Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Sprakeloze aansturing van uw team
Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Serieuze complimenten met een vriendelijke knipoog
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Serieuze complimenten met een vriendelijke knipoog

De afgelopen jaren schreef ik rond 1 maart traditiegetrouw een artikel over het belang van waardering, één van de belangrijkste brandstoffen die we nodig hebben om gezond en effectief te blijven functioneren en om plezier te hebben in ons werk. 1 maart is het namelijk de Nationale Complimentendag en inmiddels ook World Compliment Day.Met het maken van complimenten kunt u serieuze resultaten bereiken, maar vergeet niet dat het uiten van waardering vooral ook leuk is. Vandaag kijk ik met u naar complimenten met een vriendelijke knipoog; die een speels karakter hebben, maar tegelijkertijd een serieuze ondertoon: Ik waardeer je voor wie je bent en wat je doet!

Complimenten vanuit vele invalshoeken
Toen ik hier voor het eerst iets over complimenten schreef, belichtte ik vooral de erkenning en positieve aandacht die u aan anderen kunt geven. Daarna ging ik erop in waarom mensen zo weinig complimenten geven en hoe ú daar verandering in kunt brengen. In het volgende artikel stond de andere kant centraal, namelijk hoe u zelf meer waardering kunt krijgen. Daarna lag de focus op het team: ik vertelde hoe u van waarderingsmanagement een levensstijl kunt maken, hoe u een complimentencultuur in uw team kunt creëren en hoe waarderend onderzoek een alternatief kan zijn voor de probleemgestuurde benadering. Om het praktisch te maken onderscheidde ik twaalf manieren om een compliment te geven. Ook het in ontvangst nemen van complimenten kreeg aandacht. Vervolgens schreef ik iets over motivatie en maakte ik duidelijk dat u met schouderklopjes ook anderen kunt beïnvloeden. Een vraag die ik kreeg was of er ook foute complimenten bestaan. Een andere vraag was, of bij het geven van zoveel complimenten, de geloofwaardigheid daarvan niet in het geding komt. Ik legde uit dat een compliment meer is dan een aardige opmerking. Tenslotte ging ik nog specifiek in op wat u kunt doen op de Nationale Complimentendag.

Eindeloze aandacht voor complimenten?
Als u snel geteld hebt, zag u dat er in het bovenstaande stukje al liefst 16 links staan naar vorige artikelen die alle te maken hebben met waardering en complimenten, elk met een verschillende invalshoek. Is het dan mogelijk om nog iets nieuws te schrijven over dit onderwerp? Het bijzondere is dat hoe meer ik lees en schrijf over dit onderwerp, hoe meer ik tot het besef kom van het belang van erkenning en waardering op velerlei gebied zoals in opvoeding en onderwijs, in vriendschappen en persoonlijke relaties, in sociale contacten en diverse werksituaties. Complimenten maken zowel de gever als de ontvanger blijer, gezonder, creatiever, gemotiveerder en aardiger. Goed om te weten, denkt u misschien, want daarmee hebt u een krachtige managementtool in handen. Begin gewoon vanaf vandaag overal en aan iedereen complimenten uit te delen en succes is verzekerd, toch? Zo simpel is het echter niet. Zoals uit het bovenstaande overzicht blijkt, bestaan er immers ook foute complimenten, die overigens soms met de beste bedoelingen maar wat onhandig worden geuit. Ook is het zo dat teveel ongerichte complimenten een aanslag doet op de geloofwaardigheid. Tenslotte komen de best bedoelde complimenten niet altijd evengoed binnen bij de ander. De ander krijgt bijvoorbeeld een compliment voor iets wat hij of zij zelf niet zo belangrijk vindt. Ook kan het zijn dat de ander het compliment niet zo serieus neemt vanwege de vorm of de persoon die hem geeft.

Complimenten op straat
Als u bijvoorbeeld alles prijst wat u ziet, maakt u geen enkel onderscheid meer. Bovendien laat u misschien waardering blijken aan mensen die u niet zo goed kent voor eigenschappen waarvan u niet weet of zij die zelf wel zo belangrijk vinden. Ik werd eens bezocht voor een interview aan studenten die met een initiatief voor free compliments waren gestart. Met de intentie om liefde te verspreiden (Spread The Love), gingen zij regelmatig de straat op. Dan gaven ze aan willekeurige mensen handgeschreven kaartjes met daarop een compliment. Zo kreeg een buschauffeur een kaartje met: ‘Wat een mooie bus hebt u’ en een meisje op een terras een kaartje met ‘wat lach je lief’. Veel mensen reageerden enthousiast, maar sommige leken zich toch wat ongemakkelijk te voelen: ze keken verlegen of blikten weg. Ik legde de studenten uit dat dit te maken kon hebben met de onbekendheid met de complimentengevers, de verwachtingen over complimenten, de relevantie en de diepgang van de complimenten. Mensen verwachten niet door een vreemde te worden aangesproken voor een compliment. Hoe feestelijk het compliment ook gebracht wordt, het kan ook gevoelens van achterdocht oproepen: wat wil hij van mij; waarom krijg ik zomaar een compliment?

Erg diep zal zo’n compliment ook niet binnenkomen. Dit heeft er niet alleen mee te maken dat ze de complimentgever helemaal niet kennen, maar ook dat ze misschien een compliment krijgen dat niet zoveel waarde heeft voor henzelf. Ze krijgen misschien een compliment over een kledingstuk dat ze écht al jaren hebben of over de auto die slechts als een vervoersmiddel beschouwen. Om een goed compliment te geven, moet je iets meer weten over de persoon die je complimenteert, vertelde ik aan de studenten. Als je een willekeurige vrouw in de bus een compliment zou geven over haar haardracht, komt dat wellicht vreemd over. Maar als deze vrouw net bij een kapsalon naar buiten loopt, heeft het al een andere waarde. Complimenten op het werk komen ook het best binnen als ze over iets gaan dat belangrijk voor de ander is. Dat laatste kunt u afleiden aan het gedrag van de ander. Luister naar onderwerpen waar de ander veel over praat, kijk hoe hij of zij daarbij straalt van enthousiasme en let op waar de ander zich veel mee bezig houdt. Zo kunt u ontdekken wat de passies van de ander zijn. Als u daar belangstelling voor toont en daar een compliment voor geeft, kunt u ervan uitgaan dat de ander dat zeker als waardevolle waardering zal beschouwen.

De Nationale Complimentendag
Uit divers onderzoek blijkt dat gebrek aan waardering de belangrijkste onderliggende reden is waarom veel werknemers ontslag nemen, enthousiaste vrijwilligers stoppen met hun waardevolle inspanningen, relaties stuklopen en vriendschappen eindigen. Een simpele oplossing is dat we eens wat vaker stilstaan bij wat anderen voor ons betekenen, bij wie ze eigenlijk zijn en bij wat ze doen. Het tonen van belangstelling, het geven van aandacht en het uiten van waardering voor die anderen hebben toverkracht. De Nationale Complimentendag op 1 maart is een dag waarop we daar bij stil kunnen staan en waarop we misschien een beetje kunnen oefenen daarmee. Het is dus vooral een memorial day: een dag die ons eraan helpt herinneren dat positieve waardering loont. Het is een dag waarop we ook speciale aandacht kunnen geven aan de activiteiten van mensen (vrienden, medewerkers, vrijwilligers), die gewoonlijk zo vanzelfsprekend lijken.

Het besef van het belang van waardering dringt steeds meer door bij mensen. De Nationale Complimentendag ontvangt inmiddels enorme belangstelling via de sociale media. Op Twitter is het jaarlijks Trending Topic op 1 maart en ook op Facebook is het dan viral. Wat is er immers leuker dan een alibi te hebben om met complimentjes te strooien. Er worden op die dag vele complimentjes uitgedeeld met een knipoog. Zo las ik bijvoorbeeld een tweet met de tekst: ‘Aan al mijn volgers: wat zit je haar leuk!’. Toch lees je op die dag ook veel serieuze uitingen van waardering. Het aardige is dat iedereen op zijn of haar eigen manier, speels of serieus, toch met complimenten bezig is. Anderzijds halen nog veel mensen hun schouders op als ze horen van het bestaan van een speciale complimentendag. Ze vragen zich af of er werkelijk een speciale dag nodig is om complimenten uit te delen. Er zijn ook critici die denken dat de dag een averechts effect heeft. Wat is de waarde van een compliment nog als je er aan toevoegt: "...want het is vandaag de Nationale Complimentendag". Voor deze mensen is elk compliment dat in het kader van deze dag gegeven wordt juist een stuk minder geloofwaardig en/of oprecht. Ik adviseer deze mensen het niet te zwaar op te nemen en er gewoon van te genieten. Ook al heeft het geven van bijzondere complimenten op deze dag misschien iets speels, er zit meestal toch ook een kern van waarheid in.

Samenvattend kan ik over deze dag zeggen dat hij drie belangrijke functies heeft:
  1. Bewustwording: op deze dag staan we er bij stil hoe belangrijk waardering is. Het is een reminder voor de positieve aandacht die we het hele jaar zouden kunnen geven.
  2. Aandacht voor het ‘vanzelfsprekende’: op deze dag kunnen we onze positieve waardering laten blijken voor de activiteiten of kwaliteiten die normaal gesproken zo vanzelfsprekend vinden. Dat kan over het gewone werk gaan of over hoe goed iemand er altijd uitziet.
  3. Fun: het is gewoon leuk om met complimenten te spelen: het is heerlijk om complimenten te geven en om ze te ontvangen. Altijd en ook op deze bijzondere dag. Complimenten mag u best geven met een knipoog. Laat daarbij wel doorschemeren dat de onderliggende boodschap - ik waardeer je voor wie je bent en voor alles wat je doet - serieus bedoeld is.

De Nationale Complimentendag kan ervoor zorgen dat ook de mensen in uw bedrijf bewuster worden van het belang van waardering. Ze vinden het misschien leuk om hun collega’s op die dag op speelse wijze te verrassen met een compliment. Misschien willen medewerkers een collega die zich op een bijzondere wijze heeft ingezet in het zonnetje zetten. Om dit te stimuleren kunt u ervoor zorgen dat de mensen in uw organisatie bekend worden met het bestaan van de Nationale Complimentendag. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door deze poster uit te draaien en op verschillende plekken op uw werk op te hangen. U zult verbaasd staan over het resultaat.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie
De kunst van het complimenteren
Waarom is complimenteren zo moeilijk?
Zes wegen naar erkenning
Foute complimenten
Waarderingsmanagement als levensstijl
Twaalf manieren om een compliment te krijgen
Zorg dat u zelf waardering krijgt
Zo neemt u een compliment in ontvangst
Van klaagcultuur naar complimentencultuur
Motiverende complimenten
Geloofwaardige complimenten
Compliment of salarigverhoging?
Persoonlijk compliment
Manipuleren met schouderklopjes
Waarderend onderzoek
Wat doet u op de Nationale Complimentendag?
1 maart: Nationale Complimentendag
Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Vorige pagina Sprakeloze aansturing van uw team

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk