Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Twaalf manieren om de communicatie te vervormen

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Lessen uit het verleden: tijd voor een terugblik
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Lessen uit het verleden: tijd voor een terugblik

Dit is het tweehonderdste artikel dat ik schrijf voor Managersonline.nl. En dat is een mooi moment om terug te blikken. Honderd artikelen geleden vierde ik een feestje met u. Tijdens een online receptie gaf ik u adviezen hoe u de feeststemming kunt verhogen en daar zakelijk profijt uit kunt halen. Deze keer neem ik u mee op een tocht door het verleden en haal de mooiste herinneringen op. Herinneringen zijn waardevol. U zult ontdekken hoe u gebruik kunt maken van de historie, om uw toekomstgerichte visie vorm te geven. Door te kijken en te luisteren naar de geschiedenis ontplooit zich het verhaal van uw organisatie. Verhalen spreken aan, herinneringen roepen iets op. Laat u meevoeren door de geur van nostalgie!

De waarde van nostalgie
Regeren is vooruitzien, management ook. Als manager bent u voortdurend bezig met de ontwikkelingen van uw organisatie en ook met uw team wilt u vooral vooruit; u bent toekomstgericht bezig. Het woord vooruitgang heeft de betekenis van voorspoed terwijl achteruitgang gewoonlijk als een verslechtering wordt gezien. Ouwe koeien kunnen soms vernieuwingen vertragen. Toch is het goed om eens achteruit te blikken om te zien wat het verleden u gebracht heeft. U kunt leren van uw fouten en nog meer van uw successen. Als u terugblikt, zult u ook ontdekken dat er dingen in de kast zijn blijven staan die de moeite waard zijn om weer nieuw leven in te blazen. U zult ontdekken dat de projecten waar u mee bezig bent een eigen geschiedenis hebben. Uw bedrijf heeft een unieke historie, die u niet zomaar aan de kant moet schuiven. Medewerkers die al lang in de organisatie werkzaam zijn steunen op de geschiedenis van de organisatie en koesteren de ervaringen uit het verleden. En deze nostalgie zorgt er soms voor dat deze medewerkers weerstand bieden tegen vernieuwing. Oud is vertrouwd.

De geschiedenis wordt een verhaal
Ook in de benadering van uw klanten is het raadzaam het verleden niet zomaar opzij te schuiven. Een rijke geschiedenis en ervaring vormen de basis voor vertrouwen. Klanten gaan graag af op traditie. Een bier dat al gebrouwen wordt sinds 1870 lijkt krachtiger van smaak dan bier dat is geproduceerd volgens een vernieuwd recept uit 2005. Appeltaart naar grootmoeders recept lijkt lekkerder. Het brengt ons terug naar vroegere tijden toen alles nog persoonlijk aandacht kreeg en van degelijke kwaliteit was. Dit geldt natuurlijk niet voor alle producten. Vaak is het juist belangrijk om innovatie en vernieuwing centraal te stellen. Maar ook dan kan het goed zijn om inzicht te geven in de ontwikkelingen.

De ontwikkeling van uw producten kent een geschiedenis en uw bedrijf heeft een eigen verhaal: the corporate story. Dit verhaal geeft aan een bedrijf en aan de producten iets persoonlijks; ze komen ermee tot leven. Een goede corporate story heeft een narratieve factor. Dat wil zeggen dat het ook daadwerkelijk een verhaal is en geen opsomming van ‘facts & figures’. Zo’n verhaal, dat een kenmerkend beeld schetst over de geschiedenis van uw bedrijf en/of van uw producten, kan zijn eigen leven gaan leiden.

Goede verhalen maken een presentatie levendig, ze worden gemakkelijk onthouden en worden vervolgens doorverteld. Maar niet alleen het bedrijf en uw producten hebben een eigen geschiedenis; alles wat u doet en waar u voor staat heeft een achtergrond. Uw ervaring heeft u gebracht waar u nu bent en zorgt ervoor dat u denkt wat u nu denkt. Daar zit een verhaal aan vast dat zeker de moeite van het vertellen waard is. Als u er een gewoonte van maakt verhalen te vertellen, zullen mensen u als een boeiende spreker gaan ervaren. En dat is niet alleen prettig als u moet spreken voor een groep, maar ook tijdens individuele contacten.

Een kleine terugblik
Mijn eerste artikel voor managersonline.nl schreef ik op 23 september 2001 en op 4 juli 2005 verscheen mijn honderdste artikel. Misschien kunt u zich herinneren dat we daar een feestelijk tintje aan gegeven hebben. Centraal in dat artikel stond het idee dat er altijd wel wat te vieren is, zoals een lustrum van uw bedrijf, de miljoenste bezoeker op uw site, de drieduizendste klant of de derde verflaag op uw voordeur. U kunt van dergelijke gelegenheden gebruik maken om bijzondere aandacht te geven aan uw producten of bedrijven. Zorg daarbij voor een aantrekkelijke uitnodiging en maak er een echt feestje van. Het is ook hét moment om de geschiedenis van uw bedrijf te verhalen. Laat chronologisch de gebeurtenissen de revue passeren en kijk hoe die u gebracht hebben waar u nu bent. Het oprakelen van het verleden heeft overigens nog een andere waarde: het biedt u de kracht van herhaling.

De bijzondere kracht van herhaling
Informatie die eenmalig gepresenteerd wordt, ontsnapt aan onze aandacht. Herhaling zorgt ervoor dat de informatie opvalt en belangrijk wordt. En vervolgens wordt die verankerd in ons geheugen. Als ik wel eens uitleg geef over de werking van het geheugen, vertel ik daar vaak een waargebeurd verhaal bij dat dit geweldig illustreert.

Ik zat in de zesde klas van de lagere school (nu groep 8), toen mijn leraar uitleg gaf over de werking van het geheugen. Hij vertelde in simpele bewoordingen dat er een korte termijn geheugen en een lange termijn geheugen bestaat. In het korte termijn geheugen wordt informatie opgeslagen die maar heel eventjes nodig is. Als je bijvoorbeeld een glas wilt halen uit de keuken kun je dat weer vergeten zodra je het hebt gepakt. Informatie die je langer wilt onthouden en gebruiken, moet je inprenten in je lange termijn geheugen. Deze informatie moet door je brein als iets belangrijks worden beschouwd om het te kunnen onthouden. Verder moet je er voor zorgen dat de opgeslagen informatie er later op het juiste moment weer uitkomt. Hiervoor hielp vroeger de bekende knoop in de zakdoek. Daardoor wist je dat je iets moest onthouden en het hielp je daar op een later moment weer aan te denken. Je kunt hiervoor ook gebruik maken van een geheugenschema.

De leraar gaf een voorbeeld bij zijn verhaal. Hij liep naar een jongen in de klas en streek hem door zijn haar. ‘Kijk’, zei hij, ‘Dat ik hem nu door zijn haar strijk, is onbelangrijke informatie die je niet hoeft te onthouden. Over een uur zijn jullie dat weer vergeten.’ Natuurlijk deden wij ons best om na een uur te bewijzen dat hij ongelijk had. ‘Ja’, zei hij, ‘een uur is niet veel, maar morgen ben je het vergeten’. De volgende dag vertelden wij de leraar dat wij nog steeds wisten wat hij had gedaan. En datzelfde vertelden we na een week, een maand en aan het eind van het schooljaar. Acht jaar later ontmoette ik de leraar op een reünie. Ik herinnerde hem aan dit verhaal. Hij was het vergeten. Voor hem was het onbelangrijke informatie. Maar voor ons - er waren meerdere klasgenoten die zich het voorval konden herinneren - was het belangrijke informatie geworden. Het verhaal over de hand door het haar was door de herhaling een belangrijk verhaal geworden en had een speciaal plekje in ons hoofd gekregen.

Zorg voor herhaling
Iets wat u regelmatig herhaalt, krijgt betekenis voor de mensen tot wie u zich richt. Wat frequent gezien of gehoord wordt, zal door ons brein ervaren worden als iets belangrijks. Het krijgt bijzondere waarde. Zo zorgt naamsbekendheid van een bedrijf of product ervoor dat klanten er vertrouwen in krijgen. Ze zullen daardoor eerder met uw bedrijf in zee gaan of uw producten kopen, wanneer ze het niet goed kennen. U moet er dus voor zorgen dat u uzelf, uw bedrijf en producten herhaalt. Dat is vanzelfsprekend. Maar verder kunt u er ook voor zorgen dat de informatie die u zelf ontvangt, zich herhaalt. Daardoor wordt het vertrouwd en kunt u er ook mee werken, terwijl gewoonlijk veel nuttige informatie in het vuilnisvat belandt.

Ik heb bijvoorbeeld heel wat teamdagen verzorgd en/of bijgewoond. Daarbij staat bijvoorbeeld de samenwerking centraal. Tijdens die dagen uiten de meeste teamleden zich gewoonlijk razend enthousiast. De medewerkers zijn dan ook serieus van plan de samenwerking te verbeteren door aan te pakken wat ze nu besluiten. Er worden volop aantekeningen gemaakt - om later nog eens te kunnen kijken waarover ze het hebben gehad. Op de trainingsdag ziet het er hoopvol uit, maar uiteindelijk komt er vaak niet veel van terecht. Ligt dat aan het gebrek aan enthousiasme? Nee! Komt dat door onwil bij de medewerkers? Ook niet!

Het komt er eerder door dat iedereen zijn gebruikelijke routine weer oppakt en er niet meer aan denkt. De informatie - inclusief de enthousiaste reacties - is slechts een enkele keer aangeboden. Het komt niet verder dan het korte termijn geheugen. Ga er niet van uit dat de enthousiaste medewerkers hun aantekeningen nog eens nalezen. De intentie is er zeker, maar aan het eind van de trainingsdag is iedereen blij dat hij thuis op de bank kan neerploffen. En daarna komt er niets meer van. Als manager dient u ervoor te zorgen dat de informatie die medewerkers verkrijgen op een trainingsdag regelmatig herhaald wordt. Op die manier gaat het leven en zal er ook mee gewerkt gaan worden.

Werken met de tweede golf
Help uzelf door de informatie die u ontvangt meerdere keren te laten doordringen. Neem uzelf voor om artikelen die u interessant vindt nog eens een tweede en derde keer te lezen. Pas dan krijgen ze praktische waarde. Pas dan kunt u de ideeën in de praktijk brengen.

U kunt gebruik maken van: ‘De tweede golf’ om de informatie die u ontvangt voor uzelf te herhalen. Over deze methode om iets effectief te onthouden en dat later praktisch te gebruiken, schreef ik eerder in het artikel: Effectiever managen door systematisch te herhalen. Vaste bezoekers van managersonline.nl weten wellicht nog dat ik gedurende geruime tijd steeds onderaan mijn artikelen doorverwees naar een eerder artikel dat je kon lezen in het kader van de tweede golf. Ik ben daarmee gestopt omdat door de vernieuwing van de site de links veranderden. Dat neemt niet weg dat u voor uzelf nog steeds gebruik kunt maken van een dergelijk systeem. Gebruik uw agenda om eerdere ideeën te herhalen. Kijk bijvoorbeeld eens wat u twee jaar geleden op dezelfde dag als nu in uw agenda had staan. Heeft u dat destijds afgerond of kunt u er nog iets uit oppakken? Trek eens een map open met oude notulen om te kijken of er geen agendapunten zijn die opnieuw opgepakt kunnen worden. Vaak kunnen oude ideeën in een nieuw jasje gestoken worden.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Speelt u op de bal of op de man? Twaalf manieren om de communicatie te vervormen

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk