maar dient wel te laten merken dat u zelf het vertrouwen op een goede afloop niet verloren heeft. U kunt wel spreken over deadlines, personeelstekort, mogelijke inkrimpingen of noodzakelijke hogere productie, maar tegelijkertijd dient u met uw lichaamshouding, mimiek en gebaren een positieve instelling te laten zien. Wat u toont heeft een ander effect dan hetgeen u zegt. Natuurlijk mag u met uw lichaamstaal best wel laten blijken dat u zich zorgen maakt, maar paniek mag u nooit laten merken. Wees in uw optreden kalm, daadkrachtig en doelgericht, ongeacht de situatie. Over slechtnieuwsgesprekken kunt u meer lezen in mijn artikel: Hoe brengt u slecht nieuws?

De rust zelve
U kunt nog zulke plausibele verklaringen geven voor de ontstane situatie en zich overtuigend verwoorden over hoe de ellende naar uw idee allemaal wel meevalt; medewerkers kijken in dergelijke situaties vooral naar hoe u zich gedraagt. Als u hakkelt, te snel spreekt, een verwrongen mimiek toont en veel aan uw gezicht poetst, zullen uw medewerkers minder vertrouwen hebben in de oprechtheid van uw verbale boodschap dan wanneer u in staat bent te laten zien dat u in elke situatie uw kalmte kunt bewaren.

Juist in tijden dat alles voor u niet zo zeker is, dient u zekerheid uit te stralen. U dient te tonen dat u iemand bent die zich niet zomaar uit het veld laat slaan en waar anderen steeds op kunnen rekenen. U dient krachtig, bedaard en zelfverzekerd over te komen. Neem de tijd om de medewerkers te informeren. Spreek langzaam en met krachtige stem. Pauzeer zo nu en dat tijdens het spreken. Hiermee toont u zich rustig, gecontroleerd en overtuigend. Tegelijkertijd biedt dit u de gelegenheid om uw woorden zorgvuldig te kiezen. Toon geen twijfel in uw manier van doen. Kijk uw gesprekspartners aan. Sta rechtop met uw schouders naar achteren, en hoofd opgericht. Beweeg u rustig als u spreekt, maar loop met flinke pas en doelgericht. Toon steeds blijk van volhardend enthousiasme en positief vertrouwen.

In het artikel Zo komt u zelfverzekerd over kunt u lezen hoe u nog op andere manieren kunt laten blijken dat u zich zeker voelt over wat u uitdraagt. Een bijkomend voordeel: als u zich sterk voordoet helpt dit ook om u zich daadwerkelijk sterker te voelen en de moeilijke situatie beter de baas te kunnen.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Vergroot uw populariteit en bekendheid Vijf stappen tot zelfkennis

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk