Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Zo kunt u beter namen onthouden

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Wat is uw luistervoorkeur?
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Wat is uw luistervoorkeur?

Goed luisteren is ťťn van de belangrijkste kunsten die elke manager zou moeten beheersen. Dit bleek ook uit de reacties die ik kreeg op mijn vorige artikel: Leer luisteren met aandacht. Luisteren brengt wat teweeg! Managers zijn zich goed bewust van het feit dat luisteren een wenselijke en gewaardeerde vaardigheid is. Tegelijkertijd blijkt goed luisteren geen vanzelfsprekendheid. Er zijn verschillende manieren van luisteren. U kunt luisteren met de bedoeling om te helpen, om informatie te winnen, of om de informatiestroom van anderen te sturen. Vandaag kunt u inzicht krijgen in uw luistervoorkeuren en daarop anticiperen.

Onverdeelde aandacht
Misschien hebt u wel eens meegemaakt dat iemand na het eind van een gesprek tegen u zei: 'Ik heb zeer prettig met u gesproken. Uw advies heeft me fantastisch geholpen!'. Als u er dan nog eens goed over nadacht, besefte u dat u eigenlijk niet eens zoveel gezegd had. Het waren niet uw adviezen waarmee u de ander zo goed van dienst was geweest, maar uw luisterende oor en onverdeelde aandacht. Als u deze luisterkunst op een goede manier toepast, helpt u de ander als het ware zichzelf van advies te voorzien. Bent u daarmee ook een goede luisteraar?

Wat is een goede luisteraar?
Hoe zou u een goede luisteraar beschrijven? Het kan zijn dat u iemand in gedachten heeft die, evenals hierboven, veel geduld heeft om problemen aan te horen. Hij kan actief luisteren en weet steeds de juiste feedback te geven om de ander op weg te helpen. Dit is zeker een goede luisteraar, maar de kans bestaat dat deze persoon bij het aanhoren van een grote hoeveelheid technische informatie afhaakt.

Vier luistertypen
Iedereen luistert niet op dezelfde manier en even graag naar dezelfde informatie. De Amerikaanse luisterdeskundigen Larry Barker en Kittie Watson beschreven in hun boek De kracht van luisteren vier verschillende luistertypen:
  1. De mensgerichte luisteraar
  2. De handelingsgerichte luisteraar
  3. De inhoudsgerichte luisteraar
  4. De tijdgerichte luisteraar
1. De mensgerichte luisteraar
De mensgerichte luisteraar stelt de persoon naar wie hij luistert centraal. Het lukt hem goed om al zijn aandacht op zijn gesprekspartner te richten. Dit maakt het hem mogelijk de gevoelens van de ander goed te begrijpen. Door te luisteren helpt hij zijn gesprekspartner bij het oplossen van zijn problemen. Hij toont intense belangstelling in de ander en spreekt graag met hem over diens persoonlijke interesses. Hij is in staat om hechte persoonlijke relaties op te bouwen, maar zijn betrokkenheid kan gemakkelijk overslaan in overbetrokkenheid. Hij maakt zich snel zorgen om het leed van anderen en is soms niet in staat hun fouten te zien.

2. De handelingsgerichte luisteraar
De handelingsgerichte luisteraar stelt zijn werkzaamheden centraal. Hij luistert het liefst naar beknopte informatie die nodig is voor de uitvoering van zijn taken. Als hij spreekt komt hij snel tot de kern van de zaak en dat verwacht hij ook van anderen. Hij richt zich het liefst op belangrijke zaken. Het kost hem moeite geconcentreerd te luisteren naar een wijdlopig verhaal als een samenvatting volstaat. Hij toont daarom nogal eens ongeduld. Hij onderbreekt, loopt vooruit op zaken en komt soms tot voorbarige conclusies. Hierdoor komt hij bot en kritisch over. Hij toont weinig aandacht en gevoel voor emotionele zaken en persoonlijke zorgen die de voortgang in het werk belemmeren.

3. De inhoudsgerichte luisteraar
De inhoudsgerichte luisteraar is gefocust op concrete zaken. Hij luistert graag naar nieuws, inhoudelijke problematiek en technische details. Daarbij vindt hij het prettig om dieper op bepaalde achtergronden in te gaan. Voor een zo groot mogelijke kwaliteit van informatie luistert hij graag naar deskundigen en betrouwbare bronnen. Om de boodschap zo goed mogelijk tot zich te nemen stelt hij ook voorbeelden op prijs. Hij bekijkt de zaken van verschillende kanten en gaat daarover graag in discussie. Hij is traag in het nemen van beslissingen omdat hij eerst uitvoerig geÔnformeerd wenst te worden.

4. De tijdgerichte luisteraar
De tijdgerichte luisteraar vindt timemanagement belangrijk. Hij tracht zijn tijd zo efficiŽnt mogelijk in te delen. Daarbij maakt hij merkbaar gebruik van klokken, horloges en piepjes die hem waarschuwen als de tijd voorbij is. De tijdgerichte luisteraar kan binnen de afgesproken tijdsduur van een gesprek met alle aandacht luisteren naar menselijke of inhoudelijke zaken, maar als de eindtijd nadert, wordt hij ongeduldig en neemt hij niets meer in zich op. Door tijdsdruk op te leggen beperkt hij de creativiteit van anderen en belemmert hen om vrij te spreken over onderwerpen die langduriger aandacht behoeven.

Luistervoorkeuren kunnen veranderen
Luistervoorkeuren zijn geen karaktereigenschappen die aan een persoon vastgebakken zitten. Iemands voorkeur van luisteren kan verschillen per situatie. Zo kan het zijn dat u tijdens uw werk vooral tijdgericht luistert, terwijl u thuis een mensgerichte luistervoorkeur laat blijken. Het kan dan ook wel eens voorkomen dat uw gezinsleden u niet geheel zullen begrijpen als u niet snel genoeg omschakelt. Tijdens een workshop kan uw inhoudsgerichte luistervoorkeur opeens om de hoek komen. Dan vraagt u de spreker het hemd van het lijf. Tenminste, tot vijf minuten voor het eind want dat domineert uw tijdgerichtheid weer.

Uw luistervoorkeur kan ook veranderen in verloop van tijd. Er zijn misschien periodes waarin u zeer empathisch kunt luisteren naar de beslommeringen van uw medewerkers, maar ook momenten waarin u hen liever zult aansporen tot efficiŽnte uitwisseling van informatie ten behoeve van de uitvoering van hun taak.

Aanpassing aan de luistervoorkeuren van anderen
Het is mogelijk dat uw luistervoorkeur op een bepaald moment niet aansluit bij de luistervoorkeur van een ander. Zo kan het zijn dat uw klanten weinig geduld tonen als u een uitvoerig betoog houdt, terwijl zij beknopte informatie verwachten. Op een ander moment kan het u storen als medewerkers tijdens een vergadering hun emotionele ervaringen willen uitwisselen terwijl u op dat moment de agenda en de tijd bewaakt.

Om de communicatie zo goed mogelijk te laten slagen, kunt u zich afstemmen op uw gesprekspartners door elementen uit hun luistervoorkeur te gebruiken. U kunt de belangstelling van mensgerichte luisteraars bijvoorbeeld vergroten door hen aan te spreken bij hun voornaam en door te spreken in de wij-vorm in plaats van in de ik-vorm. De handelingsgerichte luisteraars kunnen zich goed concentreren als u uw overdracht kort en zakelijk laat zijn. U kunt uw argumenten ondersteunen met statistieken of grafieken voor de inhoudsgerichte luisteraars en voor de tijdsgerichte luisteraar kunt u overbodige voorbeelden schrappen, waardoor u uw boodschap binnen de gestelde tijd kunt presenteren.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Meer over dit onderwerp
Luisteren met aandacht
Leer actief te luisteren
Wat is uw luisterhouding?
Anticiperen bij beperkte informatie
Wat bedoelt u eigenlijk?
Stel de juiste vragen
Zo kunt u namen onthouden

Bekijk hier een overzicht van de artikelen van Frank van Marwijk

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Leer luisteren met aandacht Zo kunt u beter namen onthouden

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
luisteren
actief luisteren
gespreksvoering
motivatie
feedback
overleg
onderhandelen
lichaamstaal

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beÔnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beÔnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privť
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk