Home  Bodycom  Boeken  Video's  Communicatie  Lichaamstaal  Management  Emotie  Baby's  Leren  Cultuurverschil  Situatie  Persoonlijk  Clusters  Liefde  FAQ  Advies  Links  Contact  

 


bol.com Partner

Afhankelijk van de context

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Namaste, je zegt het, maar je doet het ook

Namaste: je zégt het, maar je dóét het ook...

Een bijdrage van drs. Herman Hümmels.

Handen-en-voeten-werk

Voor het eerst in Nepal. Ik ken geen woord Nepalees, maar ik vertrouw op mijn handen-en-voeten-werk. Bovendien kan ik terugvallen op mijn dochter die hier een jaar woont. En verder: veel Nepalezen spreken een half woordje Engels.

Ja of nee?

Eén van de dingen die het eerst opvalt is een gebaar met het hoofd dat meer op 'nee-schudden' lijkt dan op met je hoofd 'ja-schudden'. Wij kennen dat 'kantelen-met-je-hoofd' ook wel, maar we bedoelen dan zoiets als: 'misschien', of: 'het kan zijn'. We bewegen dan de kin naar links en het voorhoofd naar rechts, of andersom. Het lijkt meer op nee-schudden dan op ja-knikken. Verwarrend? Het is maar wat je gewend bent. Een deel van de lichaamstaal is kennelijk aangeleerd. Voor een ander deel lijkt lichaamstaal aangeboren. Lachen is een voorbeeld. Het heeft alleen bij mensen de betekenis die wij kennen, want als je tegen een aap lacht is het een uiting van angst of agressie. Daarom ben ik toch terughoudend met het gebruik van mijn handen-en-voeten-werk en check ik nauwkeurig of er terug-gereageerd wordt op een wijze die ik verwacht. Is dat niet zo, dan is mijn bedoeling niet overgekomen.

Ik versta er geen woord van!

Aan de rand van het Chitwan National Park wonen landbouwers. De mensen wonen in een lemen hutje. Ernaast één of twee waterbuffels onder een afdakje van stro, een hooiberg en een mesthoop, en een stukje grond erachter. Op ons fietstochtje rustten mijn vrouw en ik uit op een muurtje van stenen om een boom, op een driesprong. We zaten nauwelijks of een bejaarde man kwam naar ons toelopen, onderwijl van alles zeggend. Hij leek niet onvriendelijk. Dat bleek ook nadat ik 'namaste' gezegd had met het bijbehorende gebaar. Hij zei vriendelijk 'namaste' terug, onderwijl druk doorpratend. Ik heb hem in het nederlands gezegd dat ik er geen woord van verstond. Daarmee 'non-verbaal' zeggend dat ik hem niet verstond en ik mij niet verstaanbaar kon maken. Hij had natuurlijk allang gezien dat ik geen Nepalees was; het spreken van een andere taal maakte geen indruk, want hij ging gewoon door. Onderwijl waren er meer mensen bijgekomen, allemaal mannen, en een oude vrouw, waarschijnlijk de vrouw van de eerste man. Het gezelschap bestond duidelijk uit drie generaties. Van zo'n situatie kan iets dreigends uitgaan. De tweede generatie riep de oude man onvriendelijk terug. Ze bleven op enige afstand van me en probeerden op geen enkele manier met mij te communiceren.

non-verbaal contact

De oude man raakte even in verwarring, maar begon toch weer tegen mij: een paar keer dacht ik het woord 'Nepal' te verstaan. In het Engels zei ik dat ik Nepal een prachtig land vond, maar ook dat maakte geen indruk. Wel begreep hij mijn handgebaar van 'kom maar naast me zitten'. Dat deed hij dan ook even, maar kennelijk was de druk van de tweede generatie te groot, want hij stond toch - al orakelend - weer op. Ondertussen had de derde generatie meer interesse voor de fiets van mijn dochter: eerst trok het computertje op het stuur de aandacht, daarna de fietspomp. Met een pompend gebaar en wijzend op de achterband 'vroeg' één van hen of hij de bedoeling van dat ding goed had begrepen. Ik kon terug-communiceren dat hij gelijk had. De situatie werd daardoor minder dreigend, temeer omdat het duidelijk was dat de derde generatie - in de leeftijd van zo'n jaar of achttien - de 'strijd' tussen de eerste en de tweede generatie met kennelijk plezier aanzag en non-verbaal met mij daarover contact had. Bovendien: Nepalezen zijn zulke vriendelijke en zachtaardige mensen, dat van een werkelijke bedreiging geen sprake kon zijn. Het is me niet duidelijk geworden wat de tweede generatie nu eigenlijk bedoelde: ze waren kennelijk boos omdat de oude man zich met mij inliet, maar was dat omdat ze mij niet pruimden of omdat ze vonden dat de oude man mij lastig viel? Langzaam opstaand en met een vriendelijk 'namaste' in verschillende richtingen maakten we een einde aan de situatie.

Zeggen én doen

'Namaste', dat zég je, maar je dóét het ook. Het zeggen gaat gepaard met een gebaar: de handpalmen tegen elkaar, de vingers naar boven. Normaal zijn de handen op borsthoogte, maar hoe hoger, hoe meer respectvol. Als er licht bij gebogen wordt versterkt dit nog eens de uitdrukking. Ik vermoed dat dit gebaar uit zal sterven, want je ziet het vaker maken naarmate de persoon ouder is. De jongeren geven elkaar naar westers gebruik een hand. Ik zeg: 'Namaste' tegen elke lezer van deze site en tegen eenieder die er een bijdrage aan levert. Lichaamstaal is onmisbaar in veel situaties. Is communiceren eigenlijk wel mogelijk zonder? Bevat communiceren via internet ook elementen van 'lichaamstaal'? Het gebruik van leestekens en 'emoticons' reken ik tot het 'geschreven' taalgebruik. Daarnaast kent ook elke 'inhoudelijke overdracht' op papier of via elektronische media een 'betrekkingsniveau' waarmee de schrijver - vaak onbewust - uitdrukt hoe hij of zij de relatie tot een lezer ziet. Ik eindig met de stelling dat schrijven een vorm van communiceren is waarbij non-verbale communicatie gebruikt wordt. Hoe verhoudt zich 'non-verbale communicatie' tot 'lichaamstaal'?

Drs. Herman Hümmels
Lees ook: Ervaringen in Nepal

Meer lichaamstaal cultuur


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Franse gebaren Lichaamstaal is afhankelijk van de context

Terug naar IndexBoeken op onderwerp:
Namaste
India
Pakistan
Indonesië
lichaamstaal
mensenkennis
psychologie


Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk