Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Het kuddegedrag van olifanten, koeien, schapen ťn mensen
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Zes manieren om draagvlak voor uw ideeŽn te krijgen
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Zes manieren om draagvlak voor uw ideeŽn te krijgen

De focus van managers is vaak gericht op verandering, vernieuwing en verbetering. Het brein van menig manager ratelt dag en nacht door om te onderzoeken hoe dingen beter kunnen. Soms ontspruiten daar briljante ideeŽn. Briljant, althans in de ogen van de manager zelf. Dat betekent niet dat die ideeŽn door iedereen briljant worden gevonden en/of met evenveel enthousiasme worden ontvangen. Het is de kunst om niet alleen goede ideeŽn te bedenken, maar daar ook draagvlak voor te creŽren bij de mensen die het concept moeten financieren, uitvoeren en/of gebruiken.

Inzicht in weerstanden
Als u draagvlak wilt creŽren voor nieuwe ideeŽn is het goed om rekening te houden met verschillende factoren die aanleiding kunnen geven tot weerstand. Uiteraard is het belangrijk om aan te tonen dat uw ideeŽn werkelijk zullen leiden tot verbetering. Verder moeten uw ideeŽn realistisch en betaalbaar zijn. Daarmee kunt u zich verzekeren van steun van uw leidinggevende. Verder zult u bepaalde weerstanden bij medewerkers moeten wegnemen. Het aanleren van een nieuwe routine, en vooral afscheid nemen van de oude, kan door medewerkers als een inspannende belasting worden ervaren.

Behalve dit, hebt u verder te maken met factoren waar niet altijd aan gedacht wordt bij de introductie van een nieuw idee. Een belangrijk aspect is alleen al het feit dat het idee van u (als persoon of als manager) afkomstig is. Als u bijvoorbeeld een idee hebt voor een nieuwe werkwijze kan dat er bijvoorbeeld voor zorgen dat de persoon die de oude werkwijze ooit heeft bedacht, zich aangevallen voelt. Het kan er ook voor zorgen dat iemand die al eerder iets soortgelijks heeft voorgesteld als u, maar hetgeen nooit aandacht heeft gekregen, zich miskend voelt.

Er zijn ook medewerkers die van nature weerstand hebben tegen elke vorm van autoriteit en uw idee daarom beschouwen als een vorm van top-down bemoeienis in hun werk. Dergelijke weerstand is vaak gebaseerd op angst en/of het gevoel de controle te verliezen. Een bekende uitspraak binnen het verandermanagement is: Ďmedewerkers willen wel veranderen, maar liever niet veranderd wordení. Mensen zoeken naar zekerheid en willen hun eigen toekomst beÔnvloeden. Nieuwe inzichten en veranderingen kunnen daartoe een bedreiging vormen. Soms zijn de redenen waarom medewerkers weerstand hebben tegen veranderingen volslagen irreŽel. Maar juist dan is het vaak des te moeilijker om hen van uw andere zienswijze te overtuigen.

Verkoop uw ideeŽn
Bij het introduceren van nieuwe ideeŽn gaat het er dus niet om deze simpelweg als een nieuw plan te presenteren, er informatie en uitleg over te geven en mee te delen wanneer het ingevoerd zal worden. Het gaat er ook om dat uw ideeŽn gedragen worden. U moet ze zien te verkopen door te enthousiasmeren, weerstanden weg te nemen, vertrouwen op te bouwen en erkenning te geven. Hoe kunt u ervoor zorgen dat zowel leidinggevenden als medewerkers uw ideeŽn zullen omarmen en bereid zijn er mee aan de slag te gaan? De volgende gedachten zullen daar zeker bij helpen.

1. Introduceer uw idee uitgebreid, helder en begrijpelijk
Een goede introductie van een nieuw idee vraagt tijd, aandacht en energie. Als u meent een echt goed idee te hebben, is het jammer als u dat terloops in een vergadering dropt. Dan zal iedereen erop beginnen te schieten en blijft er mogelijkerwijs van uw oorspronkelijke idee weinig over. Daarbij is het maar de vraag of iedereen in de eerste plaats begrijpt wat u met uw idee beoogt. Ga er niet vanuit dat iedereen uw gedachtegang zomaar kan volgen. U bent er in uw hoofd al langere tijd mee bezig en de voordelen die u ziet, zijn niet meteen vanzelfsprekend voor anderen. Bij sommigen zullen de weerstanden al na het uitspreken van uw eerste zin naar boven borrelen. Hun innerlijke stem bereidt hun dan al voor op het weerwoord. Misschien luisteren ze niet zo goed meer naar wat u zegt. Goede voorbereiding is dus belangrijk. Zorg ervoor dat er voldoende tijd geagendeerd is in de vergadering is om uw idee te introduceren en presenteer het voorafgaand daaraan alvast op papier.

2. Werk het eventueel helemaal uit
Als u overtuigd bent van het nut van uw idee, is het soms zinnig om dit al helemaal, tot in de details, uit te werken voordat u het introduceert. Presenteer dat dan als een concept of praatstuk. Op dat moment gaat het er eigenlijk niet meer over of uw idee wel ingevoerd kan en moet worden. Dat is dan eerder een aanname. De medewerkers worden alleen nog uitgenodigd om creatieve suggesties te doen om het conceptidee te verbeteren. Het volledig en gedetailleerd presenteren van uw concept heeft verschillende voordelen. Zo kunnen medewerkers meteen duidelijk lezen wat het idee is - wat dat precies inhoudt en wat het betekent. Ze kunnen anticiperen op wat er mogelijk van hen verwacht wordt. Zo kunnen ze reageren op het gehele idee, in plaats van vroegtijdig reageren op een vage veronderstelling van wat het zou kunnen zijn. Tegenstanders zullen niet zo snel meer het hele idee van tafel vegen, maar hun pijlen eerder richten op deelaspecten. Ze zullen beseffen dat ze er wel heel veel energie in zullen moeten steken om met een goed alternatief op de proppen te komen.

3. Werf en behoud medestanders
Als u uw idee in de vergadering presenteert (zelfs als u het concept geheel hebt uitgewerkt) kan het best zijn dat tegenstanders de sfeer in de vergadering bepalen. De - laat ik ze zwevende kiezers noemen - gaan misschien mee in de negatieve spiraal die dan ontstaat. Dat wilt u voorkomen. Het kan helpen om alvast wat collegaís te enthousiasmeren voor uw idee. Aangezien u het uitgewerkte stuk reeds hebt rondgemaild, kan het geen kwaad om hier en daar te vragen wat collegaís van het besproken idee vinden. Introduceer deze vraag door erover te praten met gemeend enthousiasme. Dit werkt aanstekelijk. Praat erover alsof u al voor u ziet dat het geÔmplementeerd is. Benoem ook hun rol in het geheel. Als het u lukt om anderen te enthousiasmeren en hun de voordelen te laten benoemen, zullen ze op een later moment niet meer zo snel een andere gedachte verwoorden. Het voelt immers niet prettig om tegelijkertijd twee tegenstrijdige gedachten te moeten ondersteunen. Dit fenomeen wordt in de psychologie cognitieve dissonantie genoemd. Door op deze manier vooraf medestanders te werven voor uw idee, kunt u zorgen voor een positieve sfeer in de vergadering over dit onderwerp. Dit is overigens geen vriendjespolitiek of het verdeel-en-heers principe. U hoeft toch immers geen geheim te maken van uw enthousiasme en u maakt ook geen onderscheid in persoon.

4. Laat anderen participeren
Als u een goed idee hebt, werk het dan uit en enthousiasmeer anderen. Zorg er tegelijk voor dat u geen eigenaar van het idee blijft. Sta er open voor dat anderen met hun creatieve inbreng het idee kunnen verbeteren. Noem het niet: Ďmijn ideeí maar: Ďhet ideeí of liever nog: Ďons ideeí. Het gaat er niet om dat u alle eer krijgt voor een verandering. Draag het uit en deel de eer met anderen. Geef hen het gevoel (wat meestal ook terecht is) dat zij het idee voor een groot deel bedacht en/of uitgewerkt hebben. Medewerkers moeten niet het gevoel krijgen dat alleen u met ideeŽn komt en dat zij het steeds alleen maar moeten uitvoeren. Laat hen meedenken, meepraten, meedoen. Deze democratische houding verhoogt de motivatie. Uw rol is tenslotte niet langer bedenker, verkoper en bewaker (vorm en kwaliteit), van het idee, maar motivator en aanstuurder van het vervolgproces.

5. Voorkom schijndemocratie
Zorg ervoor dat er geen sprake is van schijndemocratie. Als u medewerkers alleen de illusie geeft dat ze mogen meedenken - maar u drijft toch uw eigen zin door, dan verliest u alle vertrouwen. Helaas zijn er nog steeds organisaties die willen doen voorkomen alsof medewerkers iets mogen inbrengen terwijl de besluiten inmiddels al genomen zijn. Dat schaadt de goede relatie en het draagvlak. Het geeft medewerkers niet het gevoel dat ze serieus genomen worden. Het beperkt hun creatieve vermogen, waardoor ze een volgende keer weinig moeite zullen doen om iets creatiefs bij te dragen. De eventuele weerstanden tegen de besluiten zullen dan ook niet langer meer worden uitgesproken op de gewenste plek, maar veranderen in oeverloos onderling gemopper en veroorzaken een negatieve sfeer. Het is prima om een idee tot verandering volledig uit te werken (zie punt 2) en medewerkers te enthousiasmeren (zie punt 3), maar dat mag niet betekenen dat er geen inbreng of weerstand meer mogelijk is. Zorg dat er een open communicatie over uw ideeŽn blijft bestaan.

6. Wees zelf overtuigd van uw idee
Tenslotte, en misschien wel het belangrijkste: wees er zelf van overtuigd dat uw idee goed is en dat het bijdraagt aan verbetering. Wees er ook van overtuigd dat het u zal lukken om anderen warm te laten lopen voor uw ideeŽn. Dat straalt u uit. Doordat u zelfverzekerd overkomt, haalt u ook de twijfel bij anderen weg. Dit geeft hen het vertrouwen om ervoor te gaan en u te steunen. Zoals eerder genoemd kan uw idee er uiteindelijk best een beetje anders gaan uitzien door de inbreng van anderen. Zorg er dan voor dat u ook die veranderingen omarmt en dat u enthousiast en overtuigd blijft. Dus: wees zelf overtuigd van uw idee, eh... "ons idee"!

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
Zo presenteert u uw ideeŽn
Overtuigen zonder argumenten
Laat medewerkers hun manager overtuigen
Zit uw kennis u in de weg?
Toon zelfvertrouwen: zo komt u zelfverzekerd over
Door welke overtuigingen laat u zich beÔnvloeden?

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Vorige pagina Het kuddegedrag van olifanten, koeien, schapen ťn mensen

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beÔnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beÔnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privť
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk