Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner


De manager en zijn context
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Zo herkent u een goede manager
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl
Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Zo herkent u een goede manager

Het beroep van manager kent vele facetten. Geen dag is voor u hetzelfde en steeds weer dient u te anticiperen op uiteenlopende situaties die zich voordoen. Als manager dient u daarom verschillende vaardigheden in huis te hebben. U moet goed met mensen kunnen omgaan, overzicht houden op de lopende processen, beslissingen durven nemen, enzovoorts. Soms spreken de verwachtingen die men van u heeft elkaar tegen. Een eenduidige profielschets van de goede manager bestaat daarom niet. Maar toch kunt u een goede manager herkennen uit duizenden! Is het uw wens om uit te blinken in uw vak en daarvoor gewaardeerd te worden? Hier leest u wat daar voor nodig is.

Een goede manager
Wilt u graag gezien worden als een goede manager? Natuurlijk! Wie wil er niet uitblinken in zijn vak? Wie wil er geen waardering voor wie hij is en wat hij doet? Wellicht doet u uw best om vaardigheden te ontwikkelen die u helpen uw werk optimaal uit te voeren. U oefent in gespreksvoering en in onderhandelen, volgt een cursus om uw lichaamstaal te verbeteren en verdiept u in de kunst van het organiseren. U vraagt raad aan verschillende adviseurs. En al snel komt u er achter dat hun adviezen niet eensluidend zijn. De een zegt u dat u voorrang moet geven aan het bedrijfsbelang en moet kiezen voor de harde aanpak. De ander beweert dat u zich vooral empathisch dient op te stellen om het grootste rendement te behalen. De aanpak die de één goed vindt, vindt de ander onjuist. Wat u ook doet, u doet het nooit goed, is de conclusie die u hier zou kunnen trekken. Maar dat was toch juist uw streven? Goed zijn?

Kijken naar anderen
De volgende stap die u neemt, is kijken naar andere managers die al hebben bewezen dat ze goed zijn. Als u hen nu ‘modelleert’ - nadoet wat zij al hebben gedaan - dan moet u toch ook wel een goede manager worden? In uw zoektocht naar een perfect rolmodel, richt u zich eerst op te topmanagers die het al ‘gemaakt’ hebben. Deze managers staan aan het hoofd van grote bedrijven en maken omzetten waar u U tegen zegt. U vraagt zich alleen af of dit het enige is dat u bij een goede manager in gedachten heeft. De beroemde topmanagers zijn niet allemaal even geliefd bij hun personeel. En soms valt er ook nog wel eens een van zijn voetstuk - was hij dan toch niet zo goed? Grote omzet draaien is misschien een doel dat u graag nastreeft, maar maakt dat u tot een goede manager? U draait zich om en zoekt een manager van wie u weet dat hij zijn personeel altijd voorop stelt. De manager die u nu voor u ziet heeft een groot hart en behaagt zijn medewerkers voortdurend. Hij is zachtmoedig, lacht gemakkelijk en wil graag iedereen te vriend houden. Deze manager is zeker goed, maar in een andere betekenis van het woord. Het is eerder een goedzak die gemakkelijk over zich heen laat lopen. Zijn rendement is laag. Dit is ook zeker niet wat u wilt.

Bent u een goede manager?
Maar u hoeft het natuurlijk helemaal niet te zoeken in de extremen. Uw kwaliteiten als manager zitten nu juist in het feit dat u voortdurend anticipeert en keuzes maakt. Daarin zoekt u steeds naar evenwicht tussen bedrijfsbelang of personeelsbelang, doordrukken of democratie, aardig zijn of hard optreden. Het geheel - de manier waarop u aansturing geeft - is meer dan elke beslissing apart. Als u wilt beoordelen of u een goede manager bent, dient u naar iets anders te kijken dan naar uw handelen in een bepaalde situatie. U moet kijken naar uw gehele presentatie en het effect daarvan. De beste graadmeter waaraan u uzelf kunt toetsen is de reactie van uw omgeving.

De presentatie van het geheel
Laat ik als voorbeeld met u een overstap maken naar de beoordeling van lichaamstaal en uiterlijke presentatie. Mij wordt wel eens gevraagd betekenis te geven aan een houding die iemand aanneemt. Wat is de uitstraling die deze persoon heeft? Wat is de effectiviteit van zijn verschijning? Enkele jaren geleden zou ik hierbij alleen gekeken hebben naar het uiterlijk en de lichaamshouding van deze persoon. Hoe is hij gekleed? Staat hij rechtop? Hoe heeft hij zijn armen en hoe houdt hij zijn schouders? Zo kon ik gemakkelijk een boek vullen met foto’s van mensen in verschillende lichaamshoudingen en een beschrijving geven van de betekenis daarvan. De laatste tijd ben ik steeds meer gaan beseffen dat mensen niet los te koppelen zijn van hun omgeving en de omgeving ook niet van hen. Als bijvoorbeeld iemand zijn armen over elkaar heeft, zegt dat alleen iets in relatie tot de mensen om hem heen. En op dezelfde manier zegt de omgeving iets (terug) over deze persoon.

Tijdens mijn presentaties laat ik wel eens een foto zien van een man die aan tafel zit tussen twee anderen. De man zit wat voorovergebogen en houdt een pen vast. Ik zeg over hem: ‘Dit is een enthousiast spreker’. Daar kan iedereen die de foto ziet het wel over eens zijn. Maar wat maakt het nu dat deze man zo enthousiast overkomt? Als je de man zou isoleren van zijn omgeving, zou je die conclusie niet kunnen trekken. Maar hij is niet alleen. De andere aanwezigen keren zich naar hem toe en lachen naar hem. Het is deze reactie van de andere twee die het plaatje compleet maakt. Het interpreteren van lichaamscommunicatie is dus meer dan het kijken naar één persoon. Om het geheel te beoordelen, moet je de interacties tussen alle aanwezigen observeren en interpreteren. Of iemand een goede manager is, blijkt niet alleen uit wat hij doet maar ook uit de reacties van zijn omgeving.

U als onderdeel van het geheel
Als u wilt weten hoe u als manager functioneert, is het beperkt om alleen te kijken naar wat u doet en met welke middelen. U bent onderdeel van een geheel. Of u een goede manager bent, is het best te beoordelen aan hoe anderen op u reageren. Hoe treden anderen met u in contact? Wat zeggen anderen tegen u? Wat zeggen ze tegen elkaar als u er niet bent? Laten uw medewerkers, collega’s, leidinggevenden, klanten en andere gesprekspartners blijken dat ze het prettig vinden dat u er bent?

Soms heb je van een bepaalde manager het idee dat hij het wel aardig doet. Niet meer en niet minder. Maar als hij een weekje vakantie heeft, zeggen de medewerkers tegen elkaar: 'Ik ben blij dat hij er even niet is!'. Deze opluchting kan verschillende redenen hebben. Het kan zijn dat de manager er altijd teveel bovenop zit. Het kan ook zijn dat de manager chaos creëert. Het kan zijn dat de manager niet zo aardig is. Of de medewerkers hebben weinig vertrouwen in de manager. De communicatie loopt wellicht soepeler als hij er niet is. Hoe dan ook: de afwezigheid van de manager wordt blijkbaar als prettig ervaren. Het is duidelijk dat deze manager hard aan zijn imago moet werken, wat de achterliggende reden ook is!

Ik ben blij om u te zien!
Een goede manager maakt zichzelf op een bepaalde manier onmisbaar. De mensen met wie hij contact heeft, zijn altijd blij hem te zien. Ze ervaren het als prettig dat hij er is. Dit heeft te maken met de verschillende kwaliteiten van de manager. Deze manager kan goed met zijn mensen overweg en weet hen te waarderen voor wie ze zijn en wat ze doen. Hij heeft voldoende vertrouwen in zijn personeel om belangrijke taken te delegeren. Hij geeft ruimte voor inspraak, maar weet ook knopen door te hakken. Als hij aanwezig is, geeft hij duidelijke sturing aan de processen waardoor zaken goed lopen. Als er onduidelijkheden zijn, weet hij helderheid te verschaffen. Problemen pakt hij snel aan of zorgt ervoor dat de juiste personen ermee aan de slag gaan. Als hij er is, worden dingen opgelost en er wordt vooruitgang geboekt op verschillende fronten. Anderen respecteren zijn keuzes, ook al zijn die soms anders dan van henzelf. Natuurlijk maakt hij wel eens fouten of neemt hij wel eens een verkeerde beslissing. Dit probeert hij dan niet te verbloemen, maar hij communiceert daarover.

Of u goed bent in uw werk, blijkt niet alleen uit uw eigen gedrag, maar (vooral) ook uit het handelen van de mensen om u heen. Een goede manager is voorwaardenscheppend voor een goed functionerend systeem. Hoe weet u of u aan deze profielschets voldoet? Door te letten op de reacties van uw omgeving. Als anderen laten blijken dat zij uw aanwezigheid op prijs stellen en duidelijk maken dat zij u missen als u er niet bent, kunt u er zeker vanuit gaan dat u een goede manager bent. Zorg ervoor dat mensen blij zijn om u te zien! Dit heeft overigens ook het positief effect op uzelf; u zult het ook fijn vinden er te zijn. Deze waardering van anderen geeft u immers het gevoel dat u een nuttige bijdrage levert en dat uw aanwezigheid de moeite waard is.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Zo voert u een empathisch functoneringsgesprek De manager en zijn context

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
manager
goed nieuws
management
competenties
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk