Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Zo brengt u slecht nieuws

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Hoe presenteert u uw ideeŽn?
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Hoe presenteert u uw ideeŽn?

Van alle medewerkers is een manager meestal boven gemiddeld betrokken bij zijn organisatie. Om deze reden komt het frequent voor dat vernieuwende ideeŽn zich het eerst ontspruiten aan het brein van een manager. Helaas worden veel managers met regelmaat teleurgesteld doordat de door hen gepresenteerde plannen niet de gewenste steun krijgen. U bent deze manager! Hoe kunt u er voor zorgen dat uw medewerkers warm lopen voor uw initiatieven?

Zorg voor een breed draagvlak
U weet dat een breed draagvlak voor de succesvolle invoering van een plan onontbeerlijk is. U beseft daarentegen ook dat sommige medewerkers erg behoudend zijn en elke verandering zien als een aanslag op hun zekerheden. U kunt nog zoveel kennis bezitten, zulke goede ideeŽn hebben en zelfs overtuigd zijn van het belang van de medewerkers in deze zaak; u zult ook de vaardigheden moeten bezitten om deze ideeŽn op overtuigende wijze aan hen over te dragen. U zult hiervoor, behalve over de inhoud, op adequate wijze dienen te communiceren op betrekkingsniveau. Hierbij houdt u rekening met de onderlinge verhoudingen van medewerkers en heeft u oog voor de non-verbale aspecten in de communicatie.

Neem eerst uw partner in vertrouwen
Het is goed om eerst uw partner of een naaste medewerker in te lichten over uw ideeŽn alvorens u deze publiekelijk presenteert. Het is een prettig idee om alvast verzekerd te zijn van een medestander bij de aankondiging van uw plannen. Bovendien helpt het u om uw gedachten verder uit te kristaliseren als u er met iemand over spreekt. Breng het idee met evengroot enthousiasme als u later aan uw medewerkers zult tonen. De non-verbale reacties van uw partner geven u directe feedback, niet alleen over de plannen zelf, maar ook over uw presentatie.

CreŽer een wij-gevoel
Wanneer u uw ideeŽn bekend maakt, zou het goed zijn als u de medewerkers het gevoel geeft dat de ideeŽn mede van henzelf afkomstig zijn. Veel werknemers kunnen het moeilijk verdragen als veranderingen steeds van bovenaf lijken te worden opgelegd. "Daar heb je hem weer..." gonst het dan spoedig door uw bedrijf. Verwerk daarom in uw plan een aantal suggesties die u eerder van medewerkers hebt vernomen. Betrek deze medewerkers ook in de aanloopfase van de planvorming. Vergeet niet tijdens de presentatie van het plan uw medewerkers te prijzen voor de totstandkoming van de ideeŽn.

Let op de betrekkingsaspecten
U werkt met mensen, sociale wezens die de hele dag met elkaar in contact zijn en elkaar voortdurend wederzijds beÔnvloeden. Om inzicht te krijgen in de onderlinge verhoudingen van uw medewerkers dient u hen nauwlettend te observeren. Veel betrekkingsaspecten uiten zich namelijk non-verbaal. Op het moment dat u uw plan presenteert kunt u, behalve door wat men zegt, aan de lichaamstaal van de aanwezigen bemerken hoe uw voorstel valt. Leunen uw medewerkers met belangstelling in uw richting, wordt er diep gezucht of vallen er stiltes? Al deze signalen zijn veelbetekenend. Kijk ook hoe de medewerkers onderling op elkaar reageren. Wie blikt naar wie en wat zijn daarbij de gezichtsuitdrukkingen? De tegenstanders van verandering zijn misschien al bezig om steun te zoeken bij anderen. Inzicht hierin geeft u de mogelijkheid om hierop op een juiste wijze te anticiperen.

Uw presentatie
Hoe zouden uw medewerkers reageren als u uw plannen per e-mail of memo presenteert? Al heeft u uw motivatie zeer uitvoerig beschreven en uw woorden zorgvuldig afgewogen, dan zou deze vorm van communiceren waarschijnlijk nog niet afdoende zijn. Woorden alleen zijn niet genoeg; uw aanwezigheid is hier gewenst! Dit klinkt misschien een beetje onnozel, maar toch wil ik niet de managers de kost geven die vooral accent op de inhoud leggen en hun beleidsplannen zelfs van papier voorlezen. U komt niet voor niets: laat uw aanwezigheid ook spreken, met lijf en leden!

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
Overtuigen zonder argumenten
Laat medewerkers hun manager overtuigen
Zit uw kennis u in de weg?
Toon zelfvertrouwen: zo komt u zelfverzekerd over
Zes manieren om draagvlak voor uw ideeŽn te krijgen
Door welke overtuigingen laat u zich beÔnvloeden?

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Wat doet u met complimentendag? Zo brengt u slecht nieuws

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
ideeŽn
creatief denken
manipuleren
invloed
geluk
succes
liefde
complimenten
emotie
lichaamstaal
relativeren

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beÔnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beÔnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privť
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk