Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

De invloed van uw verwachtingen

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Manager, doe toch iets zinnigs!
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Manager, doe toch iets zinnigs!

Het beroep van manager is veelzijdig. Geen dag is hetzelfde. Steeds opnieuw heeft u te maken met verrassende zaken waarop u moet anticiperen en improviseren. De functieomschrijving van een manager is om deze reden zelden allesomvattend. Wat betreft de invulling van uw werk kunt u dus alle kanten uit. Dit betekent echter ook dat managers niet altijd even zinnig werk doen. Wat vindt u belangrijk in uw werk en wat wilt u bereiken? Is uw bijdrage daartoe altijd nuttig en behaalt u het maximale rendement? Doet u werkelijk wat er toe doet?

Human resource - de mens als hulpbron
Een medewerkster van een middelgrote organisatie gaat langs bij de HR manager op een andere locatie om informatie te vragen over ouderschapsverlof. De receptioniste vertelt dat de HR manager niet op zijn kamer is, maar dat hij vandaag bezig is met werkzaamheden op het secretariaat. Als de medewerkster bij het secretariaat binnenstapt, ziet zij de HR manager druk doende met brieven vouwen en die in een envelop doen. Hij wordt bijgestaan door de directiesecretaresse die elke envelop van een postzegel voorziet. Links en rechts op tafel liggen de lege en volle enveloppen gesorteerd. En aan de lege stapel te zien is er nog een hele klus te klaren.

De medewerkster vraagt of de HR manager even tijd heeft om haar te woord te staan. ‘Waar gaat het over?’, vraagt de HR manager al vouwend met een frons. De medewerkster legt haar vraag voor. De manager kijkt niet op van zijn werk, maar geeft haar kort en bondig te kennen dat hij daar vandaag geen tijd voor heeft. Een en ander zal zij maar moeten lezen in de CAO die zij op het intranet kan vinden. De manager maakt een norse en geprikkelde indruk en zegt zonder woorden: ‘Stoor mij niet in mijn - o zo belangrijke - werk!’.

Doen wat er toe doet
Nu kunnen we erover filosoferen wat nu precies wel en precies niet bij het werk van een (HR) manager hoort. U zou kunnen zeggen dat brieven vouwen een lage status werkje is dat een manager in zijn positie niet zou moeten doen. U zou ook juist van mening kunnen zijn dat het helemaal niet erg is dat een manager zich een keer met andere zaken bezig houdt. Mijn vraag is echter: ‘Doet deze manager wat er toe doet?’. En dan gaat het er niet om of hij wel of niet enveloppen vouwt, maar met welke doelstelling hij dat doet.

Alles wat u in uw werk onderneemt is een keuze. Het is belangrijk daarbij te beseffen dat alles wat u doet ook een communicatieve betekenis heeft. En daar ligt het belangrijkste onderdeel van uw werk. Als u voorstelt om een helpende hand toe te steken bij - in dit geval - brieven vouwen, kan dat een charmant aanbod zijn. Uw werkje draagt dan bij aan de saamhorigheid en kan motiverend werken. Als u manager bent, gaat het echter niet om de hoeveelheid enveloppen die u in een uur tijd vouwt. Het gaat om de relaties die u de hele dag door met verschillende mensen aangaat. Het gaat om het sturende en motiverende effect van uw handelingen, welke die ook moge zijn.

In het bovenstaande waargebeurde voorbeeld is de HR manager blijkbaar ingezet omdat er een heleboel praktisch werk te verstouwen is. De manager geeft dit werk voorrang aan zijn echte werk: het contact en de interactie met zijn personeel. De manager uit het voorbeeld zou beter aandacht moeten geven aan de medewerker en diens vraag. Ook de hele manier waarop antwoord wordt gegeven maakt veel verschil.

Manager, ga toch managen!
Doen wat er toe doet, is iets anders dan: doen wat er gedaan moet worden. Veel managers kijken vooral naar: wat er gedaan moet worden in plaats van naar: wat er toe doet. Als u uitgaat van wat er gedaan moet worden, is er altijd wel iets waar u zich mee bezig kunt houden. U wordt dan de klusser in plaats van de manager. De vraag is echter of dat zinvol is en of het zinnig is dat ú dat doet. Het is goed er eens over na te denken wat u het belangrijkste vindt van uw werk. Wat is om het maar te noemen uw persoonlijke mission statement?

Het belangrijkste werk van een manager is managen. U coacht, u begeleidt, u stuurt, u leidt, u schept voorwaarden enzovoorts. En dit kan verschillende vormen aannemen. Het kan best zijn dat u dat doet door koffie te drinken, te buurten of brieven te vouwen. Toch vormen deze handelingen niet de kern van uw werk. Ze ondersteunen uw communicatie. En dát is uw werk!

Rapporten schrijven en vergaderen
Sta eens stil bij het werk dat u dagelijks doet. Wat doet u precies en waarom doet u wat u doet? Heeft u bij uw werk een bepaalde visie of doet u ook werk, gewoon omdat dat verwacht wordt. Heel veel werk wordt gedaan omdat het moet of omdat het altijd zo gedaan is. Meer motivatie is er vaak niet. Daardoor zijn managers vaak bezig met werk dat gedaan moet worden in plaats van werk dat er toe doet. Dit kan trouwens best samengaan hoor. Werk dat gedaan moet worden kan er zeker ook toe doen. Het is maar net welk oogmerk u er bij heeft.

Wat u ook doet, u dient er steeds bij stil te staan wat het feitelijk oplevert. En dan niet alleen in materiele zin, maar ook in communicatief opzicht. Het valt me bijvoorbeeld op dat veel managers onevenredig veel tijd op hun kantoor en/of in vergadering doorbrengen. Ze geven te kennen dat ze het ontzettend druk hebben en weinig tijd overhouden voor iets anders. Toch is het maar de vraag of dat niet totaal anders kan. Zijn de klussen die de manager op zijn kamer uitvoert wel zo zinvol? Is de aanwezigheid van de manager in elke vergadering wel zo nodig? De manager die dag in dag uit bezig is met het schrijven van rapporten en het maken van schema’s heeft letterlijk een kantoorbaan. Zijn mensen ziet hij daardoor een stuk minder. Veel van hen vragen zich af waar de manager nu allemaal mee bezig is. Medewerkers zien niet altijd de resultaten van wat u doet. Ze snappen niet dat u niet vaker op de werkvloer te zien bent. Dit is overigens terecht. Als u uw gezicht vaker laat zien leert u uw medewerkers beter kennen. Zij gaan u ook meer waarderen en vertrouwen (bekend maakt bemind). En als uw mensen u waarderen en vertrouwen, lukt het u ook beter hen te motiveren en aan te sturen.

En uw werk dan...?
Werken is het aanbrengen van wenselijk geachte veranderingen in de omgeving door menselijke activiteit. De beeldvorming bij deze definitie is wel wat aan verandering onderhevig. Vroeger werd vooral gewerkt ten behoeve van de productie. Het ging er letterlijk om zoveel mogelijk werk te verstouwen. Als iemand niet doorwerkte, werd hij daar op aangesproken. En daar was weer een belangrijke taak voor de manager weggelegd. In deze tijd kan iemand werk verrichten zonder dat er veel lijkt te veranderen. Het werk van een manager speelt zich in belangrijke mate af in communicatieve zin. De menselijke activiteit is dan praten en de wenselijk geachte veranderingen vinden plaats in de hoofden van anderen. Het resultaat daarvan is slecht meetbaar.

En daar ligt een dilemma. Steeds meer wordt er verlangd dat uw werk meetbaar is. De verwachting is dat de resultaten van uw activiteiten aantoonbaar zijn. Er moet dus veel op papier staan en/of openlijk besproken worden. Het tastbaar bewijzen van ons werk wordt een doel op zich. Ik heb eens een manager gesproken die alles wat zij deed bijhield in een overzicht om aan te kunnen tonen waarmee ze bezig was. Zij schreef bijvoorbeeld in haar overzicht:

Om 10.15 uur heb ik aan de receptioniste gevraagd drie mensen te bellen om te zeggen dat de stafvergadering morgen in de bestuurskamer is. Omdat ze daar geen tijd voor had, vroeg ik het daarna aan de office-manager van de binnendienst. Zij liet mij weten dat ze twee mensen van deze mensen gesproken had en één persoon niet bereikbaar was. Vanmiddag nog een keer proberen...

Volgens mij had ze beter zelf kunnen bellen...

Zinnig en minder zinnig werk
Werkzaamheden die worden gezien als belangrijk, scoren helaas niet allemaal even hoog op zinnigheid. Anderzijds kunnen schijnbaar onbelangrijke werkzaamheden enorm zinnig zijn. De manager die zijn dagen vooral vult met rapporten maken, schema’s samenstellen en agenda’s bijwerken, mist veel belangrijke sociale contacten. Onderzoekt u op uw eigen werkplek eens wat het werkelijke rendement is van uw werkzaamheden. De hoeveelheid rapporten en de grootte daarvan blijkt in veel gevallen een stuk minder te kunnen. Schat eens in hoeveel mensen uw rapporten werkelijk lezen en daar ook wat mee doen. Even bij een paar mensen langslopen is meestal veel efficiënter dan hen een e-mail te sturen. Uw boodschap is dan een stuk persoonlijker en u weet dat hij goed is aangekomen. Veel van het werk dat u nu doet kun u misschien delegeren. Maar om uw werk goed te kunnen delegeren, moet u uw mensen leren kennen. U moet ontdekken wie welke kwaliteiten en vaardigheden heeft. U moet tijd uittrekken voor een goede overdracht. Hiermee maakt u uw mensen een stuk meer verantwoordelijk voor hun werk. Door belangrijk werk over te dragen, laat u vertrouwen blijken. Dit alles werkt enorm motiverend. Een belangrijk ander voordeel is dat u hierdoor zelf minder onmisbaar wordt. Bij uw afwezigheid draaien dingen gewoon door, terwijl anders maar weinig mensen snappen wat u nu allemaal doet.

Maak uw handen vrij en laat directe communicatie uw belangrijkste werk zijn. Management by walking around is enorm zinnig. Zoek vaker de informele context op. Zo leert u uw medewerkers kennen en zij u. Ga eens vaker buurten binnen uw bedrijf. Gezamenlijk een kopje koffie drinken of lunchen, lijkt onbelangrijk maar is buitengewoon zinnig. Door meer aandacht geven aan het werk wat uw medewerkers doen, toont u belangstelling en waardering.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Hoe motiveert u uw medewerkers? De invloed van uw verwachtingen

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk