Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen


 


bol.com Partner

Wie krijgt de schuld?

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Vraag duidelijk wat u wilt
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Vraag duidelijk wat u wilt

Sommige mensen vragen zich af waarom ze nooit iets voor elkaar krijgen bij anderen. Het antwoord daarop is vaak dat ze er simpelweg niet om vragen. Zo zijn er verkopers die geweldig hun best doen om hun klant te overtuigen van de voordelen van hun product, maar die klant uiteindelijk niet vragen of hij dat product ook wil kopen. Er zijn ook werknemers die zich bij collegaĺs beklagen dat ze niet gewaardeerd worden voor hun werk. Maar ze vragen nooit om salarisverhoging en solliciteren ook niet naar een andere baan. Soms is het stellen van een vriendelijke vraag genoeg om de ander te laten doen wat u wilt. Dit is zelfs de meest voor de hand liggende manier om uw wensen vervuld te krijgen, maar bijzonder genoeg is dit niet voor iedereen even vanzelfsprekend.

Stel de juiste vragen
Het stellen van de juiste vraag is een belangrijk aspect van de communicatie. In een eerder artikel beschreef ik hoe u handig gebruik kunt maken van verschillende soorten vragen. Later schreef ik hoe u door het stellen van de juiste vragen aan uzelf, gestructureerd kunt leren denken en u uw focus beter kunt richten op de oplossing van uw problemen. De juiste vraag is het portaal tot het passende antwoord. En zolang de vraag niet gesteld is, blijft het antwoord achterwege. Maar vragen stellen is niet alleen zinvol om antwoorden te krijgen. Door een vraag te stellen, kunt u ook laten weten wat u wenst en kenbaar maken wat u van anderen verwacht. Dit is een andere betekenis van het woord vragen, waaraan ik in dit artikel aandacht besteed: laat anderen duidelijk weten wat u wilt. Door te vragen maakt u uw behoeftes kenbaar.

Vraag en u zult ontvangen

Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en er zal worden opengedaan. Want al wie vraagt, verkrijgt; wie zoekt, vindt; en voor wie klopt, wordt opengedaan.

MattheŘs 7: 7 - 11

Deze wijsheid die afkomstig is uit het nieuwe testament is zeker ook interessant voor mensen die zichzelf niet als religieus beschouwen. Het maakt geheel duidelijk waar het hier om gaat. In de bijbel gaat het erom dat oprechte vragen aan God beantwoord zullen worden. Maar in het alledaagse leven in contact met andere mensen, geldt hetzelfde principe. Het gaat erom dat u kenbaar maakt wat u wilt en dat u daartoe actie neemt. Zonder dat zal niemand spontaan iets ondernemen omdat ze gewoon niet weten dat ze dat zouden kunnen doen. Heeft u wel eens een geldbedrag aan iemand uitgeleend, zonder dat die persoon daarom vroeg? Houdt u wel eens uit uzelf een automobilist staande om hem de weg te wijzen? Loopt u af en toe naar de deur om te kijken of daar iemand staat terwijl er niet wordt aangebeld of geklopt? Neemt u wel eens een personeelslid aan zonder dat hij heeft gesolliciteerd? Waarschijnlijk doet u dat allemaal niet. Waarom zou u iemand geld lenen als u niet weet dat hij dat nodig heeft. Waarom zou u naar de deur lopen om open te doen als u denkt dat daar niemand staat? Waarom zou u iemand de weg wijzen zonder dat u weet dat hij zoekende is? En waarom zou u iemand in dienst nemen als u niet weet dat hij bij u wil werken?

Waarom vraagt u het niet gewoon?
Als we iets willen, moeten we erom vragen. Dit klinkt zeer voor de hand liggend. Toch blijken we het lastig te vinden om duidelijk te maken wat we willen. In plaats daarvan wachten we gewoon af wat er gebeurt of tot de ander iets onderneemt. Vaak gebeurt er dan niets. Vragen, kenbaar maken wat u wilt, draagt er absoluut aan bij dat uw wensen vervuld worden. Maar waarom durven we onze verlangens niet kenbaar te maken? Waarom vragen we niet gewoon wat we willen? We zijn bang voor afwijzing, vrezen dat de ander ons onbescheiden vindt of denken dat we de ander tot last zijn. Ook komt het vaak voor dat we er gewoon vanuit gaan dat de ander wel snapt wat we precies willen. Tenslotte verzuimen we om hulp te vragen omdat we menen dat we het zelf moeten kunnen.

1. Angst voor afwijzing
Als u iets heel graag wilt, loopt u een bepaald risico als u er naar vraagt. Dat risico is dat u nee zult horen. Daardoor wordt u geconfronteerd met het feit dat u datgene wat u graag wilt hebben, misschien niet zult krijgen. Veel mensen aarzelen daarom om hun wens kenbaar te maken. Ze wachten liever tot de omstandigheden gunstiger zijn. Ze wachten met solliciteren op een hogere functie tot ze meer ervaring hebben. Ze verzuimen om meer salaris te vragen omdat ze eerst een paar goede prestaties willen neerzetten. Maar zolang ze er niet om vragen, zullen ze niet zo snel ontvangen wat ze zo graag willen.

Als tiener had ik alles over voor een meisje waarop ik verliefd was. Elke week haalde ik haar op voor dansles en bracht haar ook weer thuis. Ik trakteerde haar op drankjes en deed moeite om haar de nieuwste danspasjes bij te brengen. Toch durfde ik haar niet te vertellen dat ik haar zo leuk vond. Ik was veel te bang dat ik haar daardoor kwijt zou raken. Ik vroeg haar niets en de tijd ging voorbij. Toen ik haar jaren later tegenkwam vroeg ik haar of zij wist dat ik haar indertijd zo leuk had gevonden. Ze had het nooit gemerkt.

2. Valse bescheidenheid
Kinderen die vragen, worden overgeslagen. Deze uitspraak werd 30 jaar geleden nog frequent gebruikt om kinderen bescheidenheid aan te leren. Ouders wilden zo ook voorkomen dat hun kinderen voortdurend bleven jengelen om hun zin te krijgen. Toch blijken kinderen die kenbaar maken wat ze willen meer te krijgen dan kinderen die geduldig afwachten. Een brutaal mens heeft de halve wereld, is het andere uiterste. Maar ons werd in die tijd ook geleerd dat het niet netjes is om brutaal te zijn. We moeten netjes onze beurt afwachten was het idee. Bescheidenheid is ÚÚn van de belangrijkste redenen waarom mensen niet durven te vragen wat ze willen.

Wat daar erg op lijkt is de verwachting de ander tot last te zijn door vragen te stellen. Om deze reden wordt een vraag om hulp vaak uitgesteld. De persoon in kwestie wil niet opdringerig overkomen en probeert het eerst zelf. Maar je bent helemaal niet brutaal of opdringerig als je gewoon laat weten wat je wilt. Soms kan een ander zelfs blij zijn met een verzoek waarvan je het idee hebt dat je hem tot last bent. Iemand kan zich vereerd voelen om jou met iets te kunnen helpen. Hij kan zich erkend voelen doordat jij bepaalde belangrijke taken aan hem delegeert. Een verzoek om een dienst te ruilen binnen een rooster, kan voor de ander wel eens onverwacht gunstig uitpakken.

3. Vanzelfsprekendheid
Een volgende reden waarom mensen niet vragen wat ze willen, is dat ze denken dat anderen wel begrijpen wat ze willen. Dit fenomeen komt vaak voor bij verkopers die hun product presenteren. In het gesprek met de klant doen ze hun best om hem te overtuigen van de kwaliteit van hun product. Ze voeren steeds meer argumenten aan waarom de klant dit product zou moeten kopen. Tegelijkertijd gaan ze ervan uit dat de klant wel snapt dat ze hun betoogvoering niet voor niets houden. Ze denken dat de klant op een gegeven moment uit zichzelf wel zal zeggen dat hij overtuigd is en het product wel wil aanschaffen. Niets is minder waar. Zonder de klant te vragen of hij het product ook wil kopen is de verkooppresentatie onafgerond. De klant gaat dan gewoon weer naar huis met de mededeling dat hij erover na zal denken.

Mensen die getrouwd zijn of samenwonen, houden zich niet altijd in gelijke mate bezig met het huishouden. Soms leidt dit tot ergernis bij de persoon die naar zijn idee het meeste doet. Maar op het moment dat er daadwerkelijk iets moet gebeuren, vraagt die persoon niet altijd om hulp. Hij gaat ervan uit dat de partner zelf wel begrijpt wat er in huis moet gebeuren. Toch is dat soms onjuist. Sommige mensen hebben een blinde vlek voor huishoudelijk werk. En blijkbaar is de vuilgrens van de een eerder bereikt dan voor de ander. Toch is de inactiviteit vaak niet vanwege onwil. Vertellen wat je van je partner verlangt, is wel zo prettig en voorkomt een hoop wederzijds onbegrip. Soms is het zelfs nodig om vaker hetzelfde verzoek te doen. Ga er niet vanuit dat als je iemand iets vraagt, hij het de volgende keer automatisch oppakt. Managers gaan vaak uit van het initiatief en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. In principe is dat natuurlijke een mooi streven. Maar de keerzijde is dat ze soms menen dat hun ondergeschikten uit zichzelf wel begrijpen wat er gedaan moet worden. Als er dan zaken blijven liggen hebben ze daar weinig begrip voor. Toch is het ook hier meestal niet door onwil dat er geen actie wordt genomen. Niet iedereen overziet het werk in gelijke mate. Soms is het beter om gewoon te vragen of een medewerker een taak op zich wil nemen. Een vriendelijk verzoek doet wonderen!

4. Drang naar zelfstandigheid
De laatste keuze waarom mensen niet vragen wat ze willen, is dat ze vinden het zelf te moeten kunnen. Hulp wordt om deze reden niet gevraagd. Soms is dat niet handig. Vooral mannen willen voor zichzelf niet toegeven dat ze bijvoorbeeld de weg niet kunnen vinden. Ze blijven puzzelen op de kaart totdat ze de kortste route naar hun bestemming hebben gevonden. Uiteindelijk lukt dat meestal wel, maar het kost onnodig veel tijd en energie. Hoewel vrouwen erom bekend staan dat ze minder goed kunnen kaartlezen, lukt het hen om sneller de gewenste locatie te vinden. Waarom? Ze vragen er gewoon naar!

Nee heeft u, ja kunt u krijgen
Als u uw wensen kenbaar maakt door te vragen wat u wilt, zullen anderen daarop altijd reageren. Uw vraag zet iets in gang. Let erop dat u uw vraag in positieve bewoordingen formuleert. Vraag wat u wilt en niet wat u niet wilt. Veel mensen zijn er een ster in om rond te bazuinen wat er in hun ogen allemaal ontbreekt en de aandacht te richten op wat voor hen onwenselijk is. Door middel van klagen en zeuren, trachten ze aan anderen duidelijk te maken wat zij willen. Het levert echter niet veel op u te richten op wat er allemaal niet deugt in uw ogen. Belangrijk is juist te laten weten wat u wel wilt en wat daar voor nodig is. Dit nodigt uit tot actie. Natuurlijk is het niet zo dat uw vraagstelling altijd leidt tot het resultaat dat u wenst. Uiteraard kunt u te maken krijgen met weerstand of afwijzing. Maar zonder dat u iets vraagt, gebeurt er helemaal niets. Nee heeft u, ja kunt u krijgen!

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Cursus liegen: zo wordt u een goede leugenaar! Wie krijgt de schuld?

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
lichaamstaal
relativeren
communicatie
management
emotie
mensenkennis
coachen
zakelijk flirten
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te be´nvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privÚ
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk