Home  Basis  Uiting  Praktijk  Manager  Workshops  Boeken  Overzicht
 managementartikelen

 Contact  
 


bol.com Partner

Stel de goede vragen.

Lees alles over lichaamstaal in
het boek van lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk

Bestel het boek LICHAAMSTAAL bij
bol.com of Managementboek.nl

Frank van Marwijk Moderne democratie voor managers
Artikel van Frank van Marwijk

De artikelen van Frank van Marwijk verschijnen tweewekelijks op www.managersonline.nl

Kijk hier voor het overzicht op deze site: artikelen van Frank van Marwijk voor managers.


Moderne democratie voor managers

We leven in het communicatietijdperk. Informatie is snel en overvloedig beschikbaar. We moeten steeds keuzes maken uit het grote informatieaanbod. We leren daarom snel te lezen en vlug door de enorme hoeveelheid input te zappen en scannen. Of een inhoudelijke boodschap aandacht trekt, wordt steeds meer bepaald door de verpakking. De manier waarop de inhoud gepresenteerd wordt, krijgt daarom steeds meer belangstelling. Persoonlijke uitstraling is in deze tijd belangrijk. U bent in toenemende mate ook zelf een communicatie-instrument. Iedereen heeft inspraak in alles. De manier waarop u leiding geeft, zegt iets over hoe u uzelf ziet in relatie tot anderen. Maar ook leiderschapsstijlen zijn aan de mode onderhevig.

De verpakking boven de inhoud?
In november 2006 bent u doodgegooid met campagnes voor de verkiezingen. Daarbij viel het op dat de politici het niet altijd over de inhoud van hun programma hadden. Zo zagen we Jan Peter Balkenende eenmalig als presentator van RTL Boulevard. Wouter Bos ging rappen bij Katja Schuurmans. Mark Rutte was te zien als James Bond in Veronica Magazine. Alexander Pechtold en Geert Wilders deden mee in de Lamaís. Femke Halsema won in Fifteen een kookwedstrijd van verschillende andere politici. De politici werkten hard aan hun likeability. Het leek in deze periode vooral belangrijk om positief op te vallen. De politici moesten daarvoor iets meer van zichzelf laten zien. Ze moesten eerlijk en betrouwbaar overkomen. Niet alleen hun ideeŽn, maar ook hun persoon mocht daarbij ter discussie staan. Dit laatste is hen in ieder geval wel gelukt. Natuurlijk stond hierbij behalve oprechtheid ook de grens van serieus genomen worden ter discussie.

Uiterlijk vertoon
Een politicus moet in deze tijd niet alleen zijn inhoudelijke boodschap laten horen. Hij moet ook laten zien wie hij persoonlijk is. We mogen niet meer voorbij gaan aan de mens achter de verkiezingskandidaat. Of een politicus betrouwbaar is, wordt steeds vaker afgeleid aan de manier waarop hij zich gedraagt en kleedt. Een politicus moet authentiek zijn, wat onder andere blijkt uit hoe hij lacht en of hij wel of geen stropdas draagt. Verder moet een politicus congruent in zijn communicatie zijn, wat betekent dat zijn lichaamstaal aansluit bij de boodschap die hij uitdraagt. Het gaat er niet alleen om wat een politicus zegt, maar vooral ook hoe hij over komt. Dit laatste bepaalt voor een groot deel hoeveel stemmen hij zal krijgen. Hierbij moet hij zich afstemmen op zijn doelgroep. Andrť Rouvoet zou het een stuk minder goed gedaan hebben als hij zijn stropdas had afgedaan. Dit zou niet passen bij de manier waarop hij zichzelf ziet en door anderen gezien wil worden. Bediende, entertainer of gastheer? De manier waarop iemand zich presenteert, maakt duidelijk hoe hij zichzelf ziet en hoe hij door anderen gezien wil worden. Dit zelfbeeld is afhankelijk van mode en verwachtingen.

Hoe ziet u zichzelf?
Hoe zien anderen u?
Hoe wilt u dat anderen u zien?

Deze vragen stelde ik eens bij een presentatie in de horeca. Ik legde de deelnemers bij de eerste vraag de volgende alternatieven voor: bent u bediende, entertainer of gastheer?

De meeste aanwezigen kozen voor gastheer. Deze term sloot naar hun idee het meest aan bij wat ze deden. Het woord bediende klonk hen oubollig in de oren. Bovendien refereerde dit naar onderdanigheid. Ze zagen zichzelf ook niet als entertainer, die als belangrijkste taak heeft de gasten met show en vrolijkheid te vermaken.

Voldoen aan alle verwachtingen
Ik confronteerde hen met het feit dat de tijd en de verwachtingen van de gasten er voor kunnen zorgen dat de rol van restaurantmedewerkers verandert. Als ik naar een Japans restaurant ga, jongleert de kok met de peperbus. In een Grieks restaurant danst de ober op Griekse muziek. Vroeger stond bediening en onderdanigheid centraal. De laatste jaren verschuift de rol van het bedienend personeel steeds meer in de richting van entertainment. Zaken die voorheen in de keuken plaatsvonden, zoals fileren van de vis en uitserveren van het vlees, verplaatsen zich naar het restaurant. Het zelf samenstellen van maaltijden en koken krijgen een steeds belangrijkere plek in het restaurant en daarmee het entertainende element. Een goede ober moet dit alles in zich hebben. Als gastheer dient hij ervoor te zorgen dat de gasten zich welkom voelen. Als bediende vervult hij de wensen van de gasten. Daarnaast zorgt hij ook voor entertainment en vermaak.

Wat is goed leiderschap?
En hoe zit dat wat dit betreft met u als manager? Laat ik dezelfde vragen nog maar eens stellen:

Hoe ziet u zichzelf?
Hoe zien anderen u?
Hoe wilt u dat anderen u zien?

Als manager vereenzelvigt u zich wellicht met een leiderschapsstijl die in uw beleving de juiste is. Volgens de boekjes kunt u dan kiezen tussen autoritair, democratisch of laissez-faire. De autoritaire vorm van leiderschap staat in een slecht blaadje bij managers. Dit bleek wel uit de grote hoeveelheid boze reacties op de weblog De zweep erover van Michel Hoetmer. De leiderschapsstijl Laissez-faire is ook niet zo geliefd. Bij deze 'laat-maar-waaien' stijl kan immers iedereen zijn eigen gang gaan en is er nauwelijks sprake van leiding geven.

Maar wat u ook kiest, de ideeŽn over goed leiderschap zijn ook aan mode onderhevig. Vroeger was het gewoon niet anders dan dat een leider autoritair was. De baas bepaalde wat er moest gebeuren en als medewerker had je dat gewoon uit te voeren. Als je dat niet aanstond volgde bestraffing of ontslag. In deze tijd is het not done als je top down leiding geeft. Elk besluit moet zo democratisch mogelijk tot stand komen. Beslissingen zijn steeds meer groepsaangelegenheden geworden. Elke medewerker wordt gerespecteerd als persoon met inspraak over zijn werk. Als manager dient u zich te conformeren aan deze gedachtegang. U dient rekening te houden met het denken en voelen van de doelgroep. U dient zich in te leven in het niveau van medewerkers en uitleg te geven in verstaanbare woorden. De uitwisseling van meningen wordt zoveel mogelijk aangemoedigd. Zo krijgen uw medewerkers gelegenheid onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid en initiatiefname te ontwikkelen.

Ook de relatie tussen leidinggevende en medewerkers en tussen medewerkers onderling krijgt bij democratisch leiderschap veel aandacht. In deze visie op leiderschap spelen parallelprocessen een rol. Ontwikkelingen en ideeŽn die zich binnen organisaties afspelen, lopen evenwijdig met ontwikkelingen die op landelijk niveau afspelen.

Parallelprocessen in democratie
Afgelopen week heeft u met uw stem weer een steentje bij kunnen dragen aan onze parlementaire democratie. Deze representatieve democratie is ooit bedacht omdat het in die tijd praktisch niet mogelijk was dat iedereen direct over elk onderwerp meebesliste. In deze tijd viert de democratie hoogtij. Niet alleen omdat het referendum of het kiezen van burgemeester en minister president zo vaak worden genoemd, maar omdat de snelle communicatie zorgt voor een nog directere vorm van democratie. Het Internet, de TV en de SMS zorgen ervoor dat over alles meegedacht of gestemd kan worden. De representatieve democratie wordt zo steeds meer een directe democratie.

Afgelopen vrijdag vond er bijvoorbeeld een bijzondere stemming plaats. Samen met een jury kon u via SMS te kennen geven welke acteur u het meest geschikt vond voor de rol van Tarzan in de gelijknamige musical. Op deze manier besliste een grote menigte over de carriŤre van ťťn persoon. Dat bood niet alleen leuke televisie. Het democratische element zorgt er mogelijk ook voor dat er meer mensen naar de musical gaan. Het is tenslotte aardig om eens te gaan kijken hoe de acteur die u met elkaar heeft aangesteld het doet.

Parallelprocessen
In de landelijke ontwikkeling staan interactiviteit, meedenken, samen kiezen, beslissen en doen centraal. Elke persoon maakt deel uit van het grotere geheel, draagt daaraan bij en heeft daar invloed op. De leiders zijn democratisch en laten hun menselijke gezicht zien. Dezelfde trend zal ook gelden binnen uw eigen organisatie. Als u uw medewerkers betrekt bij de selectie van een nieuwe collega en zelfs van hun nieuwe leidinggevende, zullen ze zich meer betrokken voelen bij de organisatie. Als u democratisch leiding geeft, zullen uw medewerkers zich eigenaar voelen van de projecten waarin ze meebeslissen. Alles staat ter discussie; ook u!

tekst: Frank van Marwijk.
© Bodycom Lichaamscommunicatie


Lichaamstaal bij baby's Frank van Marwijk   Lichaamstaal bij baby's  
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk. In dit boek staat de communicatie tussen ouder en baby centraal. Het boek biedt boeiende informatie aan ouders met baby's en aan iedereen die beroepsmatig met baby's te maken heeft. Ook leuk als kraamcadeautje.

 Meer informatie
 Hoofdstukindeling
 Online bestellen

Overzicht artikelen voor managers I Homepage lichaamstaal


Manipuleren kun je leren

geschreven door lichaamstaalexpert
Frank van Marwijk


Meer dan 30.000 exemplaren!
Bestellen via Managementboek
Bestellen via Bol.com


Informatie

Indien u belangstelling heeft voor een presentatie over lichaamstaal binnen uw bedrijf of vereniging dan geven wij hierover graag meer informatie.

Bodycom Lichaamscommunicatie
Voorschoten
K.v.K. Haaglanden 28088572
https://www.lichaamstaal.nl
e-mail:
telefoon: 06 16024219


Wat bedoelt u eigenlijk? Stel de goede vragen

Terug naar Index

Boeken op onderwerp:
democratie
poldermodel
verkiezingen
stemmen
medezeggenschap
ondernemingsraad
onderhandelen

Doe niet zo moeilijk
De kunst van het relativeren
Doe niet zo moeilijk - de kunst van het relativeren
Een nieuwe uitdaging? Zet dan je schouders eronder! Valt het uiteindelijk tegen? Haal dan je schouders op! #lichaamstaal #relativeren.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer over relativeren


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je leren
Frank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en beÔnvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com


Het groot complimentenboek
Het groot complimentenboek
Er is nu een vernieuwde druk van Het groot complimentenboek .

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Meer complimenten


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby's
Kan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.

Meer informatie
Hier bestellen.


Boek: Lichaamstaal
Alles wat je moet weten om mensen te begrijpen en te beÔnvloeden.
Lichaamstaal, Frank van Marwijk
Het standaardwerk op het gebied van non-verbale communicatie.

Bestellen bij:
Managementboek.nl
Bol.com

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...

Laatste artikelen:
Evenwicht werk en privť
Flexibel doelen stellen
Grip op emoties
Representatief overkomen
Urgent en belangrijk
Les in mensenkennis
Verspillingen voorkomen
Sprakeloze aansturing
Speelse complimenten
Hoe gemiddeld ben je?
Nieuwjaarsconference
Geslaagde voornemens
Meer structuur

Meer artikelen van
Frank van Marwijk