Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Leest de ogen van uw gesprekspartner

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Zo ontwikkelt u adequate copingmechanismen
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Zo ontwikkelt u adequate copingmechanismen

Enige tijd terug las ik een boekje: 'Het Achilles Syndroom', met de veelbelovende ondertitel: Maak van uw zwaktes uw grootste kracht!. Helaas vond ik daarin niet wat ik zocht. Zoals eerder terecht is vastgesteld door zowel Coert Visser als Michel Hoetmer wordt in het bedrijfsleven veel te veel gefocust op verbetering van zwakke plekken, terwijl het veel verstandiger zou zijn om de sterktes van personeel en management te ontwikkelen. Toch blijven anderen ons nog steeds met onze zwaktes op de hielen zitten. Uw zwaktes zullen uw grootste kracht niet worden. Wel kunt u een manier ontwikkelen om er slim mee om te gaan.

Het Achilles syndroom
Zoals u weet werd Achilles ook nogal op de hielen gezeten. Achilles is de door Homerus in de Ilias beschreven Griekse held uit de oorlog tegen Troje. Om hem onsterfelijk te maken, doopte zijn moeder hem in de rivier de Styx, waarbij zij hem vasthield aan zijn hiel. Doordat dit lichaamsdeel niet in aanraking was geweest met het onkwetsbaar makende water, bleef dit zijn enige zwakke punt. Hij stierf vanwege deze zwakke plek. Wellicht was Achilles meer gefocust op zijn onvermogen dan op zijn kracht. Zijn kwetsbaarheid maakte hem onzeker.

Het zit in de menselijke aard om elkaar te beoordelen op verschillen in competenties. Helaas legt men daarbij meestal het accent op de onvermogens. We kijken vooral naar wat anderen slecht kunnen en geven vanuit ons eigen referentiekader suggesties hoe ze daarin zouden kunnen verbeteren. Uw referentiekader is niet hetzelfde als dat van anderen. Wat u gemakkelijk vindt kan voor een ander een tamelijk moeilijke opgave zijn en dat geldt ook andersom.

Oud nieuws
Als iemand u aanspreekt op een zwakke plek is het veelal niet voor het eerst dat u hierover hoort. Als deze persoon u bijvoorbeeld attent maakte op uw gebrek aan concentratie, stond er vroeger waarschijnlijk al op uw schoolrapport dat u snel was afgeleid. Sinds die tijd heeft u zelfs vele pogingen gedaan om uw oplettendheid te vergroten, maar dat wilde maar niet lukken. Steeds was u weer 'in gedachten' als anderen aandacht van u verwachtte.

Telkens ligt dezelfde kritiek weer op uw bord: 'let toch eens op!'. Onze zwakke plekken achtervolgen ons voortdurend. Het is niet zo simpel om uw tekorten weg te schaven en zoals gezegd zou dit ook niet uw belangrijkste aandachtspunt moeten zijn. Zorg er slechts voor dat uw zwaktes minder opvallen en dat uw sterke kanten beter uit de verf komen.

Voorkom dat uw zwakke plek wordt geraakt
Het is zeker nuttig dat u op de hoogte bent van uw mindere kanten, maar in plaats van al uw energie te stoppen in het verbeteren van uw zwaktes, zou u een manier kunnen ontwikkelen om hetgeen waarin u niet goed bent te verhullen of te compenseren. U kunt hiervoor een copingmechanisme ontwikkelen waardoor uw competenties meer in het oog zullen vallen dan uw incompetenties. De term 'coping' is afkomstig uit de sociale psychologie en kan in het Nederlands vertaald worden met 'het hoofd bieden aan' of 'effectief omgaan met'.

Afweer- en copingmechanismen
Freud veronderstelde dat iedereen in zijn leven afweermechanismen ontwikkelt die helpen om effectief met problemen en emotionele spanningen om te gaan. De belangrijkste afweermechanismen die hij noemde waren: vermijding, verdringing, ontkenning, verschuiving, projectie en regressie.
  • Bij vermijding ontloopt men situaties die kunnen frustreren: Een medewerker probeert moeilijke gesprekken uit de weg te gaan, schuift lastige zaken vooruit of neemt zelfs ontslag.
  • Verdringing is het uit het bewustzijn wegduwen van beangstigende impulsen en emoties en van herinneringen die angst zouden kunnen veroorzaken.
  • Ontkenning heeft te maken met actuele zaken waarvan verwacht wordt dat ze bekend zijn. Zo kan een medewerker u vertellen dat hij zich niets kan herinneren van de kritieken die u hem tijdens een beoordeling heeft gegeven.
  • Verschuiving is het overbrengen van emoties naar minder beladen personen of situaties, zoals boos worden op de manager van uw partner, in plaats van op uw partner zelf als die altijd overwerkt.
  • Bij projectie schrijven we iemand anders gevoelens of gedachten toe die we eigenlijk zelf hebben, maar die we moeilijk van onszelf accepteren, zoals boosheid of haat.
  • Regressie is het terugkeren naar gedrag dat bij een vroeger ontwikkelingsstadium past, zoals afhankelijkheid.
Veel mensen hebben negatieve associaties bij deze afweermechanismen. Toch is het feitelijk slechts een - onbewust verlopende - manier van zelfbescherming tegen heftige emoties. Iedereen maakt in zijn leven wel eens gebruik van dit soort bescherming in contact met anderen.

Coping: bewust mechanisme van 'omgaan met'
In tegenstelling tot bovenstaande afweermechanismen - die grotendeels onbewust zijn - is coping een bewuste en doelgerichte manier van omgaan met problemen en zwaktes. CopingstrategieŰn kunnen onderscheiden worden in adequate en inadequate. Uw problemen doelbewust uit de weg gaan, ontkennen van uw zwaktes en wegrationaliseren van kritieken zijn inadequate manieren van coping. Deze negatieve manieren van doen zijn weinig effectief.

U kunt ook een adequate manier van coping hanteren. U kunt ervoor zorgen dat u uw zwaktes erkent, maar dat deze niet op de voorgrond staan. Daarbij kunt u gebruik maken van positieve kwaliteiten waarin u sterk bent zoals: inzicht in uzelf en anderen, toegeeflijkheid, open communicatieve opstelling, vermogen te leren van ervaringen, zelfdiscipline, assertiviteit, durf, creativiteit, humor, optimisme en bereidheid tot samenwerking.

Als gebrek aan concentratie bijvoorbeeld uw probleem is, kunt u in plaats van elke dag uw hoofd pijnigen met concentratieoefeningen, zorgen dat u steeds een heldere samenvatting krijgt of dat u via andere kanalen ge´nformeerd wordt. Daarbij zullen uw communicatieve opstelling en humor ertoe bijdragen dat dit in een ontspannen sfeer plaatsvindt. Vanwege deze effectieve copingstrategie zal de aandacht niet langer op uw concentratieprobleem rusten, maar eerder op uw positieve vaardigheiden. En als u er een beetje in oefent, zult u merken dat uw coping steeds verfijnder wordt.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
Zo houdt u uw boodschap simpel, stupid!
Waarom simpele oplossingen niet altijd de beste zijn
Een belangrijke les in mensenkennis

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Anticiperen bij beperkte informatie Lees de ogen van uw gesprekspartner

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
coping
omgaan met
flexibiliteit
emotie
mensenkennis
coachen
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk