Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Hoe u de economie op gang kunt helpen

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Wat doet u op secretaressedag?
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Wat doet u op secretaressedag?

Op de derde donderdag van april is het Secretaressedag. Dit jaar valt dat op 16 april. Op deze dag kunt u extra aandacht geven aan het veelzijdige werk van uw secretaresse(s). Sommige mensen hebben moeite met zo’n speciale dag, net als de Nationale Complimentendag. Zij vragen zich af waarom men per se een dergelijke dag nodig heeft om stil te staan bij iemands prestaties en hem daarvoor bijzonder te waarderen. Deze positieve aandacht zou er immers het hele jaar moeten zijn - elke dag opnieuw. Het is beter om medewerkers te waarderen voor specifieke werkzaamheden die er op dat moment uitspringen, dan hen eens per jaar te verblijden met een bloemetje omdat ze toevallig secretaresse zijn, zo is het idee.

Niemand overslaan
Als u er voor kiest om mee te doen met Secretaressedag, kunt u immers geen enkele secretaresse overslaan. U zult dus ook de secretaresses moeten waarderen waarvan u juist meent dat ze onder de maat presteren. Deze aangelegenheid kunt u niet aangrijpen om uw kritiek op het functioneren van een medewerker publiek te maken door haar een bloemetje te onthouden. Impliciete kritiek is fnuikend. Bovendien dient u kritieken te reserveren voor individuele gesprekken zoals het functionerings- en beoordelingsgesprek. Nog beter is het om de medewerker te begeleiden en te sturen op het moment dat het verkeerd gaat. U kunt de kritieken dan zelfs helemaal achterwege laten of ze in een opbouwende vorm gieten. Niet uw kritische woorden, maar uw ondersteunende aanpak maken dan het verschil. Hoe dan ook, zowel kritieken als complimenten dient u niet op te sparen.

Om deze laatste reden kiezen sommige managers ervoor om Secretaressedag stil voorbij te laten gaan. Zij beargumenteren waarom ze er niet aan mee willen doen: ‘Waardering moet plaatsvinden op basis van individuele prestaties en niet als collectief lijmmiddel’. Of: ‘Secretaressedag is net als Moederdag, Vaderdag en Sinterklaas een dag met een commercieel uitgangspunt. Er zijn al zoveel van dit soort speciale dagen; daar doen wij niet aan mee!’. Toch gaan deze managers dan voorbij aan aantal belangrijke functies van Secretaressedag.

Geheugensteuntje
We staan er niet altijd bij stil welk belangrijk werk onze secretaresses dagelijks verrichten. Ook vergeten we nog wel eens hen daar speciaal voor te waarderen. Als iemand bijzondere prestaties verricht heeft, zijn we nog wel opmerkzaam, maar als het gaat om het gewone werk? Dat is zo vanzelfsprekend dat het aan onze attentie ontsnapt. Net als de secretaresses zijn we dagelijks bezig met onze eigen routines. Daardoor denken we er vaak niet aan een compliment of een andere vorm van erkenning te geven. Secretaressedag maakt u ervan bewust dat u deze waardering eens moet geven. Liever wat vaker, maar in ieder geval vandaag!

Legitimatie
Voor dagelijkse routines geven we maar zelden bijzondere waardering. En als we dat opeens wel doen, kan dat onnatuurlijk overkomen. Waarom geeft u vandaag plotseling een compliment voor iets dat de secretaresse elke dag en het hele jaar door doet? En hoe vaak zou u zo’n compliment mogen geven om niet als een slijmbal te worden versleten. Het is niet zo simpel om het juiste moment te bepalen waarop u een compliment moet geven. Een speciale gelegenheid kan daar geweldig bij helpen. Dat hoeft overigens geen landelijke dag te zijn! Als u op een warme dag uw medewerkers op ijsjes trakteert is dat een prima legitimatie om daarbij te zeggen: ‘alsjeblieft, omdat jullie zo hard zwoegen in deze hitte’.

Bij het geven van een compliment, loopt u altijd het risico dat uw waardering verkeerd getimed is of dat uw woorden verkeerd begrepen worden. Als u bijvoorbeeld tegen een secretaresse zegt: ‘Wat heb je dat rapport netjes uitgeprint’, is de kans groot dat u met uw compliment voorbijgaat aan al het werk wat zij aan dit rapport verricht heeft. Bovendien is printen iets waar weinig kennis en vaardigheden voor nodig zijn. En dus geeft u er juist blijk van dat u niet begrijpt wat het werk van uw secretaresse behelst. Maar zelfs als u uw secretaresse complimenteert voor haar inspanningen bij een bepaald project, loopt u de kans dat zij zich afvraagt of haar andere werk wel voldoende in het oog springt.

Secretaressedag geeft u de legitimatie om een compliment uit te delen voor de inzet die uw secretaresses het afgelopen jaar hebben laten zien.

Erkenning
U zou zich kunnen afvragen of u iedereen wel voldoende persoonlijke waardering geeft door deze collectieve belangstelling te tonen. U kunt erover filosoferen of de verdiensten wel eerlijk behaald zijn en of uw waarderingen evenredig verdeeld zijn. Ook kunt u uw spontaniteit in twijfel trekken. Het moment dat u uw complimenten uitdeelt is immers door anderen bepaald. Maar op een dag als Secretaressedag staat niemand daar echt bij stil. Het feit dat u op deze dag bijzondere aandacht geeft aan uw secretaresse(s), zal zeker gezien worden als een leuk gebaar. Dat het moment van waardering door anderen bepaald is, maakt dat er niet veel minder leuk om. Uw secretaresses zullen het zeker op prijs stellen als u op deze dag - hun dag - iets extra’s doet. Het streelt hun eer als u deze dag niet voorbij laat gaan.

Imago
Secretaressedag heeft nog een andere functie dan individuele en collectieve aandacht voor het werk van de secretaresse. Deze dag draagt ook bij aan het verbeteren van het imago van het secretaressevak. Door hieraan mee te doen, geeft u aandacht aan de waardevolle activiteiten van de mensen in deze grote en onmisbare doelgroep. U staat stil bij de toegevoegde waarde voor de organisatie die secretaresses met hun gevarieerde werk bieden.

Gerichte belangstelling
U heeft besloten om iets met Secretaressedag te doen. De volgende vraag is dan hoe u dat doet en welke vorm u daarvoor kiest. Waarschijnlijk zorgt u in ieder geval voor gebak bij de koffie. Verder geeft u uw secretaresse(s) een cadeautje; meestal een bos bloemen. Als u het daarbij laat, laat u een mooie kans voorbijgaan om ook stil te staan bij de inhoud van het secretaressewerk en de waardering die u werkelijk heeft.

Het is belangrijk om Secretaressedag niet af te doen als een formaliteit die u vanuit uw kantoor kunt afhandelen. Leg uw werk even opzij en geef op deze dag persoonlijke aandacht aan uw secretaresses. Ga bij voorkeur met ieder van hen even in gesprek. Het is het best om dit contact een informeel en luchtig karakter te laten hebben. Het is immers geen functioneringsgesprek! Ga dus naar de werkplek van de secretaresse of spreek met hen tijdens de koffie in de kantine. Zeg niet alleen dat u hun werk op prijs stelt, maar geef voorbeelden van wát u precies waardeert. Stel vragen, waaruit blijkt dat u persoonlijke belangstelling voor hen heeft. Vraag aan een secretaresse bijvoorbeeld hoe het haar zo goed lukt om haar parttimewerk met de thuissituatie te combineren. Noem iets waar een secretaresse succes mee heeft behaald en vraag hoe dat haar zo goed gelukt is.

Mooie woorden en een cadeautje
Tijdens Secretaressedag is het gebruikelijk dat u de naast de mooie woorden die u uitspreekt ook een cadeautje aan uw secretaresse(s)geeft. De jaarlijks terugkerende taart en de bloemen verliezen op den duur hun waarde. Ze worden een routine waar de kracht vanaf is. In de laatste weken van december zijn medewerkers vaak in gespannen verwachting wat er dit jaar in hun kerstpakket zal zitten. Zo zou het ook met Secretaressedag moeten zijn. Zorg dat u uw secretaresses werkelijk verrast met iets dat hen persoonlijk aanspreekt en wat ze niet verwachten. Geef hen iets origineels. Deze keer dus geen bloemen, maar bijvoorbeeld een dinerbon voor twee personen of...

De baas de baas
Dit jaar is het een bijzonder leuk idee om uw secretaresse(s)het boek De baas de baas van Ria Harmelink cadeau te doen. Voor dit boek heeft Ria veertien secretaresses van prominente topmanagers en politici geïnterviewd. Zij vertellen hoe het is om te werken voor een bekende baas. En ook de befaamde bazen zelf komen aan het woord om iets te zeggen over hun secretaresses. Met dit boek biedt u iets persoonlijks dat uitstekend aansluit bij de aandachtswereld van de secretaresse. Bovendien geeft u indirect een compliment over de inhoud van het secretaressewerk. Het boek biedt namelijk een interessante visie op de veelzijdigheid en de verantwoordelijkheden die het vak secretaresse inhouden: Topsecretaresses zijn de stille kracht achter ‘hun baas’. Ze zorgen ervoor dat alles op rolletjes loopt zonder op de voorgrond te treden. Door dit boek te geven, laat u impliciet blijken dat u deze visie deelt en de waarde van het secretaressewerk hoog inschat.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Wat leert u van Obama en Wilders? Hoe u de economie op gang kunt helpen

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk