Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Leer actief te luisteren

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Herken de houding van uw gesprekspartner
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Herken de houding van uw gesprekspartner

Tijdens een onderhandeling zal uw gesprekspartner niet altijd zijn gedachten uitspreken. Het zou daarom erg nuttig zijn als u de houding van uw gesprekspartner vroegtijdig kunt herkennen. Dit geeft u een goede indruk van de motivatie van uw gesprekspartner en tevens kunt u aardig inschatten hoe de ander tegen uw voorstellen aankijkt. Als over houding wordt gesproken, kan letterlijk iemands lichaamshouding worden bedoeld, maar ook zijn opstelling of mening. Het is echter niet voor niets dat dit woord voor beide begrippen wordt gebruikt. Van lichaamshouding en -bewegingen is namelijk veel af te leiden over de opstelling van de ander.

Basishoudingen
Tijdens het onderhandelen is het belangrijk om voortdurend te kunnen vaststellen wat de houding van uw gesprekspartner is. Vanaf het moment dat het gesprek op gang is gekomen, kan uw gesprekspartner een aantal wisselende houdingen aannemen. Als u deze verschillende houdingen kunt herkennen, kunt u daar op anticiperen.

Uw gesprekspartner kan vier basishoudingen aannemen die we hier verder zullen toelichten:
  1. instemming
  2. twijfel of onbegrip
  3. desinteresse
  4. weerstand
1. Instemming
Tijdens de onderhandeling is er sprake van instemming, wanneer de gespreksdeelnemers een positieve houding aannemen in het gesprek. Uw gesprekspartner neemt daarbij een open lichaamshouding aan en geeft tekens van goedkeuring en waardering. U zult de belangstelling van uw gesprekspartner herkennen aan de manier waarop hij luistert. Hij zit of staat daarbij in een ontspannen houding maar kijkt u wel geconcentreerd aan terwijl u spreekt. Hij knikt en humt als u iets bevestigt en hij lacht makkelijk om uw grapjes. Instemming is een goede basis van waaruit u de onderhandeling kunt voortzetten of afsluiten.

2. Twijfel of onbegrip
Wanneer uw gesprekspartner twijfelt aan uw verhaal of over uw ideeŽn, zal hij u met een vragende frons aankijken. Veel mensen brengen bij twijfel ook hun hand naar hun gezicht als ze luisteren. Uw gesprekspartner zal ditzelfde mogelijk ook laten zien als hij iets niet begrijpt of u niet gelooft. Als u te maken heeft met meerdere gesprekspartners is het belangrijk te letten op de onderlinge interactie tussen deze gesprekspartners. Bij vertwijfeling, onbegrip of ongeloof, zullen uw gesprekspartners elkaar misschien vragend aankijken of zal een van hen zijn schouders ophalen om te weten te komen of de ander het misschien wel begrijpt. U kunt een verschil in gezichtsuitdrukking opmerken tussen onbegrip en verbazing. Bij onbegrip wordt het voorhoofd gefronst en worden de wenkbrauwen omlaag getrokken. Het hoofd wordt wat schuin gehouden. Bij verbazing worden de wenkbrauwen juist opgetrokken waardoor de ogen groot lijken. Het hoofd maakt daarbij een korte beweging naar achteren.

3. Desinteresse
Wanneer uw gesprekspartner geen zin heeft in de onderhandeling of daarvan het nut niet inziet, kan hij een onverschillige houding aannemen. Hij toont desinteresse omdat hij van mening is dat bij deze onderhandeling geen resultaten zijn te behalen of dat het in ieder geval hemzelf weinig kan bieden. Deze onverschillige gesprekspartner zal snel zijn afgeleid en u niet voortdurend aankijken als u spreekt. Hij neemt misschien schuin op zijn stoel plaats, waarbij hij zijn benen van u af kruist, of hij hangt wat onderuit, terwijl een arm over de rugleuning bungelt. Hij toont ook weinig aandacht voor hetgeen u vertelt. Hij humt en knikt te pas en te onpas, dus niet op momenten dat het logisch is in uw verhaal. Ook kan hij tekenen van verveling of onrust vertonen, omdat hij eigenlijk liever wil dat het gesprek wordt beŽindigd.

4. Weerstand
Als er iets is, dat uw gesprekspartner niet bevalt, zal hij zich negatief uiten; niet alleen door de woorden die hij gebruikt, maar evenzoveel door zijn lichaamstaal. Deze lijkt het meest op die van een ontevreden persoon. Zijn luisterhouding komt passief-agressief over. Hij leunt naar achteren met zijn armen stijf over elkaar, of zit juist gespannen op het puntje van zijn stoel met beide handen aan de zitting. Zijn lichaam is gespannen, hij klemt zijn kaken opeen en misschien balt hij zelfs zijn vuisten. Terwijl hij luistert, zal hij u strak blijven aankijken met opengesperde ogen of juist een gefronst voorhoofd. Hij luistert kritisch naar elke zin die u uitspreekt. Een typische houding die hij daarbij zou kunnen aannemen is leunend op zijn elleboog met zijn duim onder zijn kin en zijn wijsvinger opgericht langs zijn wang. Soms slaakt hij diepe zuchten. Om grapjes kan hij nauwelijks lachen en die kunt u nu bij hem dan ook beter niet maken.

Wisselende houdingen
Bij deze voorbeelden zijn we er van uitgegaan dat de gespreksparners maar een enkele houding laten zien tijdens een onderhandeling. In de praktijk zullen de verschillende houdingen van de gespreksdeelnemers elkaar afwisselen gedurende het gesprek. Het is wel belangrijk de verschillende houdingen te herkennen en uw onderhandelingsstrategie daarop aan te passen.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Gerelateerde onderwerpen:
Waar laat u uw handen?
De mythe van de open gebaren
Gekruiste armen beÔnvloeden uw denken
Gaat u staan of zitten?
Spreekt uw gezicht?
Maak effectief gebruik van uw positie
Gespreksregulatie met het hoofd 1
Gespreksregulatie met het hoofd 2
Gespreksregulatie met het hoofd 3

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Hoe herkent u uw blinde vlekken? Leer actief te luisteren

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beÔnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beÔnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privť
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk