Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Hoe voert u een selectiegesprek?

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk De nieuwe etiquette voor recepties
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


De nieuwe etiquette voor recepties

Laat meer dan alleen uw gezicht zien!

U bent uitgenodigd voor een bedrijfsreceptie en na enige aarzeling heeft u besloten daar heen te gaan. Dat is een goed besluit, want juist dit soort bijeenkomsten die de naam hebben informeel te zijn, zijn gelegenheden bij uitstek om aan uw zakelijke imago te sleutelen. Een receptie is dÚ gelegenheid om mensen (beter) te leren kennen en zelf bekendheid bij de ander te verwerven. Bovendien is een receptie minder informeel dan u zou vermoeden. Menige zakelijke overeenkomst vindt zijn oorsprong bij de borrel en menige zakenpartner zal de indruk die u tijdens zo'n bijeenkomst maakt onthouden.

Een verplicht nummer?
Vele managers ervaren hun bezoek aan een bedrijfsreceptie als een verplicht nummer in plaats van als een ideale gelegenheid om nieuwe contacten te leggen. Ze gaan er soms zelfs met lood in hun schoenen heen. Ze verschijnen ten tonele, slechts omdat er op hun aanwezigheid gerekend wordt, maar niet omdat ze er enig voordeel in zien. Waarom wordt zo'n bezoek eigenlijk vaak als zo onprettig ervaren? Dit lijkt te maken te hebben met een bepaalde angst voor afwijzing. Op uw werkplek voelt u zich wel op uw gemak en hetzelfde geldt wanneer u zich in gezelschap van vrienden en bekenden bevindt. Maar dit is anders op een gelegenheid met voornamelijk vreemden. De gastheer of gastvrouw heeft het misschien te druk met andere gasten. U wordt niet herkend en dus ook niet verwelkomd door de mensen die al met elkaar in gesprek zijn. Wellicht voelt u zich als een muurbloempje dat aan zijn lot wordt overgelaten. Als u contact wilt, dient u zelf het initiatief te nemen, maar durft u dat wel en wordt dit wel geaccepteerd?

Introductie
Volgens de etiquette is het de officiŰle taak van de gastheer of -vrouw om een nieuwe gast voor te stellen aan de aanwezigen. Hij of zij breekt in door zich te excuseren en de nieuwkomer te introduceren. Bij afwezigheid van de host, kunt u zich ook laten voorstellen door een andere bekende of hiertoe zelf het initiatief nemen. Bij dit laatste voelen veel mensen aarzeling. Het grote voordeel van het informele karakter van een receptie is dat het inbreken in een gesprek meestal probleemloos wordt geaccepteerd, als u tenminste rekening houdt met de (ongeschreven) codes voor het aangaan van een contact.

Peil hoe welkom u bent
Het introduceren van uzelf begint met het peilen van de mensen. Aan hun plaats, houding, onderlinge afstand, oogcontact en stemvolume kunt u inschatten of wordt gesproken over een onderwerp van algemene of van persoonlijke aard. Als gesproken wordt over zeer persoonlijke zaken, kiezen de sprekers bij voorkeur een afgelegen plek in de ruimte. Ze nemen daarbij een geringe afstand tot elkaar aan, keren zich af van het publiek en vormen met hun armen en benen een barriŔre. Zo maken zij als het ware een gesloten cirkel die het contact met anderen afhoudt. Ze spreken zacht en richten hun oogcontact slechts tot elkaar. Als u zich aansluit bij deze mensen, zult u merken dat zij meteen van onderwerp veranderen. Zij zullen uw komst zeker als een inbreuk ervaren. Als ze u begroeten doen zij dit met een onecht aandoende glimlach en zijn kort van stof. Misschien wordt u zelfs bestraft door een ontvangst met een ijzige stilte en starende blikken. Is dit niet hetgeen waar u juist zo tegenop zag?

Een open ontvangst
Bij een groep mensen die wat meer afstand van elkaar houden en een open cirkel vormen doordat ze hun voeten en schouders naar buiten draaien, kunt u zich makkelijk aansluiten. Omdat hier gesproken wordt over algemene zaken zullen deze mensen iets luider spreken en hun ogen meer laten ronddwalen naar anderen die tot het gesprek willen toetreden.

Uw glimlach is het beste wapen om in te breken in een groep: glimlach naar de persoon die aan het woord is, doe vervolgens een stap naar voren en kijk de groep rond. Als de conversatie stopt, kunt u zich gewoonweg voorstellen. U noemt uw naam, uw relatie met de gastheer of -vrouw en steekt uw hand uit. Gewoonlijk hoeft u niet meer te doen dan dit. Vermoedelijk zal niemand u vragend blijven aankijken om te horen wat u te melden heeft. U kunt de spreker uitnodigen zijn verhaal te vervolgen door uzelf te excuseren voor uw inbreuk: "...maar ik onderbrak u!". Het is goed om nu eerst te luisteren waarover gesproken wordt alvorens u verder reageert.

Wat is uw zakelijk voordeel?
Eerder sprak ik over het zakelijke voordeel dat u op een receptie kunt behalen. Dit betekent niet dat u voortdurend als een gedreven verkoper moet spreken over uw product of bedrijf. Alleen maar praten over uw eigen business kan op zo'n gelegenheid juist een averechts effect hebben. Het informele van de contacten staat immers centraal en op deze manier wekt u de indruk dat u nergens anders over kunt spreken, behalve over uw werk. Een receptie is vooral een goede gelegenheid om anderen te leren kennen en er voor te zorgen dat zij u kennen en onthouden. U doet er veel informatie op en tegelijkertijd verhoogt u uw persoonlijke acceptatie doordat u belangstelling toont in de ander. Het is goed om juist de ander te laten praten en u een ge´nteresseerd luisteraar te tonen. Hierdoor kunt u ook het beste vaststellen wat deze nieuwe contacten eigenlijk voor u en uw bedrijf kunnen betekenen. Natuurlijk is het goed om daarnaar te refereren en ook af te spreken om op een later moment contact te hebben hierover.

Uw papieren hulpje
Vaak wordt het advies gegeven om op een receptie uw visitekaartjes bij de hand te houden. Weest u zich echter goed bewust wanneer u uw kaartje uitreikt en aan wie. Sommige managers zijn blijkbaar zo trots op hun kaartje met daarop het vetgedrukte woord 'manager' dat ze dit te pas en te onpas uitdelen aan iedereen met wie ze in contact komen. Besef dat een visitekaartje slechts een hulpmiddel is om de ander te herinneren aan het prettige contact dat u heeft gelegd. Zorg er, voordat u de ander verrijkt met uw kaartje, vooral voor dat dit goede contact er ook werkelijk is geweest en verzeker uzelf ervan dat uw contact ook een vervolg heeft.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Gerelateerde onderwerpen:
Adviezen voor een geslaagde nieuwjaarsreceptie
Negen tips voor een gelukkig nieuwjaar
Welke nieuwjaarswens spreekt uit uw handdruk?

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Opeens bent u de nieuwe manager... Volgende artikel

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk