Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Speelt u op de bal of op de man?

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Het is tijd voor job rotation!
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Het is tijd voor job rotation!

Veel bedrijven zijn opgebouwd uit afdelingen waarbinnen verschillende disciplines werkzaam zijn. Elke discipline heeft zich gespecialiseerd op zijn eigen vakgebied. Het is de kunst van het management om de kennis en vaardigheiden van de uiteenlopende expertises op elkaar aan te laten sluiten. Slaagt het management daarin, dan werkt de organisatie als een geoliede machine waarbij sprake is van synergie. Het geheel is dan meer dan de som der delen. Specialisatie draagt bij aan een hoge kwaliteit van de producten. Elk deelgebied wordt immers uitgevoerd door vakbekwame mensen die vanwege gerichte opleiding en ervaring vormgeven aan een product.

Een nadeel van deze hokjescultuur is echter dat er weinig uitwisseling is van deze kennis en ervaring. Dat zou niet nodig zijn als de radertjes van de machine zonder uitval blijven functioneren. In deze tijd is dat niet altijd realiseerbaar. Vanwege de kredietcrisis en de komst van de Mexicaanse griep is het wenselijk om personeel breed in te kunnen zetten. Medewerkers moeten bij uitval effectief kunnen inspringen op elkaars vakgebied. Het is tijd voor job rotation!

Ander werk
Deze tijd leent zich er vanwege verschillende redenen goed voor om medewerkers ervaring te laten opdoen binnen het werkgebied van andere disciplines. De kredietcrisis heeft effect op de hoeveelheid inzetbaar personeel binnen een bepaald vakgebied. Zo kan het voorkomen dat er binnen een bepaalde discipline te veel personeel werkzaam is, omdat er vanwege de recessie onvoldoende opdrachten binnenkomen. Collega’s van andere disciplines zitten tegelijkertijd met hun handen in het haar vanwege het gebrek aan arbeidskrachten.

Ontslagen, vakantie, en ziekte (Mexicaanse griep!) zorgen ervoor dat er plotseling mensen kunnen uitvallen die een belangrijke schakel vormen in het geheel. Gebruikmaking van uitzendkrachten is niet altijd de meest voor de hand liggende oplossing. Uitzendkrachten missen praktische ervaring en kennis ten behoeve van de continuïteit binnen uw bedrijf en kunnen daarom vaak geen verantwoordelijke diensten draaien. Bovendien is het de vraag of er in tijden van personeelstekort wel beroep gedaan kan worden op uitzendkrachten.

Praktische oplossing
In juni dit jaar heeft de directie van de KLM in een brief aan piloten en ander personeel gevraagd om in de zomerperiode tussen juli en oktober tijdelijk grondwerkzaamheden te doen. Aan de medewerkers werd verzocht zich vrijwillig aan te melden om bijvoorbeeld gastheer te zijn in de aankomst- en vertrekhallen of bagage bij de incheckbalies in te nemen. Omdat de passagiersaantallen vanwege de recessie dalen, worden er minder vluchten geboekt en daarom ook minder piloten in de lucht nodig. Ook aan administratief personeel is in deze tijd minder behoefte. Normaal worden in de zomer tijdens de vakantiedrukte bij de KLM uitzendkrachten ingehuurd om te helpen in de vakantiedrukte. Door eigen personeel in te zetten op andere functies, kan de KLM veel geld besparen en ontslagen voorkomen. KLM ziet het verzoek ook als een middel om het personeel een kijkje over de schutting te laten nemen bij collega's die ander werk doen. Na de oproep hebben meer dan 100 KLM-piloten en 200 administratieve medewerkers aangeboden om het tijdelijke werk te doen.

Kennis van ander werk
In deze tijd is het belangrijk dat medewerkers van verschillende disciplines elkaar kunnen vervangen bij afwezigheid om te waarborgen dat de belangrijkste taken uitgevoerd blijven worden. Job rotation is een manier om ervoor te zorgen dat kennis en ervaring met betrekking tot elkaars vakgebied worden uitgewisseld. Door een aantal keer van functie te veranderen, krijgen medewerkers van verschillende disciplines een brede kijk op bedrijfsvoering, processen en mensen. Bovendien worden ze beter in staat om hun eigen problemen op te lossen als deskundige hulp achterwege blijft. Als belangrijke medewerkers van bijvoorbeeld ICT of financiële administratie uitvallen, moeten er mensen in de organisatie overblijven die de voornaamste taken kunnen overnemen of die een tijdelijke kracht kunnen inwerken.

Breed inzetbaar
Medewerkers moeten in deze tijd behalve specialist op hun eigen vakgebied ook breed inzetbaar zijn. Dat betekent dat ze zich moeten verdiepen in het werk van andere collega’s, ook als dat naar hun eigen gevoel minder belangrijk werk is. Hoogopgeleide medewerkers kunnen job rotation als een demotie ervaren als dit betekent dat ze werk met een lagere status moeten uitvoeren. Zij zien dat dan als een gemiste kans voor hun persoonlijke ontwikkeling. Dit geldt vooral als het werk weinig aansluiting heeft met hun eigen vakgebied. Piloten en hoger administratief personeel van de KLM hadden er echter geen problemen mee om tijdelijk in te springen bij de incheckbalies, de bagage, de gates en de lounges in functies van een lager salarisniveau. Zo zou u er geen probleem mee hoeven te hebben om eens een weekje bij de receptie te zitten of secretarieel werk te doen voor een collega van een andere afdeling.

Meer begrip voor elkaar
Zoals gezegd kan job rotation ertoe bijdragen dat u uw personeel effectiever kunt inzetten. Het kan ervoor zorgen dat u in crisistijd minder personeel hoeft te ontslaan. Verder bent u minder afhankelijk van externe krachten bij uitval van personeel. Maar behalve deze praktische kanten, draagt job rotation er ook aan bij dat de samenwerking tussen verschillende afdelingen en disciplines soepeler verloopt. Omdat medewerkers meer begrip krijgen voor elkaars werk, ontstaat er meer uitwisseling en betere afstemming op elkaar. De medewerkers zullen elkaars werk meer waarderen en meer rekening met elkaar houden.

Als elke schoenmaker binnen uw bedrijf zich dwangmatig bij zijn eigen leest houdt, ontstaat er soms concurrentie tussen de disciplines in plaats van samenwerking. Er wordt meer geklaagd over elkaar dan dat er onderling begrip is. Vaak zijn taakgebieden te rigide afgestemd en vinden medewerkers het vervelend als een ander het werk doet dat aan hen toebehoort. ‘Jij doet alleen dit en ik doe alleen dat’, leidt er echter toe dat medewerkers van elkaar niet meer weten wat ze precies doen en hoe ze daar uitvoering aan geven.

Door job rotation krijgt uw personeel meer inzicht in de processen van uw bedrijf. Het lukt medewerkers daardoor beter om verbanden binnen de organisatie te zien. Medewerkers kunnen dan ook beter op elkaar afstemmen. Een bijkomend voordeel is dat de afwisseling van werk kan zorgen voor een grotere werkvreugde. Het vermindert de verveling omdat het gewoon weer eens wat anders is om je te verdiepen in totaal andere werkzaamheden. Bovendien krijgen medewerkers van verschillende disciplines meer aandacht en waardering voor hun eigen werk als een andere collega op diens beurt bij hen meewerkt.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Zo blijft u uw ergernissen de baas. Speelt u op de bal of op de man?

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privé
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk