Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Als u er even niet helemaal bij bent

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Laat medewerkers hun manager overtuigen!
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Laat medewerkers hun manager overtuigen!

Vanwege hun positie hebben managers doorgaans een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De meeste managers doen daarom hun uiterste best om de zaak goed draaiende te houden. Ze schromen niet om hiervoor langer of extra te werken. Het ziekteverzuim onder managers is relatief laag. Veel managers blijven blijkbaar doorwerken tot ze er desnoods bij neervallen. Managers kunnen het gevoel hebben dat alles om hen draait. Ze komen zelf met alle nieuwe ideeŽn, en doen steeds hun uiterste best om anderen warm te maken voor hun plannen. Daarna voelen ze zich persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering. De manager maakt zich op deze manier onmisbaar. Veel werk blijft liggen als de manager afwezig is. De motivatie zakt en niemand durft bepaalde verantwoordelijkheden op zich te nemen. Initiatieven worden niet meer genomen. Herkent u deze betrokkenheid? Neem dan meer afstand van de zaak. Stop met anderen steeds te overtuigen van uw ideeŽn en laat u zelf eens vaker overtuigen door anderen.

De manager als centrale persoon
Vaak zijn het managers die plannen bedenken en initiatieven nemen voor nieuwe projecten. Als een manager een idee heeft, werkt hij dat - meestal alleen - uit en presenteert dat dan als een beleidsplan in de vergadering. De medewerkers mogen er dan op schieten. De manager, die de ideeŽn in zijn hoofd al geconsolideerd heeft, stapt in de rol van verdediger of in het gunstigste geval van motivator. Hij doet zijn best om alle weerstanden te weerleggen en zijn medewerkers te overtuigen van de voordelen van zijn zelf bedachte plannen. Eventueel komt de manager zelf met alternatieven die hij ook persoonlijk uitwerkt. Er wordt weer over gesproken en er wordt gestemd. Daarna worden de plannen definitief en hoewel de inspraak van anderen wordt meegewogen in de besluitvorming, ligt de basis bij het idee van de manager. De manager, die het bedacht heeft, blijft dan ook verbonden aan het plan. Tot het eind ziet hij toe op de uitvoering en hij krijgt daarna ook alle eer. De medewerkers die het plan uitvoeren voelen zich er echter vaak minder persoonlijk mee verbonden.

Schijndemocratie
De medewerkers zijn er vaak wel aan gewend dat alle veranderingen door de manager worden geÔnitieerd. Ze ervaren niet dat ze veel inspraak hebben. Ze krijgen wel de gelegenheid er iets over te zeggen, maar dat verandert meestal weinig aan de plannen, die al volledig uitgewerkt worden gepresenteerd. De meeste medewerkers maken zich er echter weinig druk over en bieden ook nauwelijks weerstand. Ze vinden het in veel gevallen niet hun taak om nieuwe dingen te bedenken. Toch hebben medewerkers wel degelijk hun eigen gedachten over hoe hun werk verbeterd zou kunnen worden. Die gedachten komen niet altijd op tafel. Zeker niet als de ideeŽn de plannen van de manager doorkruisen.

Leiding geven of uitvoeren?
De manager maakt de plannen en geeft de opdrachten en de medewerkers voeren die uit. Dit ligt voor velen in de lijn der verwachtingen. Medewerkers, die immers midden in het werk staan, hebben vaak duidelijke ideeŽn over hoe het allemaal beter zou kunnen. Vaak houden zij die ideeŽn voor zich; soms spreken ze die wel uit, maar wordt er niet erg goed naar geluisterd. Uiteindelijk worden ze alleen nog gebruikt als argument om tegen collegaís te kunnen klagen over het huidige beleid. Dat is jammer!

Die manager hoeft namelijk helemaal niet alleen degene te zijn die alle plannen bedenkt. Met uw medewerkers werkt u samen aan uw product. U bent een onlosmakelijke eenheid die van elkaar afhankelijk is voor het behalen van het eindresultaat. Om dit te benadrukken is het belangrijk dat uw medewerkers evenveel nadenken en kunnen inbrengen om het product te verbeteren als uzelf. U bent niet per se degene die alles moet verzinnen, maar u bent vooral degene die de communicatie en samenwerking binnen uw team stuurt en ondersteunt. Hoezeer u zich ook verantwoordelijk voelt bij de organisatie, dit wil niet automatisch betekenen dat u de meest bruikbare ideeŽn heeft. Laat uw medewerkers liever participeren in de planvormingen.

Open staan voor ideeŽn van uw medewerkers
Als het uw intentie is om uw medewerkers echt te laten meedenken, is het belangrijk hen al in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken in uw planvormingen. Als medewerkers vanaf uw eerste ingeving participeren, kunnen zij nuttige ideeŽn inbrengen vanuit hun eigen ervaring.

Pas uw plannen zoveel mogelijk aan aan de wensen van uw medewerkers. Zij moeten er immers mee werken en zullen de plannen optimaal ondersteunen als ze daar zelf toe bijgedragen hebben. Dit motiveert en geeft hen meer werkplezier. U zult merken dat de productiviteit daardoor groter wordt. Bovendien worden medewerkers een stuk zelfstandiger en ook veel creatiever wanneer ze ervaren dat hun eigen bedenksels ook echt worden gebruikt.

Neem nieuwe ideeŽn van uw medewerkers altijd serieus in overweging. Neem de tijd om door te vragen op de beeldvorming die zij er bij hebben. Vraag hen belangstellend hoe zij op dit idee kwamen en op welke wijze dit bij kan dragen aan verbetering. Sta ervoor open dat uw medewerkers u werkelijk van hun ideeŽn kunnen overtuigen! Doe dit grondig. Parafraseer en vat het gesprek samen om zoveel mogelijk sterke elementen uit hun gedachtegang te laten uitkristalliseren. Als hun idee geheel anders blijkt te zijn dan hetgeen u zelf in gedachten had, heeft het de voorkeur om eerst de ideeŽn van de medewerkers uit te werken. Doe dit dan ook met de intentie om er echt mee te werken en niet slechts om het tegendeel te bewijzen.

Meer betrokken bij de zaak
Door uw medewerkers meer te betrekken bij de beleidsvorming zullen zij zich meer betrokken voelen bij de organisatie. De plannen worden breder gedragen als iedereen daar zijn steentje aan heeft bijgedragen. Bovendien heeft iedereen veel helderder voor ogen waaraan gewerkt wordt en voelt een ieder zich meer verantwoordelijk. De projecten voelen aan als iets van henzelf in plaats van slechts als opgedragen taken. Medewerkers durven dan ook eerder initiatieven te nemen en zullen elkaar eerder aanspreken als iets niet goed loopt. Daardoor hoeft u er ook niet voortdurend bovenop te zitten en kunt u gemakkelijker verantwoordelijkheden delegeren. Het is geen project meer van uzelf alleen, maar van u samen. Door meer afstand te nemen van de zaak, creŽert u meer nabijheid met uw personeel.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
Zo presenteert u uw ideeŽn
Overtuigen zonder argumenten
Zit uw kennis u in de weg?
Toon zelfvertrouwen: zo komt u zelfverzekerd over
Zes manieren om draagvlak voor uw ideeŽn te krijgen
Door welke overtuigingen laat u zich beÔnvloeden?

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


'Eh' zeggen is geen spraakgebrek. Als u er even niet helemaal bij bent

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beÔnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beÔnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privť
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk