Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Wat is er urgent en belangrijk in uw werk?
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Een belangrijke les in mensenkennis
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Een belangrijke les in mensenkennis

Als manager werkt u met mensen. U richt zich tot mensen, u stuurt mensen aan, geeft adviezen aan mensen, onderhandelt met mensen, en beoordeelt mensen. U luistert naar mensen, leest over mensen, praat tegen mensen en schrijft naar mensen over mensen. U probeert mensen te motiveren en te beïnvloeden. Tenslotte houdt u ook van mensen, toch? U was immers nooit manager geworden als dat niet zo was. Als manager kunt u best veel over mensen weten. Toch zijn mensen niet gelijk en hun gedrag is niet altijd gemiddeld. De mensen waar u nauw mee samenwerkt zult u beter leren kennen dan mensen die u incidenteel ontmoet. Hoeveel mensenkennis hebt u?

Kennis van en ervaring met mensen
Misschien hebt u mensen bestudeerd vanuit een wetenschappelijke invalshoek: psychologie, sociologie, ethologie, andragogie, antropologie, filosofie of rechtswetenschap. U hebt dan geleerd om te kijken naar menselijk gedrag en dat te vergelijken met gemiddelden. Zo kreeg u een aardig beeld van wat normaal of afwijkend is, als het gaat om mensen. Daardoor begrijpt u misschien beter wat u kunt verwachten als u omgaat met mensen. In uw werk hebt u ook veel kennis over mensen opgedaan. Hoe meer ervaring u hebt in de omgang met mensen, des te meer mensenkennis u bezit. En om uw werk optimaal te kunnen doen, wordt ook van u verwacht dat u een mensenkenner bent. Hoe meer u van mensen weet, des te beter u het er als manager vanaf brengt.

Een gemiddelde mens?
Toch is het niet altijd zo simpel om mensen te voorspellen, te begrijpen wat mensen doen of u in te leven in de keuzes die mensen maken. Het is vaak onvoldoende om te weten wat de ‘gemiddelde mens’ zou besluiten in een bepaalde situatie. Gemiddelden kunnen best een beeld geven van het algemene gedrag van mensen. Daar kunt u bepaalde management strategieën of verkooptactieken op afstemmen. Soms werkt dat goed, maar toch zullen mensen u blijven verrassen.

U heeft immers niet te maken met mensen in het algemeen, maar met specifieke mensen. Hoewel de meeste mensen zich gedragen volgens gemiddelde patronen, bestaat er toch geen ‘gemiddelde mens’. Elk mens heeft aspecten waarin hij of zij afwijkt van het gemiddelde. Sommige mensen zijn slimmer, andere sterker, sommige mensen hebben een bovengemiddelde behoefte aan sociaal contact, anderen werken opvallend graag alleen. Sommige mensen hebben een specifiek gevoel voor detail en anderen zijn er goed in om het overzicht te bewaren. Enzovoorts. De kwaliteiten waarin mensen uitblinken of opvallen, zijn nu juist niet de gemiddelde kwaliteiten.

Gevraagd: een gemiddeld persoon
Hebt u wel eens een personeelsadvertentie gezien waarin gevraagd werd naar een gemiddelde persoon; iemand die er op geen enkel vlak uitspringt? Zo’n advertentie is lastig te vinden. We vinden het immers belangrijk dat mensen zich weten te onderscheiden in hun werk en dat zij specialist zijn op hun vakgebied. Als manager moet u bijvoorbeeld creatief, flexibel, doortastend, overtuigend, inlevend, rationeel, innovatief, respectvol, integer, geduldig, betrouwbaar, deskundig, betrokken, kwaliteitsgericht, zelfstandig, empathisch, loyaal, innovatief, klantvriendelijk, kritisch, rationeel, open, besluitvaardig, kwaliteitsbewust, analytisch, zorgvuldig, integer, leergierig, verantwoordelijk, stressbestendig, planmatig, proactief en doel-, resultaat- of oplossingsgericht zijn. Om er maar een paar te noemen. Dat is logisch, want het bedrijf wil met u als manager bijzondere resultaten behalen. Het bedrijf wil geen gemiddelde resultaten, dus ook geen gemiddeld personeel.

Unieke behoeften en kwaliteiten
Er bestaat geen gemiddelde mens. Meestal willen we dat ook niet. Een studie maken van gemiddeld mensgedrag alleen, geeft ons dus maar een beperkt mensbeeld. In uw dagelijkse werk heeft u ook te maken met mensen met uiteenlopende belangen en uiteenlopende kwaliteiten. Als u die eigenschappen kent, dan kunt u daar nuttig gebruik van maken. U kunt dan laten blijken dat u werkelijk belangstelling hebt in deze unieke personen en niet slechts in mensen algemeen. U kunt inspelen op hun specifieke behoeften en u kunt gebruikmaken van hun bijzondere kwaliteiten. Zo geeft u deze mensen de erkenning voor wie ze zijn en voor wat ze doen. Hiervoor dient u vooral naar deze mensen te luisteren en u in hen in te leven. U moet interesse tonen in wat ze leuk, mooi, waardevol en belangrijk vinden. Ga er niet van uit dat uw waarden gelijk zijn aan die van de ander. Ieder mens kijkt immers vanuit zijn of haar eigen persoonlijke perspectief en vanuit zijn of haar eigen unieke referentiekader op het leven en werk. Dit zorgt ervoor dat die verschillen er zijn.

Een verschillend referentiekader
Kunt u zich voorstellen wat het voor invloed op u zou hebben gehad als uw jeugd anders zou zijn geweest dan nu? Stel bijvoorbeeld dat uw ouders veel armer waren of juist veel rijker. Dat u veel meer broers en zussen zou hebben gehad - of juist helemaal geen. Stel dat u naar een andere school was gegaan en daarna wel, of juist niet, zou hebben gestudeerd. Misschien hadden de mensen om u heen andere waarden en gebruiken. Het kan zijn dat u andere (goede of juist verkeerde) vrienden zou hebben gehad. Stel dat u opgegroeid was met een lichamelijke beperking (of juist niet), in een oorlogsgebied was geboren en/of ter adoptie was afgestaan. Misschien was u opgegroeid in een tehuis of juist bij liefdevolle pleegouders. Hoe zou het u beïnvloed hebben als u na uw opleiding totaal ander werk was gaan doen? U zou misschien vaak van werkkring veranderd zijn of juist lang voor één baas hebben gewerkt. En wat als uw privéleven er anders zou hebben uitgezien dan nu? U woonde in een ander type woning, had andere vrienden en relaties gehad. U had een andere partner (of geen) dan nu en had een ander aantal kinderen. Misschien had u tegenslagen in uw leven gehad of ging het er juist voorspoedig aan toe. Misschien waren uw interesses, hobby’s, politieke voorkeuren anders dan nu.

Een compleet origineel en persoonlijk verhaal
Dit soort dingen vormen ons en we kunnen daar niet altijd wat aan doen. Zonder dat we daar erg in hebben beïnvloedt dit onze mening en ons gedrag. Op latere leeftijd kunnen we er bewust voor kiezen onze levensstijl aan te passen. Maar ook dan nog steeds, worden we beïnvloed door de omstandigheden uit onze jeugd en ons huidige leven. En dat geldt niet alleen voor u en mij, maar voor iedereen die u ontmoet, waar u mee werkt, bevriend mee bent of mee samenwoont. Al die mensen hebben op bepaalde momenten tegenslagen in hun leven meegemaakt en hopelijk ook mooie dingen ervaren. Iedereen heeft een compleet origineel en persoonlijk verhaal.

Betekent dat nu dat u alles, inclusief zijn of haar levensverhaal, van een ander moet weten om hem of haar beter te leren kennen? Nee, dat hoeft niet per se. Wel is het belangrijk te beseffen dat verschillende ervaringen, er verantwoordelijk voor kunnen zijn dat mensen verschillend kunnen reageren in uiteenlopende situaties. Alleen al het besef daarvan kan op veel momenten helpen.

Bekende en onbekende mensen
Er zullen mensen zijn waar u gedurende een lange periode dagelijks mee te maken hebt zoals vrienden, familieleden, collega’s en vaste klanten. Hen kunt u beter leren kennen. Door de herhaling van hun gedragspatronen wordt het redelijk voorspelbaar hoe ze zullen reageren op stress, verandering, tegenslag of kritiek. Door de gebruiksaanwijzing van deze mensen goed te begrijpen, leert u inzien hoe ieder individu reageert in een bepaalde situatie en hoe u hen daarbij op een tactische manier benadert. Uiteindelijk is het goed als uw medewerkers elkaars gebruiksaanwijzing ook leren kennen. En natuurlijk zou iedereen (ook u en ik) regelmatig zijn eigen gebruiksaanwijzing eens moeten lezen. Dit leert ons veel over onszelf in relatie met anderen. Meer hierover kunt u lezen in mijn artikel: Lees de gebruiksaanwijzing van uw mensen. U krijgt echter ook te maken met mensen die u eenmalig en kortdurend ontmoet. U zult deze mensen nooit echt leren kennen. Dat is ook niet altijd nodig.

Een onaangename reactie
Als een persoon, die u nog niet zo goed kent, bijvoorbeeld in een bepaalde situatie onaangenamer reageert dan u van hem of haar verwacht, houdt er dan rekening mee dat de oorzaak daarvan misschien niets met u of met de huidige situatie te maken heeft. Hoe kunnen we die persoon beoordelen als we zijn of haar hele verhaal niet kennen? Misschien is hij/zij zo vanwege een groot trauma in zijn/haar verleden, een diep verdriet of een gevoel van verlies of frustratie die hij/zij niet kan beheersen. Misschien heeft er zich recent wat afgespeeld zoals een ruzie met de partner of een irritatie in het verkeer dat invloed heeft op zijn/haar humeur. Dus de volgende keer dat u te maken krijgt met iemand die zich bijvoorbeeld opwindt, zich irritant, hoogdravend, zelfzuchtig of arrogant gedraagt, besef dan dat u feitelijk geen idee hebt hoe en waarom deze persoon zich zo voordoet en wat daaraan vooraf gegaan is. Voor uw reactie zou dat ook niet mogen uitmaken.

Van veroordeling naar tolerantie
Misschien bent u van mening dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen acties. U meent daarom dat er geen goed excuus is voor dergelijk negatief gedrag. Toch is dat niet voor iedereen gelijk. Het kan ook zijn dat de persoon in kwestie geen idee heeft hoe hij of zij overkomt of zelf niet beseft dat diens gedrag storend is voor anderen. Het kan ook zijn dat de ander zich er wel bewust van is, maar er niet in slaagt er iets aan te veranderen, hoewel hij of zij er zijn uiterste best voor doet.

Als u leidinggevende bent van deze persoon en/of dagelijks met elkaar samenwerkt, is het goed dat u bespreekbaar maakt wat u in een dergelijke situatie ervaart en voelt. Misschien kunt u deze persoon op enige wijze ondersteunen, adviseren of misschien zelfs doorverwijzen naar een professional. Hebt u echter te maken met onaangenaam gedrag van iemand die u slechts incidenteel ontmoet dan is het goed om kritisch te kijken naar uw eigen oordeel en reactie. Reageer vooral niet te impulsief en/of geïrriteerd. Ga ervan uit dat het gedrag van de ander niets met u persoonlijk te maken heeft.

Wees in dit geval tolerant. Het is beter om iemand te vergeven die het niet verdient, dan iemand negatief te beoordelen die eigenlijk positieve erkenning nodig heeft. Een begripvolle reactie zal de ander meer goed doen en komt ook ten goede aan de (zakelijke) verhouding die u hebt en aan de beoogde resultaten uit het contact.

Meer over dit onderwerp
Hoe gemiddeld bent u?
Lees de gebruiksaanwijzing van uw mensen
leer actief te luisteren
Zes wegen naar erkenning
Zo houdt u uw boodschap simpel, stupid!
Waarom simpele oplossingen niet altijd de beste zijn
Een belangrijke les in mensenkennis
Zo ontwikkelt u adequate copingmechanismen

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Vorige pagina Wat is er urgent en belangrijk in uw werk?

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk