Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Hoe vaak geeft u een schouderklopje?

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Met de juiste lichaamstaal wordt u zelfverzekerder
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Met de juiste lichaamstaal wordt u zelfverzekerder

Tijdens uw interacties met collega's en klanten, bepalen uw houding, mimiek en manier van doen voor een groot deel hoe u op hen overkomt. Terwijl u spreekt over een bepaald onderwerp, communiceert u tegelijkertijd zonder woorden over betrekkingsaspecten zoals machtsverhoudingen, sympathie, overtuiging en waardering. Aan de hand van wat u laat zien met uw lichaamstaal, kunnen anderen ook een indruk krijgen van uw stemming en zelfverzekerdheid. Toch heeft uw manier van doen niet alleen effect op anderen; het bepaalt ook voor een groot deel hoe u zich zelf voelt op een bepaald moment.

De proef op de som
Stelt u eens de volgende situatie voor. U wordt uitgenodigd om te spreken voor een groep medewerkers over uw favoriete onderwerp. Vooraf wordt echter bepaald welke lichaamshouding u daarbij moet aannemen: kruis uw armen en benen en kijk naar de grond terwijl u spreekt. U kunt zich voorstellen dat het onprettig is om op deze wijze te moeten spreken. De houding belemmert u in uw bewegingen en u heeft geen contact met de groep. Het effect daarvan is dat u zachter spreekt en niet zo goed uit uw woorden komt. U maakt op deze manier een onzekere indruk op de groep en dat is ook precies hoe u zich voelt.

Vervolgens wordt u gevraagd om iets in uw houding te veranderen: plaats uw handen op uw heupen, kantel uw bekken naar voren en steek uw kin in de lucht. Nu verandert er duidelijk wat in uw presentatie. In ieder geval komt het zeker ten goede aan uw zelfverzekerdheid! Als vanzelf spreekt u luider, hakkelt niet meer en meet uzelf spontaan een accentje aan. Uw presentatie oogt als die van een nonchalante boer uit Texas, die op een populaire manier doet overkomen dat hij het allemaal zo goed weet.

Tenslotte wordt u opnieuw gevraagd iets in uw houding te veranderen: u loopt snel heen en weer voor de groep en maakt wilde gebaren met uw armen terwijl u spreekt. Opnieuw heeft de houdingsverandering direct effect op hoe u overkomt, maar ook op hoe u zich voelt. De snelle bewegingen geven u een gevoel van onrust. U gaat ook vanzelf steeds sneller spreken met een wat hogere stem. Het effect op het publiek is overeenkomstig: u komt rusteloos over.

De invloed van houding en mimiek
Uit het bovenstaande experiment blijkt dat uw lichaamstaal niet alleen direct effect heeft op hoe u op anderen overkomt maar ook be´nvloedt hoe u zich zelf voelt. Dit geldt overigens niet alleen voor de houding, maar ook voor uw gezichtsuitdrukking. Uw mimiek weerspiegelt uw gevoelens, maar vreemd genoeg be´nvloedt een verandering van mimiek ook uw gevoel. Dit blijkt onder andere uit een bijzondere studie in 1988 van Strack, Martin en Stepper. Aan drie groepen studenten werd gevraagd om de grappigheid van een aantal cartoons te beoordelen. De eerste groep studenten diende daarbij een pen tussen hun tanden te houden. De tweede groep studenten hield de pen tussen hun lippen en de controlegroep hield de pen in hun hand. De studenten die gevraagd waren de pen tussen hun tanden te houden vonden de cartoons het leukst. De studenten met de pen tussen hun lippen vonden ze het minst leuk. Een verklaring voor het bovenstaande kan worden gezocht in het feit dat door het vasthouden van een pen met je tanden de spieren die je gebruikt om te glimlachen worden geactiveerd. Het vasthouden van een pen met je lippen lijkt meer op het samenpersen van de lippen bij ingehouden boosheid. De hersenen krijgen dus feedback van de gezichtspieren: er wordt geglimlacht, dus waarnaar gekeken wordt is blijkbaar leuk!

Be´nvloed uw stemming en zelfverzekerdheid!
Wilt u graag een manager zijn die zelfverzekerd overkomt en altijd een vrolijke uitstraling heeft? Zoals u uit het bovenstaande kunt concluderen is het mogelijk uw gevoelens te veranderen door slechts uw lichaamstaal aan te passen. Bemerkt u spanning op uw kaken? Verander die dan in een open glimlach en uw gevoel past zich aan! Uw stemming wordt beter en u vindt de mensen waarmee u in contact treedt een stuk aardiger; en zij u! Zoeken uw handen elkaar nerveus als u in het openbaar spreekt? Schud ze uit en laat ze vrij meebewegen met wat u zegt. Daardoor voelt u zich ontspannen en zelfverzekerd en zo zult u ook overkomen! Wordt u gekweld door vele zorgen? Wrijf dan de frons van uw gezicht, adem diep in, recht uw schouders en richt uw blik omhoog. Dit komt zeker ten goede aan uw oordeelsvermogen, vertrouwen en vastberadenheid.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Alles over jouw zelf
Zelfwaardering | Zelfbeeld | Zelfbeoordeling | Zelfkennis
Zelfonthulling | Zelfvertrouwen | Zelfverzekerd | Zelfovertuigingen

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Let op de bewegingen in uw team Hoe vaak geeft u een schouderklopje?

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk