Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Hoe motiveert u uw medewerkers?

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk De juiste openingszin
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


De juiste openingszin

Veel mensen hebben moeite met het maken van contact en aanknopen van een gesprek. ‘Hoe moet ik beginnen en wat moet ik zeggen?’, is voor velen een reële en essentiële vraag. Verliefde jongens piekeren zich suf over de juiste openingszin om het meisje van hun dromen met succes te benaderen. Bestaat zo’n magische openingszin wel en kunt u er dan ook gebruik van maken in zakelijke context zoals bij netwerken en acquisitie?

De openingszinnen generator
Een paar weken geleden werd ik benaderd door een studente journalistiek. Zij vertelde dat er een nieuw apparaatje op de markt is dat at random openingszinnen kan genereren. Met dat apparaatje in de hand kan iedere verliefde jongeling zonder schroom en met succes zijn potentiële liefdespartner benaderen en aanspreken. De studente wilde van mij weten wat mijn idee was over openingszinnen en over dit apparaatje.

Ik complimenteerde haar met de openingszin die ze zelf had gebruikt om mij te verleiden tot het geven van dit interview. Ze reageerde verbaasd. Zij had er vooraf helemaal niet bij stilgestaan of over nagedacht met welke zin ze ons gesprek moest beginnen. Zij wilde informatie van mij en belde mij gewoon op om daar naar te vragen. De zin waarmee zij opende, was niet meer of minder dan de eerste zin die zij uitsprak om haar verhaal te beginnen. Deze zin stond niet op zichzelf maar vormde de inleiding tot het gesprek. Zij had met mij iets te bespreken en maakte zich helemaal niet druk om de eerste zin. Zij had geen schroom door mij te worden afgewezen omdat haar openingszin niet origineel genoeg was.

De allesbepalende openingszin
En daar ligt blijkbaar een verschil met de openingszinnen zoals die gebruikt worden bij het benaderen van een potentiële liefdespartner. Er bestaat nog steeds het idee dat jongens een zo origineel mogelijke zin moeten bedenken om het meisje van hun dromen te benaderen. Dat meisje beoordeelt op haar beurt de spontaniteit van de uitgesproken zin door met hem het gesprek aan te gaan of de jongen af te wijzen. De meiden zelf hoeven nooit over een openingszin na te denken. Echt origineel hoeft die zin trouwens helemaal niet te zijn. Op het internet zijn diverse sites te vinden waar een ruime keuze van openingszinnen wordt geboden zoals deze, deze en deze. En na het uitspreken van zo’n zin gaat het gesprek blijkbaar vanzelf, want over het verloop van het gesprek wordt niet al te veel nagedacht.

Wat zeg je en hoe zeg je het?
In de praktijk komt er bij het aangaan van een contact meer kijken dan het uitspreken van de juiste zin. In de meeste gevallen maakt het niet eens zoveel uit wat je zegt, maar hóé je het zegt. De woorden waarmee je de ander aanspreekt moeten niet zozeer origineel zijn, maar vooral eerlijk. En daar schort het aan bij veel benaderingen. De zin: ‘Ken ik jou niet ergens van’?, wordt bijvoorbeeld gezien als één van de slechtste openingszinnen. Als reden daarvan wordt meestal genoemd dat hij niet origineel is: Hij is al zo vaak gebruikt. Maar er is nog een belangrijker probleem met deze zin. Hij is niet eerlijk. Je spreekt de ander hiermee niet aan omdat je hem of haar écht kent, maar slechts om het contact aan te gaan.

Maar wat doe je dan als je de ander écht kent? In dat geval zul je door je lichaamstaal tekenen van herkenning laten blijken. Je trekt je wenkbrauwen op en laat enthousiasme horen in je stem. Er is geen aarzeling te zien in de manier waarop je naar de ander toe loopt. En in plaats van: ‘Ken ik jou niet ergens van?’, zul je eerder iets zeggen als: ‘Hé, ik heb jou wel eens eerder gezien...’ of zelfs: ‘He, hoe gaat het met jou!’ . In dit geval is er geen twijfel over je oprechtheid. Je laat zien dat je de ander kent en spreekt hem of haar daarop aan. En meteen verdwijnen alle ideeën over de juiste openingszin. Er wordt niet eens meer over nagedacht dat er een openingszin is gebruikt. De ander gaat er zelfs vanuit dat je hem of haar inderdaad kent.

De zin van de openingszin
In alledaagse contacten denken we niet zo na over openingszinnen. Als u aan een collega vertelt over uw vakantie of als u aan uw tennispartner vraagt op welke baan u zult spelen, denkt u niet na over de juiste openingszin. Als u iemand aanspreekt op straat om de weg te vragen, bent u niet bang dat de ander dat zal interpreteren als een verleidingspoging. We gaan pas nadenken over de openingszin als het contact niet zo vanzelfsprekend is. De openingszin wordt dan gebruikt als reden om de ander te mogen benaderen. Er moet immers een goed motief zijn om helemaal naar de andere kant van een discotheek te lopen en een meisje aan te spreken. Als u een prospect aanspreekt op een beurs of een wildvreemde tijdens een receptie, moet dat wel een logisch doel hebben. Als we iemand zomaar aanspreken zonder plausibele verklaring daarvoor, dan worden we wellicht afgewezen en leiden we gezichtsverlies. Dat idee zit tenminste in ons hoofd.

U kunt maar beter goed beslagen ten ijs komen en daarom bereidt u zich gedegen voor op het aangaan van het contact. Uiteindelijk trekt u de stoute schoenen aan en met een prachtige openingszin stapt u op de ander af. Helaas is de kans groot dat u hierdoor niet erg zeker en overtuigend overkomt. Het kan ook zijn dat de openingszin die u heeft uitgekozen helemaal niet past bij de huidige context of aansluit op hetgeen waar u het over wilt hebben. De geloofwaardigheid van uw spontane benadering wordt dan snel in twijfel getrokken.

De beste openingszin
Mensen die er van nature geen problemen mee hebben om contacten aan te gaan, denken weinig na over de openingszin die ze gebruiken. Ze stellen geen ingewikkelde eisen aan wat ze zeggen en maken het contact voor zichzelf niet spannender dan noodzakelijk. Ze zijn dan ook niet bang om afgewezen te worden en dat blijkt uit hun hele manier van doen. Ze zijn vanuit zichzelf spontaan en gemakkelijk in de omgang. Hoe ze hun gesprek ook beginnen, hun benadering wordt zelden bekritiseerd. Van hen kunnen we dus nog het meeste leren over effectieve benaderingen en goede openingszinnen.

Uit onderzoek van de universiteit van Chicago in 2001 bleek dat de beste openingszin gewoon ‘Hi!’ was. Dit geeft aan dat de verwachtingen over wat iemand precies zegt bij een eerste ontmoeting niet echt hoog zijn. Het gaat er vooral om dat u de moed bijeen raapt om de ander aan te spreken en dat u uw belangstelling laat blijken.

Zakelijke benaderingen
Bij het aangaan van zakelijke contacten zijn soms parallellen te trekken met het liefdesleven. En daarbij heb ik het deze keer niet over zakelijk flirten, wat inmiddels ook een populair begrip is geworden. Vooral bij acquisitie en benaderingen tijdens recepties bestaat de angst voor afwijzing - het zakelijke blauwtje. Ook daarbij is de gedachte dat er een plausibele reden nodig is om een ander te mogen benaderen. Maar ook hier zijn de barrières vaak minder groot dan verwacht. Veel mensen komen op een receptie, een congres of een beurs, juist met het doel om contact te maken en/of zich over een en ander te laten informeren. Evenals u hebben veel anderen schroom om zomaar het contact aan te gaan. Toch is dat vaak simpeler dan verondersteld.

U hoeft geen perfecte openingszin of -speech voor te bereiden om de ander te mogen benaderen met informatie over uzelf, uw product of uw bedrijf. Vaak is het genoeg om op de ander af te stappen hem/haar te groeten en u voor te stellen. Vervolgens vraagt u hem bijvoorbeeld naar de reden van zijn komst en praat met hem daar over. Luisteren is daarbij het belangrijkst. Gebruik wat de ander zegt niet meteen als aanleiding om over uzelf, product of bedrijf te gaan praten, maar leef u vooral in in de ander. Zo bouwt u sympathie en vertrouwen op. De ander zal vanzelf een keer naar u gaan vragen. Het voordeel van eerst te hebben geluisterd, is dat u uw eigen verhaal zo goed mogelijk kunt aansluiten op de belangstelling van de ander.

Op vergelijkbare manier kunt u zich bij een receptie gerust aansluiten bij een groep mensen die u niet kent. Veelal volstaat het ook hier alleen te groeten en uzelf voor te stellen. Concentreer u op de namen van de anderen. Daarna zegt u iets in de trant van: ‘Neemt u me niet kwalijk, maar ik onderbrak u...’. De anderen zullen hun gesprek dan voortzetten. Blijf luisteren, u krijgt vanzelf de kans om u in het gesprek te voegen.

De juiste opening
Misschien lijkt het u ook wel aantrekkelijk om zo’n apparaatje op zak te hebben die voor u de juiste openingszinnen genereert. De studente journalistiek die mij interviewde wilde natuurlijk weten wat ik van dat apparaatje vond. Eigenlijk vind ik het best wel een leuke gadget. Als je tenminste de enige bent die het heeft, is het wel origineel. Maar werkt het ook? Ik denk dat het goed werkt voor mensen die toch al geen problemen hebben met contact leggen. Het apparaatje vormt dan een interessant gespreksonderwerp. Maar de mensen die er problemen mee hebben om een gesprek aan te gaan zullen ook door het apparaatje niet geholpen worden.

U heeft gezien dat u bij de meeste eerste contacten helemaal geen bijzondere openingszinnen nodig heeft. Als u er teveel een studie van maakt, kunnen openingszinnen zelfs averechts werken. Veel standaardopeningszinnen die in liefdescontacten worden gebruikt hebben vaak een erotisch, plagend uitdagend karakter, terwijl met de ander nog geen vertrouwensband is opgebouwd. Dit zorgt eerder voor weerstand dan voor belangstelling. Zo is dat ook met ingestudeerde openingen in zakelijke sfeer. Humor en complimenten komen beter over als u elkaar al wat beter kent, dan als opening. Veel mensen vinden het ook niet prettig om meteen overvallen te worden met zakelijke voorstellen. Dit kunt u ook beter bewaren voor een later stadium. Als u de ander wat beter kent zal uw voorstel als persoonlijk worden ervaren.

Smalltalk
In het begin van het contact is het vooral belangrijk dat u uw belangstelling in de ander toont. Dit laat u vooral blijken door uw manier van doen. Waarover u praat, is dan nog niet zo belangrijk. De meeste contacten beginnen met een vorm van groet en kennismaking. Daarna doet u clichéachtige uitspraken. Het hoeft nog nergens specifiek over te gaan. Smalltalk biedt veiligheid en helpt om het contact langzaam vorm te geven. Zeg bijvoorbeeld iets over de locatie, de catering of het evenement. Laat daarna de ander aan het woord. Stel vragen die aansluiten bij het verhaal van de ander. Luister met aandacht en let op hoe de ander reageert. Zo ontstaat een gesprek waarbij u iets meer weet van elkaar. Reageer pas daarna met uw meningen en/of zakelijke voorstellen.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Slaapcursus voor wakkere managers Hoe motiveert u uw medewerkers?

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
openingszin
zakelijk flirten
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk