Boosheid
Veel mensen uiten hun boosheid vooral met een frons en opeengeperste lippen. De boze persoon kijkt je daarbij strak aan en knijpt zijn oogleden samen. Ze ondersteunt de boosheid met haar vuist onder de kin.

Wantrouwen
De frons in combinatie met de schuine blik duidt op wantrouwen of achterdocht. Ze toont weinig vertrouwen in de acties van anderen en meent dat ze hen beter in de gaten moet houden. Misschien wil ze een verklaring.

Sociale glimlach
Deze vrolijke glimlach, is een ontspannen en vriendelijke uitingsvorm. Er blijkt uit dat zij vriendelijk gestemd is naar de persoon met wie ze spreekt. Eerder een sociale glimlach dan uiting van vreugde

Verdriet
Haar ogen worden samengetrokken en haar mondhoeken wijzen omlaag. Bij hevig verdriet betrekt bijna het hele gezicht. Let op of er wel tranen bij zijn! Je kunt deze mimiek ook spelen.

Blijde verrassing
Hier zie je vreugde in combinatie met verrassing. Geen open mond, maar wel grote ogen en opgetrokken wenkbrauwen die glimlach begeleiden. De wenkbrauwen reageren op iets onverwachts.

Vies hé?
Als iemand iets vies vindt, trekt hij vaak zijn neus op. Hier wordt de afschuw eerder geuit door de ingetrokken kin. Als jouw partner zo kijkt als je hebt gekookt kun je je conclusies wel trekken.

Aangeslagen
Leunen met de kin op de hand, duidt vaak op verveling of vermoeidheid. De afgedwaalde blik geeft echter de indruk dat zij ver weg is met haar gedachten. Ze komt aangeslagen over.

Weet ik veel?!
De mondhoeken worden in de vorm van een halve maan omlaag getrokken. Dit is geen uiting van emotie maar een embleemgebaar. Net als de opgetrokken schouders: 'Ik weet het écht niet, heus niet!'.

Twijfel
Deze vrouw houdt zich nog wat op de achtergrond. Ze bedekt haar mond met haar vinger en ook haar frons duidt op weerstand. Ze is het er duidelijk nog niet helemaal mee eens.