Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Creativiteit in plaats van problemen oplossen

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Gespreksregulatie met uw hoofd (3)
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Gespreksregulatie met uw hoofd (3)

Lichaamstaal heeft een belangrijke functie bij het sturen van gesprekken. Door goede beheersing van de verschillende aspecten van deze non-verbale taal kunt u uw invloed op de communicatie vergroten. Behalve uw houding, mimiek en oogcontact zijn de posities en bewegingen die u - al dan niet bewust - maakt met uw hoofd bepalend voor hoe een gesprek verloopt.

Accenten door kleine hoofdbewegingen
In het eerste deel van deze reeks beschreef ik welk effect de stand en positie van uw hoofd heeft op de het verloop van een gesprek en hoe u daarmee uitdrukking geeft aan de onderlinge betrekking tussen uzelf en uw gesprekspartner. In het tweede deel kwam aan de orde hoe u middels hoofdbewegingen - met name knikken en schudden - de voortgang van het gesprek kunt sturen. Bij het knikken en schudden van uw hoofd, beweegt u uw hoofd gewoonlijk enkele malen achtereen. Soms kunt u echter ook met een enkel knikje een subtiel accent aangeven in uw boodschap. Deze keer wordt bijzondere aandacht gegeven aan deze non-verbale uitingsvorm.

Daarbij kunt u drie manieren onderscheiden:
  1. Het voorwaartse knikje, waarbij u uw kin richting uw borst beweegt
  2. Het achterwaartse knikje waarbij u het hoofd in de nek gooit
  3. Het zijwaartse knikje waarbij uw hoofd een korte zijwaartse beweging maakt
1. Het voorwaarse knikje
Het voorwaartse knikje wordt vaak gebruikt als beleefde groet. U zou dit kunnen zien als een ingeperkte vorm van buigen als respect voor de ander. In onze cultuur worden weinig diepe buigingen gemaakt naar andere mensen, tenzij men te maken heeft met een zeer hooggeplaatst persoon, zoals een lid van het koninklijk huis of een religieuze leider. In oosterse culturen wordt de buiging als groet vaker gebruikt dan bij ons. Zoals gezegd is in onze cultuur slechts een korte knik met het hoofd overgebleven. Het knikje getuigt van respect voor de ander en wordt om deze reden het meest gebruikt tijdens een ontmoeting van personen die elkaar niet zo goed kennen of een verschillende gezagsverhouding hebben.

Het enkele knikje naar voren heeft ook een belangrijke functie in het sturen van een groepsgesprek. Als voorzitter van een vergadering bijvoorbeeld kunt u iemand door middel van een kort knikje de gelegenheid geven om te spreken. Als u voor een grote groep spreekt kunt u belangrijke woorden benadrukken door deze vergezeld te laten gaan van een knikje. Tevens wordt deze manier van knikken gebruikt als manier om iets aan te duiden. Er wordt dan geknikt in de richting van een persoon of voorwerp waarop de aandacht gevestigd moet worden. Dit is niet altijd gepast maar in ieder geval veel acceptabeler dan wijzen met de vinger.

2. Het achterwaartse knikje
Hierbij wordt het hoofd in de nek gegooid en komt de kin omhoog. Deze manier van knikken wordt onder andere in Griekenland gebruikt als ontkenning, in plaats van het nee-schudden in onze cultuur. Bij ons heeft het, afhankelijk van de situatie, andere betekenissen als iemand zijn hoofd in zijn nek gooit.

Evenals het voorwaartse knikje kan de achterwaartse knik gebruikt worden als groet. Daarbij worden vaak de wenkbrauwen opgetrokken als teken van herkenning. Deze manier van groeten is vooral populair bij jongeren. De groet toont veel meer nonchalance dan het voorwaartse knikje. Als u dit doet zonder uw wenkbrauwen op te trekken of te glimlachen, kunt u hiermee zelfs een onbeleefde onverschilligheid laten blijken.

Een andere toepassing van deze hoofdbeweging is het accentueren van een vraag. Gewoonlijk gaat het hoofd al een beetje omhoog aan het einde van een vraag. Als de vraagsteller zijn hoofd in zijn nek gooit kan dit een manier zijn om aan te dringen op een antwoord. Het gebaar kan ook op zichzelf staan: Als u te lang naar iemand staart gooit de ander zijn hoofd in zijn nek met de bedoeling: "heb ik wat van je aan?" of "wat mot je?" . In een gesprek kan deze hoofdbeweging ook gemaakt worden bij een plotseling besef. Het hoofd wordt dan een beetje schuin naar achteren gegooid. Hierbij gaan ook de wenkbrauwen omhoog en valt de mond open: "Oh, zit dat zo!"

U kunt uw hoofd ook naar achteren bewegen met de bedoeling om te wenken in situaties waar het onbehoorlijk is om te schreeuwen of zelfs bewegingen met uw arm te maken. U beweegt hierbij uw hoofd snel enigszins diagonaal achterwaarts en afhankelijk van de haast die geboden is dat iemand komt, kunt u deze beweging herhalen.

3. Het zijwaartse knikje
Eerder noemde ik de schuine stand van het hoofd als een houding waarmee u vooral belangstelling aangeeft. We houden ons hoofd echter niet altijd stil en de zijwaartse bewegingen die we maken met ons hoofd kunnen verschillende betekenissen hebben. In sommige gevallen maakt u alleen een kort zijwaarts knikje met uw hoofd. Als u daarbij fronst en uw lippen pruilt, geeft u aan dat u weliswaar beaamt wat iemand zegt, maar dat u het er tˇch niet geheel mee eens bent. Doet u ditzelfde met een glimlach, dan geeft u te kennen dat u de ander niet geheel serieus neemt. Het zijwaarts kantelen van het hoofd, in combinatie met het kortdurend optrekken van de wenkbrauwen, kan ook een manier van groeten zijn die overigens meer door vrouwen dan door mannen wordt gebruikt. Met deze hoofdbeweging en bijhorende mimiek geeft u blijk van herkenning en aangename verrassing. Als u zich deze hartelijke manier van groeten eigen maakt, zult u bemerken dat u regelmatig een glimlach als antwoord krijgt. In lichaamstaal is immers altijd sprake van wederzijdse be´nvloeding.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit specifieke onderwerp
Gespreksregulatie met het hoofd 1
Gespreksregulatie met het hoofd 2
Lichaamstaal, een hoofdzaak

Gerelateerde onderwerpen:
Waar laat u uw handen?
De mythe van de open gebaren
Gekruiste armen be´nvloeden uw denken
Gaat u staan of zitten?
Herken de houding van uw gesprekspartner
Spreekt uw gezicht?
Maak effectief gebruik van uw positie

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Gespreksregulatie met uw hoofd (2) Creativiteit in plaats van problemen oplossen

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
hoofd
communicatie
management
lichaamstaal
relativeren
mensenkennis
psychologie
complimenten
be´nvloeding
manipuleren
solliciteren


Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk