Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Maak uw naam beter bekend

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Zo kunt u beter namen onthouden
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Zo kunt u beter namen onthouden

Tijdens bedrijfsrecepties en congressen ontmoet u vaak vele nieuwe mensen. Als deze personen zich aan u voorstellen dient u zich te concentreren op ieders naam en die te onthouden. Dat is tenminste de norm. In de praktijk blijkt het voor veel mensen zo lastig om zoveel gezichten en bijhorende namen aan elkaar te koppelen, dat zij niet eens de moeite nemen dit te proberen. Hier ontvangt u verschillende suggesties waardoor het voor u wel degelijk mogelijk wordt een grote hoeveelheid namen in korte tijd te onthouden.

U moet het willen
Een voorwaarde om de naam te kunnen onthouden van iemand die zich aan u voorstelt, is dat u deze naam ook echt wilt onthouden. De contacten met nieuwe mensen die managers tijdens recepties en congressen hebben zijn vaak kortdurend. In de meeste gevallen is het tijdens zo'n eerste ontmoeting niet persé nodig uw gesprekspartner bij zijn naam aan te spreken. Dit kan ervoor zorgen dat u weinig moeite zult doen om de naam van de ander te onthouden.

Geloof dat het kán!
Als u de namen van veel mensen wilt onthouden moet u er in geloven dat dit ook mogelijk is! De meeste mensen geven de moed bij voorbaat op als zij zich moeten voorstellen aan een groep van dertig mensen of meer. Zij denken: 'ach, zoveel namen kan ik toch niet onthouden'. Daardoor luisteren zij maar half als anderen zich voorstellen. Ook doen zij geen actieve moeite om de namen van de anderen in te prenten. Als u van mening bent dat het u toch niet lukt om zoveel namen te onthouden dan onthoudt u er geen dertig, maar ook geen acht. Door het zien van zoveel koppen haakt u namelijk bij de eerste persoon al af.

Luister geconcentreerd en actief
Namen onthouden gaat niet vanzelf. Het vraagt van u een actieve bijdrage. Allereerst dient u zich goed te concentreren op de naam als de ander deze uitspreekt. Zoals u kunt lezen in het artikel: Leer luisteren met aandacht, zorgt uw innerlijke stem er vaak voor dat de naam van de ander u ontgaat. Tegelijkertijd is degene die zich voorstelt niet altijd even goed verstaanbaar. Als u de intentie hebt om namen werkelijk te onthouden, zal het u opvallen dat veel mensen hun naam binnensmonds, snel en onduidelijk uitspreken. Voor een deel komt dat omdat veel mensen het voorstellen als slechts een geformaliseerd ritueel zien. Op één of andere manier verwachten zij niet echt dat u hun naam onthoudt tijdens zo'n gelegenheid. Controleer of u de informatie correct hebt ontvangen. Het kan helpen de naam van de ander te herhalen en te vragen of u die goed verstaan hebt. U vraagt bijvoorbeeld: 'is het Karčn of Karěn?'

Sta even stil bij de naam van de ander
Nadat u goed hebt geluisterd dient u de naam van de ander in te prenten. Het is de bedoeling dat u de naam koppelt aan de persoon die voor u staat. Hier dient u ruim de tijd voor te nemen. Daarbij kunt u gebruik maken van een paar 'hulpmiddeltjes'. Zo kan het kan helpen om even bij de naam van de ander stil te staan. Als de ander een naam heeft die niet vaak voorkomt, kunt u het daar over hebben. 'Goh, die naam hoor je niet vaak Wat betekent die naam? Waar komt die naam vandaan?'. Door bij de naam langer stil te staan zal u die beter kunnen onthouden. Uw gesprekspartner zal deze persoonlijke aandacht zeker waarderen. U hebt bovendien meteen een geschikt onderwerp voor de tijdens dit soort contacten zo belangrijke smalltalk.

Maak associaties
In het artikel: Verbeter uw geheugen met behulp van lichaamsherinnering, schreef ik eerder over het proces van inprenten en reproduceren van kennis. De informatie die is opgeslagen in uw brein wordt pas beschikbaar als u deze aanroept. Om dit snel te kunnen doen dient u de gegevens in uw hoofd te koppelen. Als u veel namen moet onthouden kunt u associaties bedenken waardoor een naam als het ware aan de persoon van de ander wordt vastgeplakt. Kijk hoe de ander er uit ziet, hoe hij is gekleed en hoe hij zich gedraagt. Probeer dan een koppeling met de naam te maken. Hiervoor kunt u de volgende methoden gebruiken:

De persoon lijkt op
Iemand stelt zich voor als Gerard. Nou is dat toevallig de naam van uw schoonvader. Kijk dan voor uzelf eens op welke manier deze persoon op uw schoonvader lijkt. Misschien heeft hij een bril en uw schoonvader ook. Mogelijk hebben ze allebei grijs haar. Maar het kan ook zijn dat ze geenszins op elkaar lijken. In dat geval heeft het feit dat u intensief hebt geprobeerd om gelijkenissen te zoeken zeker al geholpen om de naam Gerard onvergetelijk aan deze persoon te verbinden.

De persoon is samen met
Als een voor u bekende persoon een introducé meebrengt, kunt u de namen van deze twee mensen aan elkaar verbinden. Deze verbinding herhaalt u in gedachten een aantal keer staccato: Peter en Herman - Peter en Herman - Peter en Herman. Ook is het nuttig om deze namen een keer uit te spreken tegen een ander, bijvoorbeeld: 'Heb jij Peter en Herman al eerder ontmoet?'. Zo zorgt u dat deze twee namen voor u werkelijk bij elkaar horen.

Deze naam rijmt of lijkt op
Let op details in iemands verschijning om een koppeling te kunnen maken. Een man met een rode stropdas stelt zich voor als: Joop. U kunt dan een gemakkelijke associatie maken tussen Joop en rood. U ontmoet Paul in de hal. Mooi rijmt het niet, maar het kan voor u zeker een geheugensteuntje zijn. Als Marijke een opvallende ring draagt, kunt u voor uzelf de koppeling maken met het woord rijk in haar naam.

Gebruik uw levendige verbeelding
Het kan nog gekker! U kunt uw levendige verbeelding gebruiken om een associatie te maken tussen de persoon en diens naam. Heet iemand Arthur, denk dan eens aan Koning Arthur. Zie hem in gedachten voor u in een harnas op een paard. Heet hij van zijn achternaam Bakker, zie hem dan in uw beeldvorming met bakkersmuts en bepoederd gezicht bij de broodoven staan. Hoe levendiger en vreemder de associatie is, des te beter u de naam bij deze persoon zult onthouden.

Toen ik zelf voor het eerst las over deze hulpmiddeltjes om namen te onthouden, kwamen ze op mij erg simplistisch en flauw over. Ik negeerde daarom deze techniek totdat ik een collega sprak die het werkelijk lukte om de namen van twintig cursisten stuk voor stuk op te noemen na hen slechts kort te hebben gesproken. Hij gebruikte deze methode met succes. Later heb ik ook zelf bemerkt dat het echt werkt! Maak gerust de meest stompzinnige associaties in uw hoofd. Anderen kunnen die toch niet horen of zien, maar het helpt u enorm bij het onthouden.

Gebruik de naam frequent
De inspanning die u zich getroost dient niet voor niets te zijn. Het motiveert u iemands naam te onthouden als u die ook gebruikt. Herhaal niet alleen de naam van de ander als deze die uitspreekt, maar spreek hem tijdens het gesprek ook regelmatig aan met zijn naam. Als u elkaar een tweede keer ontmoet tijdens deze bijeenkomst spreekt u hem opnieuw aan bij zijn naam en zeker ook bij het afscheid gebruikt u die: 'Tot ziens Chris!'

Een gewaardeerde eigenschap
Het kennen van de naam van de anderen is een zeer gewaardeerde eigenschap. U wordt dus aardiger gevonden als u mensen bij hun naam aanspreekt. Het feit dat u iemands naam kent en gebruikt, wordt gezien als een stukje persoonlijke belangstelling. In werkelijkheid is het ook waar dat de mensen van wie u de naam kent meteen een stuk minder anoniem zijn.

Zodra u de gewoonte hebt om de namen die u gehoord hebt te noemen, zult u veel verbaasde reacties krijgen. Zoals ik eerder heb genoemd, verwachten de meeste mensen die u ontmoet niet dat u hun namen reproduceert. Omdat velen het idee hebben dat bijna onmogelijk is om zoveel namen tegelijkertijd te onthouden, zullen zij het enorm knap vinden als u laat zien dat u dat wel kunt.

Uw naam bekend laten zijn
Het is niet alleen belangrijk dat u de namen van anderen leert kennen. Het is ook zeer wenselijk dat uw zakenrelaties zich úw naam kunnen herinneren. Ook dit is geen vanzelfsprekendheid! Veel interessante contacten tijdens een dergelijke bijeenkomst hebben geen vervolg, simpelweg omdat de gespreksdeelnemers elkaars naam niet goed hebben verstaan of onthouden. Als het uw doel is om zakelijk voordeel te halen uit uw ontmoeting tijdens een bedrijfsreceptie, is het belangrijk dat er na de eerste kennismaking ook een vervolg komt. U mag uw nieuwe relatie best een handje helpen, zodat deze na afloop nog wel weet wie u bent. In mijn artikel: Maak uw naam duidelijk bekend, ga ik daar verder op in.

Gerelateerde onderwerpen:
Leer actief te luisteren
Wat is uw luistervoorkeur?
Luisteren met aandacht
Wat is uw luisterhouding?
Anticiperen bij beperkte informatie
Stel de juiste vragen

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Wat is uw luistervoorkeur? Maak uw naam beter bekend

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
namen onthouden
geheugen
netwerken
contact maken
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beďnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beďnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk