Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Wat leert u van Obama en Wilders

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk U bent egocentrisch!
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


U bent egocentrisch!

Vroeger dacht men dat de aarde het middelpunt was van het heelal en dat alles - zon, maan en sterren - daaromheen draaiden. Daar bleken we ons in te hebben vergist. Ook werd er gedacht (en dat denken we trouwens nog steeds), dat mensen centraal staan in het leven op aarde. We verheffen ons graag boven andere organismen. We zijn intelligent en menen daarom het recht te hebben om alles te overheersen. Niet de leeuw, maar de mens is de koning der dieren. Eigenlijk plaatsen we de mens nog steeds centraal in het heelal. Het is maar de vraag in hoeverre dat allemaal juist is. We willen het in ieder geval graag geloven. En het is ook logisch dat we zo denken. We bekijken onze omgeving immers vanuit onze eigen positie. We kunnen bijna niet anders dan onszelf centraal stellen. Wij zijn het uitgangspunt.

En op dezelfde manier kunt u niet anders dan andere mensen bekijken vanuit uw eigen positie. U kijkt naar mensen door ˙w ogen en luistert naar hen met ˙w oren. U beoordeelt mensen vanuit ˙w referentiekader met ˙w waarden en normen. U verbindt zich het gemakkelijkst met mensen die op u lijken en die het met u eens zijn. Als er foto's gemaakt zijn op een feest, kijkt u het eerst of u er zelf goed opstaat. In uw leven bent ˙ het middelpunt. Zo is het nu eenmaal. U staat zelf centraal, en daar bestaat een woord voor: egocentrisch. U bent dus egocentrisch, of u wilt of niet. Dat wil trouwens niet zeggen dat dat erg is.

U staat centraal
Veel mensen hebben er moeite mee te suggereren dat ze zelf centraal staan. Het woord egocentrisch heeft (net als manipuleren) nu niet bepaald een positieve klank. Tegen iemand zeggen dat hij egocentrisch is of dat hij manipuleert, roept meteen weerstand op. Het veronderstelt dat hij zichzelf belangrijker vindt dan anderen. Het doet denken aan het bekende kinderversje: 'Ikke, ikke en de rest kan stikke'. En dat is niet wat we willen. We willen juist laten blijken dat we open staan voor anderen, iets voor hen over hebben, dingen met hen delen... Als u gevraagd wordt welke mens centraal staat in uw leven, zegt u waarschijnlijk eerder dat andere mensen centraal staan - wie dat dan ook zijn - dan dat u uzelf centraal stelt. Toch hoeft het helemaal niet zo te zijn dat u anderen te kort doet als u uzelf in het middelpunt plaatst. Sterker nog: wanneer u uzelf belangrijk vindt, kunt u anderen beter van dienst zijn. U kunt anderen pas werkelijk centraal stellen als u eerst uzelf centraal stelt.

Heeft u wel eens gereisd met een vliegtuig? In dat geval kreeg u tijdens de veiligheidsinstructies te horen dat u bij problemen met de luchtdruk eerst uw eigen zuurstofmasker moet opdoen, om pas daarna uw kind en/of anderen te helpen. Door egocentrisch te zijn, wordt u een betere hulpverlener. Als u besluit eerst anderen te helpen, legt u zelf het loodje en de rest met u. Maar ook in andere situaties is het niet zo gek om uzelf voorop te stellen. U kunt beter voor anderen zorgen als u goed voor uzelf zorgt. U kunt anderen pas iets leren als u dat eerst zelf geleerd hebt. U kunt anderen gemakkelijker motiveren als u zelf gemotiveerd bent. Als u stabiel en zelfverzekerd overkomt, nemen mensen u serieuzer dan wanneer u kruiperig bent en anderen voortdurend naar hun ogen kijkt.

Respect voor uzelf en anderen
De bekende Bijbeltekst: Heb uw naaste lief gelijk uzelf, veronderstelt impliciet dat u van uzelf moet houden om anderen te kunnen waarderen om wie ze zijn. Als u uzelf onbelangrijk en verachtelijk vindt, zou deze zin een nogal vreemde betekenis krijgen. Een weblogger op infoyo stelt dat als je deze zin omdraait, het een mooi meetinstrument zou zijn voor de mate waarin je van jezelf houdt. Kijk naar hoe u uw naasten lief hebt, om te zien hoeveel u van uzelf houdt. Respect voor anderen houdt niet in dat u zichzelf moet opofferen; integendeel.

Uzelf centraal stellen, wil niet zeggen dat u anderen minderwaardig acht. Als u stevig in uw schoenen staat, lukt het u zelfs beter om rekening te houden met anderen en hun wensen te respecteren. Vanuit een zelfverzekerde positie kunt u gemakkelijker gelijkwaardige relaties met andere mensen aangaan. U hoeft niet voortdurend te vissen naar bevestiging en erkenning. U zult daarom juist beter naar mensen luisteren. U zult eerder de dialoog met hen aangaan dan een strijd om het gelijk. U zult anderen sneller waarderen om wie ze zijn en wat ze doen en die waardering ook laten blijken. Door deze opstelling zult u zelf ook meer gerespecteerd worden. Anderen zullen eerder in u geloven en accepteren wat u hen voorstelt. Door uw zelfverzekerde manier van doen zult u andere mensen in positieve zin be´nvloeden.

Eigenbelang of gezamenlijk belang?
Bij elke interactie staat u zelf centraal. U bent het uitgangspunt van waaruit de communicatie tot stand komt. Met uw ideeŰn be´nvloedt u anderen en op hun beurt be´nvloeden zij u. Daarbij kijkt u naar wat uw eigen belangen zijn en welke die van anderen. Soms wordt verondersteld dat wanneer u opkomt voor uw eigen belang u daarmee de belangen van anderen in gevaar brengt. Dit is niet altijd juist. De belangen van mensen zijn niet altijd in strijd met elkaar. Uw voordeel gaat niet altijd ten koste van die van anderen. U kunt er bijvoorbeeld persoonlijk belang bij hebben om de doelstellingen van de organisatie te behalen. Daar heeft u echter niet alleen zelf profijt van. U kunt bij uw medewerkers in aanzien stijgen door juist op te komen voor hun belangen. U kunt persoonlijk voordeel behalen als het u lukt om de verstandhouding tussen uw medewerkers te verbeteren. Sfeerverbetering en het creŰren van prettige werkomstandigheden komen zowel uzelf als anderen ten goede. U kunt klanten gelukkig maken door hen goede service en producten van hoge kwaliteit te bieden. Tegelijkertijd kunt u terugzien op een geslaagde verkoop.

Vaak wordt er in zoĺn geval gesproken van een win-win- situatie. Het is mooi om daarnaar te streven. Houd er echter rekening mee dat dit niet altijd betekent dat ieder de helft toekomt. Een compromis is niet altijd het meest voordelig. Dat komt omdat individuele belangen en waardetoekenning verschillen. Een klein verlies voor de ÚÚn kan grote winst voor de ander betekenen. Het kan voor u soms uiteindelijk voordelig uitpakken toe te geven en de ander te laten winnen. Besef dat het in sommige gevallen prima is om toe te geven. Soms kunt u er een ander een plezier mee doen terwijl het voor u niet van zoĺn groot belang is. Wellicht is uw gesprekspartner dan de volgende keer ook wat toegeeflijker.

Anderen centraal
Nadat u uzelf centraal hebt gesteld, kunt u ook anderen centraal stellen. Maar dat betekent niet dat alle mensen even centraal staan. Voor u staan de mensen met wie u op dit specifieke moment te maken heeft centraal. Op hen richt u uw volledige aandacht. Andere mensen centraal stellen wil zeggen: hen de volledige aandacht en belangstelling geven. Het betekent dat u hen het gevoel geeft dat ze belangrijker zijn dan uzelf.

Ooit woonde ik eens een workshop bij waar dit prachtig werd neergezet. De workshopleider maakte ons zeer bewust van het bijzondere effect van persoonlijke aandacht tijdens de eerste ontmoeting. Na een korte maar intensieve kennismaking noemde hij alle namen van de twaalf deelnemers stuk voor stuk op. Mensen vinden het prettig om hun eigen naam te horen. Zij voelen zich op deze manier erkend en weten dat u volledige aandacht voor hen hebt. Het is zeker mogelijk om u de namen van een grote groep mensen te herinneren. Als u tenminste gelooft dat u dit kunt en u werkelijk open stelt voor de ander die u hebt ontmoet. In mijn boek Manipuleren kun je leren geef ik een aantal tips waarmee dit een stuk gemakkelijker wordt.

De belangrijkste persoon in uw leven
'Wie is op dit moment de belangrijkste persoon in uw leven?', vroeg de workshopleider vervolgens aan de deelnemers. Als antwoord werden allerlei familieleden en vrienden genoemd; enkelen noemden zichzelf. De bedoeling van de vraag was echter ons duidelijk te maken dat degene met wie u op een bepaald moment in contact treedt, op dßt moment de belangrijkste persoon in uw leven is. Telkens iemand anders. Dit is de mens die nu centraal staat. Deze persoon verdient u volledige aandacht. Deze persoon voelt zich daardoor gezien en gehoord. Met speciale aandacht geeft u hem erkenning voor wie hij is en wat hij doet.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Manipuleren met schouderklopjes Wat leert u van Obama en Wilders?

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk