Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Wat kleurt uw oordeel bij een beoordeling?

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Gekruiste armen beďnvloeden uw denken
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Gekruiste armen beďnvloeden uw denken

Uw lichaamshouding kan veel verraden over uw mentale instelling. Maar het blijkt ook dat de pose die u aanneemt direct effect heeft op uw denken. In veel literatuur over lichaamstaal staat het kruisen van de armen beschreven als een houding waarmee u een negatieve indruk van uzelf neerzet. Het zou vooral een teken van geslotenheid of afstandelijkheid zijn - een houding die u dus beter maar niet kunt aannemen, zou u dan verwachten. Toch bewijst deze lichaamshouding ook zijn nut. Als u uw armen kruist, vergroot dat uw volharding en doorzettingsvermogen. Ook helpt het u om problemen serieuzer en kritischer te analyseren.

Armen over elkaar
Als ik aan mensen die ik ontmoet vertel over mijn trainingen in lichaamstaal, krijg ik vaak enthousiaste reacties en tekenen van herkenning. Sommige mensen geven een voorbeeld van hun eigen ervaring met lichaamstaal. En bijna altijd is het dit voorbeeld: ‘Als je je armen kruist, sluit je je af voor je gesprekspartner - je toont je daarmee defensief of het is een teken van desinteresse of onverschilligheid.’ ‘Beter is het, een pose aan te nemen met open handen.’ De vooronderstellingen over de betekenis van de posities van de armen zijn zo algemeen bekend en geaccepteerd, dat ze frequent gebruikt worden bij onder andere beoordelingen van potentiële liefdespartners, sollicitanten en sprekers in het openbaar. Als een gesprekspartner zijn armen kruist, komt hij gereserveerd over. Ook kan het zijn dat hij het niet met je eens is, is het idee. Aan verkopers wordt daarom uitgelegd dat een klant weerstand vertoont als hij zijn armen kruist. Als dat gebeurt, is het belangrijk ervoor te zorgen dat hij zijn armen uiteen haalt, bijvoorbeeld door hem een kopje koffie of een brochure aan te reiken.

Blokkering van output en input
Toch heeft deze lichaamshouding niet altijd een negatieve connotatie. Veel mensen ervaren het als een ontspannen houding waarin ze aandachtig kunnen luisteren. Tijdens vergaderingen en congressen zitten de toehoorders frequent met hun armen over elkaar, wat een uitstekende houding lijkt te zijn om wat ze horen aandachtig te analyseren. Maar neemt iemand in die houding de aangeboden informatie wel zo goed op? Vroeger werd het op de basisschool wenselijk gevonden dat kinderen hun mond hielden en dat ze met hun armen over elkaar zaten. Het effect was rust. Het effect was ook dat deze kinderen daarmee weinig werden geprikkeld tot actieve participatie en dat ze daardoor effectief minder goed presteerden. Onderzoek toonde aan dat schoolkinderen die tijdens een les met hun armen over elkaar zaten, minder informatie konden reproduceren. Dit bevestigde het idee dat mensen die hun armen over elkaar kruisen, zich min of meer afsluiten van de buitenwereld. Er komt minder uit en er komt blijkbaar ook minder binnen. Een open lichaamshouding nodigt echter uit tot actievere reflectie en meer betrokkenheid bij de interacties waaraan iemand deelneemt.

Verwachtingen bepalen de interpretatie
In communicatieve situaties lijken de gekruiste armen letterlijk een barričre te vormen tussen de spreker en de luisteraar(s). Dit heeft ook veel te maken met de verwachting die we hebben over mensen die hun armen gekruist hebben. Het kost een spreker die met zijn armen over elkaar voor een groep staat meer moeite om zijn publiek te boeien. Van zo iemand verwacht je immers geen geanimeerde presentatie. Het zal dus wel saai zijn! Iemand die in een vergadering met zijn armen over elkaar zit, is ook niet de persoon van wie je verwacht dat hij naar voren deinst en enthousiast uitroept: ‘Hierover heb ik nog wel een goed idee!’. Het zal dan ook niet de eerste persoon zijn aan wie je vraagt wat hij er van vindt. Grote kans dat die vraag een kritisch betoog oplevert en dat is niet waar iedereen op zit te wachten.

De stereotype verwachtingen over iemand in een bepaalde lichaamshouding kunnen de communicatie nog op een andere manier vervormen. Door de verwachtingen die de waarnemer van de lichaamshouding heeft, kan een zelfvervullende voorspelling ontstaan. Een verkoper die ervan overtuigd is dat zijn klant, die met zijn armen over elkaar zit, weerstand voelt bij het product of kritisch is over zijn verkooppresentatie, zal veel energie steken in het doorbreken van de weerstand. In zijn pogingen de veronderstelde kritieken te weerleggen, kan de verkoper een negatieve houding bij de klant teweegbrengen. Het klokje is dan weer rond.

Meer volharding en doorzettingsvermogen
Het bovenstaande pleit ervoor om in communicatieve situaties de armen los te houden. Een open lichaamshouding stimuleert de onderlinge reflectie en de expressiviteit. Betekent dat dan dat u deze lichaamshouding maar beter kunt afleren? Nee, dat is zeker niet het geval. Het kruisen van uw armen blijkt in bepaalde situaties zeker zijn voordelen te hebben. Deze houding kan u helpen om u wat aan de aandacht van anderen te onttrekken. Daarmee kunt u bijvoorbeeld een andere spreker de ruimte bieden zijn verhaal te doen. Maar behalve dat blijkt ook dat de lichaamshouding die u aanneemt, effect heeft op uw gedachten en prestaties.

Zo heeft Amerikaans onderzoek aangetoond dat het kruisen van de armen bijdraagt tot meer volharding en doorzettingsvermogen. Het activeert een groter verlangen om te slagen voor moeilijke opdrachten. In een studie op de Universiteit van Rochester bleken studenten die onmogelijke puzzels moesten oplossen, daar meer tijd en energie in te steken met hun armen over elkaar. Deze studenten kwamen ook met meer correcte oplossingen voor moeilijke anagrammen dan andere studenten die deze puzzels moesten oplossen met hun handen in hun zij. Het blijkt dus niet alleen zo dat mentale processen effect hebben op de lichaamshouding. Andersom is het ook waar dat de lichaamshouding die wordt aangenomen ook effect heeft op gedachten en prestaties.

De lichaamstaal van volharding
De lichaamshouding met gekruiste armen draagt bij aan een meer vasthoudende opstelling. Verder verbetert deze houding het analytisch denken en vergroot het de cognitieve effectiviteit bij het oplossen van moeilijke opgaven. Hoe is dat verklaarbaar? In situaties waar een kritische houding en volharding wenselijk is, zullen we vaak automatisch onze armen over elkaar slaan. Als dat vaak voorkomt, ontstaat een koppeling tussen de lichaamshouding en de veranderde manier van denken. Daarna kunnen we het gedrag ook oproepen door het bijhorende gebaar opzettelijk te maken. Ook het feit dat de persoon met zijn armen over elkaar zich afsluit kan een verklaring bieden. De houding draagt er dan aan bij dat hij of zij minder geprikkeld wordt door de omgeving en zich beter kan concentreren.

Al met al blijkt de gedachtegang dat het kruisen van de armen een uiting van geslotenheid is, wel te kloppen. Iemand die zich op deze manier fysiek afsluit, is minder gemakkelijk te overtuigen. Deze lichaamshouding draagt bij tot stelligheid en een onwrikbare attitude. Als u iemand wilt overtuigen, is het goed als u hem uit deze gesloten houding weet te krijgen. Daardoor zal hij aanzienlijk meer open staan voor suggesties en veranderingen. Ook zal uw informatie beter tot hem doordringen. Als u anderen wilt overtuigen is het ook raadzaam om zelf een open houding aan te nemen. Maar als u een rationele beslissing moet nemen en de intentie heeft de informatie diepgaand te verwerken, kunt u beter juist wel een gesloten houding aannemen. Deze houding maakt u kritisch. Het helpt u om beter analytisch te denken. Verder zult u het minder snel opgeven om de juiste oplossing voor uw problemen te vinden. De volgende keer dat u geconfronteerd wordt met een uitdagende opgave, doet u er goed aan uw armen te kruisen. Deze lichaamshouding zal u dan helpen uw moeilijke taak te volbrengen.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Gerelateerde onderwerpen:
Waar laat u uw handen?
De mythe van de open gebaren
Gaat u staan of zitten?
Herken de houding van uw gesprekspartner
Spreekt uw gezicht?
Maak effectief gebruik van uw positie
Gespreksregulatie met het hoofd 1
Gespreksregulatie met het hoofd 2
Gespreksregulatie met het hoofd 3

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Negen tips voor een voorspoedig nieuwjaar Wat kleurt uw oordeel bij een beoordeling?

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beďnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beďnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk