Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Het opmerkelijke effect van niets doen

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Verbeter uw geheugen met behulp van lichaamsherinnering
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Verbeter uw geheugen met behulp van lichaamsherinnering

Hebt u een goed geheugen? En zo ja, is dat omdat u de informatie zo goed kunt inprenten of omdat u de opgeslagen informatie goed kunt reproduceren? Kunt u ook de gevoelens oproepen die in uw geheugen verborgen zijn? In dit artikel leert u optimaal gebruik te maken van lichaamsherinnering. Daarbij maakt u gebruik van uw lichaam om u te helpen de gewenste informatie te reproduceren en uw gevoelens op elk moment te herbeleven.

Tsjakkaa!
Sta rechtop, kijk trots omhoog, maak een vuist, roffel uzelf op de borst en roep "Tjakkaa! Tjakkaa! Tjakkaa!". Misschien komt deze oppeptechniek u wel enigszins bekend voor. De uitvoering komt misschien erg theatraal op u over, maar als u deze techniek goed toepast werkt het nog ťcht ook! De bekende entertrainer annex politicus maakt hier gebruik van een lichaamstaaltechniek om een bepaalde gevoelsherinnering op te roepen. Ook u kunt deze techniek toepassen. U maakt daarbij gebruik van uw houding of een gebaar om bijvoorbeeld een (goed) gevoel op te roepen en 'opnieuw' te beleven. Deze techniek wordt in NLP 'ankeren' genoemd.

Geheugen en herinnering
Denk eens terug aan de periode voordat u examen moest doen. U diende veel lesstof tot u te nemen, die u tijdens het examen weer moest reproduceren. Misschien kostte het leren u veel moeite of het ging u juist gemakkelijk af. Wat deed u precies? Wat was uw manier van leren? Veel studenten richten hun aandacht vooral op het inprenten van de informatie. Onze hersenen kunnen veel informatie kwijt en zolang we jong zijn is inprenting daarvan dus meestal niet het grootste probleem. Wat vaak vergeten wordt in het leerproces is het reproduceren van de opgeslagen kennis. Alle informatie die in uw hoofd is opgeslagen komt niet zonder reden naar buiten. Er moet een aanleiding voor zijn.

Koppelingen van informatie
U bent misschien een fervent schaatsliefhebber. U beoefent deze sport zelf en mist geen enkele wedstrijd. Toch is de kans groot dat u totaal niet aan schaatsen denkt wanneer u 's zomers in Griekenland op het strand ligt. De situatie op dat moment nodigt niet uit om er op dat moment aan te denken. Er is namelijk weinig verband tussen het zomerse strand en de schaatssport. Om ergens aan te denken, moet er eerst een koppeling zijn. U heeft een bepaalde associatie met schaatsen nodig om uw gedachten daarover op gang te brengen. Dit geldt nog sterker voor informatie die moeilijker uit uw herinnering is terug te halen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om verdrongen gedachten of latente gevoelens.

Het kan ook gaan om iets dat u 'gewoon vergeten' bent. U hebt wellicht wel eens meegemaakt dat u naar een bepaalde kamer liep om daar iets te halen. Op de kamer aangekomen, bemerkte u dat u niet meer wist wat u daar eigenlijk kwam doen. Hoe u ook moeite deed, het was niet meer terug te halen. Op zo'n moment helpt het om terug te gaan naar de plek waar u had bedacht wat u wilde halen en waarom. Teruggekomen bij 'start' vindt u de koppeling; de reden waarom u naar het andere vertrek wilde gaan.

Als u zich een droom wilt herinneren, kan het voorkomen dat u zich deze pas herinnert als u 's avonds in bed ligt en dezelfde houding aanneemt als toen u de droom had. Uw lichaamshouding helpt u dan de herinnering aan de droom terug te halen. Uw lichaamshouding zorgt hier voor de juiste koppeling om de informatie te kunnen reproduceren.

Herbeleving van gebeurtenissen
Mensen die door oorlog of geweld zijn getraumatiseerd verdringen soms de herinnering aan de pijnlijke belevenissen die zij hebben ervaren. Als ze zich het gebeuren wel kunnen herinneren, ontbreekt daarbij nog vaak het gevoel dat ze tijdens hun ervaring hadden. Een bepaalde gebeurtenis, zoals het horen van een bepaald geluid of het ruiken van een geur, kan hen plotseling terugbrengen in de gevoelservaring van welleer. De herbeleving van het trauma gaat gepaard met heftige gevoelens en beelden van het gebeuren. Het geluid of de geur diende hier als 'trigger' voor het oproepen van de herinnering. De 'trigger' is hier de prikkel of stimulus die de herinnering oproept. De persoon in kwestie heeft hier geen bewuste invloed op.

Ankeren: triggers creŽren en bewust toepassen
Als u zich iets wilt herinneren, kunt u bewust een bepaalde gedachte, gevoel of informatie koppelen aan een houding of gebaar. U creŽert dan als het ware een 'trigger' die u naar behoeve kunt oproepen. U hoeft hierbij niet persť met uw vuisten in de lucht te zwaaien of op uw borst te roffelen. Een subtiel, voor anderen niet zichtbaar gebaar volstaat ook!

U wilt bijvoorbeeld een goed gevoel oproepen op een moment dat u zich gespannen voelt. Wat u daarvoor eerst moet doen is het goede gevoel ankeren. Elke keer als u zich goed voelt, knijpt u bijvoorbeeld in de nagel van uw duim. U herhaalt dat verschillende malen en denkt daarbij: ' ik voel me goed!' Nadat u dit enkele malen heeft gedaan, kunt u het goede gevoel oproepen door opnieuw in de nagel van uw duim te knijpen en daarbij de affirmatie 'ik voel me goed!' in gedachten te nemen.

Het anker is als de knoop in uw zakdoek. U weet hierdoor dat u ergens aan moet denken en kunt bovendien ook het bijhorende gevoel oproepen.

Uw lichaam als geheugenschema
U kunt uw lichaam en de techniek van het ankeren zelfs gebruiken als hulpmiddel om bepaalde inhoudelijke informatie op te nemen en te reproduceren. Hier volgt een oefening waarbij u lichaamsherinnering kunt gebruiken om uw geheugen te verbeteren.

Probeert u eens het onderstaande getal van 20 cijfers te onthouden.
13457846392015249418

Dit lijkt geen makkelijke opgave. Toch kunt u dit in korte tijd voor elkaar krijgen. U kunt dit doen door de cijfers waaruit het getal bestaat in gedachten te koppelen aan delen van uw lichaam, van boven naar beneden. Omdat u op deze manier een vast patroon volgt kost het u weinig moeite om de cijfers in de juiste volgorde te onthouden.

Uw hoofd: 13 Raak uw hoofd aan en stel uzelf voor dat u denkt aan het getal 13. U kunt daarbij een associatie maken: bijvoorbeeld 13 brengt weinig geluk...

Uw ogen: 45 Raak uw ogen aan Zie het getal 45 voor u en verbeeld u daarbij bijvoorbeeld het eind van de oorlog

Uw neus: 78 Raak uw neus aan en denk aan de geur van het getal 78. U legt bijvoorbeeld de associatie met de geur van een mens van 78 jaar of de geur van 78 rookworsten.

Uw mond: 46 Raak uw mond aan en denk bijvoorbeeld aan het getal 46 in chocoladeletters en proef dit.

Uw keel: 39 Raak uw keel aan. Stel u daarbij bijvoorbeeld voor dat u 39 boterhammen moet eten, maar dat u die niet door uw keel kunt krijgen.

Uw borst: 20 Leg uw hand op uw borstkas. Denk eraan dat het getal 20 u aan het hart ligt, bijvoorbeeld omdat dat twee keer tien is.

Uw maag: 15 Leg uw hand op uw maag. Stel uzelf voor hoeveel honger u heeft als u 15 dagen niet heeft gegeten of hoe vol u zit als u 15 ballen gehakt heeft gegeten.

Uw darmen: 24 Leg uw hand op uw darmen. Denk eraan dat uw darmen een regelmatig patroon in 24 uur hebben.

Uw benen: 94 Raak uw benen aan. Zie uzelf in gedachten lopen met een stok als u 94 bent.

Uw voeten: 18 Raak uw voeten aan. Stel u bijvoorbeeld voor dat u 18 tenen heeft.

Lees de bovenstaande associaties enkele malen door en herhaal dit in gedachten. Probeer daarna de cijferreeks eens te reproduceren. Probeer bovenstaande oefening ook eens met een ander getal van twintig cijfers. Als u uw verbeelding goed gebruikt, kunt u bij elk getal wel een associatie bedenken, en dit koppelen aan uw lichaamsdelen van boven naar onderen.

Boodschappenlijst
Gelukkig hoeft u maar zelden een reeks van 20 cijfers te onthouden. Bij kortere cijferreeksen (bijvoorbeeld telefoonnummers) kan het zelfde principe u van dienst zijn. Ook voor het onthouden van andere informatie kunt u deze techniek gebruiken. Oefen bijvoorbeeld eens met uw boodschappenlijst: u denkt aan de melk, ziet de cola, u ruikt de groente, u proeft de kaas enzovoorts.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Gerelateerde onderwerpen:
Kunt u het zich nog herinneren?
De tweede golf: Effectiever managen door systematisch te herhalen
Vier manieren om uw opmerkzaamheid te vergroten
De kracht van aandacht
Zo kunt u gemakkelijk namen onthouden

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Maak effectief gebruik van stiltes Het opmerkelijke effect van niets doen

Terug naar Indexlichaamstaal
relativeren
geheugen
onthouden
geheugentraining
sneller leren herhaling

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beÔnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beÔnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privť
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk