Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner


Niet-bestaande problemen oplossen
Lees alles over lichaamstaal in het
mooie boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Oefening: zo krijgt u een prettige glimlach in vijf stappen
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Oefening: zo krijgt u een prettige glimlach in vijf stappen

Veel glimlachen, is een gewaardeerde eigenschap. Mensen die vaak welgemeend glimlachen, stralen sympathie uit, vinden gemakkelijk aansluiting bij anderen en worden meer gewaardeerd. Door te glimlachen maakt u een positieve indruk die helpt bij het leggen van contacten en het bereiken van uw doelen. Bovendien zorgt uw glimlach ervoor dat u zich zelf prettiger voelt. Toch is niet elke glimlach hetzelfde en is het niet in elke situatie wenselijk om te glimlachen. Glimlachen is niet altijd zo makkelijk als het lijkt. Misschien gaan we er daarom wat zuinig mee om. Het vraagt enige oefening om van glimlachen een gewoonte te maken. In dit artikel reik ik u die oefening aan. En daarmee hoop ik een prettige glimlach op uw gezicht te toveren die lang blijft hangen.

Wat betekent uw glimlach?
Management is serious business! Tegelijkertijd zijn de meeste managers zich bewust van het positieve effect dat een welgemeende glimlach gewoonlijk bij anderen teweegbrengt. In de meeste situaties draagt uw glimlach bij aan succes. Toch kunt u op andere momenten uw smile maar beter achterwege laten. Denk maar eens aan een slechtnieuwsgesprek of een moeilijke onderhandeling.

Daar komt bij dat de glimlach niet altijd dezelfde betekenis heeft. Als iemand glimlacht denken we het eerst aan plezier en geluk. Toch is die interpretatie niet altijd juist. Stel bijvoorbeeld dat u struikelt op straat en daardoor bijna tegen iemand aanbotst. Bent u dan blij? Nee! Toch is de kans groot dat u naar de ander glimlacht en dat die persoon uw glimlach meteen met een glimlach beantwoordt. De betekenis van de glimlach is hier meer een van verontschuldiging.

In mijn eerdere artikel: Wat u met een glimlach kunt bereiken, beschreef ik verschillende redenen om te glimlachen. Zo kunnen we glimlachen uit beleefdheid, als groet of als teken van herkenning. Uw glimlach kan dienen als aanmoediging of u kunt er een compliment mee uitdrukken. Verder kunt u glimlachen ter verontschuldiging, als troost of ter bevestiging van een onderlinge verstandhouding. Als u zich onzeker voelt of verlegen bent in een bepaalde situatie, helpt uw glimlach om uzelf een houding te geven. De glimlach kan ook dienen als masker - om juist uw gevoel te verbergen. U kunt er een ook sarcastische bijbetekenis mee toevoegen aan een serieuze boodschap. Tenslotte is de glimlach een belangrijk en waardevol hulpmiddel om een gesprek mee te sturen.

Durf te glimlachen
Het is een kunst om het juiste evenwicht te vinden tussen het tonen van een vrolijke of ernstige gezichtsuitdrukking. We willen ontspannen en vriendelijk overkomen en toch serieus genomen worden. Maar als we daar te lang over nadenken zal er snel een frons op ons voorhoofd verschijnen. Uiteindelijk bereikt u met een glimlach het meest, en voelt u zich het prettigst. Toch is glimlachen niet altijd zo gemakkelijk; er is soms ook heel wat moed voor nodig om dat te doen. Juist in situaties waar we het best zouden kunnen grimlachen verkrampen onze kaken en kijken we te strak.

Menig sollicitant verspeelde een veelbelovende baan omdat hij of zij te gespannen was om een spontane glimlach op het gezicht te toveren. Veel verliefden zijn de partner van hun leven misgelopen omdat ze bij de eerste aanblik niet durfden te lachen. En veel managers hebben misschien de deal van hun dromen verspeeld omdat ze niet spontaan konden lachen. Welgemeend glimlachen kunt u bijna niet te veel doen. Op dit vriendelijke gebaar reageren de meeste mensen positief. En als ze dat niet doen zegt dat waarschijnlijk meer over hun eigen angst voor de glimlach.

Naar iemand glimlachen die niet teruglacht, kan een gevoel van ongemak en schaamte oproepen. Van nature vrezen we voor gezichtsverlies. Daarom durven we misschien niet altijd te glimlachen.

Ongemakkelijk glimlachen
Als u het niet gewend bent om spontaan te glimlachen, voelt u zich snel ongemakkelijk in situaties waar glimlachen wenselijk is. En door dit gevoel verandert hoe uw glimlach eruit ziet. Neem als voorbeeld nogmaals het verliefde stel dat elkaar voor het eerst in de ogen blikt. Ze vinden het leuk om elkaar te zien en dat zouden ze het beste kunnen tonen door breed te glimlachen terwijl ze elkaar daarbij recht in de ogen aankijken. De onzekerheid van de verliefden zorgt er echter voor dat hun glimlach minder breed is terwijl ze verlegen naar de grond staren. Die glimlach betekent dan niet: "Ik ben blij om je te zien!", maar eerder: "Ik vind het ongemakkelijk dat je naar me kijkt". In zakelijke context, bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek, glimlachen we vanwege de spanning misschien alleen met onze mond, terwijl onze ogen niet meelachen. Deze starre glimlach komt niet oprecht over en werkt daarom eerder averechts.

Glimlachen als een tweede natuur
Als u er een tweede natuur van maakt om makkelijk te glimlachen in verschillende situaties, zal het u ook niet zoveel moeite kosten om ontwapenend te glimlachen als het even wat spannender wordt. Om dat te bereiken kunt u oefenen met glimlachen. Zo ondervindt u hoe het aanvoelt om vaak te glimlachen en u zult ook merken hoe uw glimlach overkomt op anderen, door te zien hoe zij daarop reageren. Ervaring met veel glimlachen geeft u het zelfvertrouwen om te blijven glimlachen.

Oefenen met glimlachen
Om u vertrouwd te laten raken met de glimlach beschrijf ik hier enkele oefeningen die u kunt doen. Daaronder vindt u een terugkoppeling van de oefening die u kunt toetsen aan uw eigen ervaring.

1. Opwarmingsoefeningen voor de spiegel
Misschien kijkt u normaal vooral in de spiegel om te zien of uw haar wel goed zit, of uw make-up voldoende is bijgewerkt, of u wel glad geschoren bent en of uw huid geen oneffenheid vertoont. Nu is het tijd voor oprechte bekkentrekkerij. Roep een blij gevoel op en glimlach dan naar uzelf. Glimlach vervolgens ook eens met alleen uw mond (zonder dat uw ogen meedoen). Ziet u verschil? Draai nu weg van de spiegel en beeldt u een situatie in waarin u wel wilt glimlachen, maar waarin dat lastig is. Stel voor dat die situatie zich nu voordoet en glimlach naar een denkbeeldige ander die daar een rol in speelt. Draai u nu terug naar de spiegel. Hoe ziet uw glimlach eruit?

2. Breng het nu in de praktijk
Groet de komende week op uw werk iedereen die u ontmoet met een plezierige glimlach, alsof u oprecht blij bent ze te zien. U hoeft geen voortdurende grijns op uw gezicht te houden tijdens het hele contact. Het is voldoende voor deze oefening dat u glimlacht bij elke ontmoeting. Vertel niet aan de mensen die u ontmoet dat u glimlacht in het kader van een oefening anders is het effect weg.

3. Onderzoek de reacties
Observeer de reacties van anderen op uw gedrag. Glimlachen ze terug? Lijkt het alsof de ontmoeting beter of slechter verloopt dan gewoonlijk? Lijkt iedereen verrast te zijn? Reageren er ook mensen achterdochtig? Duren de ontmoetingen langer of korter dan normaliter? Hebt u het idee dat wanneer u mensen regelmatig (met een glimlach) ontmoet gedurende de week er iets verandert in uw relatie? Schrijf aan het eind van elke dag op wat de reacties van anderen waren.

4. Vergelijk de verschillen
Is er verschil tussen de reacties van mannen en vrouwen? Maakt leeftijd verschil? Maakt het uit welke positie de anderen hebben in de organisatie: of het uw leidinggevenden, directe collega’s of medewerkers zijn? Hoe reageren de mensen waar u gewoonlijk niet zoveel contact mee hebt? Reageren receptionisten, schoonmakers, technici, kantinepersoneel, leveranciers en klanten anders dan uw eigen collega’s?

5. Beschrijf uw eigen reacties
Zag u op tegen deze oefening? Vond u de oefening uiteindelijk moeilijk of makkelijk? Voelde u zich op enig moment belachelijk bij de uitvoering hiervan? Was er een moment dat u wilde stoppen met de oefening? Zo ja, waarom? Had u het idee dat uw opinie over anderen soms veranderde? Bracht u meer tijd door met mensen die u eerder niet zo mocht? Merkte u dat u beter met hen overweg kon? Hoe voelde het toen anderen naar u glimlachten?

Terugkoppeling
Laten we kijken hoe de oefening verliep. Als het enigszins ging zoals verwacht, zult u zich zeker herkennen in de volgende punten.

1. Het glimlachen naar uzelf in de spiegel kostte u geen moeite, ongeacht hoe onzeker u zich gewoonlijk voelt in sociaal contact. Het is leuk en voelt prettig om naar uzelf te glimlachen. Als u glimlacht naar uzelf ziet u er mooi uit. U zag wel verschil tussen de onechte en echte glimlach.

2. Het moeten doen van de praktijkoefening gaf u daarentegen wat vertwijfeling. U was bang dat u er belachelijk uit zou zien of dat anderen uw intentie zouden doorgronden. U was bang dat anderen u minder serieus zouden nemen. Het kostte u veel overredingskracht naar uzelf om ermee te beginnen. Uiteindelijk bleek het in de praktijk best mee te vallen. U vond de oefening gemakkelijk uit te voeren. Anderen leken het helemaal niet gek te vinden, maar reageerden positief.

3. De meeste mensen hebben uw begroetende glimlach met een glimlach beantwoord. Dit doofde niet uit wanneer u tijdens een nieuwe ontmoeting met dezelfde personen weer opnieuw glimlachte. Ook in die gevallen bleef u een hartelijke glimlach retour ontvangen.

4. De meeste ontmoetingen verliepen gemakkelijker dan gebruikelijk. U merkte meer spontaniteit bij anderen. Dit zorgde weer voor een goed gevoel bij uzelf. Daardoor werd het gemakkelijker om op gelijke voet met anderen te komen en goede zaken te doen.

5. Sommige mensen, in het bijzonder de mensen met wie u niet zo’n goede relatie had, zullen verrast zijn geweest door uw nieuwe benadering, maar niet per se onaangenaam. Misschien gaf het wat achterdocht bij enkelen van hen die dan bij zichzelf dachten: "Wat zit hier nu weer achter?!". Toch kreeg u vooral positieve reacties. U zult gemerkt hebben dat uw eigen houding naar anderen verbeterde en steeds positiever werd. U kon zich gemakkelijker verzoenen met andere meningen.

6. De duur van uw ontmoetingen met anderen was gemiddeld wat langer dan gewoonlijk. Mensen hebben de neiging om plezierige momenten langer te laten duren en onplezierige momenten te verkorten. Gezelligheid kent geen tijd! Dat betekent overigens niet dat u tijd hebt verspild.

7. Jonge mensen zijn geneigd spontaner te reageren dan oudere mensen. Vrouwen laten hun enthousiasme over uw vrolijke begroeting eerder blijken dan mannen. Uw eigen medewerkers (ondergeschikten) en directe collega’s zullen in het algemeen openlijker hebben gereageerd dan uw superieuren. Toch zal uw positieve benadering ook bij hen niet onopgemerkt zijn gebleken. Als u dit volhoudt zal dat op lange termijn zeker een positief effect hebben. De mensen waar u niet direct mee samenwerkt zullen uw glimlach openlijker beantwoorden dan uw directe collega’s. Dat betekent niet dat die uw spontane begroetingen niet waarderen. Ze raken er gewoon wat meer aan gewend.

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie

Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com

Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Vorige pagina niet-bestaande_problemen.html

Terug naar IndexBoeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Nieuw!!
Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren

Dit nieuwe boek van Frank van Marwijk is nu te bestellen.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beïnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beïnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Anderen laten wachten
Digitale communicatie
Gerichte aandacht
Doen alsof
Sociaal intranet
Impliciete communicatie
Pesten op het werk
Voor jou in de rij?
Van controle naar vertrouwen
Geluk of stom geluk?
Cognitieve technieken

Meer artikelen van
Frank van Marwijk