Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Lees de gebruiksaanwijzing van uw medewerkers

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Zo biedt u houvast bij veranderingsprocessen
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Zo biedt u houvast bij veranderingsprocessen

Grote veranderingsprocessen en reorganisaties kunnen zorgen voor veel onzekerheid bij medewerkers. Er bestaat veel angst om afstand te moeten nemen van vertrouwde zaken. Sommigen werknemers vrezen zelfs voor hun baan. Medewerkers moeten in deze tijd met leden ogen aanzien dat van bovenaf over hun lot beslist wordt en zoeken strohalmen om zich aan vast te klampen. Het is belangrijk dat u als manager uitstraalt dat u weet waar u voor staat. Bied uw medewerkers houvast door stabiliteit, standvastigheid, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid te tonen. Geef uw medewerkers in deze tijd voldoende aandacht.

Als er in uw organisatie grote veranderingen gaande zijn, zijn de ogen van uw medewerkers extra op u gericht. Juist in deze periode dat u zelf druk bent met onderhandelingen en maken van belangrijke keuzes, is de focus van uw medewerkers gericht op uw persoonlijkheid en leiderschapsstijl. U zult in deze tijd veel vragen op u afgevuurd krijgen en veel kritiek te verwerken krijgen. Logisch, want de toekomst van de organisatie ligt op dit moment in uw handen. Als de onderhandelingen in volle gang zijn, kunt u nog niet veel informatie bieden, terwijl uw medewerkers die wel van u verwachten. Dit kan twijfel, onzekerheid, achterdocht en wantrouwen bij uw medewerkers geven. Er wordt onderling veel gespeculeerd en geklaagd. De meningsvorming wordt gevoed vanuit veronderstellingen.

Laten zien waar u voor staat
Welke keuze u ook maakt, medewerkers hebben in deze periode iemand nodig waar ze op kunnen steunen en die laat zien dat hij weet waar hij voor staat. Voor onzekerheid is geen plek - althans, die moet u niet tonen. Als u zich profileert als een manager die met alle winden meewaait kan de onzekerheid van uw medewerkers wel eens omslaan in wantrouwen. Hieronder vindt u een aantal tips om er voor te zorgen dat u sterk en geloofwaardig overkomt. Deze tips kunt u in verschillende situaties gebruiken, maar zijn vooral van nut in periodes van onzekerheid.

Geef voldoende aandacht aan de lopende zaken
Als u druk bent met onderhandelingen, vergaderingen en voorbereidingen met betrekking tot de veranderingen die in aantocht zijn, kan uw aandacht voor alledaagse werkzaamheden versloffen. Misschien bent u vaak afwezig. U kunt dan niet zoveel tijd steken in de gewone dingen als gebruikelijk. Zorg er dan in ieder geval voor dat de dagelijkse taken doorgaan. Delegeer belangrijke taken en regel vervanging voor als u er niet bent. Maak duidelijk dat u nog steeds de eindverantwoordelijke bent en laat zien dat u de touwtjes in handen heeft. Zorg dat u de rode draad in de lopende processen in de gaten houdt.

Verlies uw medewerkers niet uit het oog
Belangrijker nog dan de voortgang van de processen zijn uw medewerkers. Straks zult u weer volop met hen aan de gang moeten. Geef hen aandacht. Beantwoord vragen voor zover u dat kunt en geef aansturing waar nodig. Geef uw medewerkers ook eens voorrang op de lopende processen. Als u laat blijken dat uw medewerkers belangrijker voor u zijn dan bijvoorbeeld de overlegvoering over de ontwikkelingen, siert dat u zeker. Wat is tenslotte belangrijk? Laat uw onderhandelingspartners gerust eens wachten als u nodig bent als manager.

Verander niet teveel kleine dingen
In de tijd dat er grote veranderingen worden voorbereid, doet u er goed aan de vertrouwde gang van zaken zoveel mogelijk te bevriezen. Dit geeft houvast voor uw medewerkers. Voer in deze tijd niet te veel kleine veranderingen door. De kans bestaat bovendien dat er vanwege de reorganisatie nog van alles opnieuw moet veranderen. Uw medewerkers kunnen daardoor veranderingsmoe worden. Dit leidt tot meer weerstand.

Gebruik steeds dezelfde communicatielijnen
Medewerkers willen in deze periode graag weten waar ze aan toe zijn. Hoe minder zij u zien, des te meer vragen zij hebben. Voor uzelf is deze tijd wellicht ook wat onoverzichtelijk. Door drukte gebeurt het vaak dat de communicatie overhaast en via verschillende kanalen verloopt. U geeft wat informatie via de mail, vertelt iets in een vergadering, spreekt enkele medewerkers individueel en geeft iets telefonisch door. Zo versnippert de informatie - er raakt informatie verloren. Medewerkers vinden het soms lastig om iets terug te vinden. Zorg ervoor dat de informatie die u geeft op ÚÚn plek terug te vinden is en gebruik hiervoor zoveel mogelijk dezelfde communicatielijnen. Dit geeft duidelijkheid.

Zorg voor zelfverzekerde uitstraling
Uw medewerkers zien u in deze periode niet alleen als hun manager, maar ook als de persoon die hun belangen behartigt in de onderhandelingen. Ook om deze reden zult u vaak worden aangesproken door medewerkers. U zult veel vragen krijgen en ook voorstellen en suggesties om in de besprekingen mee te nemen. U kunt nog niet zoveel vertellen, maar u kunt wel laten zien dat u het volste vertrouwen heeft in de afloop. Ook als de onderhandelingen nog niet verlopen zoals u zelf wenst, dient u naar uw personeel zelfverzekerdheid uit te stralen. Let erop dat u geen twijfel toont als medewerkers u vragen naar de ontwikkelingen. Luister belangstellend naar de vragen ook al kunt u hen nog geen informatie geven. Toon geen lichaamstaal waaruit onzekerheid blijkt zoals schouders optrekken, handpalmen naar buiten draaien of mondhoeken naar beneden trekken. Zorg dat u een stralend humeur behoudt (dit helpt u trouwens ook het best in de onderhandelingen).

Wees congruent in uw communicatie
In deze periode komt er veel informatie op u af. U moet verschillende argumenten overwegen. Uiteindelijk neemt u met elkaar belangrijke beslissingen op het gebied van personeel en organisatie. Maar welke beslissingen u ook neemt, daarna moet u staan voor die beslissingen. Als een besluit is genomen, is er geen plek meer voor twijfel. Stel uw medewerkers zo snel mogelijk op de hoogte zodra u een en ander bekend mag maken. Zorg dat u de beslissingen die u heeft genomen goed weet te beargumenteren. Zo deden we het altijd of zo doen zij het ook, zijn slechte argumenten als het gaat om veranderprocessen. Maak duidelijk wat de veranderingen concreet zullen opleveren. Wees consequent en spreek uzelf niet tegen. Toon geen tegenstrijdige lichaamstaal. Ook als u in de besluitvorming geen belangrijke stem heeft gehad, is de uiteindelijke keuze toch de uwe. Spreek u daarna niet meer uit in termen van: ĹIk had het graag anders gezien maar...ĺ. Spreek uit overtuiging en handel naar uw uitspraken.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


De zwijgers aan het woord Lees de gebruiksaanwijzing van uw medewerkers

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
verandering
veranderingsprocessen
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen
psychologie
complimenten
be´nvloeding
manipuleren


Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk