Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Zo kom je van je nare gewoontes af
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Zo houdt u uw boodschap simpel, stupid!
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Zo houdt u uw boodschap simpel, stupid!

U bent van plan een artikel of een rapport te schijven of u wilt een toespraak houden. Uw doel daarbij is mensen te informeren en/of te overtuigen. Een van de basisregels van succesvolle communicatie is: hou uw boodschap eenvoudig. U bereikt meer mensen, u wordt beter begrepen, u bent geloofwaardiger en komt betrouwbaar over als uw boodschap simpel is. En uw eenvoudige boodschap leidt ook tot betere resultaten. Mensen weten daardoor waar ze aan toe zijn, zijn meer overtuigd waarvoor ze kiezen en maken minder fouten. Maak dus gebruik van het KISS-principe, ofwel: keep it simple, stupid!

Simpele communicatie in een complexe wereld
We leven in een complexe wereld. We werken met ingewikkelde technologie, maken gebruik van moeilijke formules en worden overspoeld met geavanceerde informatie. In deze wereld moeten we ons staande zien te houden. We moeten laten weten dat we verstand van zaken hebben - een nieuwe vorm van survival of the fittest. Misschien is dat de reden dat we steeds vaker communiceren met gecompliceerd en langdradig taalgebruik, gevuld met technische termen en jargon. Mogelijk komen we daar enorm geleerd en interessant mee over, maar het is minder effectief als het ons doel is om mensen te informeren of te overtuigen. We kunnen dan beter het KISS-principe hanteren.

Het KISS-principe is afkomstig uit de computerwereld van de jaren 70. Met de voortschrijdende ontwikkelingen in de IT werden de programma’s steeds uitgebreider en de codes langer. Deze lange codes zorgden vaak voor tegenstrijdige commando’s en daarmee voor veel fouten in de software. Bovendien hadden computers nog beperkte schijfruimte. Minder lange en eenvoudigere codes zorgden voor dubbel voordeel. Er kon meer bereikt worden met minder en het was begrijpelijker voor anderen die er mee moesten werken. Zo ontstond de term: KISS - keep it simple, stupid!

Keep it simple, stupid!
Dit KISS-principe kan zeker ook toegepast worden in de alledaagse communicatie en die communicatie verbeteren. Als belangrijke informatie overgebracht moet worden, zijn mensen geneigd daar veel woorden aan te weiden en hun argumentaties te onderbouwen met al dan niet wetenschappelijk bewijs. Het onbedoelde gevolg is dat de boodschap steeds onduidelijker wordt en dat de luisteraar of lezer al halverwege het verhaal afhaakt. Ingewikkeld taalgebruik en onnodige onderbouwingen voegen vaak niets toe aan de kern van de boodschap, maar zorgen voor ruis. De gedachte achter het KISS-principe is dat het is beter is om wat u wilt delen zo eenvoudig mogelijk te verwoorden. Dit houdt de aandacht gericht op de kern van uw boodschap en voorkomt verschil in uitleg, onbegrip en ergernis.

Het KISS-principe van Donald Trump
Simpele boodschappen zijn beter te begrijpen en overtuigender. Een voorbeeld daarvan is de manier waarop Donald Trump zich profileerde tijdens de campagne voor zijn presidentschap. Zijn opponenten in de voorverkiezingen citeerden vaak deskundigen en kwamen met uitgebreide analyses van de economie, terwijl Trump overtuigde met simpele oneliners zoals: "Ik ben al miljardair dus ik weet het beste hoe de economie werkt!" Met zijn eenvoudige, soms kort-door-de-bocht-uitspraken wist hij de Amerikanen te overtuigen. Hier kunt u meer lezen en een video bekijken met voorbeelden van Donald Trump’s "Mastery of Simple Speech".

Misschien denkt u nu dat u met het KISS-principe vooral inspeelt op de domheid van de mensen. Nederlanders begrijpen er niets van dat zoveel Amerikaanse kiezers hun stem uitbrachten op een kandidaat die voortdurend boute en ongefundamenteerde uitspraken deed en zichzelf ook regelmatig tegensprak. Daar willen we liever niets van leren. KISS staat toch voor Simple en Stupid? Willen we niet liever een intelligentere uitstraling?

Simpel is niet dom
Dat u uw boodschap simpel uitdrukt, betekent niet per se dat de inhoud inferieur is. Integendeel. Het is goed mogelijk dat u geavanceerde informatie verstrekt, terwijl u zich daarbij verwoordt in eenvoudige taal. Ook wetenschappelijke scripties zijn beter te lezen als die in makkelijk leesbare bewoording zijn geschreven. In tegenstelling tot wat het voorbeeld van de communicatie van Trump lijkt te impliceren, is simpel niet per se kort door de bocht. Simpele communicatie is ook niet per se bedoeld om alleen simpelere lezers of luisteraars beter te kunnen bereiken. Ook voor mensen met een academische achtergrond is het prettiger om iets te lezen of aan te horen in begrijpelijke taal.

Het is ook niet zo dat u dommer overkomt als u uw kennis deelt in simpelere bewoordingen. Als het u lukt om iets begrijpelijk uit te leggen zorgt dat er juist voor dat u beter begrepen wordt door iedereen. Daarmee zal eerder geconcludeerd worden dat u verstand hebt van zaken, dan wanneer u zich verhult in lastig begrijpbare, en dus moeilijk controleerbare volzinnen, gevuld met technisch jargon. Simpel communiceren is nog niet makkelijk als het om ingewikkelde materie gaat. Dit mag blijken uit het volgende voorbeeld dat ook duidelijk maakt wat eigenlijk met simpel wordt bedoeld.

Simple Wikipedia
Een veel geraadpleegde bron op internet is de online encyclopedie Wikipedia. Deze encyclopedie wordt steeds uitgebreider en over nagenoeg elk onderwerp is wel iets te vinden. Hoewel het meestal niet gebruikt mag worden als wetenschappelijk naslagwerk, is de betrouwbaarheid van de informatie toch hoog te noemen. De inhoud wordt immers voortdurend gecheckt door een immense groep vrijwilligers, waaronder studenten en wetenschappers uit verschillende studierichtingen. De soms wetenschappelijke beschrijvingen op Wikipedia maken het echter niet altijd even begrijpelijk voor lager geschoolden of mensen de taal minder beheersen. Daar is voor de Engelstalige Wikipedia wat op bedacht: de Simple Wikipedia. In de Simple Wikipedia wordt simpele uitleg gegeven in simpel Engels met simpele grammatica. Dat is tenminste de bedoeling. Toch wordt ook Simple Wikipedia in toenemende mate besmet met niet simpele taal. Blijkbaar is het niet zo simpel om ingewikkelde materie (die voor jezelf simpel lijkt) te beschrijven in simpele termen en op een manier die simpel is.

Simple kan simpeler Onlangs sprak ik met een Amerikaan over de Simpelheid van Simple Wiki. Naar aanleiding van ons gesprek zochten we een voorbeeld van een zin op Simple Wiki die eigenlijk helemaal niet zo simpel was, maar wel simpeler kon. Die was snel gevonden: een zin over kwantum mechanica op een pagina over elektromagnetische radiatie. De oorspronkelijke tekst op de pagina was als volgt:

Quantum mechanics developed from the study of electromagnetic waves, which include visible light seen in the colours of the rainbow, but also other waves including the more energetic and higher frequency waves like ultraviolet light, x-rays, and gamma rays plus the waves with longer wavelengths including infrared waves, microwaves and radio waves.

We vroegen ons dus af of dit nu wel simpel was. Waarschijnlijk ging de schrijver ervan uit dat dat zo is. Het lijkt eenvoudig Engels, want de grammatica is niet ingewikkeld. De woorden zijn begrijpelijk. Toch leest het niet lekker. Er is teveel informatie in één zin gepropt en de termen worden niet nader uitgelegd. We besloten de tekst aan te passen, waardoor het wel simpel werd. Dit is de nieuwe tekst:

Quantum mechanics developed from the study of electromagnetic waves. This field includes the study of both visible and invisible light. Visible light is the light one can see with normal eyesight in the colours of the rainbow. Invisible light is light one can't see with normal eyesight and includes more energetic and higher frequency waves, such as ultraviolet light, x-rays, and gamma rays. Waves with longer lengths, such as infrared, micro and radio waves, are also explored in the field of quantum mechanics.

Wat is eigenlijk simpel?
In het bovenstaande voorbeeld is de inhoud van de boodschap gelijk gebleven, maar toch makkelijker leesbaar geworden. Het is simpeler geformuleerd. Dit maakt meteen meer duidelijk over wat simpel nu eigenlijk is. Soms wordt simpele communicatie vergeleken met de uitdrukkingen: kill your darlings en schrijven is schrappen. Dit betekent dat je toevoegingen die afleiden van de kern verwijdert uit je verhaal. Toch wil simpel niet per se zeggen dat de informatie korter moet zijn. In het bovenstaande voorbeeld zijn de zinnen korter, maar de hoeveelheid tekst is juist meer geworden. In de extra tekst wordt uitleg van de gebruikte termen gegeven, waardoor het beter begrijpelijk is.

Zo maakt u uw communicatie simpeler
Ten slotte geef ik u een aantal suggesties hoe u eenvoudiger en begrijpelijker kunt communiceren.

1. Benadruk en herhaal uw kernboodschap
Of het nu mondeling of schriftelijk is, houd in ogenschouw wat de belangrijkste boodschap is die u wilt uitdragen. Laat deze centraal staan in uw rapport, artikel of presentatie. Al het andere wat u schrijft of vertelt moet uw kernboodschap ondersteunen. En zoals u hier kunt lezen over de communicatie van Trump is herhaling van uw kernboodschap een krachtig hulpmiddel om te overtuigen.

2. Maak uw tekst overzichtelijk en leesbaar/verstaanbaar
Als u schrijft, zorg dan voor kopjes en een logische alinea-indeling. Dit houdt uw tekst overzichtelijk en daarmee is hij eenvoudiger te begrijpen. Houd uw zinnen kort. Bijna elke lange zin is op te delen kortere zinnen. Dit leest prettiger. Ook bij een gesproken voordracht is het goed om korte zinnen te gebruiken en af en toe een pauze te houden tussen uw zinnen. Dit is rustig en overtuigend.

3. Vermijd onnodig moeilijke woorden
Let op de woorden die u gebruikt. Gebruik liever geen onnodig jargon of ingewikkelde taal. Van bijna elk woord is er wel een eenvoudiger synoniem of een alternatief in spreektaal te vinden. Dit geldt ook voor de woorden waarmee u uw zinnen aan elkaar lijmt. Gebruik liever het woord "toch" in plaats van "desalniettemin". Dit laatste zorgt ervoor dat uw boodschap onnodig formeel overkomt. U komt niet intelligenter en oprechter over als u moeilijke woorden gebruikt. Denk maar aan politici die een lang en wollig antwoord geven op een vraag. Geeft dat u niet juist het gevoel dat ze iets te verbergen hebben of niet weten? Met duidelijke taal laat u blijken dat u verstand hebt van zaken.

4. Geef waar nodig uitleg
Ga er ook onder vakgenoten niet vanuit dat elke term die u gebruikt eenvoudig te snappen is. Het is aan te raden om af en toe uitleg te geven als u toch moeilijke woorden of jargon gebruikt. Geef voorbeelden en anekdotes en gebruik illustraties om uw verhaal te ondersteunen.

5. Houd het luchtig
Als uw verhaal te serieus is, haken veel mensen af. Laat liever uw menselijke kant zien. Communiceer ontspannen, maak eens een grap tussendoor of vertel een leuk verhaal om iets te verduidelijken.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
Waarom simpele oplossingen niet altijd de beste zijn
Een belangrijke les in mensenkennis
Zo ontwikkelt u adequate copingmechanismen

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Vorige pagina Zo kom je van je nare gewoontes af

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beďnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beďnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk