Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

De subtiele aspecten van de non-verbale taal

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Minicursus deel 1: Lichaamstaal verdient uw serieuze aandacht
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Minicursus lichaamstaal voor gevorderden

Deel 1: Lichaamstaal verdient uw serieuze aandacht

Iedere manager zou zich moeten ontwikkelen tot specialist op het gebied van lichaamstaal! In de Verenigde Staten staat de ontwikkeling van non-verbale aspecten in de communicatie al geruime tijd centraal in diverse trainingen. Vanwege deze succesvolle ontwikkeling volgen veel Europese landen deze trend.

Weinig aandacht voor lichaamstaal
Ook in Nederland worden managers zich er steeds meer van bewust dat de eerste indruk, uitstraling en overtuigingskracht voor het grootste deel bepaald worden door hetgeen we van onszelf laten zien. Toch lijken we vaak niet zo goed raad te weten met de taal die iedereen spreekt. In trainingen en opleidingen wordt er nog maar beperkt aandacht aan besteed. De aandacht is nog steeds vooral gericht op de verbale elementen van de communicatie. Zelden wordt de studie in lichaamstaal genoemd als specialisme of apart vak binnen een opleiding. We doen onze lichaamstaal zwaar te kort; hoe komt dat toch? Hiervoor noem ik de volgende redenen:

 1. Het komt ons te dichtbij
 2. Het is ons te vaag
 3. We denken het wel te weten

1. Het komt ons te dichtbij
Als we spreken over verbale communicatie, hebben we het vooral over de manier waarop we de inhoud van onze boodschappen presenteren. Op zich is dat veilig. Lichaamstaal komt veel dichter bij. Door middel van lichaamstaal geven we te kennen hoe we ons voelen en hoe we in relatie staan tot de ander. Het gaat vaak over de essentiële informatie over onszelf die we (liever) niet uitspreken. Lichaamstaal onthult onze verwachtingen, onze vooroordelen, onze verborgen agenda’s en geheimen. We zijn niet altijd wie we zeggen te zijn; we zijn vooral wie we laten zien dat we zijn. Binnen een in-company training kan zoiets leiden tot vervelende confrontaties, die we misschien liever vermijden. Dan maar liever niet zo’n cursus!

2. Het is ons te vaag
Lichaamstaal is een vorm van communiceren die niet altijd even grijpbaar is. Je kunt iemand verantwoordelijk stellen voor hetgeen hij gezegd heeft. Iemand aanspreken op zijn lichaamstaal is een stuk lastiger. Soms laat het zich maar moeilijk in woorden uitdrukken wat een ander door middel van zijn lichaamstaal communiceert. In de rechtszaal zal het feit dat iemand op een, naar het gevoel, verkeerd moment glimlachte maar zelden als steekhoudend argument worden aanvaard. Lichaamstaal wordt daarom door sommigen als een zweverige materie en weinig in relatie met het ‘serieuze’ werk gezien.

3. We denken het wel te weten
Dit is een derde reden waarom managers soms weinig aandacht aan lichaamstaal geven. Lichaamstaal wordt gezien als een taal die iedereen vanaf de geboorte mee krijgt en die vanzelfsprekend is. Iedereen weet immers dat een opgestoken duim ‘goed!’ betekent. Ook is het ons allemaal volslagen duidelijk dat we door knikken met ons hoofd onze instemming laten blijken. Wat moeten we er dan nog aan leren?

Over lichaamstaal bestaan helaas veel vooroordelen. Er wordt vaak verondersteld dat een bepaalde houding of gebaar een onveranderde betekenis heeft in iedere situatie. Het komt regelmatig voor dat iemand zijn hand naar zijn kin brengt of zijn armen in zijn zij plaatst, en dan aan mij vraagt: ‘wat betekent deze houding?’. Helaas moet ik dan het antwoord vaak schuldig blijven, want in de meeste gevallen betekent zo’n houding pas iets als je deze plaatst in de context. Bij de interpretatie van lichaamstaal dient u altijd rekening te houden met onder andere:
 • het moment waarop een houdingsverandering plaatsvindt,
 • wie daarbij aanwezig zijn en wat die personen communiceren,
 • de bestaande onderlinge relatie tussen deze aanwezigen
 • het onderwerp van gesprek en wie zich daarover uitspreekt,
 • de culturele achtergrond van de aanwezigen (ook bedrijfscultuur!)
 • de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen
 • de hoeveelheid tijd die beschikbaar is,
 • de combinatie van lichaamstaal zoals houding én mimiek én intonatie én oogcontact.

Geen woordenboek
De interpretatie van lichaamstaal is niet altijd even makkelijk als soms lijkt. U dient rekening te houden met de vele informatie die een bepaald moment u biedt. Hierdoor ontstaat een vocabulaire in lichaamstaal waarvoor een lichaamstaal-woordenboek niet toereikend zou zijn.

Dit wil niet zeggen dat u lichaamstaal niet beter kunt leren waarnemen, uitleggen en gebruiken. U dient de informatie echter vaak anders op te nemen, verwerken en spreken. U moet zich soms meer openstellen voor uw gevoel. De informatie die u dan ontvangt kunt u vaak gevoelsmatig interpreteren en gebruiken zonder deze voorafgaand verstandelijk te beredeneren. Dit blindelings vertrouwen op de informatie die u onderbewust interpreteert uit de lichaamstaal van anderen, wordt vaak intuïtie genoemd. Onbewuste interpretatie van lichaamstaal vergroot dus uw intuïtie, maar u kunt uw effectiviteit zeker nog vergroten als het u lukt om u ook meer bewust te worden van hetgeen non-verbaal wordt gecommuniceerd.

Vervolg van deze minicursus:
In het tweede deel van deze minicursus lichaamstaal voor gevorderden wordt aandacht besteed aan de subtiele aspecten van de non-verbale taal. Lichaamstaal is meer dan het vaak op het eerste oog lijkt. Soms worden subtiele boodschappen gegeven of juist verhult. Als manager dient u deze tekens te herkennen. U leert inzicht te krijgen in de microsignalen en lichaamstekens te combineren. Hierdoor ontdekt u dat niet alles altijd is zoals het op het eerste oog lijkt.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Minicursus 2 I Minicursus 3 I Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Spreek de lichaamstaal die bij u past. Minicursus 2: De subtiele aspecten van de non-verbale taal

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk