Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Gekruiste armen beďnvloeden uw denken

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Negen tips voor een gelukkig nieuwjaar
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Negen tips voor een gelukkig nieuwjaar

Het begin van een nieuw jaar. Voor velen is dit het moment om met vertrouwen vooruit te blikken en met goede moed aan iets nieuws te beginnen. Dit gaat gepaard met vele goede voornemens op privé- en zakelijk gebied. Om met frisse inspiratie en hernieuwde werklust aan de slag te kunnen gaan, zou het goed zijn als u het al oude, dat niet goed was, volledig achter u kon laten. Helaas is de praktijk anders. De crisis heeft pijnlijke sporen nagelaten waar we ook de komende tijd nog veel mee te maken zullen krijgen. U begint dit jaar mogelijk met minder mensen en minder middelen, maar hopelijk niet met minder zin. Maar mocht het zijn dat u de moed hebt laten zakken, dan volgen hier een aantal tips om het nieuwe jaar toch sprankelend te beginnen.

Kunt u geen kant meer uit?
De financiele situatie in de wereld heeft in 2011 behoorlijk zijn tol geëist. Dit ging gepaard met praktische problemen zoals ontslagen, beperkte financiële middelen en hoge werkdruk. Maar behalve dat had het ook zijn weerslag op de werkvreugde en soms ook op de gezondheid van managers en medewerkers. U hebt zich altijd met plezier ingezet voor de ontwikkeling van werk en organisatie. U was het ook gewend dat uw goede ideeën met enthousiasme werden opgepikt en uitgevoerd. En met dit arbeidsethos lag de toekomst voor u open. Er waren vele mogelijkheden om te groeien binnen of buiten uw huidige organisatie.

Dit beeld is echter totaal veranderd. Uw werk bestaat er nu voor een groot deel uit de zaken draaiende te houden met de beperkte middelen die u hebt. U wordt regelmatig geconfronteerd met tegenvallers. Dit alles zorgt er misschien voor dat u het helemaal niet zo leuk meer vindt om naar uw werk te gaan. Maar alternatieven zijn er niet zoveel. Andere organisaties kampen met dezelfde problemen. Er is - ook voor u - weinig ruimte op de arbeidsmarkt. Dit alles geeft u het gevoel dat u de controle bent verloren en dat u geen kant meer uit kunt. Uw werk geeft u geen uitdaging. Het enige wat u nog kunt is er het beste van maken.

Het is maar hoe u er naar kijkt
Voelt u zich ontmoedigd door bovenstaande tekst? Besef dan dat het misschien de depressieve woorden zelf waren die uw gevoel hebben beďnvloed. Veel van wat we ervaren berust niet per se op de werkelijkheid. Gevoelens en soms zelfs ‘feiten’ beleven we op een bepaalde wijze vanwege onze perceptie - de manier waarop we onszelf, anderen en de omgeving waarnemen en interpreteren. We worden het meest gegrepen door de zaken die elk moment onze directe aandacht vragen. Deze zaken hebben invloed op ons actuele denken, onze gevoelens en op de manier waarop we reageren. Er zijn veel mensen die meteen in zak en as zitten als ze tegenslag ervaren. Er zijn anderen die het gemakkelijk valt om een en ander te relativeren.

Wat u doet, beďnvloedt uw ervaring
Het verschil zit vooral in de instelling van deze mensen. Het is mogelijk om te leren grote problemen met goede moed en vertrouwen te benaderen. Het is ook mogelijk om weer voldoening te krijgen in het werk wat u nu doet. U kunt niet alle praktische gevolgen van de kredietcrisis beďnvloeden, maar wel invloed uitoefenen op de manier waarop u deze problemen beleeft en hoe u ermee omgaat. Hiervoor hoeft u alleen uw instelling - uw gedachten over de zaken die u op dit moment zoveel bezig houden - te veranderen. En deze instelling kunt u veranderen door de mensen om u heen en uw omgeving anders te benaderen. Wat u doet heeft immers direct effect op wat u denkt en voelt.

1. Praat over uw werk
Toen u ooit met uw huidige werk begon, sprak u daar enthousiast over. Het werk bood vele uitdagingen die u nu wellicht als vanzelfsprekend ervaart. Waarschijnlijk doet u nog steeds deze interessante dingen die u alleen zelf niet meer zo opvallen. Als u daar opnieuw enthousiast over spreekt met anderen, wordt die beleving ook voor uzelf weer actueel. Praten met anderen heeft invloed op wat u denkt en wat u vindt. Misschien hebt u wel eens gemerkt dat u meer nieuwe ideeën kreeg als u met anderen sprak. Op dezelfde manier kan praten over u werk u beter doen beseffen wat u allemaal doet en ook nieuwe inspiratie geven. U ziet opnieuw wat er bijzonder is aan wat u doet door uw reflectie en door de reacties die u krijgt.

2. Focus op wat u wél hebt
Als uw werk niet gaat zoals u wilt en uw inspanningen leiden tot minder resultaat in plaats van meer, kan dat u ontmoedigen. Een natuurlijke menselijke neiging is dan te klagen over wat er zo slecht is en af te geven op mensen of omstandigheden die daar de oorzaak van zijn. Dit maakt het er niet beter op. Als in Amerika iemand een moeilijke tijd doormaakt of problemen heeft, gebruiken de Amerikanen vaak de uitdrukking: count your blessings. Daarmee bedoelen ze dat u een opsomming maakt van alle goede dingen die u hebt in het leven en in uw carričre . Misschien had u andere verwachtingen. Misschien denkt u meer aan wat u niet hebt en ervaart u vooral tegenslag. Maar als u beseft wat u wel hebt en dat vergelijkt met kansen en mogelijkheden die anderen misschien niet hebben, valt een hoop ellende in het niet.

3. Spreek in mogelijkheden en kansen
Formuleer uw wensen in positieve bewoordingen. Vertel vooral wat u wilt en niet wat u allemaal niet wilt. Dit maakt het voor medewerkers ook een stuk duidelijker wat ze kunnen doen. We zijn immers beter in iets doen dan in iets niet doen. Hetzelfde geldt voor mogelijkheden en kansen. Als de middelen beperkt zijn, hebt u misschien de neiging om met anderen te spreken over wat er niet kan. Beter is het om te zeggen wat er wel kan. Dus in plaats van te zeggen: ‘In de eerste week van juni wordt er geen verlof toegekend’ kunt u beter zeggen: ‘Tot eind mei en vanaf de tweede week van juni kan er vakantie worden opgenomen’. Laat door uw handelen zien dat u gelooft in mogelijkheden. Richt u daarmee op de doelen die u in gedachten hebt. Door uw acties - en niet alleen woorden - zet u dingen in gang. Dit geeft u ook de controle weer terug in plaats van het gevoel dat het u allemaal maar overkomt.

4. Besmet anderen met uw enthousiasme
Als manager hebt u een belangrijke voorbeeldfunctie. Als u enthousiasme laat blijken over uw bedrijf en de projecten waaraan u werkt, heeft dat positief effect op anderen. Dit zal de sfeer en werkvreugde vergroten en daarmee de productiviteit. Neem u voor met plezier naar uw werk te blijven gaan. Waardeer de werkzaamheden die u doet en hoe u die doet. Als u uw werk weet te appreciëren bereikt u immers betere resultaten dan dat u dat met tegenzin uitvoert. Bovendien worden anderen besmet door uw positieve uitstraling.

5. Vertrouw op uzelf en op uw personeel
Veel zakenrelaties zijn in deze tijd gebaseerd op onderling wantrouwen: ‘Ik moet het eerst maar zien!’ Als u vertrouwen aan uw medewerkers laat blijken, verandert uw houding naar hen. Zorg dat u positieve verwachtingen laat blijken. Daardoor zullen uw medewerkers u en elkaar meer gaan vertrouwen. Uw verwachtingen zullen dan ook bewaarheid worden. Laat blijken dat u gelooft in de kracht en het vermogen van uw personeel. Niet alleen in woorden, maar ook in gedrag. Bied uw medewerkers ook in deze tijd de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen middels doelgerichte supervisie en training. Deze investering verdient zich zeker terug. Niet alleen omdat uw medewerkers hun vaardigheden verbeteren. Maar vooral ook omdat u ermee laat blijken dat u vertrouwt op de kracht en het kunnen van uw medewerkers.

6. Ga bij fouten uit van positieve intenties
Als de dingen niet lopen zoals u wenst, ga er dan niet vanuit dat dit te maken heeft met onwil van uw medewerkers. Geef tijd en oplossingsgerichte aandacht aan problemen. Probeer de oorzaak helder te krijgen en geef suggesties voor verbetering. Geef positieve feedback als er aan de problemen gewerkt wordt en u het effect van de veranderingen bemerkt. Als u uw medewerkers doorgaans vriendelijk tegemoet treedt, zorgt u ervoor dat de sfeer in uw bedrijf verbetert. Geef meer waardering voor het ‘gewone’ werk. Dit heeft ook effect op uzelf. Als u uw medewerkers meer gaat waarderen, wordt u meer opmerkzaam op wat ze allemaal goed doen. En bij meer waardering worden er minder fouten gemaakt.

7. Richt uw aandacht op sterktes
We zijn geneigd mensen vooral te beoordelen op hun zwaktes. Daar zouden ze aan moeten werken. Focus op zwakte maakt onzeker. Verbeteren van zwakke punten is aandacht richten op iets waar men niet goed in is. Richt uw aandacht daarentegen op datgene waar iemand goed in is! Dit wordt dan zijn specialiteit! Hij wordt er nog beter in. Bovendien vergroot u daarmee zijn algemene zelfvertrouwen, waardoor (als bijwerking) de zwaktes verbeteren.

8. Investeer in uw bedrijf en in uw mensen
Durf ook in deze krappe periode geld uit te blijven geven aan vernieuwing en verbetering. Daarmee laat u zien (aan anderen en aan uzelf) dat u écht gelooft in waarmee u bezig bent. Waar u voor staat blijkt immers uit uw gedrag. Dit heeft effect op uw eigen vertrouwen en dat van anderen. Een gevoel van gezamenlijk vertrouwen zorgt dat u nieuwe projecten sneller en succesvol kunt lanceren. Heb vertrouwen in positieve resultaten - uw positieve opstelling zorgt voor positieve resultaten.

9. Blijf werken met plezier
Norman Vincent Peale, de schrijver van ‘De Kracht van Positief Denken’ schreef eens:

‘Elke dag als u ’s ochtends opstaat, hebt u twee keuzes:

1. U kunt de dag energiek en met een goed humeur beginnen
2. U kunt de dag lusteloos en sikkeneurig beginnen


Dit lijken geen reële keuzes, maar dat zijn het wel. Ons gevoel wordt niet bepaald door de uiterlijke omstandigheden, maar door wat we denken over die omstandigheden. Als u ervoor kiest om uw humeur weinig te laten beďnvloeden door tegenslag, houdt u het het langst vol.’

Neem u voor met plezier naar uw werk te blijven gaan. Waardeer de werkzaamheden die u doet en hoe u die doet. Als u uw werk weet te appreciëren bereikt u betere resultaten dan dat u dat met tegenzin uitvoert. Hebt u het niet naar uw zin op uw werk? Verander dan uw houding ten opzichte van uw baan en herontdek wat u er eerder zo leuk aan vond.

Ik wens u een voorspoedig nieuwjaar!

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Gerelateerde onderwerpen:
Adviezen voor een geslaagde nieuwjaarsreceptie
Welke nieuwjaarswens spreekt uit uw handdruk?

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Waar laat u uw handen? Gekruiste armen beďnvloeden uw denken

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beďnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beďnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk